plateste aici
Casierie online
deschisă non-stop
plătește online orice factură Orange

rapid și sigur, direct cu cardul tău

plătește aici »
reîncarcă aici, la curs BNR,
o cartelă PrePay

cu minim 5 euro credit și ai:

  • 100 MB internet pe mobil
  • 50% mai mult bonus Orange Phone Credit
reîncarcă aici »

confidentialitatea datelor

Datele furnizate de tine în cursul navigãrii acestui website pot fi utilizate de Orange România si sunt prelucrate în scopul promovãrii si îmbunãtãtirii serviciilor sale.

Prin acordul tãu exprimat prin accesarea si utilizarea www.orange.ro datele tale cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de tine pot fi prelucrate si utilizate de Orange România în orice activitãti si scopuri legate de marketing, de telecomunicatii cât si în scopul realizãrii unui interes legitim al Orange România, pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele.

Datele cu caracter personal furnizate de tine constau din : informatiile referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã.

Asemenea informatii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numãrul de telefon, sex, vârsta, orice informatie privind folosirea produselor si serviciilor Orange România, cât si orice informatie furnizatã de tine care este prelucratã si introdusã în baza noastrã de date.

Dacã nu esti de acord cu conditiile de utilizare de cãtre tine a website-ului si a datelor cu caracter personal de cãtre Orange România , nu mai utiliza acest web site.

Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu, magazinul online, contul meu  etc.), înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Orange îţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pe adresa bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucureşti.

Pentru orice nelãmurire cu privire la utilizarea site-ului www.orange.ro cât si la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poti apela Serviciul Clienti al Orange România la numãrul de telefon 021-203.30.30 sau 411 de pe telefonul tãu Orange .

De asemenea, prin accesarea si utilizarea site-ului www.orange.ro îti exprimi consimtãmântul în sensul primirii de apeluri , mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de si/sau prin intermediul ORANGE ROMÂNIA.

sus