Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×
REGULAMENTUL CAMPANIEI
      „My Orange folosești, premii cool primești”

 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1 Campania „My Orange folosești, premii cool primești” („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei de reprezentată de Gabriel Cătălin Prundeanu în calitate de eCare Manager.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele Organizatorului si poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.orange.ro sau https://www.orange.ro/pinata-party, în secțiunea dedicată Campaniei.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului My Orange.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.

2.2. Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul României şi să utilizeze reţeaua Organizatorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosire a serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară între 31 iulie  2023 ora 14:00:00 și 31 octombrie 2023, ora 13:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este titulară a unui contract de abonament Orange sau este desemnată utilizator în cadrul contractului de abonament având titular o persoană fizică sau juridică, sau este posesor de cartelă SIM Orange PrePay; cartela SIM PrePay, lista completă a abonamentelor eligibile pentru premiile cu beneficii bonus este specificată la articolul 4.5.2.
 • deține un telefon compatibil și poate accesa internetul prin intermediul unui abonament/opțiune cu acces la internet sau prin Wi-Fi
 • are instalată aplicația My Orange pe telefon (versiune pentru iOS / Android), se autentifică cu contul existent sau își crează un cont în aplicația My Orange
 • este autentificat în aplicația My Orange de pe telefon;
 • accesează secțiunea Pinata Party exclusiv de pe telefon din aplicația My Orange
 • acceptă Regulamentul Campaniei prin apăsarea butonului „ sunt de acord”
 • în perioada desfășurării Campaniei realizează cu succes minimum una dintre acțiunile specificate în articolul 4.2.
 • Sparge pinatele primite în urma acțiunilor realizate, conform modalității specificate în articolul 4.3
 • Descoperă premiul în urma spargerii pinatei așa cum e specificat în articolul 4.4
 • Revendică Premiile din subsecțiunea Premii așa cum e specificat în articolul 4.5. Cu punctele acumulate Participanții pot revendica premii din subsecțiunea Premii
 • Alocă pe unul dintre numerele de telefon administrate în contul My Orange premiile revendicate sau primite instant cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay, așa cum e specificiat în articolul 4.5.3
 • Acumulează minim 1000 puncte din Pinata alocate ca urmare a acțiunilor eligibile realizate în cadrul Campaniei pentru înscrierea în tragerea la sorți pentru premiile specificate în articolul 4.6
 • este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2. Acțiunile se recompensează doar dacă se realizează cu succes din aplicația de mobil My Orange. Acțiunile se recompensează exclusiv după acceptarea termenilor și condițiilor Campaniei, fiind incluse și acțiunile realizate cu cel mult 24h înainte de acceptarea termenilor și condițiilor.

Acțiunile considerate eligibile pe care Participanții le pot realiza, frecvența de recompensare a acestora, numărul de Pinate alocate și valoarea acestora sunt după cum urmează:

 1. Acțiunea “Accesare aplicație”va fi recompensată în fiecare săptămână (săptămână este considerat intervalul orar luni, ora 00:00 – duminica ora 23:59), pentru prima accesare cu 1 Pinata care valorează unul dintre cele 4 premii surpriză:
 • 10 GB
 • 1 voucher de 10 euro reducere la telefoane achizitionate prin magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri, aplicându-se condițiile comerciale de activare ale ofertei valabile la data achiziției telefonului. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 1 voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 25 puncte
 1. Acțiunea “Vizualizare consum”va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și care se acordă pentru prima acțiune de „Vizualizare consum” din fiecare săptămână a Campaniei (săptămâna este considerat intervalul orar luni, ora 00:00 – duminică ora 23:59). Acțiunea este recompensată o singură dată pe săptămână, indiferent câte profile sunt administrate în cont.
 2. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune de minimum 5 euro”va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei. Reîncărcarea este considerată eligibilă doar dacă este efectuată direct din aplicația My Orange de pe telefonul mobil și nu sunt luate în calcul reîncărcările programate.
 3. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu credit de minimum 5 euro”va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei. Reîncărcarea este considerată eligibilă doar dacă este efectuată direct din aplicația My Orange de pe telefonul mobil și nu sunt luate în calcul reîncărcările programate.
 4. Acțiunea “Reincarcare PrePay cu optiune internet de minimum 5 euro”va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei. Reîncărcarea este considerată eligibilă doar dacă este efectuată direct din aplicația My Orange de pe telefonul mobil și nu sunt luate în calcul reîncărcările programate.
 5. Acțiunea “Reincarcare PrePay cu optiune roaming”va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 40 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei. Reîncărcarea este considerată eligibilă doar dacă este efectuată direct din aplicația My Orange de pe telefonul mobil și nu sunt luate în calcul reîncărcările programate.
 6. Acțiunea “Modificare abonament”va fi recompensată cu 4 Pinate care valorează 50 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima modificare făcută pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.
 7. Acțiunea “Activare opțiune pentru abonament” va fi recompensată cu 4 Pinate care valorează 50 puncte fiecare și care se acordă pentru prima activare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.
 8. Acțiunea “Trimite-ne feedback”va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei
 9. Acțiunea “Lasă-ne un review” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei
 10. Acțiunea “Adăugare număr nou în cont” va fi recomensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru primele 6 numere noi adăugate în contul My Orange în perioada Campaniei
 11. Acțiunea “Accesare notificări”va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 15 puncte și se acordă exclusiv pentru prima accesare a inboxului de notificări din aplicație în decursul unei luni calendaristice
 12. Acțiunea “Plată factură” va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 70 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima plată de factură pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei
 13. Acțiunea “Descărcare factură” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și se acordă exclusiv pentru prima descărcare de factură din contul MyOrange în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei
 14. Acțiunea “Descărcare detalii factură” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și se acordă exclusiv pentru prima descărcare detalii factură din contul MyOrange în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei
 15. Acțiunea Setare notificare factură prin sms” va fi recompensata cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.
 16. Acțiunea “Setare notificare factură prin e-mail” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.
 17. Acțiunea “Verificare detalii convorbiri”va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima verificare din cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.
 18. Acțiunea “Activare serviciul Roaming”va fi recompensată cu 3 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclsuiv pentru prima activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.
 19. Acțiunea Activare serviciul Apeluri internaționale” va fi recompensată cu 3 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.
 20. Acțiunea “Activare opțiune pe un număr PrePay din Secțiunea Tarife și opțiuni“ va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima activare pe fiecare număr de telefon administrat în cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.

În subsectiunea „Câștigă Pinate” din secțiunea Pinata Party din aplicație, Participantul va fi informat cu privire la acțiunile ce pot fi realizate conform numerelor de telefon și codurilor de abonat administrate în cont. Punctele obținute în urma spargerii pinatelor se alocă pentru contul My Orange de pe care se fac acțiunile.

4.3. Spargerea Pinatei se va realiza prin apăsarea pe ecranul telefonului în dreptul Pinatei afișate și se va face printr-o succesiune de 3 apăsări (3 tap-uri). Participantul va fi ghidat prin mesajele de pe ecran pentru a continua până realizează cu succes spargerea Pinatei. Dacă nu sunt îndeplinite cele 3 apăsări Pinata nu este considerată spartă.
Organizatorul nu se face răspunzător pentru eventualele daune ale ecranului sau telefonului cauzate de manipularea necorespunzătoare în vederea spargerii pinatelor.

Pinatele primite în urma acțiunilor realizate pot fi de 2 tipuri:

 1. Pinata din partea casei – se primește pentru realizarea acțiunii „Accesare aplicație”. Odată alocată pe cont, Pinata din partea casei are valabilitate 24h pentru a fi spartă.

- Dacă în acest interval Pinata alocată pe cont nu este spartă, aceasta va expira.

- Dacă în acest interval Pinata alocată pe cont este spartă, clientul primește aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză așa cum sunt detaliate în articolul 4.4

 1. Pinata acțiune – se primește pentru realizarea acțiunilor eligibile cu excepția celei de „Accesare aplicație”.

Punctele se alocă pe cont doar dacă Pinatele sunt sparte.

4.4. În urma spargerii Pinatei Participanții vor descoperi un premiu după cum urmează:

- pentru spargerea Pinatei din partea casei, pentru realizarea acțiunii „Accesare aplicație”, Participanții pot primi aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză:

 • 10 GB internet național
 • voucher de 10 euro reducere la telefoane în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri, aplicându-se condițiile comerciale de activare ale ofertei valabile la data achiziției telefonului. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii
 • voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 25 puncte

- pentru spargerea Pinatelor primite în urma acțiunilor realizate, cu excepția acțiunii „ Accesare aplicație”, Participanții vor primi puncte așa cum sunt detaliate în art 4.2.
Punctele primite în urma spargerii Pinatei nu au valoare comercială, nu se pot folosi în magazinul online sau fizic Orange și nu se cumulează cu punctele Thank You.

Premiile disponibile în Campanie sunt:

4.5. Premii Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay

Cu punctele acumulate Participanții pot revendica premiile din subsecțiunea de Premii, alegând numărul de telefon, dintre cele administrate în contul MyOrange, (inclusiv numarul pe care il foloseste) pe care să activeze premiile Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay. Doar numerele active pot solicita activarea premiilor, cele suspendate nu vor fi afișate în lista de numere de pe cont pe care se poate activa unul dintre premii cu beneficii bonus.

Premiile constând în beneficii bonus pot fi utilizate doar de numerele de abonament active, respectiv numerele în regim de cartelă PrePay aflate în perioada activă a creditului/opțiunii, potrivit regulilor reglementate la art. 4.5.1. de mai jos.

4.5.1. Premii Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay sunt:

1. net nelimitat- Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic national și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard a abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 12 € credit sau 16 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

Pentru revendicare sunt necesare 1000 puncte

2. 20 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic national și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 12 € credit sau 16 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

Pentru revendicare sunt necesare 300 puncte

3. 50 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic national și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minimum 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 12 € credit sau 16 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

Pentru revendicare sunt necesare 500 puncte

4. 100 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic national și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minimum 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 12 € credit sau 16 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

Pentru revendicare sunt necesare 800 puncte

5. “100 minute internaționale- Bonusul este valabil 30 de zile de la data activarii si poate fi activat o singura data in 30 zile. Abonatii pot folosi bonusul pentru aceleasi destinatii care sunt incluse in abonamentul lor, cu exceptia prefixelor afisate pe https://www.orange.ro/prefixe/. Fac exceptie de la activarea bonusului abonamentele mentionate in sectiunea 4.5.2

Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul catre destinatii pe mobil UE doar cu o optiune de minimum 5 euro credit national activ. Verifica lista prefixelor care nu consuma din resursele incluse in bonus pe www.orange.ro.
Pentru revendicare sunt necesare 400 puncte

6. minute naționale nelimitat - Bonusul pentru PrePay este valabil 30 de zile de la activare si poate fi folosit catre orice retea fixa sau mobilă din tara. Bonusul poate fi activat o sigură dată in 30 zile și poate fi utilizat de catre utilizatorii PrePay doar dacă au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit.
Pentru revendicare sunt necesare 400 puncte

7.Go Premium- Bonus pentru abonați, valabil o lună de la activare în Orange TV Go. Autentifică-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maximum 30 de zile, și ai o luna acces gratuit la peste 90 de canale TV, filme și seriale. Înainte de expirarea ofertei vei primi o notificare și o vei putea dezactiva prin SMS cu textul OPREȘTE la 321 (mesaj gratuit). Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament și după terminarea acestuia se taxează la tariful standard aplicabil abonamentului detinut.

Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte

8. Go Essential - Bonus valabil o lună în Orange TV Go. Autentifică-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maxim 30 de zile, și ai o lună acces gratuit la peste 65 de canale TV, filme și seriale. Abonații vor primi înainte de expirarea bonusului o notificare și vor putea dezactiva opțiunea prin SMS cu textul ÎNCHIDE la 321 (mesaj gratuit). Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul doar daca au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit. Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament sau opțiunea ta PrePay și după terminarea acestuia se taxează la tarif standard (pentru PrePay este necesara reincarcarea cu o noua opțiune).

Pentru revendicare sunt necesare 1000 puncte

4.5.2. Premiile Orange cu beneficii bonus pot fi activate la abonamentele Orange Fun, Orange Me și Orange Me Start de minimum 7 euro, lansate după data de 6 septembrie 2017, precum și la abonamentele de internet mobil, disponibile începând cu 3 aprilie 2017, Business Mobile lansate după data de 9 Septembrie 2019, Orange Pro lansate după data de 6 Septembrie 2018. Excepție fac abonamentele Yoxo, Orange Young, Orange Senior, Orange Me 25, opțiunea Bonus 100 minute internaționale My Orange, abonamentele de tip Hibrid cât și abonamentele de tip Orange ME & PRO ce conțin opțiuni de 150 minute internaționale sau de 300 de minute internaționale pe care nu se pot activa premiile constand in beneficii bonus.

4.5.3. Premiile surpriză primite din Pinata din partea casei și premiile cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartelă SIM PrePay revendicate pot fi folosite doar după atribuirea lor pe unul dintre numerele de telefon administrate în contul My Orange de către Participant.

 Pentru primirea bonusurilor de internet, minute naționale, minute internaționale și opțiuni în TV GO, clientul Orange este de acord ca Organizatorul să identifice numerele de telefon administrate în cont și să le afișeze pentru a alege pe ce număr se dorește activarea bonusului.

 Pentru primirea voucherului de reducere în magazinul online, clientul Orange este de acord ca Organizatorul să identifice adresa de email asociată contului My Orange și să trimită voucherul pe acea adresa.

4.5.4. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant nu a putut realiza actiunile de revendicare a premiilor conform prezentului Regulament, indiferent de motiv sau situaţie.

4.5.5. În cazul în care Participantul este utilizator în cadrul unui contract de abonament având titular o persoană juridica, premiile cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay vor fi acordate Participantului, acesta avand responsabilitatea obtinerii acordului administratorului/ reprezentantului legal al persoanei juridice.

4.6 Premii acordate prin tragere la sorți.

4.6.1. In cadrul Campaniei se acorda prin tragere la sorti 25 premii, după cum urmează:

 • 15 trotinete electrice Okai Neon Lite, fiecare în valoare de 399 EUR (TVA inclus)
 • 5 Samsung Galaxy Watch5 Pro, fiecare în valoare de 389,24 EUR (TVA inclus)
 • 5 Nintendo Switch, fiecare în valoare de 309 EUR (TVA inclus)

4.6.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii prin tragere la sorti este de 9.476,2 EUR (TVA inclus).  

4.6.3. În tragerea la sorți sunt înscriși toți Participanții la Campanie conform condițiilor de participare menționate la art.4.1, care au acumulat minimum 1000 puncte din Pinata, alocate ca urmare a acțiunilor eligibile realizate pe durata derulării Campaniei.

4.6.4. Numărul de puncte acumulate, luat în calcul pentru înscrierea în tragerea la sorți, nu este impactat de eventualele puncte consumate pe parcursul derulării Campaniei pentru revendicarea premiilor cu beneficii bonus de la art. 4.5.

4.6.5. Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi în data de 7 noiembrie 2023, interval orar 09:00 - 18:00, online, în regim de telemunca sau la sediul Organizatorului situat în Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr. 5, sector 1, București. Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator. Organizatorul poate invita reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române să participe la tragerile la sorţi, în calitate de observatori, fără a face parte din comisia de extrageri. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia de extrageri vă încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

a. În tragerea la sorți vor fi înscrise toate adresele de email asociate conturilor My Orange înscrise în Campanie în perioada 31 iulie 2023 – 31 octombrie 2023 și care îndeplinesc condițiile de participare conform articolul 4.6.3
b. Pentru fiecare Premiu se vor extrage câte 1 câştigător și 3 (trei) câştigători de rezervă. Un Participant nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă pentru același tip de premiu. Ordinea în care se vor extrage câștigătorii pentru premii este: cei 15 câștigători ai premiilor constând în trotinete electrice Okai Neon Lițe, cei 5 câștigători ai premiilor constând în ceasuri Galaxy Watch5 Pro, cei 5 de câștigători ai premiilor constând în console Nintendo Switch și apoi rezervele corespunzătoare, în aceeași ordine a premiilor.c. Adresa de email asociată contului My Orange al unui Participant va fi introdusă în baza de date pentru extragere o singură dată pentru toată perioada Campaniei. Pentru constituirea bazei de date pentru extragere se va lua în calcul opțiunea valabil exprimată pentru participarea la Campanie la data încheierii perioadei de desfășurare a Campaniei.
d. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul tragerii la sorti din cadrul Campaniei.
e. După extragerea Participanților câştigători şi câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, așa cum sunt acestea detaliate la secţiunea 5 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, se va verifica îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorul de rezervă. Procesul va continua până la validarea câştigătorilor, in vederea inmanarii premiilor.
f. În cazul în care un câştigător refuză premiul, acesta îşi va pierde dreptul la premiul atribuit și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.
g. În situația în care un Participant deține și utilizează mai multe conturi My Orange, vor fi inscrise in tragerea la sorti adresele de email asociate conturilor. Fiecare adresa de email va fi introdusa în extragere o singură dată, indiferent de numărul de logări/accesări în perioada Campaniei.

4.6.6. Procedura de acordare a premiilor: Organizatorul va contacta Participantul în maximum 10 zile lucrătoare de când s-a efectuat tragerea la sorţi, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiilor conform prezentului Regulament.

a. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la numărul de telefon principal asociat contului My Orange; dacă acest număr principal nu este înregistrat în cont de către Participant, acesta va fi contactat pe numărul de telefon de contact declarat de titularul contractului de abonament administrat în cont în relația cu Orange Romania sau pe adresa de mail asociată contului My Orange cu care s-a înscris în Campanie, în termenele menţionate în prezentul Regulament.
b. Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze urmatoarele informaţii: numele complet, adresa si seria cartelei SIM (dacă este utilizator PrePay). Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare al Premiului. În cazul cartelelor PrePay, Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor săi şi nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului.
c. Participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta pentru verificarea documentelor de identitate în original si semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizator nu este acceptată.
d. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs de maximum 10 zile lucrătoare de la tragerea la sorţi, după efectuarea a 3 apeluri (în zile diferite) sau trimiterea e-mailului de notificare, atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea Participantului câştigător de rezervă, în ordinea extragerii acestora.
e. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.
f. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii Orange indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menţionate în prezentul Regulament.
g. Participantul câştigător se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicarea acestei locaţii şi va prezenta cartela SIM corespunzătoare numărului de telefon Orange cu care a participat la Campanie (în cazul cartelelor PrePay), precum şi toate documentele solicitate pentru verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toți Participanţii), semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului, în care se vor menționa datele de identificare furnizate anterior, precum și codul numeric personal.
h. Se prezumă că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM care corespunde numărului de telefon de contact cu care participă la Campanie sau are autorizare din partea titularului/posesorului cartelei SIM de a o folosi numărul în prezenta Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra cartelei SIM corespunzătoare numărului de telefon cu care participă la Campanie.
i. În cazul în care Participantul câștigător nu se va prezenta la locație pentru ridicarea Premiului în termenul stabilit mentionat mai sus, acesta va fi descalificat și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora. Procesul se repetă până la desemnarea unui câștigător.

4.7. Un client poate acumula un număr maxim de 10000 puncte din Pinatele primite în campanie, în funcție de activitatea lui în aplicația My Orange, conform prezentului Regulament.

4.8. Punctele acumulate din spargerea pinatelor expiră la terminarea Campaniei

4.9. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul în România.

4.10. Angajaţii Organizatorului precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Campanie.

4.11. Se prezumă că fiecare Participant este utilizatorul de drept al contului My Orange cu care participă la Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra contului My Orange cu care participă la Campanie.

4.12. În cazul în care Participantul este utilizator în cadrul unui contract de abonament având titular o persoană juridica, premiile vor fi acordate Participantului, acesta avand responsabilitatea obtinerii acordului administratorului/ reprezentantului legal al persoanei juridice.

4.13. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu pot fi convertite in bani.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

5.1. Participanții trebuie să îndeplinească toate condițiile de participare așa cum sunt detaliate în articolul 4.

5.2. Participanti trebuie sa aiba numerele de telefon si serviciile active, inclusiv numărul de telefon principal asociat contului My Orange înscris în prezenta Campanie la momentul desemnarii castigatorilor, acordarii premiilor si semnării procesul verbal de primire - acceptare a Premiului. Pot face exceptie numerele PrePay aflate in perioada de gratie.

5.3. Participantii ale caror numerele de telefon, abonamente, cartele PrePay sau abonamente TV, sunt suspendate nu pot activa premii pe acele numere.

5.4. Să aibă active contul My Orange si adresa de email cu care este logat în aplicația My Orange (adresa de email asociata contului My Orange cu care s-a inscris in Campanie), la data extragerii, desemnarii si predarii premiilor castigatorilor extrasi in urma tragerii la sorti.

5.5. Comunicarea cu Participantul extras câştigător in tragerea la sorti să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament.

5.6. Participantul extras câştigător in tragerea la sorti sa administreze in contul My Orange numere de telefon active, abonamente, cartele PrePay, abonamente TV sau internet din reteaua Organizatorului;

 • pentru participarea la Campanie, Participantul câştigător trebuie să achite sumele provenite din depăşirea limitei de credit, sau orice alte costuri suplimentare, facturile emise pentru serviciile prestate etc. pentru numerele de telefon, TV sau internet în regim de abonament, administrate în contul My Orange;
 • pentru numere de telefon în regim de cartelă PrePay administrate în contul My Orange al Participantului câştigător, sumele corespunzătoare creditului achiziţionat din reîncărcări efectuate de pe numere de telefon în regim de abonament trebuie să fie achitate de titularii numerelor în regim de abonament;
 • participanții câștigători care administrează în cont numere Orange suspendate sau închise pe motiv de fraudă vor fi descalificați;
 • să se prezinte personal, cu actul de identitate în original în vederea semnării procesului verbal de înmânare a premiilor;
 • în cazul participării la Campanie cu un număr de telefon în regim PrePay, este solicitată suplimentar prezentarea cartelei SIM corespunzătoare numărului şi a cărei serie trebuie să coincidă cu cea transmisă de Participantul câştigător consultanţilor Serviciului Clienţi;
 • în cazul în care numărul de contact al Participantului câștigător aparține unui contract de abonament al cărui titular este o persoana juridică, premiul va fi acordat administratorului persoanei juridice sau unei alte persoane desemnate de către administratorul societății prin împuternicire legală pentru a ridica în nume propriu premiul.În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus, acesta va fi descalificat şi se va efectua procedura de verificare şi validare a Participantilor câştigători de rezervă.

5.7. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din campanie, indiferent de rezultatul încercării.

6. RĂSPUNDERE

6.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

6.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

6.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

6.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului la crearea contului MyOrange, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon, adresa de e-mail şi alte date cu caracter personal. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon/ adreselor de email utilizate în cadrul Campaniei;
 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului incluzând, dar fără a se limita la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, validarea şi înmânarea premiilor acordate prin tragere la sorti în cazul Participanţilor câştigători. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • imposibilitatea unui Participant de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.
7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

7.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

7.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

7.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va oferi premiul clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

8. PUBLICITATE

8.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată).

9. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

9.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa reclamatii@orange.ro, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

9.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

10. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către Participanti, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate Participantilor.
Prin simpla participare la Campanie, Participantii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Orange Romania S.A.

Gabriel Cătălin Prundeanu
eCare Manager

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Orange Romania S.A. – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca Organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

 1. Orange Romania S.A. vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange Romania S.A. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „My Orange folosești, premii cool primești”.
Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Organizatorul poate colecta de la participanți și/sau câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de identificare ale tuturor participanților, cum ar fi numele, prenumele, datele de contact precumadresa de e-mail si numărul de telefon asociate contului My Orange și/sau alte date necesare derulării Campaniei și predării premiilor, atât datele utilizatorilor Pre-Pay și abonaților Orange, cât și ale celor desemnați utilizatori în cadrul contractului de abonament având titular o persoană fizică sau juridică
 • detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, precum numarul de telefon pentru care se efectueaza reincarcarea si/sau altele;
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la Campanie) spre exemplu: datele contului online Orange, numele de utilizator al contului online Orange, numărul de telefon principal folosit la crearea contului online Orange aparţinând abonaţilor Orange asociat contului Orange, codul de abonat, numărul de telefon, seria cartelei SIM în cazul utilizatorilor PrePay și/sau altele;
 • alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, CNP, seria si numarul cartii de identitateși/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange Romania S.A., în calitate de organizator, direct si/sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange Romania S.A. va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

 1. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.
 1. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange Romania S.A. către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange Romania S.A. poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange Romania S.A. poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange Romania S.A. solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange Romania S.A. care oferă asistență societății,
 • Parteneri implicați în Campanie în vederea atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale,
 • Autorități publice: Orange Romania S.A. poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.
 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

 1. Orange Romania S.A. a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange Romania S.A. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale Participantilor care revendica premii fizice/ câștigătorilor vor fi stocate de către Orange Romania S.A. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange Romania S.A. va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Organizatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.

 

Câștigători loterie Campanie „My Orange folosești, premii cool primești”:

Premiul câștigat Nume câștigator
Trotinetă electrică Okai Neon Lite SINGEORZAN OTILIA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite COSTINEA MARIA-RAMONA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite DURNEA CECILIA IULIA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite ILEA PETRU
Trotinetă electrică Okai Neon Lite VELICU AUREL
Trotinetă electrică Okai Neon Lite PANA MIHAI GIANI
Trotinetă electrică Okai Neon Lite UGLEA FLORIN GHEORGHE
Trotinetă electrică Okai Neon Lite TURCU GABRIELA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite FOCSAN IOAN
Trotinetă electrică Okai Neon Lite BARBU VICTOR EMANUEL
Trotinetă electrică Okai Neon Lite NASTASACHE COSTICA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite HONCIUC SEBASTIAN
Trotinetă electrică Okai Neon Lite NEAGU ANCUTA IRINA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite SMAU PARASCHIVA MIHA
Trotinetă electrică Okai Neon Lite GAL BORCEA LAURENTIU
Samsung Galaxy Watch5 Pro CHIHAIA CATALIN
Samsung Galaxy Watch5 Pro IONITA CRISTIAN
Samsung Galaxy Watch5 Pro ALBU ANDRA-MARIA
Samsung Galaxy Watch5 Pro POP MARIUS IOAN
Samsung Galaxy Watch5 Pro UNGAR WALTER
Nintendo Switch MILIN DALIBOR
Nintendo Switch KOELLOE OTILIA ELISABETA
Nintendo Switch ANDRIES ROBERTO STEFAN
Nintendo Switch IONEL-URSACHE VALENTINAN
Nintendo Switch BOZGA VALENTIN FLAVIN