Termeni și condiții

Contractul și condițiile de furnizare a serviciilor

Contract abonamente voce, date, TV

Arhivă contracte

Termeni și condiții de utilizare pentru Orange PrePay

Termeni și condiții generale pentru companiile mari

Alţi termeni şi condiţii

Politica de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.orange.ro şi explică modul în care Orange România foloseşte şi protejează informaţiile tale personale. Aceasta acoperă toate serviciile oferite de Orange România. 
Această politică de confidenţialitate nu se aplică terţilor, site-urilor pe care apar link-uri către site-ul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terţe părţi îşi desfăşoară politica de confidenţialitate proprie, pe care îţi recomandăm să le citeşti.
Datele furnizate de tine în cursul navigării acestui website pot fi folosite de Orange România şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea şi utilizarea www.orange.ro, datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine pot fi prelucrate şi utilizate de Orange România în orice activităţi şi scopuri legate de marketing, telecomunicaţii, cât şi în scopul realizării unui interes legitim al Orange România, pentru constituire de baze de date şi utilizarea acestora, oricare ar fi ele.
Datele cu caracter personal furnizate de tine constau în informaţiile referitoare la o persoană fizicã identificată sau identificabilă. 
Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, sexul, vârsta, orice informaţie privind folosirea produselor şi serviciilor Orange România, cât şi orice informaţie furnizată de tine care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date.

Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu, magazinul onlinecontul meu  etc.), înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora. 
Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Orange îţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa Gara Herăstrău nr.4. clădirea A, sector 2, Bucureşti.
Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea site-ului www.orange.ro cât şi la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poţi apela Serviciul Clienti al Orange România la numărul de telefon 021 203 3030 sau 411 - de pe telefonul tãu Orange . 
De asemenea, prin accesarea şi utilizarea site-ului www.orange.ro  îţi exprimi consimţământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS) sau e-mailuri pentru promovarea serviciilor oferite de şi/sau prin intermediul Orange România. 
Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Orange România, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Orice modificări vor fi aduse politicii de confidenţialitate vor fi publicate pe site-ul nostru şi, când este cazul, vor fi notificate prin SMS sau e-mail, astfel încât să rămâi tot timpul informat cu privire la modalitatea în care folosim datele tale cu caracter personal. Prin continuarea utilizării site-ului după orice modificare considerăm că eşti de acord cu aceste modificări.

Prevenirea tentativelor de fraudă

De-a lungul timpului, ne-au fost semnalate tentative de fraudă prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice, social media sau prin alte mijloace de comunicare. Acestea pot părea inițiate de Orange, dar, în realitate, sunt efectuate de persoane care nu reprezintă Orange și au scopul de a obține câștiguri nejustificate.

Încercările de fraudă pot fi identificate după următoarele indicii:

 • Îți sunt solicitate informații confidențiale
 • Se impune trimiterea unui răspuns urgent
 • În mesajele e-mail sunt incluse adrese web similare celor deținute de diverse organizații legale, dar având denumirile ușor modificate
 • În mesajele e-mail sunt incluse linkuri către pagini similare unor organizații legale, dar având adresa web ușor modificată
 • Ți se solicită să tastezi pe telefon coduri sau să confirmi datele de autentificare din contul tău Orange pentru a primi diverse premii. Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele Orange România, care comentează în pagina noastră oficială.
 • Ți se solicită să tastezi pe telefon coduri sau să te autentifici în contul tău Orange pe o pagina web falsă, pentru a primi diverse premii, reduceri sau pentru a beneficia de noi servicii (de exemplu acces 4G). Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele Orange România, care comentează în pagina noastră oficială, dar care nu sunt autentice.
 • Îți reamintim că linkul direct către contul tău Orange este www.orange.ro/contul-meu, iar către pagina de Facebook este www.facebook.com/orangeromania
 • Ți se solicită să transferi o sumă de bani, printr-un serviciu specializat sau prin bancă, pentru a rezolva o situație urgentă, de care ai fost informat în cadrul apelului respectiv  

Orange nu solicită clienților săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații referitoare la conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate. În caz contrar îți asumi întreaga responsabilitate.

Dacă identifici o tentativă de fraudă, te rugăm să ne contactezi cât mai repede la adresa de e-mail abuse@orange.ro sau la Serviciul Clienți Orange prin apel la 411 (gratuit de pe abonamentul tău Orange)/444 (gratuit de pe telefonul tău cu cartelă Orange PrePay).

Stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet

Decizia Ancom (nr. 1201/2011) are ca obiect stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet  şi publicarea parametrilor acestora , precum şi de a include nivelurile de calitate pentru serviciul  furnizat în contractele semnate cu utilizatorii finali şi în condiţiile generale de furnizare a serviciului.

Aceasta decizie stabileşte  un  set  relevant  de  indicatori  de  calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum şi condiţiile şi modalităţile de publicare de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a parametrilor  aferenţi  acestor  indicatori,  astfel  încât  clienţii  să  beneficieze  de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.

Decizia se aplică ofertelor comerciale de servicii de acces la internet destinate publicului, cu excepţia ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

Link-uri utile

Interconectare

In conformitate cu deciziile ANCOM, Orange România furnizeaza serviciul de terminare a apelurilor la puncte mobile in conditiiile Ofertei de Referinta pentru Interconectare.

Oferta de referinta pentru Interconectare, valabila din 21 iulie 2014

Parametrii de calitate

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de voce este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Orange România – de  exemplu: conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Orange România etc.

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Orange România (de exemplu, conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Orange România etc.).

Termenul de remediere a Deranjamentelor  Serviciilor TV este de 72 ore de la înregistrarea la serviciul Clienti a unei reclamatii din partea Clientului. În cazul în care remedierea Serviciilor TV nu este sub controlul exclusiv al Orange România (de exemplu: în cazul netransmiterii  semnalului de catre furnizorul de continut audiovizual, defectiuni ale satelitului, calitatea serviciilor de internet furnizate de tertii contractati de Client, etc.), Orange România va lua toate masurile necesare pentru a remedia Defectiunile aparute, fara însa a putea garanta un termen limita de remediere.

Activarea are loc în maximum 4 (patru) zile calendaristice: (i) de la data la care partile au semnat Contractul, daca Orange România nu solicita documente sau constituirea unui Fond de garantie sau a unui Avans pentru risc financiar, (ii) de la data la care Clientul a pus la dispozitia Orange România documentele solicitate cuprinzând informatii care sa ateste identitatea, adresa si o situatie financiara corespunzatoare a Clientului, (iii) de la data la care Clientul a constituit Fondul de garantie sau Avansul pentru risc financiar, (iv) de la data instalarii Echipamentului DTH (Direct to Home) la Locatie.

Activarea Serviciilor PrePay are loc dupa introducerea Cartelei SIM in telefon, in momentul primului apel sau primului mesaj scris trimis sau în momentul primei sesiuni de date efectuate.

Orice plângere cu privire la Contract poate fi adresata de catre Client Serviciului Clienti, care va raspunde într-un termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare (960 de ore).

Procedurile de management al traficului şi neutralitatea internetului

Fiecare domeniu de tehnologie implicat in livrarea unui serviciu catre clientii finali are implementata propria politica de gestionare a resurselor disponibile si de prioritizare a unor categorii de trafic, in raport cu cerintele specifice impuse de categoria de aplicatii care o utilizeaza. Dimensionarea fiecarui domeniu de tehnologie in parte se face luând in calcul capacitatea maxima necesara sustinerii unui profil de trafic normal, evaluat pe baza unui interval de observatie de un an pentru eliminarea efectului sezonier, la care se adauga o margine de capacitate de rezerva, disponibila pentru utilizare in cazul unor evenimente speciale (cresteri neprevizionate ale traficului peste o anumita valoare intr-un interval extrem de scurt de timp, aparitia unor defectiuni ce au condus la redirectionarea traficului si la suplimentarea capacitatii necesare pe un anumit segment).

Orange România asigura suplimentarea resurselor si redimensionarea de capacitate in caz de necesitate, astfel incât impactul la nivelul serviciilor oferite clientilor finali sa nu fie sesizabil.

Orange România monitorizeaza permanent gradul de incarcare a Retelei, in scopul livrarii unei experiente optime de utilizare a serviciilor oferite catre clientii finali. In cadrul procesului de dimensionare a capacitatii tehnice si a nivelului calitativ oferite de Retea, Orange România respecta metodologia implementata privitoare la regulile de dimensionare specifice tehnologiilor impactate, standardele existente in industrie, precum si analiza rezultatelor obtinute de catre clientii finali in planurile de imbunatatire si de evolutie a arhitecturii retelei.

Orange România respectă prevederile Regulamentului 2120/2015 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul) referitoare la internetul deschis și acordă clienților săi posibilitatea de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a utiliza echipamente terminale la alegere, indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorului, ori de locația, originea ori destinația informațiilor, conținutului sau aplicațiilor oferite prin intermediul Servicilor de Date și/sau de Internet Fix.
Orange România nu blochează, nu încetinește, nu modifică, nu restricționează, nu interferează cu, nu degradează sau nu discriminează conținut, aplicații sau servicii specifice ori categorii specific ale acestora decât în situațiile excepționale prevăzute în Regulament și prezentate mai jos, iar în aceste situații excepționale numai dacă este necesar și numai pentru atâta timp cât este necesar:
a) pentru a respecta dreptul Uniunii sau legislația națională conformă cu dreptul Uniunii, sub incidența cărora intră Orange România, sau măsurile conforme cu dreptul Uniunii, menite să pună în aplicare acte legislative ale Uniunii sau legislația națională, inclusiv hotărârile judecătorești sau ale autorităților publice învestite cu competențe în materie;
b) pentru a menține integritatea și securitatea Rețelei Orange România, ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei Rețele și ale echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali. În cazul atacurilor sau amenințărilor, cum ar fi, dar fără a se limita la atacuri DoS/DDoS, falsificarea adreselor IP pentru a mima elemente de Rețea sau pentru a permite comunicarea neautorizată, accesul neautorizat la elementele de Rețea sau la echipamentele terninale conectate la Rețea, distribuirea de software malițios sau viruși, Orange România poate aplica măsuri temporare de protecție la nivel de rețea, constând în:

 • filtrarea, limitarea sau chiar blocarea traficului de la sau către adresele IP sau plajele de adrese IP care sunt sursele unui atac sau unei amenințări sau care sunt surse bine cunoscute ale unor astfel de atacuri sau amenințări;
 • blocarea adreselor de IP sau a Servicilor de Date și/sau de Internet fix în cazul unor comportamente suspecte (de ex.: comunicare neautorizată cu elementele Rețelei, falsificare de adrese etc.);
 • blocarea anumitor porturi care constituie o amenințare la securitatea și integritatea Rețelei;
În situația prezentată la litera a) de mai sus, Clientul nu va avea acces la site-urile, aplicațiile, conținutul sau serviciile care fac obiectul actelor legislative menționate.
Aplicarea măsurilor de la litera b) de mai sus va avea loc numai pe durata atacului sau a amenințării. Accesul la conținutul, aplicațiile sau serviciile găzduite de adresele IP care fac obiectul acestor măsuri poate fi blocat. Conținutul, serviciile sau aplicațiile care utilizează porturile care prezintă o amenințare la securitatea sau integritatea Rețelei Orange România pot deveni indisponibile în aceasta perioadă.
In cazul ofertelor care includ un volum specificat de date, după consumarea volumului inclus, Clientul va putea utiliza în continuare Serviciilor de Date și/sau de Internet fix, pentru care va fi obligat la plata tarifului specificat în Contract.
În situatia în care Clientul se află într-o arie acoperită doar cu tehnologia 2G este posibil ca aplicații de tip video-streaming, interactive speech etc. să nu funcționeze.
În Rețeaua 4G Orange România, conform standardelor ITU, Serviciul de Voce va fi prioritizat față de serviciul de acces la internet pentru a asigura parametrii de calitate necesari pentru funcționarea acestui Serviciu. Lărgimea de bandă necesară pentru traficul VoLTE și semnalizarea aferentă este mică (128 kbps) și nu va afecta Serviciile de Date și/sau de Internet fix.

 

Politica de utilizare a serviciilor 

Frauda Clientului:
orice actiune sau inactiune a Clientului (i) care constituie o încalcare sau o tentativa de încalcare a obligatiilor sale contractuale sau legale, cu intentia de a produce fie companiei Orange România, fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj

Cesiunea cu titlu oneros de catre Client a oricaror drepturi sau obligatii din Contract, inclusiv acordarea de catre Client, cu titlu oneros, a dreptului de folosinta a Abonamentului rezultând din Contract, se considera Frauda din partea Clientului.

 

Orange România poate suspenda sau restrictiona accesul Clientului la Servicii imediat, fara preaviz sau alta formalitate si fara drept la despagubiri, în caz de Frauda sau tentativa de Frauda a Clientului.

 

Contractul poate înceta, prin reziliere, la initiativa Orange România, fara punere în întârziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara îndeplinirea vreunei alte formalitati la data mentionata în notificarea scrisa de reziliere trimisa de catre
Orange România în cazul Fraudei Clientului

1.6.2. 2) Clientul este singurul raspunzator pentru actiunile si inactiunile  sale care au drept consecinta încalcarea oricaror reglementari  referitoare la conditiile de accesare si/sau utilizare a Serviciilor, inclusiv în ceea ce priveste serviciile a caror accesare nu este permisa tuturor categoriilor de clienti, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Clientul se obliga sa utilizeze Serviciile în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile acestui Contract si cu instructiunile de utilizare furnizate de Orange România, sa se abtina de la orice actiuni si sa evite orice inactiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange România.
(4) Clientul se obliga sa nu expedieze mesaje scrise, sa nu initieze apeluri sau sa utilizeze date mobile, cu ajutorul unor sisteme automate sau manual, in scop promotional sau de prezentare a serviciilor/produselor sale, indiferent de natura acestora, ca activitate de cercetare de piata, sau in orice alte scopuri care sunt contrare utilizarii pentru nevoi proprii a serviciilor furnizate de catre Orange România. Orice utilizare a serviciilor Orange in alte scopuri decât efectuarea si primirea de apeluri/SMS/MMS/apeluri video directe intre utilizatorii finali este strict interzisa. De asemenea, utilizarea serviciilor Orange cu echipamente care permit generarea automata si/sau rutarea automata de apeluri/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video este strict interzisa.
(5) Clientul are obligatia de a aduce la cunostinta Utilizatorului prevederile Contractului si de a depune toate eforturile pentru a determina Utilizatorul sa respecte prevederile Contractului. Clientul poarta întreaga raspundere privind utilizarea cartelei SIM sau TV cardului, indiferent de utilizatorul final al acestora si indiferent de tipul echipamentului folosit împreuna cu cartela SIM sau TV cardul

 

2.2.1.3. – Utilizarea Serviciilor de date
2.2.1.3.1. Expedierea si afisarea de mesaje si informatii
(1) Clientul se obliga sa nu expedieze mesaje (incluzând date, informatii, text, muzica, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale), care nu au fost solicitate, sau sa afiseze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunturi electorale sau anunturi informative (denumite în continuare „Spam"), Clientul fiind singurul raspunzator pentru expedierea sau afisarea unor astfel de mesaje.
(2) Clientul se obliga sa nu utilizeze Reteaua Orange si Serviciile într-un mod care afecteaza negativ interesele legitime ale Orange România sau ale unei terte persoane, prin intermediul unor actiuni precum urmatoarele: (a) expedierea de mesaje electronice sau faxuri care hartuiesc sau deranjeaza pe ceilalti Utilizatori, prin continutul lor calomnios, prin care se defaimeaza sau se dezvaluie informatii
personale ale vreunui tert; (b) continuarea expedierii de mesaje electronice catre un adresant care a indicat ca nu doreste sa mai primeasca asemenea mesaje; (c) expedierea de mesaje electronice care contin informatii contrafacute în titlul de listing („packet header") TCP/IP; (d) expedierea de mesaje electronice rauvoitoare, inclusiv, dar fara a se limita la, mesaje de tip „mailbombing"; (e) expedierea
de mesaje electronice într-o maniera care încalca politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii de internet; (f) utilizarea unei casute de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor; (g) expedierea sau afisarea de mesaje care contin virusi si/sau „cai troieni", mesaje ilegale sau expedierea sau afisarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încalcarea prevederilor legale în vigoare;
(h) expedierea sau afisarea de mesaje electronice de la o adresa de e-mail „fantoma" sau inexistenta sau sub o identificare falsa; (i) expedierea sau afisarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hartui terte persoane; (j) expedierea sau afisarea de mesaje care violeaza dreptul de proprietate intelectuala sau industriala Orange România, a unui tert, sau de mesaje continând informatii pentru care Clientul sau Utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice conditii, conform oricarei legi române sau straine aplicabile etc.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica corespunzator, în cazul utilizarii tuturor tipurilor de Servicii Orange România.

2.2.1.3.2. Paginile WEB
(1) Clientul va raspunde pentru continutul, precum si pentru programarea/bazele de date, monitorizarea, întretinerea si actualizarea paginii WEB gazduite de Orange România pe serverul sau.
În cazul în care pagina WEB a Clientului de pe serverul Orange România contravine prevederilor legale, Orange România are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor sau de a rezilia Contractul, în conformitate cu art. 1.11 alin. 1 sau art. 1.16 alin. 1 din Sectiunea 1 a TCG.
(2) Clientului a carui pagina WEB utilizeaza o mare parte din resursele serverului (cum ar fi, dar fara a se limita la, timpii de raspuns ai procesorului, utilizarea memoriei si alte elemente de retea) i se va da posibilitatea sa plateasca un Tarif aditional (care depinde de resursele utilizate) sau sa reduca resursele utilizate la un nivel acceptabil stabilit de Orange România si corespunzator Serviciului oferit de Orange România. Orange România va notifica cu buna-credinta Clientul în cazul în care acesta utilizeaza o mare parte din resursele serverului. În cazul în care, într-o perioada de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la notificare, Clientul nu îsi
va reduce resursele utilizate la nivelul acceptabil stabilit si comunicat de catre Orange România, se va considera ca a acceptat Tariful aditional notificat.

 

(1) Contractul poate înceta, prin reziliere, la initiativa Orange România, fara punere în întârziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara îndeplinirea vreunei alte formalitati la data mentionata în notificarea scrisa de reziliere trimisa de catre

Orange România în urmatoarele situatii:
(ii) în cazul Fraudei Clientului; (iv) in cazul in care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constand in, dar fara a se limita la: transferarea in reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate in alte retele, transferarea  apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; in cazul in care, in dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial in reteaua Orange sau catre alte retele; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; in azul in care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru comunicatii altele decât cele intre utilizatori finali; (v) in cazul în care Clientul incalca oricare dintre obligatiile de utilizare a Serviciilor TV, asa cum sunt mentionate la art. 2.3.3 din TCG;

 

Furnizarea Serviciilor PrePay poate inceta la initiativa Orange Romania, fara punere in intarziere, fara preaviz, fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei alte formalitati la o data decisa de catre Orange Romania in urmatoarele situatii:
(i) in cazul Fraudei Clientului PrePay (definita la inceputul acestui paragraf); (ii) in cazul in care Clientul PrePay desfasoara activitate de redirectionare cu titlu oneros a traficului generat de catre un tert; (iii) in cazul in care Clientul prin actiunile sau inactiunile sale aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange Romania; (iv) in cazul inchirierii si/sau vanzarii catre terti a Serviciului PrePay contractat; (v) în cazul în care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constând în, dar fara a se limita la: transferarea în reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate în alte retele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; în cazul în care, în dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial în reteaua Orange sau catre alte retele; în cazul în care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; în cazul în care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru alte comunicatii decât cele între utilizatorii finali; (vi) în cazul în care Clientul efectueaza orice fel de actiuni care afecteaza functionalitateala capacitate optima a retelei Orange România, putând periclita în acest mod calitatea Serviciilor oferite de catre Orange România; (vii) in alte cazuri prevazute prin Termenii si Conditiile pentru utilizarea Serviciilor PrePay.

Conditii de modificare/cesiune/incetare a contractului  

Modificare contract
- prin acordul partilor in urma incheierii unui act aditional
- prin decizia unilaterala a Orange Romania, cu notificarea clientului in prealabil cu 30 de zile si cu oferirea dreptului de a denunta contractul fara a fi tinut la plata vreunei despagubiri

 

Incetare contract
- prin acordul partilor
- prin reziliere in urmatoarele situatii:
(i) în conditiile neplatii facturii in termenul scandent, în situatia în care Orange România transmite Clientului o solicitare de plata a sumelor datorate; (ii) în cazul Fraudei Clientului; (iii) daca acesta nu a notificat modificarile survenite asupra informatiilor indicate pe Prima Pagina sau în documentele anterior furnizate catre Orange România; (iv) In cazul in care Clientul utilizeaza Serviciile furnizate de catre Orange România pentru a furniza la rândul sau servicii de comunicatii electronice, constand in, dar fara a se limita la: transferarea in reteaua Orange a apelurilor/mesajelor scrise generate in alte retele, transferarea apelurilor/mesajelor scrise – indiferent de originea lor – catre alte retele, revânzarea serviciilor Orange catre terti; in cazul in care, in dauna Orange România, Clientul genereaza trafic artificial in reteaua Orange sau catre alte retele; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile furnizate de Orange pentru testarea echipamentelor; in cazul in care Clientul utilizeaza serviciile Orange România pentru comunicatii altele decât cele intre utilizatori finali; (v) in cazul în care Clientul incalca oricare dintre obligatiile de utilizare a Serviciilor TV; (vi) în cazul în care Clientul, prin actiunile sau inactiunile sale, aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau oricaror altor drepturi ale Orange România; (vii) în cazul incalcarii de catre Client a obligatiilor ce ii revin in baza contractului; (viii) în cazul rezilierii de catre Orange România a altor contracte încheiate cu Clientul; (ix) In cazul in care Clientul efectueaza orice fel de actiuni care afecteaza functionalitatea la capacitate optima a retelei Orange România, putând periclita in acest mod calitatea Serviciilor oferite de catre Orange România;

- prin denuntare unilaterala solicitata de Client, cu un preaviz de cel putin 30 de zile calendaristice si cu plata de juste despagubiri, egale cu Valoarea abonamentului înmultita cu numarul de luni ramase pâna la expirarea Perioadei minime contractuale. Nerespectarea termenului de preaviz conduce la considerarea ca neconforma a solicitarii de denuntare a contractului;
În vederea exercitarii dreptului la denuntarea unilaterala a Contractului de catre Client, Orange România pune la dispozitia Clientului formulare standard, disponibile în magazinele Orange România si la agentii autoriza]i.
De asemenea, Clientul persoana fizica poate denunta verbal Contractul, prin intermediul Serviciului Clienti. În acest caz, Clientul este avertizat ca Orange România nu poate garanta protectia Clientului împotriva abuzurilor care pot aparea în legatura cu denuntarea verbala a Contractului. În cazul denuntarii unilaterale, Clientul persoana fizica va trebui sa probeze orice solicitare în legatura cu denuntarea.
Denuntarea produce efecte de la Data de facturare ulterioara notificarii de catre Client.
- prin denuntare unilaterala de catre Orange Romania (i) în cazul în care furnizarea Serviciilor devine imposibila din punct de vedere tehnic, datorita încetarii furnizarii ofertei comerciale, din cauza unor restrictii sau modificari impuse de autoritatile competente, din cauza modificarilor intervenite asupra drepturilor Orange România stabilite prin certificatul-tip de furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice sau în licenta de utilizare a frecventelor radio.
De asemenea, Orange România îsi rezerva dreptul de a nu intra în relatii contractuale si de a denunta unilateral contractele deja existente cu persoanele fizice sau juridice cu care se afla în conflict/litigiu.

- la data primirii notificarii, fara interventia instantei de judecata si fara alte formalitati, în cazul în care Clientul persoana juridica îsi înceteaza activitatea, devine insolvabil, este initiata o procedura de lichidare împotriva acestuia sau în caz de deces al Clientului persoana fizica;

 

Cesiune contract
- Orange România are dreptul sa transfere integral sau partial drepturile si obligatiile sale unei terte parti, cu notificarea Clientului, dar fara a solicita consimtamântul acestuia si fara ca acesta sa aiba dreptul la compensatii de orice natura. Orange România se va asigura ca aceasta cesionare sa nu afecteze negativ drepturile si obligatiile Clientului prevazute în prezentul Contract.

- Clientul poate sa transfere drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract numai cu acordul scris al Orange România si numai prin semnarea contractului tip de cesiune pus la dispozitia Clientilor de Orange România. Cesiunea produce efecte atât între parti, cât si fata de Orange România, numai dupa exprimarea în scris de catre Orange România a acordului asupra cesiunii. Acordul Orange România în ceea ce priveste cesiunea contractului este dat sub conditia rezolutorie constând în aparitia unor date noi fata de data acordului, referitoare la identitatea Partilor sau a calitatii reprezentantilor acestora. În cazul îndeplinirii conditiei rezolutorii, atât acordul Orange România cu privire la cesiune, cât si contractul de cesiune vor fi lipsite de efecte retroactive. În consecinta, contractul cu Orange România va continua cu cedentul.

Cesiunea cu titlu oneros de catre Client a oricaror drepturi sau obligatii din Contract, inclusiv acordarea de catre Client, cu titlu oneros, a dreptului de folosinta a Abonamentului rezultând din Contract, este interzisa.

Penalitati incetare contract inainte de termen  

In cazul denuntarii unilaterale a Contractului de catre Client inainte de expirarea Perioadei minime contractuale Clientul va fi obligat la plata unor despagubiri egale cu Valoarea Abonamentului inmultita cu numarul de luni ramase pâna la expirarea Perioadei minime contractuale.  In cazul rezilierII Contractului de catre Orange Romania înainte de expirarea Perioadei minime contractuale clientul va fi tinut la plata de despagubiri egale cu Valoarea Abonamentului inmultita cu numarul de luni ramase pâna la expirarea Perioadei minime contractuale. La aceasta suma se adauga si eventualele facturi neachitate si penalitati de intarziere la plata (0,5% din valoarea facturilor neachitate/zi intarziere)

Apelarea 112 si localizarea apelantului  

Clientul are acces nerestrictionat la serviciile de urgenta - prin apel la numarul unic 112 - iar informatia de localizare este transmisa in conformitate cu prevederile legale.

Deblocarea terminalelor

Clienții pot decoda orice telefon achiziționat exclusiv din Orange shop, Orange store sau contul meu, astfel:

 • Gratuit, dacă au cumpărat un telefon fără abonament
 • Pentru 413,45 RON (TVA inclus), dacă au cumpărat un telefon cu abonament și solicită decodarea în timpul perioadei contractuale  
 • Pentru 52,26 RON (TVA inclus), dacă au cumpărat un telefon cu abonament și solicită decodarea după expirarea perioadei contractuale

Pentru decodarea telefonului trebuie să mergi cu el și factura fiscală în magazinele Orange.
Informații actualizate despre tarifele de deblocare sunt disponibile pe www.orange.ro/orange-service/  și la 411 - Serviciul Clienți

Termeni și condiții magazin online

S.C. Orange Romania S.A. , o societate romaneasca avand sediul social in B-dul Lascar Catargiu nr.47-53, Sector 1, Bucuresti, Romania, numar de telefon +4021/203.33.33, numar de fax +4021/203.78.96, adresa de e-mail magazinonline@orange.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, codul unic de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Orange Romania S.A. isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii".

Acest site este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice si juridice care au relatii contractuale cu Orange Romania S.A. Pentru achizitionare de produse si servicii de catre clientii Corporate, acestia sunt rugati sa contacteze Corporate Account Manager-ul desemnat.


1. Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute

Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "date personale".

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange Romania S.A. nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru a va confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Orange Romania S.A. se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Orange Romania S.A..

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

Orange Romania S.A. se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra la adresa Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu 47-53, sector 1, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Orange Romania certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

 • a. dreptul de a cere Orange Romania sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • b. dreptul de a cere Orange Romania sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • c. dreptul de a cere Orange Romania sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 • d. dreptul de a cere Orange Romania sa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa magazinonline@orange.ro
 • e. Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii de la incheierea contractului. Pentru accesoriile consumabile de tipul foliilor de protectie display, avand in vedere faptul ca desigilarea conduce la imposibilitatea de reutilizare, produsul o data desigilat nu mai poate fi returnat.

  Produsele achizitionate din magazinul online Orange pot fi returnate si in magazinele proprii Orange Romania, de luni pana vineri, intre orele 9-18.

 • f. In cazul platilor efectuate cu cardul, produsele de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul solutiilot de plata online oferite de PayU.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:
Gecad ePayment International SRL garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Orange Romania SA sau pe serverele Gecad ePayment International SRL.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.orange.ro/magazin-online SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.orange.ro/magazin-online, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.orange.ro/magazin-online SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

3. Copyright

Intregul continut al site-ului www.orange.ro/magazin-online - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la site

Orange Romania garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange fara acordul prealabil scris al acesteia.

5. Descrierea produselor

Produsele sunt oferite dupa cum sunt prezentate si in limita stocului disponibil. Orange Romania S.A. nu ofera nici o garantie, in mod expres nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv dar fara limitare la, functionarea acestui site, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si cumpararea produselor se face pe propriul risc.

Orange Romania S.A. nu poate garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor prezentate. Orange Romania SA va informa consumatorul despre indisponibilitatea produsului, iar sumele pe care consumatorul le-a platit vor fi rambursate de catre Orange Romania SA in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile, in cazul in care Orange Romania SA nu poate onora comanda.

Cu acordul consumatorului, Orange Romania S.A. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si pret echivalente cu cele solicitate initial in cazul indisponibilitatii produsului sau serviciului comandat. In caz contrar se va recurge la rambursarea de catre Orange Romania S.A. a sumei platite de catre consumator intr-un termen de maxim 30 de zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini in orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Orange Romania S.A. si furnizorii sai isi rezerva dreptul sa modifice specificatiile tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcatuit in colaborare stransa cu reprezentantii marcilor respective in Romania. Din acest motiv, Orange Romania S.A. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre reprezentantii fiecarei marci.

Orange Romania S.A. nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate de la magazinele sale. Toata responsabilitatea acestor defectiuni si repararea lor revine in sarcina importatorului si service-ului autorizat de acesta. Toate produsele sunt insotite de certificatul de garantie original emis de furnizorul nostru.

Valoarea maxima a obligatiilor companiei Orange Romania S.A. fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Orange Romania S.A. de la acest client.

Orange Romania, prin programul Orange Thank You, ofera clientilor sai posibilitatea achizitionarii unui nou telefon la un pret special. In acest caz, clientul intelege prin semnarea facturii telefonului achizitionat prin programul Orange Thank You, precum si, ulterior semnarii acestei facturi, prin orice achizitionare a unui telefon in cadrul programului de fidelizare Orange Thank You, sa prelungeasca relatia contractuala cu Orange Romania pe perioade fixe de 12 luni, beneficiind in continuare de avantajele programului Orange Thank You. Pretul Orange Thank You afisat pentru telefoanele din sectiunea "Telefoane la preturi Thank You" corespund prelungirii cu 24 de luni a contractului.

6. Preturi

Preturile prezentate includ TVA (19%).

Produsele cumparate prin intermediul acestui site nu pot fi revandute sau distribuite in scopuri comerciale. Orange Romania S.A. isi rezerva dreptul sa limiteze achizitionarea produselor la maxim 3 produse de persoana.

Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga TVA si costurile de livrare.

Termenul de valabilitate al preturilor si ofertei este cel mentionat pe site-ul oficial Orange Romania.

7. Livrarea produselor

Orange Romania isi rezerva dreptul sa efectueze validarea comenzilor inainte de onorarea lor prin contactarea telefonica a clientilor.

Livrarea produselor se va face oriunde in Romania. Nu se va accepta decat o adresa de livrare pentru fiecare comanda.

Livrarea este gratuita pentru orice comanda cu telefon sau tableta sau ce contine accesorii in valoare de minim 50 de euro, depusa de client din contul sau sau cu ajutorul asistentilor de la echipa online (prin apel la numarul 202). In celelate cazuri, costul de transport al produselor va fi in valoare de 3 EUR (TVA inclus), pentru livrarea standard.

Livrarea se va efectua in maxim 3 zile lucratoare de la data aprobarii comenzii; la livrare este necesara semnatura de primire si verificarea continutului pachetului in prezenta curierului. Orice reclamatie ulterioara in legatura cu lipsa unor elemente din pachetul primit nu va fi acceptata de Orange Romania.

Orange Romania S.A. isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de Orange Romania S.A. care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve.

In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, curierul nostru va reveni de cel mult inca doua ori, dupa care comanda va fi returnata, clientul urmand sa suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.

Orange Romania ofera clientilor contracost serviciul de livrare flexibila, prin selectia de catre client a intervalului orar intr-o zi anume, alta decat livrarea standard.

In baza serviciului de livrare flexibila Orange Romania transmite comanda clientului in termenul agreat conform alegerii sale, cu exceptia aparitiei unei situatii speciale. In cazul in care Orange Romania nu va putea onora comanda in intervalul ales de client datorita unor situatii speciale livrarea se va face in conditii standard. Prin situatii speciale intelegem, cu titlu de exemplu, dificultati tehnice care pot duce la neinregistrarea comenzii in sistemele informatice sau netransmiterea ei in timpul agreat, neprestarea serviciului de catre curier din cauza conditiilor meteo nefavorabile sau a altor cazuri de forta majora specifice acestui tip de activitate ( accidente rutiere, blocaje in trafic etc.).

Orange Romania isi rezerva dreptul sa nu furnizeze seviciul de impachetare cadou, daca dimensiunea si forma produselor nu permit acest lucru. Anularea serviciului de pe comanda se va face fara costuri suplimentare.

8. Returnare produselor

Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii de la incheierea contractului.
Pentru accesoriile consumabile de tipul foliilor de protectie display, avand in vedere faptul ca desigilarea conduce la imposibilitatea de reutilizare, produsul o data desigilat nu mai poate fi returnat.
In cazul in care consumatorul a ales prelungirea contractului de servicii, iar noul plan tarifar a fost implementat, contul va reveni la planul tarifar initial. Daca consumatorul a optat pentru activarea unui contract cu numar nou, iar numarul s-a activat, acesta se va anula in urma solicitarii de retur comanda online.
Pachetul returnat va fi trimis complet, continand toate accesoriile aferente produsului.
Modalitatile de solicitare retur sunt :

 • in contul online, sectiunea magazin online, rubrica comenzile mele - > Doresc sa fac retur;
 • email catre adresa magazinonline@orange.ro cu formularul de retragere online atasat
 • prin apel gratuit la 202 de pe numarul tau Orange sau la numarul 0374 442 202 tarif normal.

In momentul primirii solicitarii de retur, Orange Romania va informa consumatorul ca in 3 ile lucratoare, curierul va ajunge la adresa mentionata pentru preluare colet. Costurile returului prin curier vor fi suportate de Orange Romania.
Produsele achizitionate din magazinul online Orange pot fi returnate curierului sau in magazinele proprii Orange Romania, de luni pana vineri, intre orele 9-18.
In cazul returnarii produselor intr-un Magazin Orange, se poate realiza retur partial al produselor, dar nu se poate realiza inlocuirea produselor.
Consumatorul are posibilitatea de a alege una din metodele de mai jos pentru de returnarea contravalorii comenzii online:

 • in contul de servicii
 • cont bancar
 • mandat postal
 • in shop(in cazul produselor returnare in Magazinele Orange)

Contravaloarea comenzii online, va fi returnata in contul clientului, in termen de 15 zile calendaristice   de la momentul la care s-a inregistrat cererea de retur.
In cazul in care pentru comanda online s-a achitat taxa de transport, aceasta va fi returnata odata cu contravaloarea comenzii.
Contravaloarei taxei de transport nu va fi oferita clientului, pentru comenzile returnate partial.
Cererea de returnare sold trebuie sa contina urmatoarele date :

 • Codul IBAN format din 24 caractere
 • Numele pe care este deschis contul respective
 • Banca
 • Sucursala Bancii
9. Plata produselor

Plata produselor comandate conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua in avans sau la livrarea produselor sau online, prin intermediul cardului bancar.

Orange Romania isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata produselor in avans.

Plata in avans se poate realiza prin mandat postal sau ordin de plata; dovada platii trebuie trimisa catre Orange Romania S.A. la adresa de e-mail magazinonline@orange.ro sau prin fax, la numarul 021 / 203.78.96. Livrarea va fi efectuata numai dupa intrarea banilor in contul Orange Romania S.A.. In cazul in care plata se face online, prin intermediul cardului de credit/debit, este necesar sa completati un formular corespunzator. Daca tranzactia prin card este reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.
Orange Romania S.A. accepta urmatoarele carti de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard. Folosind ca metoda de plata cardul bancar de credit/debit, comanda dumneavoastra va fi procesata imediat.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mare decat valoarea produselor comandate, se va restitui clientului diferenta de bani.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mica decat valoarea produselor comandate, clientul va trebui sa achite diferenta de bani in momentul livrarii.

Pentru aceasta ultima situatie, ca si pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, in caz contrar nu se va efectua livrarea.

10. Garantia produselor

Produsele cumparate prin intermediul acestui site beneficiaza de garantia practicata de furnizorul fiecarei marci in parte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Astfel, fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului, care asigura direct sau prin reprezentantii sai service pentru produsul respectiv.

11. Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane. Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.

sus