Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Etică și conformitate

Angajamentul pentru integritate
al Orange România

Angajamentul pentru integritate
al Orange România

Ghidul de etică Orange

Ghidul de etică Orange

Să facem lucrurile așa cum trebuie - ghidul de etică Orange

La Orange, activitatea noastră este condusă de valori fundamentale şi de durată și toate acţiunile noastre sunt realizate cu respect, integritate, calitate și spirit de echipă. Acest standard de conduită defineşte atât relaţiile noastre cu clienţii, furnizorii, acţionarii, competitorii, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, cât şi cu fiecare dintre noi, ca angajaţi.

Principiul căruia îi suntem fideli este „etica aduce claritate” şi ne dorim ca şi partenerii noştri să acţioneze în mod onest şi imparţial.

Suntem adepţii practicilor legale şi nu tolerăm corupţia sau practicile ilegale de orice fel. Legile şi regulamentele în vigoare sunt întotdeauna integrate în comportamentul nostru de afaceri.

Angajamentul nostru de integritate

Orange nu tolerează:

Practici corupte

 • Promiterea sau oferirea, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din mediul public sau privat, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale de serviciu
 • Solicitarea sau primirea, direct sau prin intermediul terţilor, a unui folos necuvenit sau acceptarea unei oferte sau promisiuni, de la orice persoană care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul public sau privat, sau de la altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale de serviciu
 • Mituirea unei persoane care lucrează pentru o organizaţie internaţională, instituţie deţinută sau aflată sub conducere guvernamentală cu intenţia de a obţine sau păstra o relaţie de afaceri sau un avantaj economico-financiar
 • Şantajul, favoritismul, nepotismul, denaturarea informaţiilor, concurenţa neloială sau utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale.

Practici comerciale neloiale

 • Calomnia sau amestecul în activităţile de afaceri ale concurenţilor
 • Practicile comerciale contrare legilor şi reglementărilor
 • Orice încercare de a obţine ilegal informaţii confidenţiale sau folosirea unor astfel de informaţii ce ne-au fost aduse la cunoştinţă
Ghidul de etică Orange
Ghidul de etică Orange
Ghidul de etică Orange

Abordarea etică a Orange este prezentată în Codul de Etică și se bazează pe următoarele valori: respect, calitate, integritate și spirit de echipă.

Codul de Etică se bazează pe un set de principii menite să ghideze interacțiunea cu părțile interesate și comportamentul angajaților în activitățile lor profesionale.

Politica Anticorupție

Politica Anticorupție este cel de-al doilea instrument al Programului de Etică și Conformitate, având ca obiectiv să ofere tuturor angajaților un cadru de reguli pe care să le respecte în activitatea profesională și o serie de comportamente interzise, care ar putea fi calificate drept fapte de corupție sau trafic de influență.

Politica Anticorupție trebuie respectată în toate interacțiunile noastre cu furnizori, subcontractanți, parteneri, consultanți sau intermediari, care acționează în numele Orange.

Ghidul de etică Orange
Ghidul de etică Orange

Mecanismul de alertă privind comportamente neetice sau încălcarea legii

Dacă ai fost martor(ă) la un comportament neetic sau contrar legislației românești, care face parte din categoriile enumerate mai jos, te încurajăm să completezi formularul sau să ne contactezi la adresa alerte@orange.com:

 • Dare și luare de mită
 • Fapte de corupție
 • Trafic și cumpărare de influență
 • Șantaj
 • Fraudă
 • Conflicte de interese
 • Comportament abuziv

De ce să raportezi o alertă?

Mecanismul de alertă are scopul de a consolida abordarea Orange România privind etica și conformitatea: atunci când trimiți o alertă, ajuți compania să identifice potențiale deficiențe, contribuind astfel la remedierea acestora. Vei ajuta compania să opereze în conformitate cu principiile etice, cu legile și reglementările din domeniu și vei contribui la crearea unui mediu de afaceri în care predomină integritatea și responsabilitatea.

Mecanismul de alertă este parte integrantă a sistemului Orange România de prevenire și detectare a corupției.

Asigurăm confidențialitatea în procesarea tuturor sesizărilor. Totodată, te rugăm să tratezi cu responsabilitate şi atenţie conţinutul rapoartelor şi informaţiilor transmise.

Aici găsești detalii despre mecanismul de alertă pus la dispoziție de Orange România.

Ghidul de etică Orange