Economic

thumbs

Seful ASF: Sistemul de pensii private a avut o evolutie pozitiva

15.07.2019, 11:57 Sursa: mediafax.ro

"La un deceniu de la infiintare, sistemul de pensii private dovedeste soliditatea si siguranta unei piete mature, caracterizata de o valoare consistenta a activelor si o masa critica de participanti, care asigura stabilitatea si sustenabilitatea acestuia pe termen lung", spune Dan Armeanu.

In trimestrul I 2019 au fost repartizate aleatoriu sau au aderat la un fond de pensii administrat privat 59,8 mii persoane, procentul persoanelor repartizate aleatoriu scazand cu circa 45 % fata de decembrie 2018, fapt care indica o crestere a interesului fata de sistemul de pensii private. In aceeasi perioada au aderat la fondurile de pensii facultative 9.445 de participanti noi, ceea ce denota o incredere in sistem si o preocupare sporita pentru acumularea de resurse pe termen lung care sa completeze veniturile la pensie.

In perioada ianuarie - iunie 2019 un numar de 215 participanti au solicitat sistarea platii contributiei si transferul lor la Pilonul I de pensii. Acest numar este nesemnificativ si reflecta increderea de care se bucura sistemul de pensii privat, in conditiile exprimarii a unei optiuni implicite in favoarea acestuia. Astfel, se confirma intelegerea de catre marea majoritate a salariatilor a necesitatii de a diversifica sursa veniturilor la pensie, cu o componenta de acumulare, ca alternativa la sistemul public de pensii, prin combinarea sistemului redistributiv cu sistemul bazat pe acumulare, cu scopul de a reduce potentialele incertitudini legate de nivelul pensiei.

In martie 2019 valoarea medie a unui cont la fondurile de pensii administrate privat a fost de 7.101 lei in crestere cu 6,45 % fata de decembrie 2019, in timp ce acelasi indicator a fost de 4.788 lei la fondurile de pensii facultative. Valoarea contului este determinata de valoarea contributiei, de perioada de contributie, astfel valori medii mai ridicate ale conturilor la fondurile pilon II s-au inregistrat la participantii situati in grupa de varsta 35-39 de ani si anume 19.677 lei pentru barbati si 18.571 pentru femei.

La sfarsitul trimestrului I 2019, structura investitiilor la nivel agregat s-a mentinut pe o linie conservatoare, cu o diversificare prudenta, prin investitii in titluri de stat in procent de 61,30 % la fondurile de pensii pilon II si de 58,34 % la fondurile de pensii pilon III si investitii in actiuni de 18,32 %, respectiv de 21,13 %. Un procent de circa 20 % i-a revenit categoriei alte active: depozite bancare, obligatiuni corporative, obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, titluri de participare, etc.

Faptul ca 92% din activele fondurilor de pensii pilon II, respectiv 88,8 % din activele fondurile de pensii facultative erau denominate in lei, evidentiaza contributia si importanta fondurilor de pensii facultative la finantarea economiei locale, circumstanta de care beneficiaza in mod indirect si participantii care au contribuit la fondurile de pensii.

In conditiile mentinerii unui mix echilibrat de investitii care sa asigure securitatea, lichiditatea si un nivel moderat spre redus de risc, in pofida volatilitatii ridicate consemnate de actiunile tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti in primul trimestru al anului 2019, rata de rentabilitate a fondului de pensii pilon II cu un grad de risc ridicat a fost 2,4785 %, in timp ce rata medie ponderata de rentabilitate pentru fondurile cu grad de risc mediu a fost de 2,8758 % in martie 2019.

In aceeasi perioada de referinta, rata medie ponderata de rentabilitate a fondurilor de pilon III cu grad de risc ridicat, a fost de 2,1434 %, iar pentru cele cu grad de risc mediu a fost de 1,5990 %.

Paradigma activitatii administratorilor se va schimba in sensul promovarii active a fondurilor de pensii ocupationale in fata angajatorilor odata cu transpunerea prevederilor directivei UE 2341/2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale - IORP II - in legislatia din Romania, care are drept obiectiv social asigurarea unei componente suplimentare de pensie finantate in principal de angajatori si in subsidiar de catre angajati.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Articole asemanatoare