Economic

thumbs

Celebrul Canal Bucuresti-Dunare revine in atentie. CNACN a lasat o licitatie publica pentru reactualizare studiu de fezabilitate

24.02.2021, 10:15 Sursa: mediafax.ro

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Nu este prima data cand legarea Bucurestiului de ruta navigabila de pe Dunare este in atentia publica in epoca post-decembrista. In 2008 era anuntat inceperea studiilor de fezabilitate. La vreme respectiva guvernul spunea ca realizare sa ar duce la crearea a aproximativ 10.000 de locuri de munca, posibilitatea irigarii a zeci de mii de hectare precum si importante cantitati de energie electrica prin hidrocentrale.

"Dupa finalizarea canalului, Capitala va deveni port la doua mari, Marea Neagra si Marea Nordului. De asemenea, municipiul Bucuresti va deveni a cincea capitala cu acces la Dunare dupa Viena, Bratislava, Budapesta si Belgrad", declara in 2008 directorul general al Administratiei Canalelor Navigabile, Ovidiu Cupsa.

Intr-o estimare din 2015 Marcel Bolos la momentul respectiv seful AM POST estima costurile lucrarilor la Canalul Bucuresti- Dunare la 1,5 miliarde de euro.

Lucrarile la Canalul Bucuresti-Dunare au inceput in 1986 si au fost oprite dupa 1989.

Elaborarea noului Studiului de Fezabilitate are doua etape, conform descrierii succinte atasate anuntului public :

ETAPA I:

a) Expertize Tehnice - constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri, etc. b) Studiu Topografic vizat de OCPI (inclusiv Studiu batimetric); c) Stabilirea Coridorului de expropriere si identificare proprietari; d) Studiu geotehnic (inclusiv studiu privind stabilitate a malurilor) e) Studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiul transfrontralier) si Studiul cu privire la siturile arheologice; f) Studiu/studii de impact asupra corpurilor de apa; g) Studiu hidrologic; h) Studiu de trafic pentru o perioada de 5 ani pentru fiecare rau/canal navigabil;

ETAPA II:

a) Documentatia tehnica pentru Certificatul de Urbanism care se emite in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU); b) Documentatiile tehnice (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru obtinerea Avizelor / Acordurilor specificate in C.U. inclusiv acordul de mediu si documentatia necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA); c) Documentatiile tehnice (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru obtinerea Acordului de functionare in siguranta a barajelor (se refera la incadrarea in categorii de importanta a barajelor, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementarilor legale, precum si a experientei in domeniu) obligatoriu pentru obtinerea Autorizatiei de construire - conform OUG nr. 244/2000 privind siguranta barajelor; Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, exploatare curenta si postutilizare sau abandonare. d) Studiu de Fezabilitate (cu respectarea continutului - cadru S.F. obiectiv mixt de investitii - conf. H.G. nr. 907 din 2016) + documente suport elaborate conform cerintelor Ghidului Solicitantului (inclusiv: estimare cantitati, evaluare costuri lucrari; devize generale Arges si Dambovita, devize pe obiecte, Analiza economica, Cost-Beneficiu, sensivitate, analiza optiuni, etc) e) Documentatii Tehnice pentru avizarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici in CTE Ministerul Transporturilor Infrastucturii si Comunicatiilor, in Consiliul Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte si Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor celorlalte avize care sunt necesare aprobarii la finantare a proiectului. Versiunea finala a Studiului de Fezabilitate se considera versiunea care va fi aprobata prin Hotarare de Guvern, pentru indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte".

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.


Articole asemanatoare