Perioada raportata Aprilie - Iunie 2016

indicator valoare observatii

A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet

A1a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate cereri (zile) 1 valoare reala 14 secunde
A1b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate cereri (zile) 1 valoare reala 285 secunde
A1c procentajul cererilor solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul final 100%  
Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 4 zile calendaristice.
 

A2 Termenul de remediere a deranjamentelor totale

A2a durata in care se incadreaza  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 4  
A2b durata in care se incadreaza  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 9  
A2c procentajul  deranjamentelor  remediate  in  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 100%  
 

A2' Termenul de remediere a deranjamentelor provocate de cauze aflate sub controlul Orange

A2'a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 2  
A2'b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 3  
A2'c procentajul deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul 100%  
Termenul de remediere a deranjamentelor, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 24 de ore.
 

A2'' Termenul de remediere a deranjamentelor neimputabile Orange

A2''a durata in care se incadreaza  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 6  
A2''b durata in care se incadreaza  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 11  
 

A3 Frecventa reclamatiilor utilizatorului final
(numarul de reclamatii/numar clienti activi ai serviciului de internet)

0,0003  
     

A4 Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
(numarul de reclamatii/numar clienti activi ai serviciului de internet)

0,000020  
     

A5 Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturarii
(numarul de reclamatii/numar facturi emise)

0,0022  
 

A6 Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali

A6a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate reclamatii (ore) 66  
A6b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate reclamatii (ore) 199  
A6c procentajul reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor 98,93%  
Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali, conform contractelor incheiate, este de 30 zile calendaristice.