×

Etapele înscrierii

Orange Educational Program pentru Politehnică conține nouă etape, care se desfășoară pe parcursul unui an universitar.

Etapa 1: Prezentarea programului către studenții din anul III de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București
Etapa 2: Publicarea anunțului și depunerea dosarului

Criteriile de eligibilitate pentru depunerea dosarului sunt:

Dosarele înscrise sunt notate de către o comisie a departamentului de Telecomunicații din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Comisia acordă puncte (maximum 400) pe baza unor criterii proprii structurii de învățământ: media anilor de studiu precedenți, comunicările la sesiuni științifice, participarea la concursuri, publicarea de articole de specialitate, participarea la contracte de cercetare sau alte activități academice.

Etapa 3: Proba scrisă

Studenții care sunt acceptați după primul proces de selecție (proba de dosare) susțin un test scris, care cuprinde un test tip grilă și două sau trei eseuri. Studenții cu cel mai mare punctaj, obținut prin cumularea punctelor, sunt acceptați în program în limita locurilor disponibile.

Etapa 4: Interviul

Studenții aleși la etapa 3 participă apoi la un interviu cu specialiștii Orange. În funcție de rezultatele obținute în această etapă, sunt selecționați studenții bursieri.

Etapa 5: Comunicarea rezultatelor și semnarea contractelor

După anunțarea rezultatelor, se încheie o convenție de practică între Orange și fiecare student dintre cei acceptați în program. Studenții selecționați pentru bursă vor semna și contractul de bursă.

Etapa 6: Internship în cadrul Departamentului Tehnic al Orange România

Stagiul de practică se desfășoară pe parcursul a trei luni (iunie-august), în cadrul Departamentului Tehnic, respectiv IT, al Orange România. Studenții înscriși învață totul despre tehnologiile și procesele unui operator de telecomunicații, își testează cunoștințele și se familiarizează cu munca în echipă și cultura organizațională a Orange România.

Etapa 7: Modulele de training din cadrul Centrului de Training, Cercetare și Inovare

În ultimul an de studii universitare, în perioada de practică de vară (iunie – septembrie) sau în perioada octombrie – iunie, se desfășoară module de training în centrul amenajat de Orange în spațiul pus la dispoziție de către ETTI. Centrul este dotat cu bibliotecă, laborator de telecomunicații și sală proprie de curs.
Citește mai multe despre modulele de training.

Etapa 8: Lucrările de licență (masterat sau doctorat)

În prima întâlnire din cadrul sesiunilor de training, studenților le este prezentată lista de teme propuse pentru lucrările de licență derulate sub coordonarea experților Orange. Toate temele se regăsesc în materialele prezentate în cadrul celor opt module tehnice, dar și în proiectele și activitățile derulate de echipele din Departamentul Tehnic al Orange.
În această etapă, specialiștii Orange iau în considerare calitatea activității de documentare efectuate de studenți, capacitatea de sinteză a materialelor identificate, precum și capacitatea acestora de a lucra independent, conform unei planificări agreate cu tutorele.

Etapa 9: Festivitatea de premiere

La finalul programului, studenții sunt premiați în cadrul unui eveniment la care sunt invitați top managementul Orange, profesorii din cadrul ETTI, experții și reprezentanții Orange, precum și partenerii proiectului. Fiecare student primește o diplomă de absolvent al Orange Educational Program pentru Politehnică.
Absolvenții care au obținut rezultate remarcabile și care au dat dovadă de proactivitate în cadrul Orange Educational Program sunt premiați atât de Orange, cât și de parteneri ai programului.

În funcție de disponibilitatea joburilor în cadrul echipelor Tehnic și IT din Orange România, absolvenții Orange Educational Program au prioritate la recrutare și sunt încurajați să își trimită CV-urile pentru recrutare. În cazul în care oferta de joburi din partea Orange România este mai mică decât numărul absolvenților, aceștia au posibilitatea să aplice pentru joburi în cadrul departamentelor tehnice ale partenerilor din program.

↵ Inapoi la pagina principală

sus