Politic-Social

thumbs

Proiect: ONG-urile care vor sa fie in Registrul pentru deduceri fiscale vor depune formularul 163

15.03.2019, 11:05 Sursa: mediafax.ro

"Inscrierea in registru se solicita de catre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 "Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale", au mentionat reprezentantii ANAF.

Entitatea/unitatea de cult se inscrie in registru daca, la data depunerii cererii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: desfasoara activitatea in domeniul pentru care a fost constituita; a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege; nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege; nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala.

Cererea se completeaza cu ajutorul aplicatiei informatice afisate pe site-ul ANAF si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Impreuna cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune si certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale locale, in a caror evidenta aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe locale. ANAF va solutiona cererile in termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii/ unitatii de cult; codul de identificare fiscala; adresa domiciliului fiscal; data inscrierii in registru; data radierii din registru; informatii privind inscrierile si radierile in/din registru.Registrul va fi public, potrivit legii, si se va fi afisat pe site-ul ANAF.

Proiectul de act normativ mai cuprinde modelul si continutul urmatoarelor formulare: 163 "Cerere de inscriere/eliminare in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult"; 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult"; 165 "Decizie privind radierea din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale"; 166 "Decizie privind indreptarea erorii la solutionarea cererii de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale"; 167 "Decizie privind indreptarea erorii la radierea din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale"; Referat privind solutionarea cererii de inscriere in Registrul entitatilor/unitatilor de cult; Referat privind radierea din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale; Referat privind indreptarea erorilor.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise in scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea "Conf.Legii nr. 52/2003", prin scrisori, prin mail si prin fax.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Articole asemanatoare