Perioada raportata Iulie - Septembrie 2016

indicator valoare observatii

A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet

A1a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate cereri (zile) 5  
A1b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate cereri (zile) 8  
A1c procentajul cererilor solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul final 100%  
Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 30 zile calendaristice.
 

A2 Termenul de remediere a deranjamentelor totale

A2a durata in care se incadreaza  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 5  
A2b durata in care se incadreaza  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 5  
A2c procentajul  deranjamentelor  remediate  in  intervalul  de  timp  convenit  cu utilizatorul 100%  
 

A2' Termenul de remediere a deranjamentelor provocate de cauze aflate sub controlul Orange

A2'a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 5  
A2'b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) 5  
A2'c procentajul deranjamentelor remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul 100%  
Termenul de remediere a deranjamentelor, conform contractelor incheiate cu utilizatorii finali, este de 72 de ore.
 

A2'' Termenul de remediere a deranjamentelor neimputabile Orange

A2''a durata in care se incadreaza  80% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) n/a  
A2''b durata in care se incadreaza  95% din cele mai rapid remediate deranjamente (ore) n/a  
 

A3 Frecventa reclamatiilor utilizatorului final
(numarul de reclamatii/numar clienti activi ai serviciului de internet)

0,0398  
     

A4 Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
(numarul de reclamatii/numar clienti activi ai serviciului de internet)

0,071092  
     

A5 Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturarii
(numarul de reclamatii/numar facturi emise)

0,0013  
 

A6 Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali

A6a durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate reclamatii (ore) 166  
A6b durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate reclamatii (ore) 836  
A6c procentajul reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor 94,24%  
Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali, conform contractelor incheiate, este de 30 zile calendaristice.