Companii

thumbs

Contzilla.ro: Regulile privind acordarea concediului de odihna

03.08.2021, 14:25 Sursa: zf.ro

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

In Romania, orice angajat are dreptul la un concediu de odihna anual, care potrivit Codului muncii trebuie sa aiba o durata minima de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna la care salariatul are dreptul este un element obligatoriu al contractului individual de munca.

In cazul in care o persoana se angajeaza in cursul anului, va beneficia de un concediu de odihna calculat proportional cu perioada cuprinsa intre data angajarii si finalul anului.

In cazul contractelor cu timp partial durata concediului nu se stabileste proportional cu norma contractului. Practic si acesti salariati beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii cu program intreg.

In durata concediului de odihna anual nu se includ: zilele de sarbatoare legala, zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, zilele de concediu medical, cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav .

Este important de mentionat ca pe durata efectuarii concediului de odihna nu se poate dispune concedierea salariatilor.

Ca regula, concediul de odihna se efectueaza in fiecare an si doar ca exceptie, in situatia in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

Angajatul nu poate renunta la concediul cuvenit si acesta nici nu se poate compensa in bani decat in cazul incetarii contractului individual de munca.

Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului /reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Indemnizatia de concediu (adica venitul cuvenit pentru concediul de odihna) reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu, dar trebuie sa fie cel putin egala cu salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.


Articole asemanatoare