×

Politic-Social

Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor Legii privind reforma in domeniul sanatatii

Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor Legii privind reforma in domeniul sanatatii

13.05.2022, 10:52 Sursa: mediafax.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

"Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale si cu privire la masuri fiscal-bugetare vizeaza aprobarea acesteia si, respectiv, completarea continutului normativ cu noi reglementari referitoare la componenta si modul de alegere a membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale medicilor si a consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania. Unele dintre solutiile legislative cuprinse in Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2019, in forma adoptata de Parlament, sunt insa de natura sa contravina principiului securitatii raporturilor juridice, putand genera discriminari intre categoriile de membri ale aceleiasi profesii, motiv pentru care se impune reanalizarea de catre Parlament a acestui act normativ", arata Klaus Iohannis.

El aminteste ca punctul 1 al articolului unic din legea supusa reexaminarii, ce modifica art. 427 alin. (1) al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prevede: "Art.427. - (1) Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialitati medicale dupa cum urmeaza: a) specialitati medicale; b) specialitati chirurgicale; c) specialitati paraclinice; d) medicina de familie".

"Semnalam ca, potrivit pct. 16 din Anexa nr. I.1.1 a Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, aprobat prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1509/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, medicina de familie constituie specialitate medicala. Fata de aceste dispozitii, consideram ca redactarea textului pct. 1 al articolului unic al legii transmise la promulgare este de natura sa creeze confuzie in aplicare pentru destinatarii normei, deoarece nu se poate stabili daca alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial cu specialitatea medicina de familie se face in baza lit. a) sau in baza lit. d), ori in baza ambelor prevederi legale. In acest sens, sunt si dispozitiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, potrivit carora textul legislativ trebuie sa fie formulat clar, fluent si inteligibil, fara dificultati sintactice si pasaje obscure sau echivoce, iar forma si estetica exprimarii nu trebuie sa prejudicieze stilul juridic, precizia si claritatea dispozitiilor", mentioneaza seful statului.

Art. 416 din Legea nr. 95/2006 prevede: "Art. 416.- In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 376 alin. (1) lit. c) si e) au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor din Romania".

"Totodata, articolul 419 lit. a) din acelasi act normativ confera tuturor membrilor Colegiului dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale acestuia, fara distinctie. Din aceasta perspectiva, apreciem ca forma propusa pentru art. 427 prin legea supusa reexaminarii, conform careia alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialitati medicale, nu tine cont de existenta unei alte categorii de membri ai Colegiului Medicilor din Romania, respectiv medicii cu competente limitate, care, desi au calitatea de membri in Colegiu, vor fi privati de dreptul de a alege si de a fi ales, intrucat acestia nu figureaza incadrati in grupa specialitatilor medicale stabilite de Nomenclatorul de specialitati medicale", apreciaza presedintele Iohannis.

La pct. 1 al articolului unic din legea supusa reexaminarii, noul alineat (4) al art. 427 din Legea nr. 95/2006 prevede: "(4) Pentru colegiile teritoriale pe raza carora functioneaza unitati medicale in care isi desfasoara stagiul de pregatire profesionala medici rezidenti, in luna octombrie a fiecarui an, acestia isi vor alege un reprezentant. Alegerile se organizeaza de catre colegiul teritorial pe parcursul a doua zile".

"Or, neaplicand acelasi criteriu de alegere si reprezentare in consiliu, in functie de numarul de membri dintr-o grupa medicala, consideram ca norma poate conduce la crearea unui regim juridic distinct pentru medicii rezidenti, acestia urmand a alege un "reprezentant" in Consiliu al carui statut nu este clar determinat. Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale si cu privire la masuri fiscal-bugetare", conchide Klaus Iohannis.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.


Articole asemanatoare