Termeni și condiții pentru aplicația 4G Mega Hunt

Participarea la această campanie implică acceptarea prevederilor acestor termeni și conditii și obligativitatea respectării lor de catre toți Participanții. Aplicația este disponibilă în perioada 19 septembrie 2018 – 09 noiembrie 2018..

Accesarea acestei aplicații implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă, a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

Aplicația se poate descărca în perioada 19 septembrie 2018 – 09 noiembrie 2018, din App Store sau Google Play, fiind disponibilă pentru sistemele de operare iOS, respectiv Android, și este accesibilă tuturor utilizatorilor care dețin un terminal compatibil.

La această Campanie poate participa orice client activ al rețelei mobile naționale a Organizatorului, Orange România, abonat sau utilizator PrePay, cu următoarele condiții:

Pentru accesul în aplicație și acordarea beneficiilor oferite în cadrul acestuia, utilizatorul este de acord să fie autentificat în baza numărului de telefon. Autentificarea se va realiza automat, pentru clienții Orange conectați la internet, direct prin rețeaua mobilă, utilizând punctul de acces (APN) „net”.

De asemenea, tot pentru acordarea beneficiilor, utilizatorul trebuie să fie conectat în permanență la rețeaua de internet mobil Orange, folosind punctul de acces (APN) „net”.

Prin intermediul aplicației 4G Mega Hunt, fiecare utilizator client al rețelei Orange România va putea primi în perioada 19 septembrie 2018 – 09 noiembrie 2018., atunci cand acceseaza aplicatia si captureaza beneficiul afisat pe ecran, următoarele tipuri de beneficii, în funcție de parcursul său în aplicație:

Un utilizator va vedea pe harta din aplicatie toate punctele pe o raza de 5 km in jurul locatiei sale si va afla ce premiu se afla pe punctul de pe harta doar atunci cand utilizatorul se afla pe o raza de 100 metri in jurul acestuia.

Toate bonusurile de net se vor activa în maxim 24 de ore și utilizatorul va fi informat prin SMS.

Reguli de utilizare și consum al beneficiilor acordate prin aplicația 4G Mega Hunt:

Organizatorul nu este responsabil pentru informațiile introduse în aplicație de către utilizator. Toată responsabilitatea revine celor care au înscris respectivele informații în aplicație, inclusiv in ceea ce priveste respectarea conditiilor de participare. Organizatorul poate utiliza în campanii de marketing toate informațiile introduse de utilizator in aplicație.

Organizatorul este responsabil pentru mecanismul de afișare și acordare a beneficiilor din aplicație (bonus de internet și voucher valoric). Magazinele de aplicații (App Store și Google Play) nu sunt responsabile sub nicio forma pentru modul de funcționare a mecanismului implementat de Organizator.

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Orange Romania – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

2. Orange Romania vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange Romania, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange Romania va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange Romania către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange Romania poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange Romania a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange Romania pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange Romania conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange Romania va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.