Perioada raportata Ianuarie - Iunie 2018

Indicator Valoare Observaţii

A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet 

A1a termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, asumat de furnizor(zile) 4  
A1b durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluționate cereri (zile) 1 valoare reala 1 secunde
A1c durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluționate cereri (zile) 1 valoare reala 3 secunde
A1d durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri (zile) 1 valoare reala 15 secunde
A1e procentajul cererilor soluționate în termenul asumat de furnizor 100.00%  
Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 4 zile calendaristice.
 

A2 Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final (numărul de reclamații înregistrate la 1000 de conexiuni active)

0.59  
 

A4 PPD Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării (numărul de reclamații privind corectitudinea facturării, înregistrate la 1000 de conexiuni active)

4.73  

A4 PPY Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării (numărul de reclamații privind corectitudinea facturării, înregistrate la 1000 de conexiuni active)

3.84  
 

A5 Termenul de remediere a deranjamentelor totale

A5a termenul de remediere a deranjamentelor, asumat de furnizor(ore)    
A5b durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 1 valoare reala 27 minute
A5c durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 2  
A5d durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 6  
A5e procentajul deranjamentelor remediate în termenul asumat de furnizor 100.00%  
       

A5' Termenul de remediere a deranjamentelor provocate de cauze aflate sub controlul Orange

A5'a termenul de remediere a deranjamentelor, asumat de furnizor(ore) 24  
A5'b durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 1 valoare reala 6 minute
A5'c durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 1  
A5'd durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 2  
A5'e procentajul deranjamentelor remediate în termenul asumat de furnizor 100.00%  
       

A5'' Termenul de remediere a deranjamentelor neimputabile Orange

A5''a durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 1  
A5''b durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 4  
A5''c durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid remediate deranjamente valide(ore) 6  
       

A6 Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali altele decât cele referitoare la deranjamente

A6a termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, asumat de furnizor 30  
A6b durata în care se încadrează 20% din cel mai rapid soluționate reclamații, altele decât cele referitoare la deranjamente 10  
A6c durata în care se încadrează 50% din cel mai rapid soluționate reclamații, altele decât cele referitoare la deranjamente 43  
A6d durata în care se încadrează 80% din cel mai rapid soluționate reclamații, altele decât cele referitoare la deranjamente 69  
A6e procentajul reclamațiilor, altele decât cele referitoare la deranjamente, soluționate în termenul asumat de furnizor 99.41%