Termeni și condiții generale de furnizare și utilizare a serviciului Orange TV Go

Prezentul document descrie Termenii si Conditiile Generale de furnizare si utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul serviciului Orange TV Go (denumit in continuare "Serviciul").

Conform Termenilor si Conditiilor Generale, "Orange Romania" este Orange Romania S.A., cu sediul in Clădirea Tandem, Str. Matei Millo, nr. 5, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, CUI R9010105.

Acest document prezinta clientului (denumit in continuare "Utilizatorul") conditiile de utilizare a serviciului de vizualizare de continut de tip multimedia si de informatii media predeterminate constand in fisiere, fotografii, texte, fisiere video, fisiere audio, fisiere audio-video ("Continutul").

Inaintea oricarei utilizari a Serviciului, Orange Romania solicita Utilizatorului citirea Termenilor si Conditiilor Generale cu mare atentie. Utilizarea Serviciului este disponibila conditionat de acceptarea integrala de catre Utilizator a prevederilor stipulate mai jos. In consecinta, utilizarea Serviciului reprezinta acordul implicit al Utilizatorului cu Termenii si Conditiile Generale de furnizare si utilizare a acestora.

Versiunea in vigoare a Termenilor si Conditiilor poate fi accesata pe pagina de internet "Termeni si conditii". Aceasta este dedicata utilizarii de catre persoanele fizice si juridice care au relatii contractuale cu Orange Romania S.A.

Informatii personale

Utilizatorul este de acord ca furnizarea Serviciului sa inceapa imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, utilizatorul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa de e-mail si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, Utilizatorul poate accesa optiunea "date personale" din sectiunea "setari cont", din aplicatia Contul meu.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale, Utilizatorul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange Romania nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Securitatea datelor personale

Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale. Orange Romania se angajeaza in fata Utilizatorilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei comerciale dintre Utilizator si Orange Romania.

Orange TV Go foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul exclusiv al Orange Romania.

Orange Romania se obliga sa respecte drepturile Utilizatorului conferite de Regulamentul UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si anume: (a) dreptul de acces, (b) dreptul de rectificare a datelor (c) dreptul de a cere stergerea datelor sale cu caracter personal, sau transformarea acestora in data anonime, (d) dreptul de opozitie (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare), (e) dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu carácter personal, (f) dreptul de a solicita portabilitatea datelor (g) dreptul de a se adresa autoritatii (ANSPDCP) sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre ORANGE ROMANIA SA, in atentia Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale, la adresa Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de email dpo@orange.ro precum și pe orice canale de comunicare disponibile în Orange România.

Copyright

Intregul continut al site-ului tvgo.orange.ro si al aplicatiei Orange TV Go - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Accesul la site si la aplicatia orange TV Go

Orange Romania garanteaza Utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe site-ul tvgo.orange.ro si in aplicatia Orange TV Go, si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul sau aplicatia, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange Romania, fara acordul scris prealabil al acesteia.

Aplicatia Orange TV Go necesara utilizarii Serviciului pe anumite dispozitive si sisteme de operare va fi asigurata de catre Orange Romania. Orange Romania va pune la dispozitia Utilizatorului link-uri pentru descarcarea aplicatiei care sa ii permita acestuia utilizarea Serviciului, link-uri ce vor putea fi accesate de pe pagina aplicatiei Orange TV Go sau in magazinele de aplicatii. Utilizatorul este singurul care decide achizitia sau instalarea aplicatiei Orange TV Go si se obliga sa respecte conditiile de utilizare ale aplicatiei. Orange Romania nu isi asuma nicio raspundere pentru modul in care Utilizatorul respecta conditiile de utilizare ale aplicatiei Orange TV Go si nici pentru modul in care aplicatia raspunde cerintelor si asteptarilor Utilizatorului. Orange Romania nu-si asuma responsabilitatea in cazul nefunctionarii aplicatiei Orange TV Go din cauza incompatibilitatii cu dispozitivul mobil, din cauza conexiunii de internet sau din orice alte cauze care sunt in afara controlului Orange Romania. Pentru a rula filme in calitate inalta (High Definition), conexiunea la Internet trebuie sa aiba o viteza minima de 2 Mb/s.

Înregistrare si detalii cont

Accesul la Continutul disponibil in cadrul Serviciului presupune crearea unui cont de Utilizator. Toate informatiile solicitate pentru crearea contului de Utilizator trebuie sa fie corecte si actuale. Recomandarea Orange Romania este ca parola sa ramana confidentiala. Orange Romania nu va solicita in nicio circumstanta Utilizatorului dezvaluirea parolei.

Utilizatorul isi poate deschide unul sau mai multe conturi de Utilizator in nume personal, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru actiunile sale decurgand din aceasta calitate si garantand respectarea obligatiilor prevazute in prezentul document.

Contul de Utilizator Orange TV Go este destinat exclusiv pentru uz personal si vizionarea continutului poate fi efectuata simultan intr-o singura sesiune de vizionare.

Utilizatorul este responsabil in intregime pentru modul de utilizare a contului, inclusiv pentru utilizarea neautorizata de catre terti a contului sau.

Descrierea serviciului

Termenii si Conditiile Generale, precum si Conditiile de utilizare a Serviciului prezentate pe TV Go, reglementeaza relatia comerciala dintre Orange Romania si Utilizator cu privire la furnizarea de catre Orange Romania Utilizatorului a Continutului solicitat de acesta, dupa cum este mentionat in interfata de utilizare a Serviciului si in acest document.

Orange TV Go este un Serviciu online care ofera Continut video pentru Utilizatorii care detin o conexiune la internet si un dispozitiv de acces compatibil.

Serviciul, intregul sistem care sta la baza acestuia, precum si fiecare dintre componentele hardware si software ale acestui sistem si totalitatea drepturilor legale, prezente si/sau viitoare asupra Serviciului si sistemului apartin integral societatii comerciale Orange Romania si/sau subcontractorilor sai. Drepturile de proprietate intelectuala asupra Continutului multimedia disponibil pentru utilizare sunt sublicentiate neexclusiv catre Orange Romania de catre titularii legali ai acestuia, cu exceptia canalelor TV care sunt incluse în abonamentele de televiziune prin cablu pentru care Orange (Orange Romania Communications) SA detine drepturile de proprietate intelectuala pentru distributia acestor canale prin serviciile Orange TV Go.

Serviciul video, Continutul, player-ul video care permite vizualizarea Continutului si orice functii, instrumente, aplicatii, materiale sau alte servicii oferite cu caracter ocazional de Orange TV Go sunt numite colectiv serviciile Orange TV Go.

Continutul este disponibil pentru vizionare prin urmatoarele mijloace:

  • pe tvgo.orange.ro (denumit in continuare "Site web")
  • aplicatii compatibile cu dispozitive de operare conectate la internet fixe si mobile

Continutul disponibil in oferta Orange TV Go poate fi disponibil gratuit, inclus intr-o alta oferta Orange Romania a Utilizatorului, sau contra cost. Continutul care se ofera contra cost va fi tarifat la emiterea facturii Orange la cursul de schimb BNR valabil din data emiterii facturii pentru abonatii Orange sau va fi dedus din creditul PrePay pentru utilizatorii PrePay. Anterior utilizarii Continutului, Clientul va fi informat asupra costurilor Serviciului, prin afisarea acestora pe ecran in interfata Serviciului. In cazul Utilizatorilor PrePay, TVA-ul se achita la achizitionarea cartelei.

Continutul de tip Video On Demand din cadrul Serviciului ofera posibilitatea vizualizarii acestuia pe dispozitivul de acces al Utilizatorului in cadrul unui termen determinat de vizionare, termen care va fi facut cunoscut Utilizatorului la momentul accesarii. Dupa momentul expirarii termenului de vizionare, Utilizatorul mai poate viziona Continutul doar efectuand o noua confirmare a achitarii tarifului aferent vizualizarii.

In cazul in care durata de disponibilitate a Continutului in cadrul Serviciului expira inaintea termenului de vizionare a acestuia , asa cum a fost indicata de detinatorii drepturilor de proprietate intelectuala asupra Continutului, Utilizatorul nu va mai avea acces la Continutul respectiv.

Pentru a avea acces la unele servicii Orange TV Go sau la Continut, Utilizatorul poate fi notificat ca este necesara descarcarea de software sau alte materiale.

Orange Romania isi rezerva dreptul de a modifica oricand Continutul cuprins in site-ul tvgo.orange.ro si aplicatiile Orange TV Go.

Tarife

Tarifele aferente vizionarii Continutului, prezentate in Serviciu, includ TVA (19%) si sunt exprimate in euro.

Tarifele aplicabile Serviciului vor fi tarifele in vigoare la data accesarii Serviciului de care Utilizator, acesta luand la cunostinta de acestea de pe site-ul www.orange.ro.

In cazul Utilizatorilor PrePay, TVA-ul se achita la achizitionarea cartelei.

Efectuarea operatiunilor

Achizitionarea unei oferte Orange care include acces la Continut se face conform conditiilor in vigoare, prezentate pe www.orange.ro, dar si cu respectarea prevederilor Contractului de abonament (inclusiv Termenii si Conditiile Generale pentru utilizarea abonamentelor Orange) sau, in situatia in care clientul este utilizator PrePay, a Termenilor si Conditiilor pentru utilizarea serviciilor PrePay Orange.

Accesul la continut adult

Serviciul poate oferi acces la continut video live si/sau la cerere pentru adulti si imagini sexuale explicite pe una sau mai multe platforme de acces. Serviciul ofera utilizatorilor posibilitatea de a viziona continutul adult conform reglementarilor legale in vigoare, termenilor prezentului contract si informatiilor prezentate in interfata de utilizare. Disitributia continutului adult se va face intr-o sectiune speciala, separata de restul continutului disponibil in cadul Serviciului si cu conditii speciale de utilizare si acces.

Accesul la continutul adult este restrictionat printr-un sistem de control parental necesar pentru protejarea si limitatea accesului minorilor.

Prelucrarea informatiei

Utilizatorul este de acord ca Orange Romania sa poata dezvalui Informatii legate de Serviciul Orange TV Go sau de Continutul acestuia:

  • organizatiilor de cercetare a pietei
  • partenerilor contractuali ai Orange Romania si auditorilor acestora
  • altor persoane, in conditiile legii

Utilizatorul este raspunzator pentru mentinerea confidentialitatii contului de Utilizator si a parolei si va raporta orice utilizare neautorizata a acestora.

Functionarea serviciilor si echipamentelor

Functionarea necorespunzatoare a Serviciului se poate datora lipsei de capacitate a legaturilor de interconectare intre reteaua furnizorului de internet al Utilizatorului si reteaua de livrare de continut a Orange Romania. Orange Romania nu raspunde de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a retelelor de comunicatii a tertelor parti prin care se acceseaza Serviciul.

Utilizatorul este raspunzator fata de Orange Romania pentru orice daune suferite de aceasta din urma nerespectarii de catre Utilizator a obligatiilor sale prevazute in Contract.

Serviciul Orange TV Go pentru computer functioneaza cu sistemele de operare sistemele de operare Windows si MacOS si browserele de internet Microsoft Edge, Mozila Firefox, Google Chrome, Safari si Opera.

Aplicatiile Orange TV Go pot fi utilizate pe telefoane si tablete cu sistemul de operare Android 5.1 si iOS 11 si versiunile lor ulterioare.

De asemenea, aplicația Orange TV Go este disponibila si pentru urmatoarele tipuri de televizoare:

  • Televizoarele Samsung cu sistem de operare Tizen
  • Anumite modele de televizoare Philips, Sony, TCL, Finlux, Hitachi, JVC, Telefunken, Toshiba, Horizon, Nokia, Panasonic cu sistem de operare Android versiunea 7 sau o versiune mai nouă
  • Anumite modele de televizoare Finlux, Hitachi, JVC, Telefunken, Toshiba, Horizon, Nokia, Panasonic din 2018 sau mai noi, cu sistem de operare Linux
  • Televizoarele LG cu sistem de operare WebOS

Orange Romania poate modifica oricand compatibilitate serviciului Orange TV Go cu diferite sisteme de operare si browsere si nu-si asuma raspunderea in legatura cu nefunctionarea echipamentului hardware folosit de Utilizator.

Aplicatiile necesare utilizarii Serviciului pe anumite dispozitive si servicii de operare vor fi asigurate de catre Orange Romania. Utilizatorul poate opta si pentru accesarea Serviciului prin intermediul Site-ului web sau al aplicatiilor software. Orange Romania va pune la dispozitia Utilizatorului linkuri pentru descarcarea Aplicatiilor software care sa ii permita acestuia utilizarea Serviciului, link-uri ce vor putea fi accesate de pe pagina web TV Go sau in magazinele de aplicatii uzuale.

Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane de pe raza municipiului Bucuresti.

Prin utilizarea Serviciului Utilizatorul declara ca a citit si ca este de acord in totalitate cu prevederile acestui document si cu cele din oferta comerciala.