×

Diplomația română și Marea Unire

România și Războaiele Balcanice

1913 Semnarea Păcii de la București

1913 Semnarea Păcii de la București

1913  Raport al Legației României la Atena referitor la poziția Greciei (II)

1913 Raport al Legației României la Atena referitor la poziția Greciei (II)

1913  Raport al Legației României la Belgrad referitor la poziția Serbiei (I)

1913 Raport al Legației României la Belgrad referitor la poziția Serbiei (I)

1913  Raport al Legației României la Atena referitor la poziția Greciei (I)

1913 Raport al Legației României la Atena referitor la poziția Greciei (I)

1913  Raport al Legației României la Belgrad referitor la poziția Serbiei (II)

1913 Raport al Legației României la Belgrad referitor la poziția Serbiei (II)

1913 Tratatul de Pace de la București (I)

1913 Tratatul de Pace de la București (I)

1913 Tratatul de Pace de la București (II)

1913 Tratatul de Pace de la București (II)

1913 Tratatul de Pace de la București (III)

1913 Tratatul de Pace de la București (III)

1901-1904 Personalul MAE al României

1901-1904 Personalul MAE al României

1913 Tratatul de Pace de la București (IV)

1913 Tratatul de Pace de la București (IV)

În Primul Război Balcanic – Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru, împotriva Imperiului Otoman (octombrie-decembrie 1912) – guvernul român a adoptat o poziţie de neutralitate. Au început apoi convorbiri cu reprezentanţii Bulgariei pentru o rectificare de frontieră în sudul Dobrogei, în favoarea României. Motivarea: de vreme ce graniţele fixate prin Congresul de la Berlin (1878) nu mai sunt în vigoare şi are loc trasarea unora noi, şi România este îndrituită să participe. Guvernele român şi bulgar au acceptat propunerea Marii Britanii ca diferendul româno-bulgar referitor la rectificarea frontierei dintre cele două state să facă obiectul medierii de către Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia, Italia şi Austro-Ungaria.

Atacul surpriză a trupelor bulgare împotriva celor sârbeşti a declanșat începutul celui de-al Doilea Război Balcanic (16 iunie 1913), fapt care a determinat intervenţia armatei române în Bulgaria, urmată de Conferința de Pace de la București, 29 iulie-10 august 1913 (Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru, România). Ca urmare, sudul Dobrogei (Cadrilaterul) va intra în componența României, până la 7 septembrie 1940, când, prin Tratatul de la Craiova, a revenit în hotarele Bulgariei, închizându-se acest diferend teritorial.

Diplomatul Alexandru Em. Lahovary, martor privilegiat la evenimente, le-a descris astfel în memoriile sale: “Prezidam tocmai delegația română în Comisia mixtă româno-bulgară, reunită în vederea obținerii unei rectificări a frontierei dintre cele două țări in regiunea Silistrei, când interveni lovitura de teatru care trebuia să ducă la cel de Al Doilea Război Balcanic...

După 36 de ani de pace rodnică, armata românească trecea din nou Dunărea. Întâia dată intervenția românească fusese menită să ne asigure propria independență, acum trebuia să asigure o ordine necesară tuturor. Armata regală română, cu o ținută perfectă, stăpânită de convingerea nobilei ei misiuni, înaintă până la porțile Sofiei, scutind doar din generozitate pe Țarul Ferdinand de umilința de a-i vedea propria capitală cucerită.

Același tact, aceeași moderație în pretenții, aceeași grijă de a evita orice jignire inutilă, fură arătate și în timpul tratativelor de pace. Pentru a aduce un omagiu politicii ferme și pline de înțelepciune a Regelui Carol I și o recunoaștere a marilor servicii aduse de intervenția armată a României, guvernele Serbiei și Greciei propuseră Bucureștiul ca sediu al conferinței de pace. Marile Puteri aprobară fără greutate aceasta alegere, Ministrul de Externe al Franței, St. Pichon, declarându-mi că Guvernul Republicii dorește ca România să primească o dovadă strălucită de satisfacție, pentru moderația pe care nu a încetat s-o arate și pentru foarte marile servicii pe care le-a adus păcii, căutând să pună totdeauna de acord politica sa cu marile interese ale Europei”.

Legal disclaimer:

Diplomația română și Marea Unire – secțiune realizată de Ministerul Afacerilor Externe – Arhivele Diplomatice, pe baza unor materiale selectate din volumul O istorie ilustrată a diplomației românești (1862-1947), de Dinu Giurescu, Rudolf Dinu, Laurențiu Constantiniu, Monitorul Oficial, București, 2011.

Documentele de arhivă și fotografiile provin în principal din fondurile Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), precum și ale altor instituții partenere: Arhivele Naționale ale României (SANIC), Biblioteca Academiei Române (BAR), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) și Muzeul Național Cotroceni (MNC).