Regulament pentru acordarea
pachetelor educaţionale

2019 - 2020

În anul universitar 2019-2020, Orange România oferă studenţilor din anul III al Facultăţii de Electronică , Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 3 tipuri de pachete educaţionale, după cum urmează:

Pachet educaţional I (maximum 10 locuri)
 • bursa lunară în valoare de 200 euro timp de 12 luni, începand cu 1 iulie 2019;
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania
 • mentor din cadrul Orange Romania dedicat pe perioada celor 12 luni, inclusiv pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • prioritate la recrutare începând cu ianuarie 2020

Pachet educaţional II (maximum 10 locuri)
 • bursa lunară în valoare de 200 euro timp de 3 luni, începand cu 1 iulie 2019
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică.
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational – pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania , in limita disponibilităților din cadrul Orange Romania
 • tutore din cadrul Orange Romania pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • candidat la recrutare începând cu ianuarie 2020
Pachet educaţional III (minimum 10 locuri)
 • practică de vară - internship în cadrul departamentelor Tehnic sau IT din Orange România;
 • participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică.
 • atestat de participare la cursurile oferite prin programul Orange Educational Program pentru Politehnică
 • posibilitatea de realizare a proiectului de diplomă (licență) în cadrul Orange Romania , in limita disponibilităților din cadrul Orange Romania
 • tutore  din cadrul Orange Romania  pentru pregătirea lucrării de diplomă (licență)
 • candidat la recrutare începând cu ianuarie 2020


Pentru pachetul educațional de tip I pot candida toți studenţii din anul III astfel, studenții de la secțiile TST şi RST pot candida pe toate cele 10 locuri iar studenții de la secțiile CTI, ELA, MON pot candida pe 2 locuri din cele 10 disponibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Media primilor 2 ani de studii este minimum 8,5 și cumulează un total de minimum 700 de puncte din maximum de 1000 de puncte dintre care: minimum 280 de puncte dintr-un maxim de 400 de puncte în urma analizei dosarului, și minimum câte 210 puncte dintr-un maxim de 300 de puncte pentru fiecare probă organizată de Orange , test respectiv interviu
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze pe durata desfăşurării programului de burse la o altă societate
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să-şi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care îi oferă această bursă

În măsura în care nu vor exista suficenți candidați eligibili din cadrul secțiilor TST si RST locurile ramase libere pot fi puse la concurs pentru studenții eligibili de la celelate specializări.

Pentru pachetul educaţional de tip II pot candida toți studenţii din anul III care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Media primilor 2 ani de studii este minimum 8 și cumulează un total de minimum 600 de puncte din maximum de 1000 de puncte dintre care: minimum 240 de puncte în urma analizei dosarului dintr-un maxim de 400 de puncte, și minimum câte 180 puncte dintr-un maxim de 300 de puncte pentru fiecare probă organizată de Orange , test respectiv interviu
 • Nu sunt angajați şi se obligă să nu se angajeze pe durata desfăşurării programului de burse la o altă societate
 • Nu beneficiază de o altă bursă privată pe aceeaşi perioadă de timp cu bursa oferită de Orange România, prin care să  îşi asume obligații contractuale (angajamente) față de societatea care le oferă această bursă

Pentru pachetul de tip III pot candida toți studenţii din anul III care au media primilor 2 ani de studii minimum 8 și care cumulează un total de minimum 500 de puncte din maximum de 1000 de puncte dintre care: minimum 200 de puncte dintr-un maxim de 400 de puncte în urma analizei dosarului, și minimum câte 150 puncte dintr-un maxim de 300 de puncte pentru fiecare probă organizată de Orange , test respectiv interviu.

Pentru pachetul educaţional de tip III, în limita locurilor disponibile, se pot admite candidaţi cu media primilor 2 ani de studii mai mică de nota 8 dar nu sub 7,9.

Nu sunt admişi studenţii care au acumulat restanţe din anii I și II.

Înscrierile se pot face în perioada 1 februarie 2019 - 28 februarie 2019, la secretariatul Departamentului de Telecomunicaţii (B03).

 

Dosarul de înscriere va conţine:

 • C.V. incluzând în mod obligatoriu datele de contact (telefon, e-mail), mediile anilor de studii, participări la concursuri, sesiuni de comunicări, premii, diplome obţinute în şcoală şi în facultate, specializări, cursuri suplimentare efectuate în facultate sau în afara facultăţii, activităţi de cercetare, activităţi în cadrul organizaţiilor studenţeşti.
 • scrisoare de intenţie în care se va specifica la care dintre pachetele educaţionale se aplică urmând ca în urma clasamentului studentul să obţină unul dintre pachetele educaţionale la care a aplicat. De asemenea, se vor menţiona în scrisoarea de intenţie şi preferinţele pentru locul de practică.
 • declaraţie pe proprie răspundere privind angajamentele faţă de alte societăţi comerciale (dacă are/nu are asemenea angajamente).
 • adeverinţă din partea facultăţii, semnată de Directorul departamentului Telecomunicații,  că aplicantul poate participa la activitatea de  practică de vară – internship în cadrul societăţii Orange Romania ( numai studenţii de la secţia MON)
 • toate documentele menționate vor fi trimise obligatoriu şi la adresa de e-mail: gabriel.papuc@orange.com

Acordarea pachetelor educaţionale se face de către o Comisie formată din cadre didactice de la Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi specialişti ai S.C. Orange Romania S.A. pe baza:

 • dosarului de înscriere
 • testului organizat de Orange România
 • interviului organizat de Orange România

Toate probele sunt obligatorii și oricare dintre ele poate fi eliminatorie.
Nu se admit contestații!
Publicarea listei cu studenţii ce vor participa la testul şi interviul organizat de Orange Romania va avea loc în data de 1 martie 2019.
Testul va avea loc în data de luni, 4 martie 2019 la ora 10:00 la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI.
Interviul va fi organizat în zilele de 6-8 martie 2018 la Centrul de Traning Orange din cadrul Facultăţii ETTI.

 

Publicarea listei cu studenţii ce au fost admişi în cadrul programului Orange Educational Program pentru Politehnică şi a pachetului educaţional obţinut de catre aceştia va fi în data de 11 martie 2019.
Semnarea convențiilor de practică și a burselor se va realiza în zilele de 11-13 martie 2019.
Oricare dintre pachetele educaţionale pot fi retrase dacă:

 • beneficiarul (studentul) obţine rezultate necorespunzătoare în sesiunea de examene universitare.
 • beneficiarul nu respectă una din urmatoarele obligații :
  1. pe toată durata programului Beneficiarul va respecta regulile de disciplină și regulamentul de ordine interioară ale Orange România.
  2. beneficiarul va participa în mod constant la activitatea de practică din cadrul Orange România şi nu va absenta nemotivat.
  3. beneficiarul va participa în mod constant la cursurile oferite de Orange România pe perioada anului IV de studii, nu va cumula mai mult de 10% absenţe motivate din numărul de ore alocat fiecărui modul şi va participa la toate testarile organizate în cadrul cursurilor.

Pentru alte detalii puteți trimite mail la adresa gabriel.papuc@orange.com sau vă puteți informa direct la Centrul de Training Orange din corpul A, parter, complex studențesc LEU.

Vă urăm succes !

↵ Inapoi la pagina principală

Părerea ta este importantă pentru noi, lasă-ne feedbackul tău

Feedback

sus