NOTĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU „Livescreen” 

Ultima actualizare: May 2023

 

În cadrul activităților sale și în conformitate cu legile aplicabile, Orange se angajează să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor serviciilor sale și să le respecte intimitatea.

Prezenta clauză oferă informații privind modul în care Orange și subcontractanții săi prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Livescreen.

Aceasta poate fi completată de informații specifice supuse atenției Utilizatorului, în legătură cu o anumită ofertă sau un anumit serviciu.

 

Memento al definițiilor din Termeni și condiții

„Orange App Center": înseamnă o aplicație care oferă un catalog de aplicații de la Orange sau partenerii Orange.

„Aplicație”: înseamnă aplicațiile Orange sau ale partenerilor Orange, care pot fi descărcate de pe portalul Orange „App Center” din portalul tău Orange Livescreen.

 „Conținut”: înseamnă toate informațiile și site-urile accesibile direct din Livescreen și, în special, structura sa generală, texte, cifre, grafice și tabele, imagini animate sau neanimate, videoclipuri, sunete, linkuri de hipertext din care este alcătuit Livescreen, semne distinctive, mărci și sigle care constituie carta sa grafică și bazele de date asociate.

„Livescreen”: înseamnă o aplicație utilizată pentru a cumula Conținutul sau Aplicațiile accesibile de pe Dispozitivul tău (oferind conținut Orange și conținut de la partenerii noștri)

Dispozitiv”: înseamnă un dispozitiv telefonic mobil.

„Utilizator”: înseamnă o persoană fizică ce utilizează Livescreen.

„Orange”: definit în Preambulul Termenilor și condițiilor (T&C).

 

 

De ce și pe ce bază prelucrează Orange datele tale cu caracter personal? 

La utilizarea Livescreen, Orange prelucrează datele tale cu caracter personal pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a dispozitivului tău și a serviciilor Orange, în special: 

De ce utilizăm date?

Pe ce bază?

Pentru performanța și utilizarea serviciului Livescreen

În interesul legitim al companiei Orange de a-ți furniza servicii îmbunătățite și conținut care nu este organizat pe profiluri 

Pentru date statistice cumulate și analiză

În interesul legitim al Orange de a desfășura cercetare de piață internațională, cercetare și analiză statistică, în special pentru a monitoriza utilizarea de către clienți a rețelelor, produselor și serviciilor noastre. Datele statistice și analitice nu sunt nici individualizate, nici personalizate 

Pentru a ține seama de comentariile tale, de nivelul tău de satisfacție și de opinia ta despre serviciile noastre, prin intermediul formularului de satisfacție  

În interesul legitim al Orange de a-ți oferi servicii și performanță îmbunătățite datorită opiniilor tale 

Pentru a activa serviciul, a-l actualiza și a livra conținutul pe Dispozitivul tău

În cadrul angajamentelor noastre de servicii definite în T&C.

Dacă folosești o aplicație disponibilă prin Livescreen

Se aplică termenii și condițiile aplicației respective. Te rugăm să consulți acei Termeni și condiții.

Acolo unde este cazul, pentru a respecta obligațiile legale.

Pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile companiei Orange. 

 

În plus, poate fi necesar să se obțină consimțământul tău pentru prelucrare, pe care îl poți retrage în orice moment. În cazul unui Utilizator minor, titularul (titularii) autorității părintești sunt invitați să monitorizeze utilizarea de către copiii lor a accesului la aplicația Livescreen și să rețină că Livescreen și componentele acesteia sunt concepute pentru un public adult, chiar dacă este vorba de un serviciu gratuit. În calitatea lor de reprezentanți legali, este responsabilitatea părinților sau a deținătorului (deținătorilor) autorității părintești să stabilească dacă copilul lor poate sau nu să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

 

Ce date colectăm și utilizăm despre tine? 

Orange prelucrează datele care îți oferă acces la serviciul Livescreen. Categoriile generale de date pe care le colectăm sunt următoarele: 

 • date tehnice (de ex. adresa IP, modelul dispozitivului, înregistrări tehnice etc.); 
 • date pseudo-anonimizate (= identificator Android criptat); 
 • date statistice cumulate și analiză. 

Reține că aplicațiile și site-urile web pe care le accesezi din Livescreen pot necesita mai multe date despre tine. Ești responsabil(ă) pentru datele cu caracter personal pe care le transmiți când utilizezi aplicațiile sau navighezi în site-urile web pe care le accesezi din Livescreen. Te rugăm să citești termenii și condițiile și/sau politicile de confidențialitate ale acestor aplicații și/sau servicii pe care le vei utiliza, înainte de a le instala sau utiliza. 

 

Cine are acces la datele tale cu caracter personal? 

Datele colectate și prelucrate sunt accesibile numai pentru echipele Orange și terții care trebuie să le cunoască în mod expres. Datele sunt destinate pentru: 

 • servicii interne autorizate în cadrul grupului Orange; 
 • subcontractanți Orange (Google, Usabilla) responsabili de prelucrarea datelor în conformitate cu instrucțiunile Orange și în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate lor (de ex. furnizarea de statistici, gestionarea opiniilor etc.); 
 • parteneri ai Orange. Acest lucru se întâmplă în situații în care sunt implicați parteneri în furnizarea serviciilor, al căror conținut este menționat în Livescreen. Acest lucru se poate întâmpla și în cazurile în care este necesar consimțământul tău pentru prelucrare (recomandare, personalizare etc.). 
 • partenerul sau partenerii comerciali autorizați Orange. 

Te rugăm să reții că furnizăm subcontractanților și partenerilor numai informațiile care sunt strict necesare pentru executarea serviciilor acestora. 

Datele prelucrate pot fi transmise autorităților competente, la cererea acestora, în cadrul procedurilor judiciare, anchetelor judiciare și solicitărilor de informații din partea autorităților sau pentru a respecta alte obligații legale. 

 

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal? 

Orange se angajează să păstreze datele tale cu caracter personal numai atât cât este necesar pentru scopurile în care le prelucrăm și în conformitate cu reglementările. 

Ești informat că Orange poate avea obligația de a păstra o parte din datele tale cu caracter personal în fișiere arhivă pentru a-și putea îndeplini obligațiile legale și/sau pentru orice acțiune judiciară, dar și pe perioada de limitare prevăzută de legislația în vigoare. 

 

Transferuri în afara UE 

Datele colectate pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene. În acest caz, Orange ia măsurile necesare împreună cu subcontractanții și partenerii săi pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor tale, în deplină conformitate cu reglementările aplicabile. 

În cazul în care subcontractanții și partenerii vizați nu se află într-o țară cu legislație considerată ca oferind protecție adecvată, aceștia vor fi semnat anterior „clauzele contractuale standard” ale Comisiei Europene sau vor fi supuși Regulilor interne obligatorii aprobate de autorități.

 

Cum îți protejăm datele cu caracter personal? 

Orange se angajează să îți protejeze datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea și confidențialitatea, inclusiv în cazurile în care anumite operațiuni sunt efectuate de către furnizori. În acest sens, sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea și ștergerea neautorizate ale datelor tale cu caracter personal. 

Mai jos sunt prezentate câteva exemple de măsuri pe care le implementăm: 

 • utilizăm criptarea, când este necesar; 
 • limităm accesul numai la datele necesare; 
 • persoanele care colectează sau utilizează datele tale au obligația să respecte secretul profesional. 

Aceste măsuri sunt adaptate la contextul prelucrării datelor și la cele mai recente măsuri de securitate. 

 

Gestionarea confidențialității tale 

În general, îți facem următoarele recomandări: 

 • fii conștient(ă) de datele pe care le comunici: citește termenii și condițiile și/sau politicile de confidențialitate ale aplicațiilor și/sau serviciilor pe care dorești să le utilizezi înainte de instalarea sau utilizarea lor;
 • configurează-ți setările: fii atent(ă) cum folosești și comunici datele cu caracter personal (date personale de contact și detalii despre cont, GPS etc.) când configurezi setările dispozitivului și selectezi aplicațiile; 
 • protejează-ți dispozitivul: utilizează parole puternice și schimbă-le în mod regulat. Cu cât sunt mai complicate, cu atât mai bine! Îți recomandăm să utilizezi parole cu cel puțin 8 caractere și cel puțin 3 din 4 categorii de caractere (litere mari, litere mici, numere și caractere speciale). 

 

Module cookie utilizate pe Site

Când utilizezi Livescreen, pe dispozitivul tău se stochează module cookie. Aceste module cookie sunt destinate să faciliteze navigarea în Livescreen.

Ce este un modul cookie?

Un modul cookie este un fișier text care poate fi salvat, în funcție de opțiunile tale, într-un spațiu dedicat de pe hard disk-ul dispozitivului tău (computer, tabletă etc.) când consulți un serviciu online folosind software-ul browserului tău. Acesta este transmis de serverul unui site web către browserul tău.

Fiecare modul cookie primește un identificator unic. Fișierul cookie permite expeditorului să identifice dispozitivul pe care este stocat în timpul unei perioade de valabilitate sau de stocare a modulului cookie respectiv.

Un modul cookie nu poate fi urmărit pentru a identifica o persoană fizică. Informațiile colectate prin aceste module cookie rămân anonime.

Cum le utilizăm?

* Module cookie tehnice:
Acestea permit gestionarea sesiunii Utilizatorului pentru a-l identifica pe platformă și pentru gestionarea afișării portalului în diferite limbi pentru Utilizatorii care nu sunt autentificați.

 Denumire modul cookie

Partener

Subiect

Scopul prelucrării și comentariu

Durată

livescreen_settings

Orange SA

Tehnic

Modul cookie care permite păstrarea la nivel local a configurării conținutului realizat de către Utilizator

2 ani

* Module cookie de analiză:

Ne permit să monitorizăm performanța aplicației noastre și să avem statistici privind publicul care utilizează serviciile noastre (de ex. numărul de vizite, conținutul consultat, timpul petrecut pe site, regiunea de conectare, tipul de dispozitiv utilizat etc.). Datele colectate în scopuri statistice sunt prelucrate în mod anonim numai în scopuri de evaluare a audienței.

Denumire modul cookie

Partener

Subiect

Scopul prelucrării și comentariu

Durată

_ga

Google Analytics

Analiză

Modulele cookie de analiză de la Google Analytics permit companiei Orange să analizeze utilizarea de către potențialii clienți a diverselor sale servicii.

2 ani

_gid

Google Analytics

Analiză

Modulele cookie de analiză de la Google Analytics permit companiei Orange să analizeze utilizarea de către potențialii clienți a diverselor sale servicii.

24 de ore

_gat

Google Analytics

Analiză

Modulele cookie de analiză de la Google Analytics permit companiei Orange să analizeze utilizarea de către potențialii clienți a diverselor sale servicii.

1 minut

 

Care sunt drepturile tale? 

Ai dreptul să accesezi, să corectezi și să ștergi datele care se referă la tine. Poți solicita portabilitatea acestor date. De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării realizate sau de a solicita limitarea acesteia. 

În cazurile în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment. 

Poți emite instrucțiuni privind stocarea, ștergerea sau comunicarea datelor tale cu caracter personal în urma decesului. 

 

Cum îți poți exercita drepturile? 

Pentru orice intrebare legata de protectia datelor tale cu caracter personal il poti contacta pe responsabilul cu protectia dateleor al companiei Orange:

- prin e-mail: dpo@orange.ro

- prin servicii postale la adresa Bd Lascar Catargiu, nr 47-53, sector  1, cod postal 010665, Bucuresti Romania , in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor Orange Romania

Modificări aduse prezentei notificări  

Prezenta notificare privind datele cu caracter personal poate fi modificată din când în când pentru actualizare. 

Ultima actualizare: May 2023