×

Termeni și condiții

Contractul și condițiile de furnizare a serviciilor

Broșura de tarife și servicii

Arhivă contracte

Termeni si conditii YOXO

Termeni și condiții de utilizare pentru Orange PrePay

Termeni și condiții generale pentru companiile mari

Termeni si conditii magazin online pentru companii mari

Alţi termeni şi condiţii

Politica de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.orange.ro şi explică modul în care Orange România foloseşte şi protejează informaţiile tale personale furnizate în timpul utilizării site-ului. Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu, magazinul online, contul meu etc.), înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora. Totodată, îți punem în vedere că atunci când utilizezi site-uri ale terţilor, site-uri pe care apar link-uri către site-ul Orange România sau care fac publicitate pe site-ul Orange România, ți se vor aplica politicile acestora de confidențialitate pe care recomandăm să le citeşti.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea şi utilizarea www.orange.ro, datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine pot fi prelucrate şi utilizate de Orange România în scopul furnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim al Orange România pentru îmbunătăţirea serviciilor sale.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal pot fi date de contact, detalii cu privire la tranzacții, detalii legate de trafic și zona în care sunt folosite produsele și serviciile Orange, metadate ale informațiilor comunicate electronic, date comerciale, date economice, financiare și de asigurare, în funcție de produsele și serviciile achiziționate.

Orange România nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor.

In baza Regulamentului UE nr. 2016/679 priving protectia persoanelor fizice în ceeea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Orange România asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora. Orange România a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura că drepturile tale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Astfel beneficiezi de următoarele drepturi:

 • să accesezi datele tale personale, să le modifici, restricționezi utilizarea, să îți retragi acordul sau să te opui prelucrării acestora, să soliciți ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
 • să accesezi datele tale personale sau să soliciți Orange transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
 • să dezactivezi anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor tale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
 • să depui o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • să soliciți Orange România să corecteze orice inexactități din datele tale personale prin trimiterea unei solicitări de rectificare a datelor tale.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:

 • prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante

Veți primi în continuare comunicări administrative sau necesare pentru executarea contractului sau intereselor legitime ale Orange România, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renuntati la primirea comunicărilor de marketing.

Orange România vă informează că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată (dpo@orange.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Toate mesajele vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care Orange România va continua să prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile tale vor putea fi implementate doar în legătură cu campaniile promoționale viitoare.

Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Orange România, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.

Viteza de transfer a datelor

A. Viteza de transfer pentru internet mobil

Viteza maximă estimată de transfer al datelor: rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în condiții reale. Este specificată separat, pe tip de tehnologie de rețea.

Viteza promovată de transfer al datelor: rata de transmitere a datelor pe care Orange Romania o utilizează în informările cu scop comercial, respectiv în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer al datelor este egală cu viteza maximă estimată.

În funcție de tehnologia radio utilizată, Viteza maximă estimată de transfer al datelor poate fi:

  Viteza maximă estimată
Download (Mbps) Upload (Mbps)
5G 1200 100
LTE 3CA 355,6 47,5
LTE CA 284,4 47,5
LTE 142,2 47,5
HSDPA+ 38,4 5,04
HSPA+ 19,2 5,04

Viteza maximă estimată prevăzută în contractele semnate de către Clienți prevalează față de valorile din tabelul anterior.

Viteza maximă estimată a fost determinată de Orange România ca valoare maximă a tuturor vitezelor măsurate într-un set de măsurători în condițiile de mai jos:

Astfel, măsurătorile s-au realizat:

 • în condiții de exterior, în locuri degajate de obstacole (evitându-se zone cu clădiri înalte apropiate);
 • la intervale orare diferite;
 • cu un terminal mobil de tip CAT20 cu specificațiile tehnice: [terminal cu capabilitati 5G comercializat de Orange Romania];
 • cu un terminal ce are capabilități compatibile cu standardul de cumulare a capacității pe mai multe frecvențe (carrier aggregation);
 • cu un terminal mobil în vizibilitate directă cu echipamentul radio/antena la o distanță maximă de 150-200m;
 • în cazul 5G:
  • cu un terminal care a dispus de un nivel de putere al semnalului (RSRP) >-75dBm și un nivel de calitate a semnalului: (RSRQ)>19;
 • în cazul 4G:
  • cu un terminal care a dispus de numărul maxim de PRB ce pot fi alocate sesiunii de test și
  • cu un terminal care a dispus de un nivel de putere al semnalului (RSRP) >-85dBm și un nivel de calitate a semnalului: (RSRQ)>-3,5;
 • în cazul 3G:
  • cu un terminal care avea alocat un grup complet de coduri HSPA (15 coduri) și un TTI (transmission time interval) în mod continuu și constant și
  • cu un terminal care a dispus de un nivel de putere al semnalului (RSCP) >-80dBm și calitatea semnalului (energia de chip raportată la densitatea spectrală de zgomot - EcNo)>-3,5.

Vitezele maxime estimate pot fi afectate de mai mulți factori, precum:

 • perturbări ale semnalelor radio electrice cauzate de surse radio electrice externe, de diferite obstacole (clădiri, poduri, tuneluri, construcții metalice, geografia solului, pereții clădirii în care se efectuează măsurătorile etc.);
 • lucrări temporare de mentenanță, dezvoltare, modificare sau extindere a rețelelor de telecomunicații;
 • utilizarea unui terminal care nu are specificații tehnice care să îi permită să atingă viteza maximă estimată conform capabilităților tehnice ale rețelei (spre exemplu, procesor cu performanțe slabe, memorie insuficientă etc.);
 • utilizarea unor servere proxy sau aplicații VPN pe durata efectuării testelor;
 • utilizarea programelor antivirus;
 • limitări datorate sistemului de operare - anumite erori ale sistemului de operare al terminalului mobil cu care sunt efectuate măsurătorile pot afecta viteza de transfer și pot determina obținerea unor rezultate eronate; testele trebuie efectuate de pe terminale mobile cu sisteme de operare actualizate la zi;
 • versiunea browser-ului utilizat - ultimele versiuni de browser-e conțin opțiuni dedicate pentru facilitarea unor viteze de transfer cât mai bune (de ex. suportul pentru un număr de thread-uri care rulează în paralel pentru transferul de date);
 • spectrul și tehnologiile radio disponibile în zona în care se realizează măsurătorile;
 • nivelul de putere a semnalului și nivelul de calitate a semnalului;
 • disponibilitatea resurselor celulei în momentul realizării măsurătorilor;
 • intervalele orare în care se realizează măsurătorile (în timpul sau în afara orelor de vârf);
 • existența unui trafic pe fundal/în paralel în timpul efectuării măsurătorilor;
 • existența unor aplicații care rulează în background.

Măsurarea de către Clienți a vitezelor de transfer al datelor pentru se realizează cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • toate măsurătorile trebuie realizate cu aceeași cartelă SIM și același terminal;
 • terminalul utilizat trebuie să aibă software-ul actualizat la ultima versiune disponibilă pentru respectivul terminal;
 • terminalul trebuie să aibă specificații tehnice ce îi permit să atingă viteza maximă estimată conform capabilităților tehnice ale rețelei: CAT20 (5G), CAT16 (4G), CAT3 (3G);
 • este necesară dezactivarea opțiunii de partajare a conexiunii la Internet (Mobile Hotspot/Mobile Tethering);
 • este necesară închiderea tuturor programelor sau aplicațiilor care generează trafic de date (filesharing, streaming, browsing de orice fel, messaging etc.).
 • măsurătorile se vor efectua în zone în care tehnologia aferentă vitezei măsurate este disponibilă
 • în realizarea măsurătorilor, Clienții vor evita spațiile aglomerate (spre exemplu competiții sportive, manifestații, concerte etc.);
 • măsurătorile se vor realiza în momente în care nu sunt condiții meteorologice nefavorabile (spre exemplu: vânt puternic, furtună, ninsoare etc.);
 • măsurătorile se vor realiza numai dacă indicatorul grafic al puterii de semnal, afișat pe ecranul terminalului, indică valoarea maximă.

In plus față de condițiile de la alin. Precedent, Clientii sunt obligați să efectueze măsurătorile vitezei de transfer al datelor numai prin intermediul aplicației Netograf, care se poate descărca din magazinul Google Play (Android) sau magazinul App Store (IOS). Clientul trebuie să dețină sau să creeze cont pe aplicația Netograf și trebuie să fie conectat și autentificat în momentul realizării măsurătorilor.

Aplicația Netograf dedicată terminalelor mobile detectează și afișează o serie de factori ce pot afecta o măsurătoare, în următoarele condiții:

 • există mai puțin de 200 Mbytes memorie RAM liberă;
 • gradul de încărcare a bateriei este sub 20%;
 • traficul de fundal depășește 1% din viteza măsurată;
 • dacă nivelul semnalului radio este sub o anumită valoare:
  • în cazul 5G: nivel de putere al semnalului (RSRP) ≤ -75dBm și un nivel de calitate a semnalului: (RSRQ) < 19
  • în cazul 4G: nivel de putere al semnalului (RSRP) ≤ -95dBm și un nivel de calitate a semnalului: (RSRQ) ≤ -10
  • în cazul 3G: un nivel de putere al semnalului (RSSI) ≤ -85dBm

Măsurătorile vitezelor de transfer al datelor sunt considerate relevante dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • au fost respectate condițiile de realizare a măsurătorilor mai sus menționate
 • au fost efectuate măsurători cel puțin 5 zile (dintre care, cel puțin o zi de weekend) în decursul a maximum 30 zile consecutive,
 • au fost realizate minimum 6 măsurători pe zi, dintre care cel puțin o măsurătoare din fiecare zi în intervalul orar 23:00-07:00.
 • măsurătorile se efectuează la intervale de minimum o oră distanță între ele.

În cazul constatării unor diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate, Clienții care au calitatea de consumatori au dreptul la despăgubiri. Se consideră o diferență importantă, permanentă sau care se repetă la intervale regulate cazul în care cel puțin jumătate dintre măsurătorile relevante, efectuate cu respectarea cerintelor mai sus menționate sunt sub valorile din tabelul urmator:

Download (Mbps) Upload (Mbps)
3G 2 Mbps 0,5 Mbsp
4G 14,2 Mbsp 4,75 Mbsp
5G 60 Mbsp 10 Mbsp

Clientii care au calitatea de consumatori pot solicita despăgubiri în termen de maximum 30 de zile de la data ultimei măsurători relevante. În acest scop Clienții vor trasmite Orange România, atașat reclamației, în scris, prin mijloacele specificate în Procedura de soluționare a reclamațiilor, următoarele documente/date:

 • export-ul măsurătorilor efectuate în intervalul reclamat, descărcat din contul de utilizator Netograf în format csv sau pdf;
 • capturi de ecran care să arate că indicatorul grafic al puterii de semnal afișat pe ecranul terminalului indică valoarea maximă în momentul efectuării măsurătorilor;
 • datele de identificare ale Clientului;
 • viteza de transfer reclamată, conform tehnologiei în care s-au făcut măsurătorile.

Despăgubirile se calculează proporțional cu valoarea abonamentului (în cazul clienților postpay)/opțiunii (în cazul clienților prepay) pentru serviciul de acces la internet mobil și durata pe care s-au manifestat diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate. Perioada de calcul a despăgubirilor cuprinde perioada în care au fost efectuate măsurătorile. Sumele aferente despăgubirilor vor fi creditate în factura lunii următoare celei în care a fost soluționată reclamația de către Orange România, iar in cazul clientilor prepay se vor acorda sub forma de Credit Prepay în termen de 30 de zile de la data primirii unei reclamații valide complete.

Clientul având calitatea de consumator poate rezilia Contractul în cazul în care experimentează diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate între viteza maximă estimată/promovată și viteza măsurată și depune cel puțin o sesizare validă pe lună, în conformitate cu alineatele de mai sus, având ca obiect astfel de diferențe, în decursul a 3 luni consecutive . Solicitarea de reziliere se va realiza printr-o notificare scrisa transmisa catre Orange România cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data rezilierii.

B. Viteza de transfer pentru internet fix.

Viteza promovată de transfer al datelor: rata de transmitere a datelor pe care Orange Romania o utilizează în informările cu scop comercial, respectiv în promovarea ofertelor comerciale. Viteza promovată de transfer este egala cu viteza maximă de transfer al datelor.

Viteza maximă de transfer al datelor pentru serviciul de internt fix: rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta cel puțin o dată într-un interval de timp definit.

Viteza disponibilă în mod normal: reprezintă rata de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în cea mai mare parte a timpului de accesare a serviciului, pe o perioadă de timp definită.

Viteza minimă de transfer al datelor: cea mai mică rată de transmitere a datelor pe care Clientul o poate experimenta în accesarea serviciului, potrivit prevederilor contractului. În principiu, viteza reală, experimentată de Client nu este mai mică decât viteza minimă de transfer al datelor, cu excepția cazurilor de întrerupere a serviciului.

Valorile vitezelor serviciului de internet fix sunt:

Viteza maximă de transfer al datelor:

 • pentru tehnologia FTTB – 90 Mbps pentru download si 27 Mbps pentru upload,
 • pentru tehnologia FTTH:
  • Pachetul Home Net 300 – 280 Mbps pentru download și 140 Mbps pentru upload
 • Pachetul Home Net 500 – 480 Mbps pentru download și 240 Mbps pentru upload
 • Pachetul Home Net 1000 – 940 Mbps pentru download și 450 Mbps pentru upload
 • Pentru tehnologia fixed LTE:
  • Pachetele Fix Net 4G - 284.4 Mbps pentru download si 47.5Mbps pentru upload

Viteza de transfer al datelor disponibila în mod normal:

 • pentru tehnologia FTTB – 56 Mbps pentru download și 19 Mbps pentru upload,
 • pentru tehnologia FTTH:
  • Pachetul Home Net 300 – 170 Mbps pentru download și 120 Mbpspentru upload
  • Pachetul Home Net 500 –260 Mbps pentru download și 180Mbps pentru upload
  • Pachetul Home Net 1000 –570Mbps pentru download și 400 Mbps pentru upload
 • Pentru tehnologia fixed LTE:
  • Pachetele Fix Net 4G - 2 Mbps pentru download si 0.5 Mbps pentru upload

Viteza minima de transfer al datelor:

 • pentru tehnologia FTTB – 10 Mbps pentru download și 3 Mbps pentru upload,
 • pentru tehnologia FTTH:
  • Pachetul Home Net 300 –10Mbps pentru download și 10 Mbps pentru upload
  • Pachetul Home Net 500 –10Mbps pentru download și 10 Mbps pentru upload
  • Pachetul Home Net 1000 –10 Mbps pentru download și 10 Mbps pentru upload
 • Pentru tehnologia fixed LTE:
  • Pachetele Fix Net 4G - 128 Kbps pentru download si 64 Kbps pentru upload

Vitezele prevazute în contractul încheiat de Client i prevalează față de valorile mai sus menționate.

Pentru a putea atinge Viteza minimă, Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal și Viteza maximă de transfer al datelor, Clientul trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ următoarele condiții generale:

 • stația Clientului nu trebuie să prezinte probleme de software (viruși, malware, atacuri informatice asupra echipamentelor Clientului etc.) și trebuie să aibă toate driverele actualizate la ultima versiune disponibilă în momentul măsuratorilor
 • utilizarea unui Cablu Ethernet UTP minim Cat5, conform standardului IEEE 802.3ab sau conform unor variante mai noi ale acestui standard;
 • browserele folosite pentru teste (Chrome, IE, Firefox, Safari) trebuie actualizate la ultima versiune disponibilă în momentul măsuratorilor (doar în cazul realizării măsurătorilor prin varianta web);
 • nivelul de utilizare al procesorului în timpul măsurătorilor trebuie să fie de maxim 60;
 • Wi-Fi oprit și conectarea terminalului direct la echipamentul;
 • un singur PC conectat prin LAN/cablu UTP la modemul/router-ul Orange;
 • niciun alt program consumator de banda nu trebuie să funcționeze pe PC în momentul testelor (ex: clienți FTP, streaming video, mesagging, browsing, filesharing etc.);
 • pe aceeași legătură fizică să fie accesat doar serviciul de acces internet
 • deconectarea oricăror altor echipamente conectate la rețea care pot genera trafic de date (filesharing, streaming, browsing de orice fel, messaging etc)

Pentru a atinge Viteza de transfer al datelor disponibilă în mod normal și Viteza maximă de transfer al datelor, Clientul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții specifice:

Pachetul Home Net 100

 • hardware: minim procesor Intel Core i3 sau similar, unitate stocare tip HDD sau SSD; interfață de rețea 100/1000 Mbps, memorie RAM: minim 2 GB, sistem de operare: Win 7 (sau mai nou), Linux, MacOS;
 • conectivitatea între placa de rețea PC Clienti și CPE Orange Romania trebuie să fie de minim 100Mbps full-duplex

Pachetele Home Net 300/500/1000; Office Net 1000/1000 Pro; Net Pro 500/Net Pro 1000; Pachetele Fix Net 4G

 • hardware: minim procesor Intel Core i5 sau similar, unitate stocare tip SSD; interfața de rețea 1Gbps, memorie RAM: minim 4 GB, sistem de operare: Win 7 (sau mai nou), Linux, MacOS;

Pentru a putea atinge Viteza minima de transfer al datelor, Clientul trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • hardware: minim procesor dual core sau similar (ex : Inter Core i3), unitate stocare tip HDD/SSD; interfață de rețea 100/1000Mbps, memorie RAM : minim 2 GB , system de operare: Windows 7 (sau mai nou), Linux, MacOS;
 • conectivitatea între placa de rețea PC clienti și CPE Orange trebuie să fie de minim 100Mbps full-duplex(în cazul abonamentelor cu viteză mai mică sau egală cu 100Mbps) sau 1000 Mbps full-duplex (în cazul abonamentelor cu viteză mai mare de 100Mbps)

Măsurătorile vitezelor de transfer al datelor se vor realiza numai prin intermediul aplicației Netograf, care se poate descărca din magazinul Google Play (Android) sau magazinul App Store (IOS). Clientul trebuie să dețină sau să creeze cont pe aplicația Netograf și trebuie să fie conectat și autentificat în momentul realizării măsurătorilor.

Aplicația Netograf dedicată terminalelor fixe detectează și afișează o serie de factori ce pot afecta o măsurătoare, după cum urmează:

 • traficul de fundal a depășit un procent de 2% din viteza de download sau upload măsurată;
 • media încărcării procesorului în timpul testului a depășit valoarea de 60%;
 • există mai puțin de 500 Mbytes memorie RAM liberă.

Clientul având calitatea de consumator are dreptul la despăgubiri daca a efectuat măsurători ale vitezelor de transfer al datelor în condițiile stipulate la alin. de mai sus și dacă în urma lor se constată diferențe importante și care se repetă la intervale regulate între vitezele măsurate și Viteza minimă, Viteza disponibilă în mod normal sau Viteza maximă aferente pachetului deținut de Client și menționate anterior.

Se considera că un Client a înregistrat dferențe importante dacă se îndeplinește cel puțin una dintre condițiile următoare:

 • Clientul nu atinge valoarea minimă a vitezei de transfer al datelor în cel puțin două măsurători;
 • cel puțin jumătate dintre măsurătorile efectuate de Client înregistrează valori ale vitezelor care nu depășesc 50% din viteza disponibilă în mod normal indicată în contract
 • niciuna dintre măsurătorile efectuate de Client nu atinge viteza maximă de transfer al datelor.

Se consideră că diferențele se repetă la intervale regulate dacă se îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

 • Clientul efectuează măsurători pe o perioadă de minim 5 zile, în decursul a 30 de zile consecutive, cel puțin una dintre ele fiind o zi de weekend.
 • Clientul realizează cel putin 6 măsuratori pe zi, dintre care cel puțin o măsurătoare în intervalul orar 23:00-07:00.
 • Clientul realizează măsuratorile la intervale de minimum o oră distanță între ele.

Clientii având calitatea de consumatori pot solicita despăgubiri pentru diferențe importante și care se repetă la intervale regulate între vitezele măsurate și viteza minimă, viteza disponibilă în mod normal sau viteza maximă aferente pachetului deținut de Client și menționate la alin (1) în termen de maximum 30 de zile de la data ultimei măsurători. În acest scop Clienții vor transmite Orange România, atașat reclamației, în scris, prin mijloacele specificate în Procedura de soluționare a reclamațiilor următoarele documente/date:

 • export-ul măsurătorilor efectuate în intervalul reclamat, descărcat din contul de utilizator Netograf în format csv sau pdf;
 • capturi de ecran care să arate numărul de „liniuțe” al indicatorului puterii de semnal afișat pe ecranul terminalului în momentul efectuării măsurătorilor (doar în cazul efectuării măsurătorilor cu un terminal cu sistem de operare IOS);
 • datele de identificare ale Clientului;
 • viteza de transfer reclamată, conform tehnologiei în care s-au făcut măsurătorile.

Despăgubirile se calculează proporțional cu valoarea abonamentului perceput pentru furnizarea serviciului de acces la internet fix și durata pe care s-au manifestat diferențele importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate. Perioada de calcul a despăgubirilor cuprinde perioada în care au fost efectuate măsurătorile. Sumele aferente despăgubirilor vor fi creditate în factura lunii următoare celei în care a fost soluționată reclamația de către Orange România.

Clientul având calitatea de consumator poate rezilia contractul în cazul în care: experimentează diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate între vitezele maximă, disponibilă în mod normal și minmă, menționate în contract pentru serviciul de acces la internet fix și vitezele măsurate ale acestuia și depune cel puțin o sesizare validă pe lună, în conformitate cu alineatele de mai sus, având ca obiect astfel de diferențe, în decursul a 3 luni consecutive. Solicitarea de reziliere se va realiza printr-o notificare scrisă transmisă către Orange România cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data rezilierii.

Prevenirea tentativelor de fraudă

De-a lungul timpului, ne-au fost semnalate tentative de fraudă prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice, social media sau prin alte mijloace de comunicare. Uneori, acestea pot părea inițiate de Orange, dar, în realitate, sunt efectuate de persoane care nu reprezintă Orange și au scopul de a obține câștiguri nejustificate.

Încercările de fraudă pot fi identificate după următoarele indicii:

 • Îți sunt solicitate informații confidențiale
 • Se impune trimiterea unui răspuns urgent
 • În mesajele e-mail sunt incluse adrese web similare celor deținute de diverse organizații legale, dar având denumirile ușor modificate
 • În mesajele e-mail sunt incluse linkuri către pagini similare unor organizații legale, dar având adresa web ușor modificată
 • Ți se solicită să tastezi pe telefon coduri, să confirmi datele de autentificare din contul tău Orange sau să te autentifici în contul tău Orange pe o pagina web falsă pentru a primi diverse premii în urma unor tombole sau concursuri care nu sunt reale, pentru a beneficia de reduceri sau de activarea unor noi servicii
 • Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele Orange România, care comentează în pagina noastră oficială dar care nu sunt autentice
 • Ți se solicită să transferi o sumă de bani, printr-un serviciu specializat sau prin bancă, pentru a rezolva o situație urgentă, de care ai fost informat în cadrul apelului respectiv
 • Ți se solicită semnarea unui contract de servicii sau schimbarea cartelei SIM în schimbul unor beneficii financiare sau de altă natură
 • Ai apeluri pierdute pe telefon de la numere necunoscute, cu prefixe internaționale din zone exotice. Apelând înapoi ți se solicită să rămâi cât mai mult timp conectat în convorbire, costurile regăsindu-se ulterior pe factura de servicii.

Orange nu solicită clienților săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații referitoare la conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate. În caz contrar îți asumi întreaga responsabilitate.

Dacă identifici o tentativă de fraudă, te rugăm să ne contactezi cât mai repede la adresa de e-mail serviciul.clienti@orange.ro sau la Serviciul Clienți Orange prin apel la 300 (gratuit de pe abonamentul tău Orange)/0374300300 (gratuit de pe telefonul tău cu cartelă Orange PrePay).

Alertă SMS scam

Denumit FluBot, noul malware pentru Android infectează telefoanele din întreaga lume cu scopul de a accesa parolele și cardurile bancare salvate pe acele dispozitivele. Utilizatorii primesc un SMS ce contine un link și textul „new voicemail”. La accesarea linkului, clienților li se solicită să descarce o aplicație de mesagerie vocală Orange. Aplicația este de fapt un malware, iar odată instalată, acesta cere permisiuni suplimentare pentru accesarea agendei telefonului. Astfel este obținut controlul asupra dispozitivului si sunt generate SMS-uri cu trimitere la link-uri frauduloase.

Dacă primești un SMS în forma prezentată mai jos, iți recomandăm să nu accesezi link-ul, să nu instalezi aplicatia și să ștergi SMS-ul.

În cazul în care crezi că telefonul a fost infectat, urmează pașii de mai jos:

 • Activeaza Google Play Protect, care permite ștergerea programelor malware.
 • Dacă acest lucru nu funcționează, efectuează o resetare completa a dispozitivului la setările din fabrică. Atenție! Acest lucru va șterge toate datele, inclusiv fotografiile și aplicațiile de pe telefon, care nu vor mai putea fi recuperate.
 • Nu efectua o copie de rezerva înainte de revenirea la setările din fabrica, deoarece va face și o copie de rezervă a malware-ului.

Pentru a evita infectarea telefonului, îți recomandăm să instalezi întotdeauna doar aplicații de mobil care provin din magazinele de aplicații oficiale si recunoscute, precum Play Store sau App Store.

Alertă SMS scam

Denumit FluBot, noul malware pentru Android infectează telefoanele din întreaga lume cu scopul de a accesa parolele și cardurile bancare salvate pe acele dispozitivele. Un SMS care pare trimis de un prestator de servicii real, cel mai adesea o firmă de curierat, le cere utilizatorilor să acceseze un link și să instaleze o aplicație pentru a urmări livrarea unui colet fictiv. Aplicația pretinde că este un software sigur dar, în realitate, este o componentă malware. Odata instalată aplicația, FluBot solicită permisiuni suplimentare pentru accesarea agendei telefonului, obține controlul asupra dispozitivului și generează SMS-uri cu trimitere la link-urile frauduloase.

Dacă primești un SMS în forma prezentată mai jos, iți recomandăm să nu accesezi link-ul, să nu instalezi aplicatia și să ștergi SMS-ul.

În cazul în care crezi că telefonul a fost infectat, urmează pașii de mai jos:

 • Activeaza Google Play Protect, care permite ștergerea programelor malware.
 • Dacă acest lucru nu funcționează, efectuează o resetare completa a dispozitivului la setările din fabrică.
  Atenție! Acest lucru va șterge toate datele, inclusiv fotografiile și aplicațiile de pe telefon, care nu vor mai putea fi recuperate.
 • Nu efectua o copie de rezerva înainte de revenirea la setările din fabrica, deoarece va face și o copie de rezervă a malware-ului.

Pentru a evita infectarea telefonului, îți recomandăm să instalezi întotdeauna doar aplicații de mobil care provin din magazinele de aplicații oficiale si recunoscute, precum Play Store sau App Store.

.

Cum te poti proteja?

 • Cea mai sigura masura de prevenire a unei posibile fraude este sa nu dai curs solicitarilor dintr-un mesaj suspect.
 • Nu furniza informaţii confidentiale unor persoane necunoscute, indiferent de modalitatea de comunicare: apel, sms, whatsapp, e-mail, retele de socializare, etc.
 • Inainte de a intreprinde orice actiune sugerata de un necunoscut (de exemplu: furnizare date personale, transfer de bani, reincarcare cartele pre-platite) verifica informatia cu cineva de incredere.
 • In cazul in care ai comunicat unor persoane necunoscute parole sau coduri de identificare iti recomandam sa le schimbi imediat si sa blochezi conturile respective.
 • Nu da curs niciunei solicitari de a divulga codul PIN, parola, numarul de card. In cazul in care ai dezvaluit informatii despre un cont sau un card bancar iti recomandam sa anunti imediat banca.
 • Verifica cu atentie expeditorul, continutul mesajelor, link-urile si fisierele primite prin e-mail.
 • Nu suna inapoi numere necunoscute de la care ai apel pierdut, mai ales daca au prefixe internationale.
 • Seteaza parole, sigure si diferite, pentru fiecare din echipamentele sau conturile de utilizator detinute.
 • Nu lasa echipamentele neblocate atunci cand nu le utilizezi sau le lasi in spatii publice.
 • Actualizeaza periodic versiunea de software instalata pe echipamentele pe care le folosesti (telefon mobil, tableta, laptop, ruter, smart TV, etc.).
 • Utilizeaza conexiuni la retele de internet securizate, instaleaza un program anti-virus si protecţie de tip firewall pe care sa le actualizezi permanent.
 • În cazul în care pierzi sau ți se fură telefonul mobil, iti recomandam să soliciți imediat blocarea cartelei SIM
Citește mai multe despre prelucrarea de date cu caracter personal în interes legitim în cadrul Orange România în scopul prevenirii riscurilor de fraudă sau de întârziere la plată aici.

Stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet

Decizia Ancom (nr. 1201/2011) are ca obiect stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet  şi publicarea parametrilor acestora , precum şi de a include nivelurile de calitate pentru serviciul  furnizat în contractele semnate cu utilizatorii finali şi în condiţiile generale de furnizare a serviciului.

Aceasta decizie stabileşte  un  set  relevant  de  indicatori  de  calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum şi condiţiile şi modalităţile de publicare de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a parametrilor  aferenţi  acestor  indicatori,  astfel  încât  clienţii  să  beneficieze  de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Decizia se aplică ofertelor comerciale de servicii de acces la internet destinate publicului, cu excepţia ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

Link-uri utile

Termeni și condiții pentru furnizori

Comenzile transmise de Orange România S.A. sunt reglementate de Contract, în cazul în care există un contract în vigoare sau de Termeni și Condiții Generale aplicabile comenzilor emise de Orange România S.A. și de condițiile cuprinse în Comandă, dacă nu există un contract în vigoare.

Termeni și Condiții Generale aplicabile comenzilor emise de Orange România

Codul de conduită al furnizorului și Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)

Orange S.A. a elaborat un „Cod de conduită al furnizorilor”, anexat Contractului/Comenzilor, pentru a împărtăși cu furnizorii săi angajamentele legate de comportamentul etic și responsabil, incluzând, dar fără a se limita la, reguli referitoare la drepturile omului, protecția mediului și dezvoltarea durabilă, sănătate, exploatarea copiilor, interzicerea oricărei forme de sclavie, lupta împotriva corupției și respectarea sancțiunilor comerciale internaționale.

Codul de conduită al furnizorilor

Orange S.A., împreună cu companiile afiliate, acționează în conformitate cu valorile și orientările Codului de Etică al Grupului și ale Politicii anti-corupție a Grupului Orange și în conformitate cu Politica privind Achizițiile Durabile.

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI)

Orange Romania are implementat si certificat un sistem de management integrat pentru calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.

Politicile Orange Romania pentru Calitate si pentru Mediu, Sanatate si Securitate in munca.


Politica Orange Romania pentru Calitate

Pentru Orange Romania, calitatea inseamna satisfactia clientului.

Orange este lider pe piata de telecomunicatii din Romania, urmarind sa:

 • imbogateasca si sa simplifice viata tuturor oamenilor, construind serviciile viitorului impreuna cu ei, sustinand transformarea societatii,
 • devina in alegerea clientilor cel mai atractiv furnizor de servicii convergente si servicii pentru familie,
 • ofere experiente digitale simple si relevante clientilor.

Sistemul nostru de management al calitatii vizeaza imbunatatirea continua a performantei si eficientei afacerii, cresterea gradului de satisfactie a clientilor, angajatilor si actionarilor.

La Orange, suntem atenti la contextul actual, extern si intern, urmarind sa ne atingem obiectivele, inclusiv pe cele de calitate, construind astfel succesul pe termen lung.

 • Credem ca detinerea pozitiei de lider in ceea ce priveste experienta clientului si atributul de companie de referinta pentru eficienta, reprezinta cheia succesului in modelul nostru de afacere. Pentru noi, calitatea inseamna atat satisfacerea nevoilor clientului, cat si conformitatea cu cerintele actuale.
 • Succesul nostru se bazează pe calitatea serviciilor pe care le oferim clientilor si solicitam niveluri similare de calitate de la furnizorii nostri cheie.
 • Calitatea este responsabilitatea fiecarui angajat Orange. Dezvoltam si incurajam un mediu de lucru agil, bazat pe grija pentru angajati, cooperare, invatare continua, incredere si responsabilitate, pentru a asigura un angajament durabil si o experienta avansata angajatilor.

Politica Orange Romania pentru mediu, sanatate si securitate in munca

La Orange, credem intr-o dezvoltare responsabila si durabila a companiei noastre, potrivit scopului si directiei sale strategice, pozitionand tehnologia digitala ca parte importanta in transformarea durabila a societatii, respectand mediul inconjurator, avand grija de comunitatea in care operam si de partile interesate.

Dezvoltam si implementam un sistem de management al mediului, sanatatii si securitatii in munca pentru a controla impactul asupra mediului si riscurile profesionale asociate activitatilor, produselor si serviciilor noastre.

Angajamentul sanatate si securitate in munca ale grupului Orange, iar pentru a promova calitatea vietii la locul de munca, pentru a proteja mediul si preveni poluarea, accidentele si bolile profesionale, imbunatatim continuu performantele sistemului nostru de management prin:

 • management eficient al resurselor, ce permite economisirea energiei si a consumului de combustibil,
 • management durabil al deseurilor,
 • practici eficiente de asigurare a sanatatii si starii de bine intr-un mediu de lucru sigur,
 • capacitate de a elimina pericolele si de a reduce riscurile profesionale,
 • consultare si participare activa a angajatilor,
 • permanenta constientizare asupra politicii si regulilor noastre esentiale privind mediul, sanatatea si securitatea in munca in randul angajatilor, furnizorilor si partenerilor si contractorilor nostri.

Interconectare

In conformitate cu deciziile ANCOM, Orange România furnizeaza serviciul de terminare a apelurilor la puncte mobile in conditiiile Ofertei de Referinta pentru Interconectare.

Oferta de referință pentru Interconectare, valabilă din 01.01.2022

Parametrii de calitate

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de voce este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Orange România – de  exemplu: conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Orange România etc.

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Orange România (de exemplu, conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Orange România etc.).

Termenul de remediere a Deranjamentelor  Serviciilor TV este de 72 ore de la înregistrarea la serviciul Clienti a unei reclamatii din partea Clientului. În cazul în care remedierea Serviciilor TV nu este sub controlul exclusiv al Orange România (de exemplu: în cazul netransmiterii  semnalului de catre furnizorul de continut audiovizual, defectiuni ale satelitului, calitatea serviciilor de internet furnizate de tertii contractati de Client, etc.), Orange România va lua toate masurile necesare pentru a remedia Defectiunile aparute, fara însa a putea garanta un termen limita de remediere.

Activarea are loc în maximum 4 (patru) zile calendaristice: (i) de la data la care partile au semnat Contractul, daca Orange România nu solicita documente sau constituirea unui Fond de garantie sau a unui Avans pentru risc financiar, (ii) de la data la care Clientul a pus la dispozitia Orange România documentele solicitate cuprinzând informatii care sa ateste identitatea, adresa si o situatie financiara corespunzatoare a Clientului, (iii) de la data la care Clientul a constituit Fondul de garantie sau Avansul pentru risc financiar, (iv) de la data instalarii Echipamentului DTH (Direct to Home) la Locatie.

Activarea Serviciilor PrePay are loc dupa introducerea Cartelei SIM in telefon, in momentul primului apel sau primului mesaj scris trimis sau în momentul primei sesiuni de date efectuate.

Orice plângere cu privire la Contract poate fi adresata de catre Client Serviciului Clienti, care va raspunde într-un termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare (960 de ore).

Procedurile de management al traficului şi neutralitatea internetului

Fiecare domeniu de tehnologie implicat in livrarea unui serviciu catre clientii finali are implementata propria politica de gestionare a resurselor disponibile si de prioritizare a unor categorii de trafic, in raport cu cerintele specifice impuse de categoria de aplicatii care o utilizeaza. Dimensionarea fiecarui domeniu de tehnologie in parte se face luând in calcul capacitatea maxima necesara sustinerii unui profil de trafic normal, evaluat pe baza unui interval de observatie de un an pentru eliminarea efectului sezonier, la care se adauga o margine de capacitate de rezerva, disponibila pentru utilizare in cazul unor evenimente speciale (cresteri neprevizionate ale traficului peste o anumita valoare intr-un interval extrem de scurt de timp, aparitia unor defectiuni ce au condus la redirectionarea traficului si la suplimentarea capacitatii necesare pe un anumit segment).

Orange România asigura suplimentarea resurselor si redimensionarea de capacitate in caz de necesitate, astfel incât impactul la nivelul serviciilor oferite clientilor finali sa nu fie sesizabil.

Orange România monitorizeaza permanent gradul de incarcare a Retelei, in scopul livrarii unei experiente optime de utilizare a serviciilor oferite catre clientii finali. In cadrul procesului de dimensionare a capacitatii tehnice si a nivelului calitativ oferite de Retea, Orange România respecta metodologia implementata privitoare la regulile de dimensionare specifice tehnologiilor impactate, standardele existente in industrie, precum si analiza rezultatelor obtinute de catre clientii finali in planurile de imbunatatire si de evolutie a arhitecturii retelei.

Orange România respectă prevederile Regulamentului 2120/2015 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul) referitoare la internetul deschis și acordă clienților săi posibilitatea de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a utiliza echipamente terminale la alegere, indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorului, ori de locația, originea ori destinația informațiilor, conținutului sau aplicațiilor oferite prin intermediul Servicilor de Date și/sau de Internet Fix.
Orange România nu blochează, nu încetinește, nu modifică, nu restricționează, nu interferează cu, nu degradează sau nu discriminează conținut, aplicații sau servicii specifice ori categorii specific ale acestora decât în situațiile excepționale prevăzute în Regulament și prezentate mai jos, iar în aceste situații excepționale numai dacă este necesar și numai pentru atâta timp cât este necesar:
a) pentru a respecta dreptul Uniunii sau legislația națională conformă cu dreptul Uniunii, sub incidența cărora intră Orange România, sau măsurile conforme cu dreptul Uniunii, menite să pună în aplicare acte legislative ale Uniunii sau legislația națională, inclusiv hotărârile judecătorești sau ale autorităților publice învestite cu competențe în materie;
b) pentru a menține integritatea și securitatea Rețelei Orange România, ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei Rețele și ale echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali. În cazul atacurilor sau amenințărilor, cum ar fi, dar fără a se limita la atacuri DoS/DDoS, falsificarea adreselor IP pentru a mima elemente de Rețea sau pentru a permite comunicarea neautorizată, accesul neautorizat la elementele de Rețea sau la echipamentele terninale conectate la Rețea, distribuirea de software malițios sau viruși, Orange România poate aplica măsuri temporare de protecție la nivel de rețea, constând în:

 • filtrarea, limitarea sau chiar blocarea traficului de la sau către adresele IP sau plajele de adrese IP care sunt sursele unui atac sau unei amenințări sau care sunt surse bine cunoscute ale unor astfel de atacuri sau amenințări;
 • blocarea adreselor de IP sau a Servicilor de Date și/sau de Internet fix în cazul unor comportamente suspecte (de ex.: comunicare neautorizată cu elementele Rețelei, falsificare de adrese etc.);
 • blocarea anumitor porturi care constituie o amenințare la securitatea și integritatea Rețelei;
În situația prezentată la litera a) de mai sus, Clientul nu va avea acces la site-urile, aplicațiile, conținutul sau serviciile care fac obiectul actelor legislative menționate.
Aplicarea măsurilor de la litera b) de mai sus va avea loc numai pe durata atacului sau a amenințării. Accesul la conținutul, aplicațiile sau serviciile găzduite de adresele IP care fac obiectul acestor măsuri poate fi blocat. Conținutul, serviciile sau aplicațiile care utilizează porturile care prezintă o amenințare la securitatea sau integritatea Rețelei Orange România pot deveni indisponibile în aceasta perioadă.
In cazul ofertelor care includ un volum specificat de date, după consumarea volumului inclus, Clientul va putea utiliza în continuare Serviciilor de Date și/sau de Internet fix, pentru care va fi obligat la plata tarifului specificat în Contract.
În situatia în care Clientul se află într-o arie acoperită doar cu tehnologia 2G este posibil ca aplicații de tip video-streaming, interactive speech etc. să nu funcționeze.
În Rețeaua 4G Orange România, conform standardelor ITU, Serviciul de Voce va fi prioritizat față de serviciul de acces la internet pentru a asigura parametrii de calitate necesari pentru funcționarea acestui Serviciu. Lărgimea de bandă necesară pentru traficul VoLTE și semnalizarea aferentă este mică (128 kbps) și nu va afecta Serviciile de Date și/sau de Internet fix.

 

Politica de utilizare a serviciilor 

Frauda Clientului:
orice actiune sau inactiune a Clientului (i) care constituie o încalcare sau o tentativa de încalcare a obligatiilor sale contractuale sau legale, cu intentia de a produce fie companiei Orange România, fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj

Cesiunea cu titlu oneros de catre Client a oricaror drepturi sau obligatii din Contract, inclusiv acordarea de catre Client, cu titlu oneros, a dreptului de folosinta a Abonamentului rezultând din Contract, se considera Frauda din partea Clientului.

 

Orange România poate suspenda sau restrictiona accesul Clientului la Servicii imediat, fara preaviz sau alta formalitate si fara drept la despagubiri, în caz de Frauda sau tentativa de Frauda a Clientului.

 

Contractul poate înceta, prin reziliere, la initiativa Orange România, fara punere în întârziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara îndeplinirea vreunei alte formalitati la data mentionata în notificarea scrisa de reziliere trimisa de catre
Orange România în cazul Fraudei Clientului

1.6.2. 2) Clientul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile  sale care au drept consecinta încalcarea oricaror reglementari  referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor, inclusiv în ceea ce priveste serviciile a caror accesare nu este permisa tuturor categoriilor de clienti, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Clientul se obliga sa utilizeze Serviciile în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile acestui Contract si cu instructiunile de utilizare furnizate de Orange România, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange România.
(4) Clientul se obliga sa nu expedieze mesaje scrise, sa nu initieze apeluri sau sa utilizeze date mobile, cu ajutorul unor sisteme automate sau manual, in scop promotional sau de prezentare a serviciilor/produselor sale, indiferent de natura acestora, ca activitate de cercetare de piata, sau in orice alte scopuri care sunt contrare utilizarii pentru nevoi proprii a serviciilor furnizate de catre Orange România. Orice utilizare a serviciilor Orange in alte scopuri decât efectuarea si primirea de apeluri/SMS/MMS/apeluri video directe intre utilizatorii finali este strict interzisa. De asemenea, utilizarea serviciilor Orange cu echipamente care permit generarea automata si/sau rutarea automata de apeluri/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video este strict interzisa.
(5) Clientul are obligatia de a aduce la cunostinta Utilizatorului prevederile Contractului si de a depune toate eforturile pentru a determina Utilizatorul sa respecte prevederile Contractului. Clientul poarta întreaga raspundere privind utilizarea cartelei SIM sau TV cardului, indiferent de utilizatorul final al acestora si indiferent de tipul echipamentului folosit împreuna cu cartela SIM sau TV cardul

 

2.2.1.3. – Utilizarea Serviciilor de date
2.2.1.3.1. Expedierea si afisarea de mesaje si informatii
(1) Clientul se obliga sa nu expedieze mesaje (incluzând date, informatii, text, muzica, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale), care nu au fost solicitate, sau sa afiseze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunturi electorale sau anunturi informative (denumite în continuare „Spam"), Clientul fiind singurul raspunzator pentru expedierea sau afisarea unor astfel de mesaje.
(2) Clientul se obliga sa nu utilizeze Reteaua Orange si Serviciile într-un mod care afecteaza negativ interesele legitime ale Orange România sau ale unei terte persoane, prin intermediul unor actiuni precum urmatoarele: (a) expedierea de mesaje electronice sau faxuri care hartuiesc sau deranjeaza pe ceilalti Utilizatori, prin continutul lor calomnios, prin care se defaimeaza sau se dezvaluie informatii
personale ale vreunui tert; (b) continuarea expedierii de mesaje electronice catre un adresant care a indicat ca nu doreste sa mai primeasca asemenea mesaje; (c) expedierea de mesaje electronice care contin informatii contrafacute în titlul de listing („packet header") TCP/IP; (d) expedierea de mesaje electronice rauvoitoare, inclusiv, dar fara a se limita la, mesaje de tip „mailbombing"; (e) expedierea
de mesaje electronice într-o maniera care încalca politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii de internet; (f) utilizarea unei casute de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor; (g) expedierea sau afisarea de mesaje care contin virusi si/sau „cai troieni", mesaje ilegale sau expedierea sau afisarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încalcarea prevederilor legale în vigoare;
(h) expedierea sau afisarea de mesaje electronice de la o adresa de e-mail „fantoma" sau inexistenta sau sub o identificare falsa; (i) expedierea sau afisarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hartui terte persoane; (j) expedierea sau afisarea de mesaje care violeaza dreptul de proprietate intelectuala sau industriala Orange România, a unui tert, sau de mesaje continând informatii pentru care Clientul sau Utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice conditii, conform oricarei legi române sau straine aplicabile etc.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica corespunzator, în cazul utilizarii tuturor tipurilor de Servicii Orange România.

2.2.1.3.2. Paginile WEB
(1) Clientul va raspunde pentru continutul, precum si pentru programarea/bazele de date, monitorizarea, întretinerea si actualizarea paginii WEB gazduite de Orange România pe serverul sau.
În cazul în care pagina WEB a Clientului de pe serverul Orange România contravine prevederilor legale, Orange România are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor sau de a rezilia Contractul, în conformitate cu art. 1.11 alin. 1 sau art. 1.16 alin. 1 din Sectiunea 1 a TCG.
(2) Clientului a carui pagina WEB utilizeaza o mare parte din resursele serverului (cum ar fi, dar fara a se limita la, timpii de raspuns ai procesorului, utilizarea memoriei si alte elemente de retea) i se va da posibilitatea sa plateasca un Tarif aditional (care depinde de resursele utilizate) sau sa reduca resursele utilizate la un nivel acceptabil stabilit de Orange România si corespunzator Serviciului oferit de Orange România. Orange România va notifica cu buna-credinta Clientul în cazul în care acesta utilizeaza o mare parte din resursele serverului. În cazul în care, într-o perioada de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la notificare, Clientul nu îsi
va reduce resursele utilizate la nivelul acceptabil stabilit si comunicat de catre Orange România, se va considera ca a acceptat Tariful aditional notificat.

 

(1) Contractul poate înceta, prin reziliere, la initiativa Orange România, fara punere în întârziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara îndeplinirea vreunei alte formalitati la data mentionata în notificarea scrisa de reziliere trimisa de catre

Orange România în urmatoarele situatii:
(ii) în cazul Fraudei Clientului; (iv) in cazul in care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constand in, dar fara a se limita la: transferarea in reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate in alte retele, transferarea  apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; in cazul in care, in dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial in reteaua Orange sau catre alte retele; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; in azul in care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru comunicatii altele decât cele intre utilizatori finali; (v) in cazul în care Clientul incalca oricare dintre obligatiile de utilizare a Serviciilor TV, asa cum sunt mentionate la art. 2.3.3 din TCG;

 

Furnizarea Serviciilor PrePay poate inceta la initiativa Orange Romania, fara punere in intarziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei alte formalitati la o data decisa de catre Orange Romania in urmatoarele situatii:
(i) in cazul Fraudei Clientului PrePay (definita la inceputul acestui paragraf); (ii) in cazul in care Clientul PrePay desfasoara activitate de redirectionare cu titlu oneros a traficului generat de catre un tert; (iii) in cazul in care Clientul prin actiunile sau inactiunile sale aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange Romania; (iv) in cazul inchirierii si/sau vanzarii catre terti a Serviciului PrePay contractat; (v) în cazul în care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constând în, dar fara a se limita la: transferarea în reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate în alte retele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; în cazul în care, în dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial în reteaua Orange sau catre alte retele; în cazul în care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; în cazul în care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru alte comunicatii decât cele între utilizatorii finali; (vi) în cazul în care Clientul efectueaza orice fel de actiuni care afecteaza functionalitateala capacitate optima a retelei Orange România, putând periclita în acest mod calitatea Serviciilor oferite de catre Orange România; (vii) in alte cazuri prevazute prin Termenii si Conditiile pentru utilizarea Serviciilor PrePay.

Rețeaua de distribuitori Orange PrePay

Rețeaua de distribuitori Orange PrePay asigură accesul clienților la produsele și serviciile Orange PrePay într-un număr de aproximativ 50.000 puncte de vânzare pe teritoriul României.
Dacă ești interesat să devii Distribuitor Orange PrePay și să comercializezi produsele și serviciile noastre în punctele tale de vânzare, completează solicitarea de colaborare, urmând a fi evaluata conform procedurii de selecție.

Te poți adresa de asemenea și unuia din distribuitorii actuali Orange PrePay.

Anunț public emitere acord mediu

Anunț public privind solicitarea Orange de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII U.A.T. BERBEȘTI” în județul Vâlcea. | Citește anunțul public

Anunț public privind solicitarea Orange de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Instalare Rețea Magistrala De Fibra Optica Orange Pe Traseul Grădiștea - Gruiu - Moara Vlăsiei - Dascălu - Afumați - Ștefăneștii De Jos” în județul Ilfov. | Citește anunțul public

Anunț public privind solicitarea Orange de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Instalare rețea de telecomunicații cu fibră optică în comunele Filipeștii de Pădure și Florești” în județul Prahova. | Citește anunțul public

Anunț public privind solicitarea Orange de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Periam” în județul Timis. | Citește anunțul public

Instalare traseu aerian fibra optica (Retea FTTH) pe stâlpii S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. si noi proiectați in com. Tulucesti, jud.Galati | Citește anunțul public

Instalare traseu aerian fibra optica( retea FTTH) pe stalpii SDEE Muntenia Nord SA si noi proiectati in comuna Cazasu, judetul Braila | Citește anunțul public

Conditii de modificare / cesiune / incetare a contractului

Modificare contract
- prin acordul partilor in urma incheierii unui act aditional
- prin decizia unilaterala a Orange Romania, cu notificarea clientului in prealabil cu 30 de zile si cu oferirea dreptului de a denunta contractul fara a fi tinut la plata vreunei despagubiri

 

Incetare contract
- prin acordul partilor
- prin reziliere in urmatoarele situatii:
(i) în conditiile neplatii facturii in termenul scandent, în situatia în care Orange România transmite Clientului o solicitare de plata a sumelor datorate; (ii) în cazul Fraudei Clientului; (iii) daca acesta nu a notificat modificarile survenite asupra informatiilor indicate pe Prima Pagina sau în documentele anterior furnizate catre Orange România; (iv) In cazul in care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constand in, dar fara a se limita la: transferarea in reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate in alte retele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; in cazul in care, in dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial in reteaua Orange sau catre alte retele; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru comunicatii altele decât cele intre utilizatori finali; (v) in cazul în care Clientul incalca oricare dintre obligatiile de utilizare a Serviciilor TV; (vi) în cazul în care Clientul, prin actiunile sau inactiunile sale, aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange România; (vii) în cazul incalcarii de catre Client a obligatiilor ce ii revin in baza contractului; (viii) în cazul rezilierii de catre Orange România a altor contracte încheiate cu Clientul; (ix) In cazul in care Clientul efectueaza orice fel de actiuni care afecteaza functionalitatea la capacitate optima a retelei Orange România, putând periclita in acest mod calitatea Serviciilor oferite de catre Orange România;

- prin denuntare unilaterala solicitata de Client, cu un preaviz de cel putin 30 de zile calendaristice si cu plata de juste despagubiri, egale cu Valoarea abonamentului înmultita cu numarul de luni ramase pâna la expirarea Perioadei minime contractuale. Nerespectarea termenului de preaviz conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a contractului;
În vederea exercitarii dreptului la denuntarea unilaterala a Contractului de catre Client, Orange România pune la dispozitia Clientului formulare standard, disponibile în magazinele Orange România si la agentii autoriza]i.
De asemenea, Clientul persoana fizica poate denunta verbal Contractul, prin intermediul Serviciului Clienti. În acest caz, Clientul este avertizat ca Orange România nu poate garanta protectia Clientului împotriva abuzurilor care pot aparea în legatura cu denuntarea verbala a Contractului. În cazul denuntarii unilaterale, Clientul persoana fizica va trebui sa probeze orice solicitare în legatura cu denuntarea.
Denuntarea produce efecte de la Data de facturare ulterioara notificarii de catre Client.
- prin denuntare unilaterala de catre Orange Romania (i) în cazul în care furnizarea Serviciilor devine imposibila din punct de vedere tehnic, datorita încetarii furnizarii ofertei comerciale, din cauza unor restrictii sau modificari impuse de autoritatile competente, din cauza modificarilor intervenite asupra drepturilor Orange România stabilite prin certificatul-tip de furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice sau în licenta de utilizare a frecventelor radio.
De asemenea, Orange România îsi rezerva dreptul de a nu intra în relatii contractuale si de a denunta unilateral contractele deja existente cu persoanele fizice sau juridice cu care se afla în conflict/litigiu.

- la data primirii notificarii, fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, în cazul în care Clientul persoana juridica îsi înceteaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare împotriva acestuia sau în caz de deces al Clientului persoana fizica;

 

Cesiune contract
- Orange România are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti, cu notificarea Clientului, dar fara a solicita consimtamântul acestuia si fara ca acesta sa aiba dreptul la compensatii de orice natura. Orange România se va asigura ca aceasta cesionare sa nu afecteze negativ drepturile si obligatiile Clientului prevazute în prezentul Contract.

- Clientul poate sa transfere drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract numai cu acordul scris al Orange România si numai prin semnarea contractului tip de cesiune pus la dispozitia Clientilor de Orange România. Cesiunea produce efecte atât între parti, cât si fata de Orange România, numai dupa exprimarea în scris de catre Orange România a acordului asupra cesiunii. Acordul Orange România în ceea ce priveste cesiunea contractului este dat sub conditia rezolutorie constând în aparitia unor date noi fata de data acordului, referitoare la identitatea Partilor sau a calitatii reprezentantilor acestora. În cazul îndeplinirii conditiei rezolutorii, atât acordul Orange România cu privire la cesiune, cât si contractul de cesiune vor fi lipsite de efecte retroactive. În consecinta, contractul cu Orange România va continua cu cedentul.

Cesiunea cu titlu oneros de catre Client a oricaror drepturi sau obligatii din Contract, inclusiv acordarea de catre Client, cu titlu oneros, a dreptului de folosinta a Abonamentului rezultând din Contract, este interzisa.

Penalitati incetare contract inainte de termen  

In cazul denuntarii unilaterale a Contractului de catre Client inainte de expirarea Perioadei minime contractuale Clientul va fi obligat la plata unor juste despagubiri egale cu:

  (a) În cazul achiziției unui Pachet format din echipament (telefon, tabletă, modem etc.) și Servicii:
 • Valoarea Beneficiilor acordate, așa cum sunt acestea evidențiate în secțiunea de descriere a ofertei comerciale, raportat la numărul de luni executate din Perioada minimă contractuală la care se adaugă
 • Diferența între Valoarea Beneficiului pentru echipament și Valoarea recuperată.
  (b) În cazul achiziției exclusive de Abonamente de Servicii: Valoarea Beneficiilor acordate, așa cum sunt acestea evidențiate în secțiunea de descriere a ofertei comerciale, raportat la numărul de luni executate din Perioada minimă contractuală.

Valoarea Beneficiilor: valoarea totală a beneficiilor acordate Clientului în baza încheierii Contractului de Abonament (și poate consta, de exemplu, în funcție de oferta comercială, în Valoarea Abonamentului oferită drept reducere Clientului, valoarea altor reduceri acordate, valoarea de listă a opțiunilor incluse în Pachet etc.).

Valoarea Beneficiului pentru echipament reprezinta diferenta dintre pretul standard (de lista) de comercializare (pretul vânzarii în afara Pachetului) si valoarea finala de achizitie a respectivului echipament în cadrul Pachetului si a ofertei comerciale în vigoare.

Valoarea recuperata pentru echipament se raporteaza la Valoarea Beneficiului împartita la numarul de luni al Perioadei minime contractuale. Acest rezultat se va înmulti cu numarul de luni executate din Perioada minima contractuala.

În cazul Clientilor persoane juridice despagubirea va consta într-o suma egala cu Valoarea abonamentului înmultita cu numarul de luni ramase pâna la expirarea Perioadei minime contractuale, indiferent daca au achizitionat Abonamente de Servicii sau Pachete formate din Servicii si echipamente.

La aceasta suma se adauga si eventualele facturi neachitate si penalitati de intarziere la plata (0,5% din valoarea facturilor neachitate/zi intarziere).

Apelarea 112 si localizarea apelantului  

Clientul are acces nerestricționat la serviciile de urgență - prin apel la numărul unic 112 - iar informația de localizare este transmisă în conformitate cu prevederile legale.

În cazul serviciilor care permit utilizatorului modificarea locației echipamentului terminal căruia i-a fost atribuită numerotație fixă geografică sau independentă de locaţie (mai precis Voice Trunk TDM - ISDN PRA şi Voice Trunk SIP - SIP Trunk), fără suportul tehnic Orange România și utilizarea acestora în afara ariei declarate la instalare, informația de localizare nu poate fi transmisă corespunzător la apelarea serviciului de urgenta 112. În acest caz, localizarea apelantului va fi realizată de către SNUAU (Serviciul Național Unic pentru apeluri de Urgență) în special pe baza informațiilor furnizate de către apelant.

În conformitate cu legislația în vigoare respectiv a dispozițiilor deciziei ANCOM nr. 1023/2008, Clientul are obligația de a notifica Orange România în cel mai scurt timp cu privire la modificarea adresei de instalare a echipamentului căruia i-a fost atribuit numărul fix, în vederea raportării acestor informaţii către SNUAU.

Informaţiile care trebuie comunicate Orange România în cel mai scurt timp de la modificarea locaţiei echipamentului terminal ce utilizează numere independente de locaţie sunt incluse in formularul accesibil aici.

Clientul are la dispoziţie următoarele metode de completare a acestor informaţii, pentru fiecare număr în parte:

 • Online, prin completarea locației pentru fiecare număr în parte, în Contul Meu
 • în scris prin e-mail la adresa consultantul.meu@orange.com sau prin poșta către Orange România S.A., Str. Gara Herăstrău, nr. 4, sector 2, București

Pentru informaţii suplimentare clientul poate apela la 300 - Serviciul Clienți, gratuit din rețeaua Orange sau la numarul +40 374 300 300, (tarif standard).

Deblocarea terminalelor

Clienții pot decoda orice telefon achiziționat exclusiv din Orange shop, Orange store sau contul meu, astfel:

 • Gratuit, dacă au cumpărat un telefon fără abonament
 • Pentru 410 RON (TVA inclus), dacă au cumpărat un telefon cu abonament și solicită decodarea în timpul perioadei contractuale  
 • Pentru 51,82 RON (TVA inclus), dacă au cumpărat un telefon cu abonament și solicită decodarea după expirarea perioadei contractuale

Pentru decodarea telefonului trebuie să mergi cu el și factura fiscală în magazinele Orange.
Informații actualizate despre tarifele de deblocare sunt disponibile pe www.orange.ro/orange-service/  și la 300 - Serviciul Clienți

Termeni si conditii magazin online

Societatea Orange Romania S.A., cu sediul in Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cu Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal: 1014, capital social subscris si varsat 93.596.732,50 lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank, numar de telefon +4021/203.33.33, numar de fax +4021/203.78.96, adresa de e-mail magazinonline@orange.ro.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Societatea Orange Romania S.A. isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificare prealabila. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii".

Acest site este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice si juridice, cu exceptia clientilor Corporate. Acestia sunt rugati sa contacteze Corporate Account Manager-ul desemnat.

 

1. Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "date personale" din cadrul aplicatiei „Contul meu”.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acesteia. Orange Romania S.A. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate sunt strict confidentiale. Orange Romania S.A. se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii, cu exceptia transferului lor catre societatile care proceseaza platile, si sa le utilizeze exclusiv in vederea derularii relatiei comerciale dintre client si Orange Romania S.A..

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

Orange Romania informeaza Clientul ca dispune de drepturile prevazute de Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul de stergere dreptul de portabilitate a datelor si dreptul de opozitie, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisa adresata catre Orange Romania.

Orice cerere/notificare pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate se va trimite de catre Client prin e-mail la adresa magazinonline@orange.ro sau in atentia Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale pe adresa dpo@orange.ro sau pe adresa sediului social.

In cazul platilor efectuate cu cardul, produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul solutiilor de plata online oferite de PayU.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si/sau sa fie folosite abuziv de catre terte persoane, Gecad ePayment International SRL garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Orange Romania SA sau pe serverele Gecad ePayment International SRL.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.orange.ro/magazin-online SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.orange.ro/magazin-online, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.orange.ro/magazin-online SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

3. Copyright

Intregul continut al site-ului www.orange.ro/magazin-online - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la site

Orange Romania garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange fara acordul prealabil scris al acesteia.

5. Preturi

Preturile prezentate includ TVA (19%).

Produsele cumparate prin intermediul acestui site nu pot fi revandute sau distribuite in scopuri comerciale. Orange Romania S.A. isi rezerva dreptul sa limiteze achizitionarea produselor la maximum 3 produse de persoana.

Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga TVA si costurile de livrare.

Termenul de valabilitate al preturilor si ofertei este cel mentionat pe site-ul oficial Orange Romania.

6. Plata produselor

Plata produselor comandate conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua in avans sau la livrarea produselor sau online, prin intermediul cardului bancar.

Orange Romania isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata produselor in avans.

Plata in avans se poate realiza prin mandat postal sau ordin de plata; dovada platii trebuie trimisa catre Orange Romania S.A. la adresa de e-mail magazinonline@orange.ro sau prin fax, la numarul 021 / 203.78.96. Livrarea va fi efectuata numai dupa intrarea banilor in contul Orange Romania S.A.. In cazul in care plata se face online, prin intermediul cardului de credit/debit, este necesar sa completati un formular corespunzator. Daca tranzactia prin card este reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

Orange Romania S.A. accepta urmatoarele carti de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata cardul bancar de credit/debit, comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mare decat valoarea produselor comandate, se va restitui clientului diferenta de bani.
In cazul in care suma achitata in avans este mai mica decat valoarea produselor comandate, clientul va trebui sa achite diferenta de bani in momentul livrarii, mai putin contravaloarea produselor achizitionate in rate lunare Orange conform Angajamentului de plata agreat la data comenzii.

Pentru aceasta ultima situatie, ca si pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea.

7. Livrarea produselor

Orange Romania isi rezerva dreptul sa efectueze validarea comenzilor inainte de onorarea lor, prin contactarea telefonica a clientilor.
Livrarea produselor se va face oriunde in Romania. Nu se va accepta decat o adresa de livrare pentru fiecare comanda.

Livrarea este gratuita pentru orice comanda cu telefon sau tableta sau ce contine accesorii in valoare de minimum 50 de euro, plasata de client din contul sau sau cu ajutorul asistentilor de la echipa online (prin apel la numarul 300).

In celelate cazuri, costul de transport al produselor va fi in valoare de 3.5 EUR (TVA inclus), pentru livrarea standard.

Livrarea se va efectua in maximum 3 zile lucratoare de la data aprobarii comenzii. La livrare este necesara semnatura de primire si verificarea continutului pachetului in prezenta curierului. Orice reclamatie ulterioara in legatura cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu va fi acceptata de Orange Romania.

Orange Romania S.A. isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de Orange Romania S.A. care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve.

In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, curierul nostru va reveni de cel mult inca doua ori, dupa care comanda va fi returnata, clientul urmand sa suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.
Orange Romania ofera clientilor contra cost serviciul de livrare flexibila, prin selectia de catre client a intervalului orar intr-o zi anume, alta decat livrarea standard.

In baza serviciului de livrare flexibila Orange Romania transmite comanda clientului in termenul agreat conform alegerii sale, cu exceptia aparitiei unei situatii speciale. In cazul in care Orange Romania nu va putea onora comanda in intervalul ales de client datorita unor situatii speciale livrarea se va face in conditii standard. Prin situatii speciale intelegem, cu titlu de exemplu, dificultati tehnice care pot duce la neinregistrarea comenzii in sistemele informatice sau netransmiterea ei in timpul agreat, neprestarea serviciului de catre curier din cauza conditiilor meteo nefavorabile sau a altor cazuri de forta majora specifice acestui tip de activitate (accidente rutiere, blocaje in trafic etc.).

Orange Romania isi rezerva dreptul sa nu furnizeze seviciul de impachetare cadou, daca dimensiunea si forma produselor nu permit acest lucru. Anularea serviciului de pe comanda se va face fara costuri suplimentare.

Orange Romania S.A. nu poate garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor prezentate. Orange Romania SA va informa Clientul despre indisponibilitatea produsului.

Cu acordul Consumatorului, Orange Romania S.A. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si pret echivalente cu cele solicitate initial in cazul indisponibilitatii produsului sau serviciului comandat. In caz contrar se va recurge la rambursarea de catre Orange Romania S.A. a sumei platite de catre Client intr-un termen de maximum 7 zile calendaristice.
Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi fata de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Orange Romania S.A. si furnizorii sai isi rezerva dreptul sa modifice specificatiile tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in colaborare stransa cu reprezentantii marcilor respective in Romania. Din acest motiv, Orange Romania S.A. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci.

Orange Romania S.A. nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate de la magazinele sale. Toata responsabilitatea acestor defectiuni si repararea lor revine in sarcina importatorului si service-ului autorizat de acesta. Toate produsele sunt insotite de certificatul de garantie original emis de furnizorul nostru.

Valoarea maxima a obligatiilor companiei Orange Romania S.A. fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Orange Romania S.A. de la acest client.

Orange Romania, prin programul Orange Thank You, ofera clientilor sai posibilitatea achizitionarii unui nou telefon la un pret special. In acest caz, clientul intelege prin semnarea facturii telefonului achizitionat prin programul Orange Thank You, precum si, ulterior semnarii acestei facturi, prin orice achizitionare a unui telefon in cadrul programului de fidelizare Orange Thank You, sa prelungeasca relatia contractuala cu Orange Romania pe perioade fixe de 12 luni, beneficiind in continuare de avantajele programului Orange Thank You. Pretul Orange Thank You afisat pentru telefoanele din sectiunea "Telefoane la preturi Thank You" corespund prelungirii cu 24 de luni a perioadei minime contractuale.

8. Dreptul de retragere

Orange Romania respecta drepturile conferite de Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Clientul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la data confirmarii incheierii contractului, revenind la conditiile contractuale anterioare
In cazul in care Clientul isi exercita dreptul de retragere din contractul de servicii incheiat prin mijloace de comunicare la distanta si a utilizat serviciile pana la momentul notificarii retragerii, va fi obligat la plata acestora.
In cazul in care Clientul a optat pentru activarea unui contract cu numar nou, iar numarul s-a activat, acesta se va anula in urma solicitarii de retur comanda online.

Pachetul returnat va fi trimis complet, continand toate accesoriile aferente produsului.
Orange Romania va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Clientului nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului.

9. Returnarea produselor

Clientul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii produsului.
Produsele achizitionate din magazinul online Orange pot fi returnate si in magazinele proprii Orange Romania, de luni pana vineri, intre orele 9-18, cu exceptia produselor achizitionate cu plata in rate Orange, produse care pot fi returnate doar prin curier (aceeasi modalitate prin care au fost livrate initial clientului), prin anunt prealabil la Serviciul Clienti 300 sau email catre adresa magazinonline@orange.ro.

In cazul retragerii din contractul incheiat prin mijloace de comunicare la distanta in termenul legal de 30 zile calendaristice de la momentul primirii echipamentului, Clientul se obliga sa returneze Orange Romania intregul pachet achizitionat. Returnarea se va realiza conform documentului de retur emis de Orange Romania bazat pe cererea de renuntare primita de la Client.
Plata transportului va fi suportata de catre Orange Romania.

Nu se vor putea returna echipamente in situatiile in care:

 • au intervenit defecte de orice fel ca urmare a instalarii sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de catre producator ;
 • s-au facut interventii neautorizate inclusiv reparatii executate de persoane sau firme neautorizate de producator
 • se constata nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul sau in conditiile ce contravin standardelor tehnice din Romania ;
 • exista deteriorari termice, mecanice si plastice ale produselor datorate loviturilor, expunerii la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor, intemperiilor sau neglijentei in utilizare;
 • s-au folosit baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate de producator;
 • produsul prezinta urme de lichid de orice natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi etc.), iar acest contact este dovedit prin activarea etichetelor martor de umezeala instalate pe produs, prin urma de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata a produsului;
 • s-au facut interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna cu aparatul ;
 • exista neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in cerificatul de garantie, cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului;
 • se constata schimbarea starii generale a telefonului, inclusiv decodarea neautorizata.

Pentru accesoriile consumabile de tipul foliilor de protectie display, avand in vedere faptul ca desigilarea conduce la imposibilitatea de reutilizare, produsul odata desigilat nu mai poate fi returnat.
Modalitatile de solicitare retur sunt :

 • in contul online, sectiunea magazin online, rubrica comenzile - > Doresc sa fac retur;
 • email catre adresa magazinonline@orange.ro cu formularul de retragere online atasat
 • prin apel gratuit la 300 de pe numarul tau Orange sau la numarul 0374300300 tarif normal.

In momentul primirii solicitarii de retur, Orange Romania va informa Clientul ca in 3 zile lucratoare, curierul va ajunge la adresa mentionata pentru preluare colet.
Costurile returului, astfel cum este mentionat in paragraful anterior, vor fi suportate de catre Orange Romania.
Produsele achizitionate din magazinul online Orange pot fi returnate curierului sau in magazinele proprii Orange Romania, de luni pana vineri, intre orele 9-18.
In cazul returnarii produselor intr-un Magazin Orange, se poate realiza retur partial al produselor, dar nu se poate realiza inlocuirea produselor.
Clientul are posibilitatea de a alege una din metodele de mai jos pentru de returnarea contravalorii comenzii online:

 • in contul de servicii
 • cont bancar
 • mandat postal
 • in shop (in cazul produselor returnare in Magazinele Orange)

Contravaloarea comenzii online, va fi returnata in contul clientului, in termen de 14 zile calendaristice de la momentul la care s-a inregistrat cererea de retur.
In cazul in care pentru comanda online s-a achitat taxa de transport, aceasta va fi returnata odata cu contravaloarea comenzii.
Contravaloarei taxei de transport nu va fi oferita clientului, pentru comenzile returnate partial.
Cererea de returnare sold trebuie sa contina urmatoarele date :

 • Codul IBAN format din 24 caractere
 • Numele pe care este deschis contul respective
 • Banca
 • Sucursala Bancii

10. Garantia produselor

Produsele cumparate prin intermediul acestui site beneficiaza de garantia practicata de furnizorul fiecarei marci in parte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Astfel, fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului, care asigura direct sau prin reprezentantii sai service pentru produsul respectiv.
In cazul in care Clientul semnaleaza o lipsa de conformitate a produsului achizitionat prin intermediul Magazinului Online in primele 24 de ore de la momentul livrarii, Orange Romania va dispune inlocuirea produsului. Orice lipsa de conformitate a produsului care va fi semnalata de Client ulterior acestui termen, va fi inlaturata prin aducerea la conformitate prin reparare, in baza garantiei legale de conformitate, intr-un termen ce nu poate depasi 15 zile de la momentul predarii produsului la unitatea de service sau direct intr-un Magazin Orange.

11. Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii, Clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.
Produsele sunt oferite dupa cum sunt prezentate si in limita stocului disponibil. Orange Romania S.A. nu ofera nici o garantie, in mod expres nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv dar fara limitare la, functionarea acestui site, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si cumpararea produselor se face pe propriul risc.

Termeni și condiții Orange Money

1.1 Contractul și condițiile de furnizare a serviciilor

Condiții generale de asigurare

1.2 Termeni și condiții de utilizare website

Condițiile de utilizare a website-ului:

Acesta este website-ul oficial al Orange Money IFN SA.
Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestui website sunt proprietatea Orange Money IFN SA.

Condițiile de utilizare se referă exclusiv la website-ul www.orange.ro/money .

Dacă nu ești de acord cu condițiile de utilizare de către tine a website-ului și a datelor cu caracter personal de către Orange Money, nu mai utiliza acest website.

Tarifele, bonusurile şi serviciile OrangeMoney prezentate în broşuri, pliante sau ghiduri de utilizare au caracter orientativ. Informaţiile complete şi actualizate sunt disponibile în permanenţă pe website-ul Orange Money.

Conținutul site-ului www.orange.ro/money nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând, dar nelimitându-se, la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a Orange Money. Materialele publicate și conținutul www.orange.ro/money pot fi utilizate în scop personal, fiind interzisă comercializarea acestora.

Orange Money nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe www.orange.ro/money. Orange Money își rezervă dreptul de a face modificări în materialele și conținutul www.orange/money.ro în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele și serviciile comercializate.

Orange Money nu este responsabilă de costurile și/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informațiilor din www.orange.ro/money. Orange Money își rezervă dreptul de a taxa unele dintre serviciile oferite pe www.orange/money.ro situație în care te va infoma în prealabil despre taxarea acestor servicii.

Orange Money nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncționalități de orice fel ale www.orange.ro/money.

Orange Money nu își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomațiilor furnizate de terțe părți pe www.orange.ro/money.

Orange Money își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul și structura website-ului.

1.3 Prevenirea tentativelor de fraudă

De-a lungul timpului, ne-au fost semnalate tentative de fraudă prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice, social media sau prin alte mijloace de comunicare. Acestea pot părea inițiate de Orange Money, dar, în realitate, sunt efectuate de persoane care nu reprezintă Orange Money și au scopul de a obține câștiguri nejustificate.

Încercările de fraudă pot fi identificate după următoarele indicii:

 • Îți sunt solicitate informații confidențiale (de ex: codul PIN, numărul de card, numărul de cont etc.)
 • Se impune trimiterea unui răspuns urgent.
 • În mesajele e-mail sunt incluse adrese web similare celor deținute de diverse organizații legale, dar având denumirile ușor modificate.
 • În mesajele e-mail sunt incluse linkuri către pagini similare unor organizații legale, dar având adresa web ușor modificată.
 • Ți se solicită să tastezi pe telefon coduri sau să confirmi datele de autentificare din contul tău Orange Money pentru a primi diverse premii. Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele Orange Money, care comentează în pagina noastră oficială.
 • Ți se solicită să tastezi pe telefon coduri sau să te autentifici în contul tău Orange Money pe o pagina web falsă, pentru a primi diverse premii, reduceri sau pentru a beneficia de noi servicii. Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele Orange Money, care comentează în pagina noastră oficială, dar care nu sunt autentice.
 • Ți se solicită să transferi o sumă de bani, prin serviciul Orange Money, de care ai fost informat în cadrul apelului, SMS-ului, e-mailului respectiv, pentru a rezolva o situație urgentă, de exemplu un accident, a câștiga un premiu la o loterie.

Orange Money nu solicită clienților săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații referitoare la codul tau PIN, conturi si cardurilor tale bancare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate. În caz contrar îți asumi întreaga responsabilitate.

Recomandări:

 • Păstrează-ți telefonul în siguranță
 • Raportează imediat furtul telefonului și blochează cartela SIM
 • Nu permite accesul persoanelor neautorizate la telefonul tău
 • Păstrează confidențialitatea codului tău PIN
 • Păstrează confidențialitatea codului de validare a tranzacțiilor
 • Nu furniza elementele de securitate și datele tale confidențiale persoanelor neautorizate (de ex: cont, PIN, date de pe card etc.)
 • Blochează-ți telefonul atunci când nu îl utilizezi
 • Nu utiliza parole sau coduri PIN evidente
 • Schimbă codul PIN atunci când consideri că acesta a devenit cunoscut unor persoane neautorizate
 • Verifică periodic tranzacțiile care au loc în contul tău Orange Money
 • Blochează ecranul telefonului utilizând un cod

Dacă identifici o tentativă de fraudă, te rugăm să ne contactezi cât mai repede la adresa de e-mail frauda.orangemoney@orange.com sau la Serviciul Clienți Orange Money prin apel la 0374 300 300 sau la 300 (gratuit de pe numarul tău Orange).

Pentru mai multe detalii, accesează secțiunea Contact

1.4 Date de înregistrare

S.C. Orange Money IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, Strada Gara Herastrau nr. 4D, Cladirea Green Court, Corp C, Et. 11, cod postal 020334 este înregistratã la Registrul Comertului sub nr. J40/13883/2014, având Codul Unic de Inregistare RO33851267 si Codul de înregistrare fiscala RO35253499, capitalul social subscris si vãrsat este în valoare 180.634.400 lei, cont bancar RO02BRDE450SV14694554500 deschis la BRD GSG.

1.5 Politica de confidențialitate

Această politică de confidenţialitate Orange Money, disponibilă spre consultare în secțiunea Contract/condiții furnizare servicii/Termeni și condiții Orange Money se aplică şi pentru vizitatorii site-ului orange.ro/money şi descrie modalitatea în care Orange Money colecteaza, foloseste, protejeaza si transmite datele tale cu caracter personal. Aceasta acoperă toate produsele/serviciile oferite de Orange Money.

Această politică de confidenţialitate nu se aplică terţilor, site-urilor pe care apar link-uri către site-ul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terţe părţi îşi desfăşoară politica de confidenţialitate proprie, pe care îţi recomandăm să le citeşti.

Datele furnizate de tine în cursul navigării acestui website pot fi prelucrate de Orange Money în scopul îmbunătăţirii produselor si serviciilor sale.

Datele cu caracter personal sunt informaƫii referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect.

Pentru prelucrarea Cererii tale şi furnizarea produselor/serviciilor, Orange Money îƫi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare, date de contact, date de stare civilă, date privind ocupaƫia/profesia, detaliile produselor şi serviciilor Orange Money, date financiare, date privind tranzacƫiile efectuate prin utilizarea cardurilor, date privind locaƫia, date privind istoricul de client Orange si statusul contului, date obƫinute din sistemul Biroului de Credit şi al Ministerului Finantelor Publice, alte date necesare pentru încheierea, derularea serviciilor Orange Money.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Orange Money iţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile specifice în ceea ce priveşte protecƫia datelor cu caracter personal respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de ştergere, dreptul de restricƫionare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-ƫi retrage acordul dat pentru prelucrarea datelor atunci când prelucarea are la bază acordul, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri sau dreptul de a depune o reclamaƫie la autoritatea competentă. Pentru orice solicitări sau informații suplimentare cu privire la modalitatea în care Orange Money prelucrează date cu caracter personal, precum și pentru a-ti putea exercita drepturile privind protecția datelor, poti contacta Responsabilul cu protecția datelor Orange Money, prin următoarele modalități de contact: (a) adresa de e-mail: dpo.orangemoney@orange.ro (b) poștă la adresa sediului Orange Money: Strada Gara Herastrau nr. 4D, Cladirea Green Court, Corp C, Et. 11, sector 2, cod postal 020334, București, România; (c) telefon: 0744.444.170. În acest scop, poţi completa şi transmite formularul ataşat aici.

Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu, transfer bani etc.), înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora.

Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului https://www.orange.ro/, poţi apela Serviciul Clienti al Orange Money la numărul de telefon 0374 300 300 sau 300 - de pe telefonul tãu Orange .

Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Orice modificări vor fi aduse politicii de confidenţialitate vor fi publicate pe site-ul nostru şi, când este cazul, vor fi notificate prin SMS sau e-mail, astfel încât să rămâi tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele tale cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare considerăm că eşti de acord cu aceste modificări.

Curs valutar EUR/RON 

Valoarea în lei a facturii Orange și a reîncărcării PrePay cu credit sau cu o opțiune este calculată la cursul valutar obținut din media cursurilor valutare de vânzare a băncilor: ING România, BRD și Banca Transilvania.

Valabil pentru data de:

Banca Curs vânzare Valoare medie EUR/RON*
* Cursul EUR/RON valabil pentru ziua în curs se calculează folosind cursurile valutare afișate pe site-urile celor 3 bănci în ziua lucrătoare precedentă, la ora 15:00.
Valorile cursurilor valutare afișate pe site-urile băncilor au un caracter informativ neputând face obiectul unui contract și pot suferi modificări în funcţie de evoluţia pieţei.

sus