Perioada raportata Ianuarie - Martie 2017

Indicator Valoare Observaţii

A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet 

A1a durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate cereri (zile) 1 valoare reala 20 secunde
A1b durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluţionate cereri (zile) 1 valoare reala 337 secunde
A1c procentajul cererilor soluţionate în intervalul de timp convenit cu utilizatorul final 100.00%  
Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 4 zile calendaristice.
 

A2 Termenul de remediere a deranjamentelor totale

A2a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 9  
A2b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 16  
A2c procentajul  deranjamentelor  remediate  în  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 100.00%  
 

A2' Termenul de remediere a deranjamentelor provocate de cauze aflate sub controlul Orange

A2'a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 3  
A2'b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 7  
A2'c procentajul  deranjamentelor  remediate  în  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 100.00%  
Termenul de remediere a deranjamentelor, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 24 de ore.
       

A2'' Termenul de remediere a deranjamentelor neimputabile Orange

A2''a durata în care se încadrează  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 11  
A2''b durata în care se încadrează  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 17  
 

A3 Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final (numărul de reclamaţii/număr clienţi activi ai serviciului de internet)

0.0003  
 

A4 Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente (numărul de reclamaţii/număr clienţi activi ai serviciului de internet)

0.000031  
 

A5 Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării (numărul de reclamaţii/număr facturi emise)

0.0015  
 

A6 Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali

A6a durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii (ore) 71  
A6b durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii (ore) 311  
A6c procentajul reclamaţiilor soluţionate în termenul asumat de furnizor 97.87%  
Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali, conform contractelor incheiate, este de 30 zile calendaristice.