Regulament pentru acordarea
pachetelor educaţionale

2020 - 2021

În anul universitar 2020-2021, Orange România oferă studenţilor din anul III al Facultăţii de Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 3 tipuri de pachete educaţionale, după cum urmează:

Pachet educaţional I (maximum 15 locuri)
 • bursa lunară în valoare de 300 euro timp de 3 luni, începand cu 1 iulie 2020;
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania
 • tutore din cadrul Orange România pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • prioritate la recrutare începând cu ianuarie 2021

Pachet educaţional II (maximum 25 de locuri)
 • bursa lunară în valoare de 200 euro timp de 3 luni, începand cu 1 iulie 2020
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică.
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational – pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania , in limita disponibilităților din cadrul Orange Romania
 • tutore din cadrul Orange Romania pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • candidat la recrutare începând cu ianuarie 2021
Pachet educaţional III (minimum 4 locuri)
 • bursă lunară în valoare de 100 de euro timp de 3 luni, începând cu 1 iulie 2020
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică.
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania , in limita disponibilităților din cadrul Orange Romania
 • tutore  din cadrul Orange Romania  pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • candidat la recrutare începând cu ianuarie 2020


Pentru pachetul educațional de tip I pot candida toți studenţii din anul III astfel, studenții de la secțiile TST şi RST pot candida pe toate cele 15 locuri, iar studenții de la secțiile CTI, ELA, MON pot candida pe 7 locuri din cele 15 disponibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 700 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze pe durata desfăşurării programului de burse la o altă societate
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să-şi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care îi oferă această bursă

În măsura în care nu vor exista suficenți candidați eligibili din cadrul secțiilor TST si RST locurile ramase libere pot fi puse la concurs pentru studenții eligibili de la celelate specializări.

Pentru pachetul educaţional de tip II pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au promovat primii doi ani și cumulează un total de minimum 600 de puncte din maximum de 1000 de puncte puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze pe durata desfăşurării programului de burse la o altă societate
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

Pentru pachetul de tip III pot candida toți studenţii din anul III care au promovat primii 2 ani de studii și care cumulează un total de minimum 500 de puncte din maximum de 1000 de puncte acordate la cele trei probe: analiză dosar, test, interviu.

În funcție de punctajul obținut de candidați, pot fi acordate mai multe pachete educaționale de tip I sau II. Pot fi acordate mai multe pachete educaționale de tip III, dar fără bursă, în limita locurilor.

Înscrierile se pot face în perioada 17 februarie 2020 - 22 aprilie 2020, la secretariatul Catedrei de Telecomunicaţii (B03).

 

Dosarul de înscriere va conţine:

 • C.V. incluzând în mod obligatoriu datele de contact (telefon, e-mail), mediile anilor de studii, participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în şcoală şi în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
 • Scrisoare de intenţie în care se va specifica la care dintre pachetele educaţionale se aplică urmând ca în urma clasamentului studentul să obţină unul dintre pachetele educaţionale la care a aplicat. De asemenea, se vor menţiona în scrisoarea de intenţie şi preferinţele pentru locul de practică.
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
 • Adeverinţă din partea facultăţii, semnată de Directorul departamentului Telecomunicații, că aplicantul poate participa la activitatea de practică de vară – internship în cadrul societăţii Orange Romania (numai studenţii de la secţia MON)
 • Toate documentele menționate vor fi trimise obligatoriu şi la adresa de e-mail: gabriel.papuc@orange.com

Acordarea pachetelor educaţionale se face de către o Comisie formată din cadre didactice de la Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi specialişti ai S.C. Orange Romania S.A. pe baza

 • dosarului de înscriere – se punctează cu maximum 400 de puncte
 • testului organizat de Orange România – se punctează cu maximum 300 de puncte
 • interviului organizat de Orange România– se punctează cu maximum 300 de puncte

Toate probele sunt obligatorii și oricare dintre ele poate fi eliminatorie.
Nu se admit contestații!
Publicarea listei cu studenţii ce vor participa la testul şi interviul organizat de Orange Romania va avea loc în data de 24 aprilie 2020.
Testul va avea loc luni, 27 aprilie 2020 la ora 10:00, la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI.
Interviul va fi organizat în intervalul 27-29 aprilie 2020, la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI.

 

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul programului Orange Educational Program pentru Politehnică şi a pachetului educaţional obţinut de catre aceştia se va face pe 30 aprilie 2020.
Semnarea convențiilor de practică și a burselor se va realiza începând cu 4 mai 2020.

Oricare dintre pachetele educaţionale pot fi retrase dacă:

 • beneficiarul (studentul) obţine rezultate necorespunzătoare în sesiunea de examene universitare.
 • beneficiarul nu respectă una din urmatoarele obligații :
  1. pe toată durata programului Beneficiarul va respecta regulile de disciplină și regulamentul de ordine interioară ale Orange România
  2. beneficiarul va participa în mod constant la activitatea de practică din cadrul Orange România şi nu va absenta nemotivat
  3. beneficiarul va participa în mod constant la cursurile oferite de Orange România pe perioada anului IV de studii, nu va cumula mai mult de 10% absenţe motivate din numărul de ore alocat fiecărui modul şi va participa la toate testările organizate în cadrul cursurilor

Pentru alte detalii puteți trimite mail la adresa gabriel.papuc@orange.com sau vă puteți informa direct la Centrul de Training Orange din corpul A, parter, complex studențesc LEU.

Vă urăm succes !

↵ Inapoi la pagina principală

Părerea ta este importantă pentru noi, lasă-ne feedbackul tău

Feedback

sus