Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Reglementările UE cu privire la
protecția și prelucrarea datelor

100% dedicați
protejării datelor tale

100% dedicați protejării datelor tale

oferte și experiențe
personalizate

oferte și experiențe personalizate

tu decizi cum folosim
datele tale personale

tu decizi cum folosim datele tale personale

Politica de confidențialitate Orange România

Ultima actualizare: 29.11.2023

Orange România prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă garantează că puteți continua să aveți încredere în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri. La Orange, acest demers a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Politica de Confidențialitate se aplică prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cadrul Orange România, cum ar fi, de exemplu, prelucrarea în contextul prestării serviciilor telecom; achiziției de produse; accesării paginii de internet https://www.orange.ro/; încheierii contractelor la distanță; utilizării aplicațiilor mobile (ex. My Orange, Yoxo etc.).

Politica de Confidențialitate completează notele de informare sau politicile speciale de confidențialitate aplicabile la nivelul Orange România, iar în caz de orice neconcordanță, ca regulă, acestea din urmă vor prevala.

Exprima-ti preferintele legate de modul de utilizare al datelor personale:

Prin
My Orange

Prin apel la 335 – număr dedicat
sau 300 – Serviciul Clienți

Direct în magazinele Orange
și alte partenerilor

Preferințele tale de prelucrare a datelor cu caracter personal vor intra în vigoare în maxim 7 de zile de la exprimarea acestora, începând cu următoarea campanie de marketing făcută de Orange sau partenerii săi.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la Orange. Iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa dpo@orange.ro.

Politica de Confidențialitate adresează următoarele:

1.1. Cine suntem și unde ne puteți contacta

Orange România, în calitate de Operator de Date personale, vă pune la dispoziție pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. și/sau cu privire la prezenta Politică, datele de contact ale Responsabilului Orange România cu Protecția Datelor, respectiv adresa dpo@orange.ro.

Alternativ, puteți să ne scrieți la adresa Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, Sector 1, Bucuresti, România, precum și să folosiți orice alte modalități de contact disponibile pe website-ul www.orange.ro/contact. Vă rugăm să ne contactați în prealabil, angajându-ne să depunem toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

1.2. Răspunsul la cererile dumneavoastră

În conformitate cu legislația aplicabilă, vom răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal. Vă rugăm să aveți în vedere că, în anumite situații, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile dumneavoastră, poate fi necesară o perioadă de timp în care Orange România să continue să prelucreze Datele personale în baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile dvs. în calitate de Persoană Vizată vor putea fi implementate doar în legătură cu activitățile de prelucrare viitoare.

Politica de confidențialitate vizează toate persoanele fizice care se încadrează în definiția Persoanei vizate, în conformitate cu Anexa nr. 1. Vă rugăm să aveți în vedere că, tipologia/tipologiile de Persoană vizată în care vă încadrați, determină anumite prelucrări de date și o aplicabilitate particularizată a Politicii de confidențialitate (în funcție de calitatea dvs. de Client, Persoana de contact, Reprezentantul Clientului, Utilizator și/sau Vizitator).

În funcție de serviciile pe care le utilizați și/sau de modul în care interacționați cu Orange România, următoarele categorii de Date personale sunt prelucrate de Orange România

 • Date de identificare - precum numele și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, sexul, data nașterii, semnătura, datele de identificare fiscală, calitatea deținută în legătură cu relația cu Orange România (inclusiv date privind funcția ocupată, calitatea de reprezentant sau persoană de contact).

  Orange România prelucrează Codul Numeric Personal (CNP) și alte Date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală în scopul identificării corecte a Persoanelor vizate (i.e. Clienții), verificării solvabilității acestora, evitării unor posibile incidente de neplată și prevenirii, detectării și stopării unor posibile tentative de fraudă sau abuz în momentul activării/contractării unui serviciu oferit de Orange România sau pe perioada utilizării serviciilor și ofertelor Orange, cu respectarea următoarelor garanții: măsuri tehnice și organizatorice adecvate, numirea unui responsabil pentru protecția datelor, stabilirea de termene de stocare specifice, instruirea periodică a persoanelor care prelucrează Date cu caracter personal. Refuzul oferirii CNP în scopul verificării identității Persoanelor vizate duce la imposibilitatea încheierii contractului.

  În vederea derulării relațiilor contractuale dintre Persoanele vizate și Orange România, pentru anumite activități specifice este necesară verificarea și actualizarea datelor de identificare. Pentru desfășurarea procesului de verificare a identității și verificare a eventualelor cazuri de fraudă, Persoanei vizate i se va solicita să furnizeze, în original, un act de identitate valid, care va fi scanat și introdus in sistemele noastre în vederea verificării. În situația în care nu există acordul expres al Persoanei Vizate pentru reținerea unei copii a actului de identitate, copia din sistem se va șterge în mod automat după validarea identității Persoanei Vizate, într-un termen rezonabil. În situația în care există acordul expres al Persoanei Vizate, copia actului de identitatea va putea fi păstrată de Orange România.

  De asemenea, și în cazul contractelor încheiate cu Orange România prin mijloace de comunicare electronică la distanță, se vor efectua verificări specifice, inclusiv cu privire la identitatea Persoanei vizate și eventuale cazuri de fraudă, în condiții similare cu cele de mai sus.

 • Date de contact - precum adresa de domiciliu / corespondență / livrare, număr de telefon, adresa de e-mail, persoană autorizată să primească o anumită comunicare/colet / să fie prezentă la instalarea serviciilor și alte asemenea.

 • Date biometrice - precum date privind fizionomia (în situația încheierii unui contract la distanță) sau vocea (de exemplu, în cazul înregistrării convorbirilor cu serviciul relații clienți);

 • Date de client - precum codul de abonat, detalii privind Serviciile PostPaid/PrePaid sau produsele achiziționate sau în curs de achiziționare, date privind cartela SIM/echipamentul, deranjamente, istoric contractual/de plată, incidente contractuale, cum ar fi cele legate de fraudă sau neplată, acorduri privind relația contractuală încheiată (cum ar fi calendarul de plăți ale unor rate sau eșalonarea unor plăți restante); date privind conturile de Client sau cele de Aplicații (inclusiv numele de utilizator și parola); date privind categoria de client și eligibilitatea privind anumite produse și servicii; date de consum (precum resurse disponibile, alocate sau rămase, opțiuni și costuri asociate acestora); date referitoare la solvabilitate; preferințe și acțiuni în cadrul programelor, acțiunilor de loializare pe care le derulează Orange România;

 • Date financiare - precum informații cu privire la facturi, modalități de plată, informații bancare folosite/preferate; la tranzacții privind produsele și serviciile Orange România, prețuri personalizate, dacă este cazul. Această categorie include orice alte date comerciale, date economice și de asigurare pe care le prelucrează Orange România în exercițiul propriei activități;

 • Date de localizare - date care localizează dispozitivul dvs. ce pot avea în vedere (i) localizarea exactă bazată pe sisteme de tipul GPS, wifi sau (ii) localizarea aproximată ce poate avea în vedere o anumită zonă geografică bazată pe adresa IP a dispozitivului sau pe informațiile colectate de sistemele de comunicații electronice aferente rețelei noastre;

 • Date de trafic - date ce au de a face cu transmiterea comunicării în reţeaua de comunicaţii electronice precum informații despre rutarea sau ora unui apel telefonic sau a unui SMS, numărul apelat, ora la care s-a transmis comunicația, modalitatea de utilizare a rețelei (spre exemplu număr de minute consumate, țările către care se efectuează apelurile, evenimente referitoare la trafic etc.);

 • Date referitoare la relația cu Persoanele vizate - precum datele colectate în cadrul interacțiunilor cu Orange România, indiferent de tipul solicitării, reclamației, întrebărilor adresate, date referitoare la nivelul dvs. de satisfacție, la cererile de exercitare a drepturilor prevăzute de legislația privind protecția Datelor personale; date privind nume utilizator sau cont deschis pe rețele de socializare utilizate pentru comunicarea cu Orange România;

 • Date referitoare la dispozitiv sau la interacțiunea online cu Orange România - precum tipul dispozitivului; starea tehnică a dispozitivului; producătorul dispozitivului; IMEI (Identitatea Internațională a Echipamentului Mobil) și alte date emise de către dispozitiv sau pe care Orange România le preia în legătură cu dispozitivul; adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit; locația geografică; adrese URL de redirecționare; informații despre acțiunile înregistrate ca urmare a datelor menționate mai sus;

 • Date referitoare la interacțiunile cu Aplicațiile - precum informații legate de verificarea resurselor, vizualizarea ofertelor, adăugarea unor servicii și/sau produse în coșul de cumpărături, accesarea facturilor, interacțiunea cu agenții/chatbotul disponibil și altele. De asemenea, în funcție de setările aplicate de dvs. asupra dispozitivului utilizat pentru instalarea și/sau accesarea Aplicațiilor, putem prelucra date cu privire la semnalul disponibil, consumul de date, traficul aferent, locația dispozitivului pe care este instalată/accesată Aplicația, informații referitoare la sistemul de operare sau alte aplicații utilizate, rețelele wifi accesate, viteza de încărcare și/sau descărcare disponibilă, când și de câte ori se accesează Aplicațiile, ultima actualizare a acestora și alte asemenea date tehnice.

 • Date de sănătate – doar în anumite cazuri specifice, în care Orange România oferă planuri speciale pentru persoanele cu dezabilități, în conformitate cu normele aplicabile, Societatea va prelucra date limitate precum cele conținute în certificatele medicale, pentru a verifica eligibilitatea Persoanei vizate pentru această tipologie de planuri speciale.

 • Alte date necesare pentru executarea contractului, impuse de lege sau necesare pentru satisfacerea unui interes legitim al Orange România.

Categoriile de Date personale sumarizate mai sus sunt prelucrate în mod particularizat, în funcție de modalitatea de comunicare sau înregistrare a datelor respective, existând posibilitatea ca prelucrarea să fie pe bază de date deduse.

Orange România nu solicită și nu colectează cu bună știință Date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 ani în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate Date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai prin utilizarea unor măsuri de siguranță specifice.

De asemenea, Orange România nu solicită prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin orice alte modalități informații referitoare la conturi, parole, coduri PIN sau de reîncărcare și nu solicită efectuarea de tranzacții de trimitere de bani. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate niciunui terț. Prin comunicarea Datelor personale unor terțe persoane de către Persoanele vizate, acestea își asumă întreaga responsabilitate.

Cu titlu excepțional, și numai cu respectarea condițiilor legale, Orange România prelucrează Date personale cu caracter sensibil (cum ar fi cele privind sănătatea în condițiile mai sus menționate).

Orange România prelucrează Datele personale în scopuri specifice, respectiv:

A. În scopul furnizării serviciilor și produselor Orange România, prelucrăm Date personale pentru:

Încheierea, modificarea sau reînnoirea contractului cu dvs., inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în vederea:

 • verificării identității și a datelor furnizate de dvs. precum și a actualității acestora (spre exemplu, verificarea unor documente care atestă adresa dvs. de reședință);

 • încheierii, modificării, reînnoirii contractului și efectuării de operațiuni referitoare la contul de Client (precum înregistrare, actualizare cont client, tipologie de contract, facturi detaliate etc.);

 • crearea contului de Client la nivelul Societății sau în cadrul Aplicațiilor;

 • înregistrării comenzii dvs., pregătirii produselor și/sau serviciilor achiziționate sau comandate și informării dvs. cu privire la statusul achiziției/comenzii;

 • gestionarea resurselor, informarea dvs. despre aspecte ce țin de serviciile și produsele oferite precum tarife, modificări relevante, actualizări, resurse disponibile, întreruperi, încetarea furnizării și alte asemenea, inclusiv gestionarea resurselor din cadrul programelor de loialitate și fidelizare.

Suplimentar, vă rugăm să aveți în vedere că, înainte de a efectua operațiunile mai sus menționate, vom efectua activități de prelucrare în vederea verificării eligibilității dvs. de a achiziționa produse și/sau servicii. Astfel de prelucrări sunt menite să evalueze posibilitatea dvs. de a vă onora angajamentele în funcție de tipologia de contract pe care doriți să îl încheiați cu Orange România precum și riscurile inerente, legate de o posibilă nerespectare a obligațiilor contractuale.
Pentru claritate, se vor avea în vedere criterii precum modalitatea în care dvs. v-ați onorat angajamentele referitoare la contracte telecom în trecut, , dacă înregistrați întârzieri la plată sau dacă ați abuzat de ofertele, serviciile sau produsele oferite încălcând termenii contractuali, dacă ați fost înregistrat cu incidente negative de frauda. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați punctul E. referitor la prelucrările efectuate în scop de detectare a fraudelor și asigurării unui nivel adecvat de securitate.

Derularea aspectelor operaționale și tehnice pentru furnizarea serviciilor și produselor Orange România

 • analiza parametrilor tehnici, gestionarea și alocarea traficului;

 • includerea în registrul abonaților;

 • securitatea rețelelor, prevenirea fraudelor și a utilizării abuzive a serviciilor / produselor Orange România.

Gestionarea relației dintre Orange România și dvs.

 • gestionarea participării dvs. la evenimentele organizate de Orange România, transmiterea de mesaje privind calendarul acestora;

 • soluționarea oricăror situații (inclusiv deranjamente), fie prin operator uman, fie prin roboți sau apeluri automatizate;

 • preluarea solicitărilor, efectuarea de investigații interne, analizarea gradului dvs. de satisfacție vizavi de soluționarea oferită.

Emiterea facturilor, procesarea plăților și gestionarea creanțelor

 • emiterea facturilor și gestionarea plăților, compensărilor, rambursărilor și oricăror alte operațiuni referitoare la plata serviciilor și produselor Orange România;

 • calculul resurselor alocate și / sau consumate pentru includerea în factura Orange România a contravalorii serviciilor adiționale sau complementare Orange România, acolo unde este aplicabil;

 • efectuarea oricăror operațiuni legate de creanțe, precum operațiuni de factoring, cesiuni către entități terțe sau desemnarea unor agenții de colectare a creanțelor;

 • raportarea situațiilor de fraudă, datorii și alte asemenea în baze de date dedicate.

Prelucrările în scopul furnizării produselor și serviciilor Orange România sunt întemeiate pe încheierea și executarea contractului și/sau pe interesul legitim al Orange România sau al unui terț.

B. În scopul de a îmbunătăți serviciile, produsele și Aplicațiile oferite, prelucrăm Date personale pentru:

A înțelege și a analiza nivelul dvs. de satisfacție vizavi de serviciile și produsele Orange România, precum și vizavi de Aplicații

 • a solicita feedback cu privire la experiența Persoanelor vizate sau pentru a evalua eficiența comunicării cu acestea, a personaliza experiența din mediul online, precum și interacțiunile avute cu echipele de vânzare sau cu departamentul relații cu clienții prin telefon, prin intermediul chatbotului sau prin alte mijloace de comunicare;

 • a pune la dispoziția Persoanelor vizate programe de loialitate și fidelizare (ex. programele Orange Thank You, Orange Young, Orange Phone Credit) sau propunerile de oferte îmbunătățite;

 • a îmbunătăți produsele și serviciile Orange România și Aplicațiile, prin evaluarea unor aspecte precum numărul de Persoane vizate care le accesează sau utilizează, caracteristicile care prezintă cel mai mult interes, tipurile de oferte preferate, modul în care funcționează produsele, serviciile și Aplicațiile din punct de vedere tehnic;

 • a îmbunătăți și particulariza aspecte ce țin de interfața Aplicațiilor și interoperabilitatea acestora cu diferite dispozitive și/sau sisteme de operare, având în vedere funcționalitățile disponibile, design-ul Aplicațiilor și modalitatea în care Clienții interacționează cu acestea;

 • a înregistra convorbirile telefonice cu reprezentanții Orange România în scopul identificării nevoilor Persoanelor vizate și îmbunătățirii serviciilor oferite de Orange România. Persoanele vizate sunt informate în acest sens la momentul solicitării unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienți Orange România și au posibilitatea de refuza continuarea convorbirii.

A ne asigura că funcționalitățile Aplicațiilor corespund așteptărilor dvs. și pentru a îmbunătăți experiența dvs.

 • a analiza modalitatea în care dvs. utilizați Aplicațiile pentru a încerca să le revizuim și să le îmbunătățim;

 • a vă solicita feedback sau pentru a observa cum interacționați cu anumite funcționalități, pentru a crea profiluri ce ne permit să dezvoltăm produse și servicii, precum și să personalizăm experiența dvs. în Aplicații.

Prelucrările în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite sunt întemeiate pe interesul legitim al Orange România sau al unui terț.

C. În scopul de a desfășura activități de marketing, a personaliza ofertele noastre și comunicările comerciale cu Persoanele vizate, prelucrăm Date personale pentru:

Desfășurarea de activități de marketing si trimiterea de comunicări comerciale directe

 • trimiterea de mesaje personalizate cu privire la produsele și serviciile Orange România, oferte, promoții sau evenimente speciale;

 • realizarea unor studii de piață în legătură cu produsele și serviciile Orange România oferite sau pe care Orange România dorește să le lanseze, sau în legătură cu produsele sau serviciile partenerilor Orange România;

 • trimiterea de mesaje personalizate despre produsele și serviciile oferite de partenerii Orange România (inclusiv societăți afiliate).

Personalizarea ofertelor

 • realizarea de profiluri (pe baza istoricului tranzacțiilor sau consumului, a loialității față de anumite resurse sau situații) și verificarea acestuia pentru a identifica eligibilitatea pentru anumite produse și servicii sau pentru a crea oferte sau acțiuni comerciale. Personalizarea mesajelor transmise în scop de marketing are în vedere istoricul de cumpărături, de interes sau altele cu privire la produse și servicii, zona geografică în care este realizată utilizarea produselor și serviciile Orange România sau zona din care provine cererea, precum și alte caracteristici de consum cunoscute în mod legitim de către Orange România.

Orange România va înceta transmiterea de comunicări comerciale/de marketing direct pentru canalul de comunicare pe care Persoana vizată solicită dezabonarea / pe canalele de comunicare indicate în cererea de dezabonare (dacă este cazul, vor fi făcute în prealabil verificări de identitate). Orange România va continua comunicarea utilizând canalele pentru care nu s-a solicitat dezabonarea. Totodată, Orange România își rezervă dreptul de a transmite Persoanei vizate comunicări aferente relației contractuale, cele bazate pe un interes legitim, impuse de lege sau de un interes public.

Publicitate online

 • a oferi publicitate relevantă pentru dvs., personalizată în baza utilizării tehnologiilor de tip cookie și altele similare. Aceasta este cunoscută sub numele de publicitate bazată pe interese și va putea fi vizualizată în cadrul Aplicațiilor, precum și în alte medii virtuale, cum ar fi rețele de socializare. Orange România poate combina Datele personale colectate prin intermediul modulelor cookie cu alte date. Dacă nu doriți ca nicio informație să fie prelucrată prin utilizarea cookie-urilor, verificați secțiunea „Cookie-uri” care vă explică cum să controlați și să renunțați la cookie-uri.
  Rețineți că renunțarea la publicitatea bazată pe interese nu împiedică afișarea reclamelor - doar că acestea nu vor fi adaptate intereselor dvs. Veți vedea, de asemenea, publicitate în rețelele dvs. de socializare, de exemplu în feedul dvs. Facebook sau Twitter. Dacă nu doriți să primiți această publicitate, accesați setările de anunțuri ale platformei relevante.

În cadrul Aplicațiilor, Persoanele vizate pot avea posibilitatea să acceseze/să fie transferate pe pagini ale unor rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter) sau alte pagini web (ex. Youtube). În cazul în care sunt accesate aceste pagini, Persoana vizată își dă acordul ca Datele sale personale să fie prelucrate de către acești operatori, în baza politicilor de confidențialitate proprii ale acestora (disponibile pe site-urile acestora).

Prelucrările în scop de marketing, personalizare a ofertelor și a comunicărilor comerciale pot fi întemeiate pe consimțământul persoanei vizate sau pe interesul legitim al Orange România sau al unui terț.

D. În scopul de a efectua rapoarte de gestiune și analize statistice, prelucrăm Date personale pentru:

Big Data Analytics

Orange România folosește o varietate de metode de analiză, inclusiv ceea ce este denumit în mod obișnuit „Big Data Analytics” sau analiză de Date de varietate și volum mare. Big Data Analytics se bazează pe modele matematice aplicate pe seturi mari și complexe de Date pentru a descoperi modele ascunse, tendințe și eșantioane de comportament, preferințe, aptitudini și alte asemenea. Având în vedere volumul de Date analizate precum și tehnologiile folosite, Orange România tratează atent guvernanța analizei de Date variate în volum mare, având drept reguli de bază confidențialitatea Datelor și respectarea principiilor de prelucrare echitabilă și legală.
De asemenea, implementăm reguli stricte pentru a ne asigura că Datele cu caracter personal sunt anonimizate sau de-identificate în etapa corespunzătoare a procesului de analiză, precum și pentru a păstra o separare funcțională a bazelor de date.
Scopurile pentru care folosim analize de tipul Big Data Analytics sunt, spre exemplu:

 • a efectua cercetări de piață și cercetări și analize statistice, inclusiv pentru a monitoriza modul în care Persoanele vizate folosesc rețelele, produsele, Aplicațiile și serviciile de telecomunicații;

 • a stabili încadrarea unor campanii de marketing și pentru a determina tipologia de Client sau Utilizator interesat în astfel de campanii;

 • a întocmi și furniza rapoarte pentru terți (astfel de rapoarte analizează aspecte dintr-o perspectivă agregată, spre exemplu, numărul de terminale utilizate în transportul public în București).

Prelucrările în scopul efectuării rapoartelor de gestiune și statistică pot fi întemeiate pe contract și/sau pe interesul legitim al Orange România sau al unui terț.

E. În scop de conformare cu cerințele legale și de reglementare, respectiv de prevenire, detectare și stopare a fraudelor, abuzurilor, a incidentelor de neplată și asigurării unui nivel adecvat de securitate, prelucrăm Date personale pentru:

Conformarea cu cerințele legale

 • a transmite Date personale către autorități sau instituții publice în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

Detectarea fraudei și prevenirea utilizării abuzive a serviciilor, produselor și rețelelor

 • a asigura protecția necesară, identificarea și prevenirea debitelor, abuzurilor, fraudei și altor tipuri de incidente negative;

 • a evalua și documenta riscuri de fraudă sau întârziere la plată, actuale sau potențiale, inclusiv prin verificarea sau completarea în baze de date dedicate, atât pentru identificarea unor eventuale debite rămase ca urmare a neexecutării obligațiilor din contracte de comunicații electronice anterioare sau în curs, cât și pentru înregistrarea unor astfel de incidente;

 • a efectua verificări referitoare la eligibilitate, solvabilitate și risc comercial în eventualitatea încheierii unui contract;

 • a elabora profile de client pe baza cărora Orange România să poată identifica ulterior cazuri de fraudă.

În scopul prevenirii de fraude sau în scopul protejării intereselor legitime ale Orange România, este utilizat Preventel. În acest sens, Orange România întreprinde două tipuri de acţiuni referitoare la Datele personale ale Persoanelor vizate. În anumite situații speciale (cum ar fi cele în care se înregistrează întârzieri la plata facturilor, situații de fraudă sau de utilizare neadecvată a produselor și serviciilor Orange România), Orange România introduce date cu caracter personal în sistemul Preventel, constituindu-se astfel baza de date comună la nivelul furnizorilor de servicii de telefonie din România participanți la acest sistem. Totodată, Orange România consultă automat informațiile consolidate din baza de date Preventel, introduse de ceilalți furnizori participanți, în scopul de a verifica bonitatea și comportamentul contractual al clienților/clienților potențiali (verificând dacă au existat incidente privind încălcarea obligaţiilor de plată, fraude).

Ca măsură de reducere a riscului, în cazul în care informaţiile obţinute de către Orange România din baza de date Preventel sunt considerate a reprezenta o sursă de risc de fraudă, va avea loc o intervenţie umană și fie vor fi realizate verificări suplimentare (cum ar fi o identificare suplimentară), fie pot fi solicitate garanţii (fond de garanţie sau avans pentru risc financiar în contul facturilor viitoare). Orange România va comunica decizia de contractare împreună cu aceste elemente suplimentare de reducere a riscurilor privind frauda.

Similar, Orange România consultă și baze de date proprii sau externe (cum ar fi cea a Registrului Comerțului, a Ministerului Finanțelor Publice sau ale unor terți) care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare.

F. În scopul implementării de fuziuni, achiziții sau orice alte procese de reorganizare, prelucrăm Date personale în situația în care Orange România este implicată într-o tranzacție (de exemplu, fuziune, divizare sau vânzare a afacerii). Într-un atare caz, Datele personale vor fi făcute disponibile către entitățile implicate în negocierea, planificarea și implementarea acestor proceduri. Prelucrarea Datelor personale în acest scop se bazează pe interesele legitime ale Orange Romania și/sau ale entității parte la tranzacție de a identifica, planifica cea mai bună modalitate de realizare rapidă și eficientă a oricăror oportunități comerciale și de integrare a bazelor de date.

G. În scopul gestionării relației cu autoritățile, soluționării eventualelor dispute, litigii și investigații, precum și în scopul apărării oricăror alte interese legitime ale Orange România, prelucrăm Date personale în contextul unor litigii sau investigații, potențiale sau existente. Putem prelucra Datele dvs. personale în vederea apărării drepturilor sau intereselor legitime ale Orange România, ale partenerilor, Persoanelor vizate. În vederea îndeplinirii acestui scop, Orange România poate comunica Date personale unor terți, precum instanțe, autorități, consultanți sau orice alte părți relevante.

Prelucrările menționate la punctele (E), (F) și (G) au drept temei îndeplinirea unei obligații legale de către Orange România, interesul legitim al Orange România sau al unui terț și/sau executarea unui contract.

Orange România colectează Datele personale din următoarele surse:

 • Direct

  Orange România colectează Date personale direct de la Persoana vizată, de regulă informații furnizate la semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia (e.g., date de identificare, date de contact, date financiare, detalii privind tranzacțiile efectuate). În cazul ofertelor de grup sau al produselor și serviciilor aferente mai multor utilizatori, vom considera colectarea de Date personale ca fiind în mod autorizat sau direct de la Persoana vizată. În caz de discrepanțe între opțiunile înregistrate de Orange România, titularul de cont de Client / Utilizator va indica opțiunea care prevalează.

  Similar este și cazul Persoanelor vizate care achiziționează produse și servicii pentru propriii angajați sau colaboratori. Orange România va solicita angajamentul Clientului (ca regulă, la nivel de reprezentant al Clientului), că a fost obținut consimțământul tuturor Persoanelor vizate ale căror Date personale se prelucrează, alături de o persoană de contact care va avea drepturi și obligații echivalente unui titular de cont Client / Utilizator.

  În toate cazurile, Orange România prezumă corectitudinea Datelor personale aparținând unor terțe persoane introduse în Aplicații sau transmise către Orange România.

  În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Orange România poate solicita uneori informații privind experiența Persoanei vizate pe parcursul utilizării produselor și serviciilor Orange România. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 • Automat

  În anumite situații, Orange România poate colecta Datele Persoanelor vizate și prin mijloace automate. De exemplu, Date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când Persoana vizată interacționează cu reclamele și Aplicațiile Orange România.

 • Din surse externe

  Pot fi colectate Date personale și din surse precum: Preventel, Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, agregatori de date terți, parteneri Orange România, rețele sociale, platforme online care oferă acces la Aplicațiile Orange România sau platforme ale partenerilor Orange România.

  Orange România poate combina diverse Date personale, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment offline etc.), într-un mod personalizat și legitim.

Persoana vizată nu va face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor și care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care Persoana vizată a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract (cum e cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte, pentru a preveni situațiile de fraudă și debite), sau Orange România este obligat de lege să utilizeze Datele personale astfel. În toate cazurile, Persoana vizată are dreptul de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, Persoana vizată poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care o privește.

Orange România analizează și își rezervă dreptul de a implementa noi tehnologii bazate pe mecanisme de big data, machine learning și alte asemenea, ce pot avea în vedere procese precum încheierea contractului la distanță, semnătura electronică, analiza și prezicerea nevoilor Persoanelor Vizate precum și contactarea acestora sau declanșarea unor acțiuni față de acestea ca urmare a tiparului comportamental în care se încadrează. În aceste cazuri, Orange România se asigură că sunt implementate măsuri de siguranță adecvate și garanții solide pentru a asigura legalitatea și siguranța activităților de prelucrare.

Ca regulă, Orange România nu va comunica Datele personale ale Persoanei vizate unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul Clientului în acest sens.

Orange România poate însă comunica Datele personale ale Persoanei vizate unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele categorii de entități:

Afiliați: Date personale pot fi comunicate societăților afiliate Orange România în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri, sau pentru că am înregistrat acordul dvs. în prealabil. Orange România, alături de Afiliații săi, în calitate de operatori asociați pot prelucra Date personale în scopul transmiterii de informații pesonalizate având ca obiect produse / servicii inovatoare, dat fiind acordul dvs. pentru a primi comunicări de la oricare dintre aceștia.

Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția clientului. Ca regulă, Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția Datelor personale și cerințele specifice de securitate referitoare la Datele personale ale Persoanei vizate prin încheierea unui acord scris. Orange România poate transfera astfel de Date personale atunci când oferă servicii de comunicații electronice, servicii legate de garanție, schimb de produse etc.

Promoții ale partenerilor și promoții comune: Orange România poate derula un program sau o promoție împreună cu o altă entitate și, ca urmare a implicării Persoanei vizate în activitate, poate să colecteze și să utilizeze Datele sale personale. Ca regulă, cu acordul dvs. vă comunicăm informații cu privire la produse, campanii și alte aspecte realizate de către partenerii Orange România, individual sau în comun cu Orange România. Suplimentar, datele personale vor putea fi comunicate unei alte entități partenere pentru transmiterea de către aceasta de mesaje în scopuri de marketing numai cu acordul dvs.

Alți furnizori de servicii de telecomunicații: la introducerea Datelor personale cu privire la întârzierile de plată și a incidentelor de fraudă, dacă este cazul.

Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare creanțe, call center, furnizori de soluții software/hardware, alți furnizori de servicii/produse).

Rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter) sau alte pagini web (ex. Youtube), pentru situațiile în care spațiile virtuale ale Orange România facilitează accesarea lor prin butoane dedicate.

Autorități publice: Orange România poate comunica Date personale în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități.

Ca regulă generală, nu transmitem Datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene (UE) si Spațiului Economic European (SEE).

În măsura în care, în cazuri excepționale, Datele personale sunt transferate și în țări din afara UE sau SEE, ne asigurăm că există garanțiile necesare pentru a le proteja, conform cerințelor legale aplicabile. În acest scop, ne bazăm, printre altele, pe:

 • deciziile Comisiei Europene care atribuie țărilor din afara UE sau SEE un caracter adecvat al nivelului de protecție a Datelor cu caracter personal;
 • clauze contractuale standard, emise de către Comisia Europeană, pe care le utilizăm în contractele cu furnizorii de servicii pentru a ne asigura că transferul Datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • garanții suplimentare stabilite printr-o reglementare contractuală exigentă și prin impunerea unor măsuri suplimentare de securitate în prelucrarea Datelor pentru a determina un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legislația unor țări nu s-ar ridica la standardul UE.

 • Securitatea datelor
  Pentru a garanta siguranța Datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele Date personale pe care Persoana vizată alege să le dezvăluie în spații (publice) online sau offline.
 • Păstrarea datelor
  Orange România va păstra Datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Orange România poate păstra Datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Persoanei vizate cu Orange România , în conformitate cu legislația în vigoare sau cu propriile politici.
  Atunci când Datele personale ale Persoanei vizate nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Orange România le va distruge sau șterge într-un mod sigur. În situația în care Datele personale sunt prelucrate de mai mulți operatori asociați (cum ar fi, de exemplu, cazul prelucrărilor în sistemul de date Preventel), perioada de păstrare a Datelor personale va fi stabilită în funcție de politica de retenție a fiecărui operator implicat în prelucrare.

În lipsa unei cereri exprese din partea Clientului, Orange România are obligația legală de a introduce Datele personale ale Clientului în Registrul Abonaților.

Serviciile de informații privind abonații și Registrele Abonaților permit aflarea de către orice persoană a numărului sau, după caz, a numerelor de telefon sau de fax al/ale abonaților serviciilor de telefonie destinate publicului.

Datele personale ale Clientului (numele/denumirea, adresa de domiciliu/sediul și numărul/numerele de telefon din rețeaua Orange România) vor fi incluse în Registrul abonaților și pot fi transferate către toți furnizorii de servicii de informații privind abonații și de registre ale abonaților (cărți de telefon tipărite și online), de la care Orange România a primit o solicitare în acest sens.

Clientul:

 • are la dispoziție 45 de zile lucrătoare de la data încheierii Contractului pentru a-și exprima dezacordul, în caz contrar informațiile urmând a fi prelucrate în acest scop;
 • are dreptul de a verifica, rectifica și de a elimina Datele sale personale din Registre și din Serviciile de informații abonați printr-o cerere scrisă adresată Orange România;

Aveți o serie de drepturi specifice în ceea ce privește protecția Datelor personale, iar Orange România asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea Datelor personale, dreptul la portabilitatea Datelor personale, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a depune o plângere).

Astfel, dvs. aveți următoarele drepturi:

 • Să accesați Datele dvs. personale – aveți dreptul să obțineți confirmarea sau infirmarea faptului că Orange România vă prelucrează Datele și să obțineți detalii precum categoriile de Date personale prelucrate, scopul, destinatarii, perioada de prelucrare și stocare;
 • Să cereți modificarea și/sau rectificarea Datelor personale – în situația în care considerați că Datele dvs. sunt incorecte sau trebuie actualizate puteți cere rectificarea și/sau modificarea acestora;
 • Să solicitați restricționarea prelucrării – în situația în care considerați că Orange România nu ar trebui să prelucreze Datele dvs. personale sau în cazul în care considerați că acestea sunt incorecte și solicitați să fie revizuite, în anumite circumstanțe stabilite de lege, veți putea obține restricționarea prelucrării;
 • Să vă opuneți prelucrării – aveți dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea Datelor dvs. personale în interesul legitim, oferind un motiv specific cu privire la opunere. Orange România va analiza opoziția dvs. și va transmite în mod argumentat decizia cu privire la prelucrarea Datelor personale;
 • Să solicitați ștergerea Datelor personale sau transferul celor furnizate de către dvs. către un alt operator – în anumite circumstanțe stabilite de lege, veți putea obține ștergerea Datelor dvs. personale atât timp cât Orange România nu are alte temeiuri legale pentru a le prelucra. De asemenea, transferul este posibil într-un format structurat, care să poată fi citit, doar cu privire la anumite categorii de Date personale și doar în condițiile stabilite de lege. Persoana vizată este responsabilă a-și procura o copie a tuturor documentelor, anterior cererii de ștergere (dacă dorește), ulterior implementării unei cereri de ștergere Orange România fiind în imposibilitate de a le mai furniza către Persoana vizată;
 • Să vă retrageți consimțământul ori de câte ori prelucrarea se bazează pe acordul dvs. expres;
 • Să obțineți intervenție umană din partea Orange România, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia în cazul în care se iau decizii exclusiv pe bază de prelucrare automată care să vă afecteze în mod semnificativ. În acest caz, astfel de prelucrare va fi anterior consimțită de dvs. sau necesară încheierii contractului;
 • Să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro). Recomandăm să transmiteți Orange România cererile dvs. pentru a putea fi soluționate cu celeritate;
 • Să dezactivați anumite tipuri de colectare prin intermediul cookie-urilor și a unor tehnologii similare, precum și să limitați utilizarea Datelor personale în scopuri de marketing. În ceea ce privește dreptul de dezactivare, acesta se poate exercita după cum urmează: (a) prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante; (b) în cazul în care există un cont în Aplicație, se pot modifica preferințele de activare/dezactivare din secțiunea relevantă de editare a contului; (c) printr-o solicitare către Serviciul Clienți.
  Persoana vizată va primi în continuare comunicări tranzacționale de la Orange România, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă).

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, Persoana vizată va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita Orange România să i se șteargă Datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate Persoanei vizate în mod corespunzător. Orange România va răspunde la cererile de exercitare a drepturilor dvs. în considerarea informațiilor furnizate în scop de identificare, precum și în considerarea canalelor de comunicare relevante pentru datele de identificare enunțate în cerere. Orange România nu este obligat să soluționeze acele cereri care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. Orange România își rezervă dreptul de a percepe taxe pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, în cazul în care solicitarea Persoanei vizate este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă. Vom informa Persoana vizată despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Orange România va face tot posibilul pentru a identifica în mod corect obiectul solicitărilor dvs. și pentru a le soluționa. În situația în care dvs. vă exercitați mai multe drepturi în mod succesiv și/sau simultan, Orange România le va soluționa în funcție de prioritatea solicitării.

Orange România își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică de Confidențialitate în mod unilateral, iar accesul sau continuarea utilizării serviciilor, produselor și Aplicațiilor după modificarea acesteia, constituie acceptarea Persoanei vizate, în mod expres, a ultimei versiuni. În situația în care Orange România decide că este oportun sau este obligat să notifice aceste modificări, societatea va transmite un mesaj de informare în interiorul Aplicațiilor (dacă Persoana vizată are cont) și/sau prin orice mijloc de comunicare.

Politica de Confidențialitate trebuie citită împreună cu Anexa nr. 1 „Abrevieri și Definiții utilizate în Politica de Confidențialitate” („Anexa nr. 1”), care detaliază semnificația termenilor utilizați.

În sensul prezentei Politici de Confidențialitate, cuvintele scrise cu majuscule vor avea semnificațiile care le sunt atribuite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu precădere noțiunile referitoare la Date cu caracter personal, Date cu caracter personal referitoare la condamnări și infracțiuni penale, Categorii speciale de date cu caracter personal, Încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicit, Operator, Persoana Vizată, Prelucrare.

Anexa nr. 1
Abrevieri și Definiții utilizate în Politica de Confidențialitate

Aplicația / Aplicațiile noțiune care înglobează în mod colectiv orice mediu sau suport informatic utilizat de către Orange România pentru a derula activitatea sa în România, indiferent de funcționalitățile acestuia. Cu titlu de exemplu, prin această noțiune se include Aplicația MyOrange, website-ul www.orange.ro, Aplicația YOXO;
Aplicația My Orange serviciu online prin intermediul căruia sunt furnizate informații despre situația contului de Client Orange România și prin care se pot efectua modificări asupra contului de Client. Accesul la acest serviciu se poate face printr-un nume de utilizator și o parolă. Prin Aplicația „My Orange”, Clienții își pot plăti factura Orange online, cu cardul, pot solicita schimbări de pachete/abonamente, activări sau dezactivări de opțiuni și servicii, pot reîncărca un cont PrePay, pot defini sau modifica numerele favorite, pot efectua acțiuni de administrare a contului de Client Orange și își pot vizualiza facturile electronice;
Abonamentul YOXO abonament digital oferit de Orange România, în conformitate cu termenii și condițiile proprii;
Aplicația YOXO aplicație online dedicată Abonamentului YOXO prin intermediul căreia sunt furnizate informații despre abonamentul YOXO, situația contului de Client Orange România și prin care se pot efectua modificări asupra contului de Client. Ca exemplu, prin Aplicația Yoxo, Clienții își pot gestiona Abonamentul Yoxo, pot plăti factura Yoxo cu cardul înscris în aplicație, pot solicita schimbări de abonament, activări sau dezactivări de opțiuni și servicii, pot efectua acțiuni de administrare a contului de Client Orange România și își pot vizualiza facturile electronice;
Client Clienții Postpaid și Clienții PrePay ai Orange România, orice altă persoană care a încheiat o relație contractuală cu Orange România, în calitate de furnizor servicii și/sau dispozitive/echipamente telecom precum și persoanele care își creează un cont de utilizator pe oricare dintre Aplicații;
Client Postpaid persoana semnatară a unui contract de abonament (inclusiv Abonament Yoxo) sau care este interesată de încheierea unui astfel de contract, care folosește serviciile telecom furnizate de Orange România (cu sau fără produse / dispozitive atașate achiziției de servicii);
Client PrePay persoana care are calitatea de utilizator al unei cartele SIM care, după activare, permite accesul la serviciile telecom furnizate de Orange România;
Date personale date cu caracter personal definite drept orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, așa cum sunt acestea definite în cadrul legal aplicabil;
Orange Romania S.A. cu sediul în București,Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, România, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/10178/1996, CUI 9010105 („Orange România”)
Persoana de contact în măsura în care diferă de Reprezentantul Clientului, este persoana fizică autorizată sau desemnată de Client și acceptată de Orange România să îl reprezinte în relația contractuală cu Orange România;
Persoana vizată persoanele fizice care au calitatea de Client, Persoana de contact, Reprezentant al Clientului, Utilizator sau Vizitator;
Reprezentantul Clientului persoana care semnează contractul comercial cu Orange România;
Utilizator persoana autorizată de Client să beneficieze, în tot sau în parte, de produsele și serviciile oferite de Orange România conform contractului;
Vizitator persoana fizică care accesează oricare dintre Aplicații, fără a dobândi calitatea de Client.

Prezenta Notă de informare vă aduce la cunoștință modalitatea în care Orange România prelucrează datele dvs. cu caracter personal în contextul solicitării efectuate de dvs. cu privire la încheierea unui contract la distanță cu Orange România, prin intermediul interfeței web puse la dispoziție în acest scop,. Nota de informare vă oferă informații punctuale cu privire la prelucrările efectuate în acest proces, iar aceasta se completează cu Politica de Confidențialitate, disponibilă pe www.orange.ro/gdpr. În caz de neconcordanță, strict cu privire la prelucrările efectuate în acest context, prezenta Notă de informare va prevala.

Orange România, operator de date personale

Orange România are calitatea de operator de date, iar pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. sau pentru exercitarea drepturilor detaliate la punctul 4, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@orange.ro sau Clădirea Tandem, strada Matei Millo, nr. 5, Sector 1, București, România sau să folosiți modalitățile de contact disponibile pe www.orange.ro/contact.

Categorii de persoane vizate și date personale prelucrate

Nota de informare vizează toate persoanele fizice care accesează interfața pusă la dispoziție de Orange România în vederea solicitării unei oferte / încheierii unui contract. In acest sens Orange România prelucrează următoarele categorii de date personale:

 • Date de identificare - precum numele și prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, sexul, data nașterii, semnătura, datele de identificare fiscală, calitatea deținută în legătură cu relația cu Orange România (inclusiv date privind funcția ocupată, calitatea de reprezentant sau persoană de contact);
 • Date de contact - precum adresa de domiciliu / corespondență / livrare, număr de telefon, adresa de e-mail, persoana autorizată să primească o anumită comunicare / colet / să fie prezentă la instalarea serviciilor și alte asemenea;
 • Date biometrice - precum date privind fizionomia sau vocea;
 • Date de client - precum detalii privind serviciile sau produsele în curs de achiziționare, date privind cartela SIM/echipamentul, istoric contractual/de plată, incidente contractuale, cum ar fi cele legate de fraudă sau neplată; date privind categoria de client și eligibilitate; date referitoare la solvabilitate; preferințe și acțiuni în cadrul programelor sau acțiunilor de loializare derulate de Orange România;
 • Date financiare - precum informații cu privire la facturi, modalități de plată, informații bancare; prețuri personalizate sau preferențiale, dacă este cazul;
 • Date referitoare la dispozitiv sau la interacțiunea online cu Orange România - precum tipul dispozitivului; producătorul; IMEI; adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil; locația geografică; adrese URL de redirecționare;
 • Date referitoare la interacțiunea cu interfața web dedicată încheierii contractelor la distanță - precum informații legate de vizualizarea ofertelor, adăugarea unor servicii și/sau produse în coșul de cumpărături, interacțiunea cu agenții/chatbotul disponibil;
 • Date de sănătate – doar dacă este cazul, date limitate precum cele conținute în certificatele medicale, pentru a verifica eligibilitatea persoanei vizate pentru planuri speciale adresate persoanelor cu dezabilități, în conformitate cu normele aplicabile.
 • Alte date necesare pentru executarea contractului, impuse de lege sau necesare pentru satisfacerea unui interes legitim al Orange România.

Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic aferent

În acest context, Orange România prelucrează datele personale:

 • În scopul furnizării serviciilor și produselor Orange România, respectiv în vederea încheierii contractului cu dvs. precum și în scop de conformare cu cerințele legale și de reglementare, respectiv de prevenire, detectare și stopare a fraudelor, abuzurilor, a incidentelor de neplată și asigurării unui nivel adecvat de securitate.
  Aceasta prelucrare este întemeiată pe încheierea și executarea contractului respectiv pe necesitatea de a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract precum și pe interesul nostru legitim referitor la securitate și fraudă.
 • În scopul de a desfășura activități de marketing, a personaliza ofertele noastre și comunicările comerciale cu dvs.
  Această prelucrare va fi întemeiată pe consimțământul dvs., pe care vi-l puteți retrage oricând.
 • În scopul de a solicita feedback cu privire la experiența dvs., de îmbunătăți interfața pusă la dispoziție și de a vă personaliza experiența online.
  Această prelucrare va fi întemeiată pe interesul nostru legitim iar dvs. aveți dreptul de a vă opune, caz în care Orange România va soluționa cererea în funcție de situația particulară.
 • In scopul protejării intereselor legitime ale Orange România și respectării oricăror obligații legale aplicabile.

Drepturile persoanelor vizate

Cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește protecția datelor personale: dreptul de accesa datele, de a solicita modificarea/rectificarea datelor, de a solicita restricționarea prelucrării, de a vă opune anumitor tipuri de prelucrări și de a dezactiva anumite tipuri de colectare, de a solicita ștergerea datelor dvs., de a vă retrage consimțământul, dreptul de a obține intervenție umană din partea Orange România, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă. Pentru mai multe detalii cu privire la conținutul acestora și limitările aplicabile, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate disponibilă pe www.orange.ro/gdpr.

Toate informațiile de mai sus se completează cu Politica de confidențialitate disponibilă pe www.orange.ro/gdpr.