Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Etică și conformitate

Angajamentul Orange Romania Communications
pentru integritate.

Angajamentul Orange Romania Communications
pentru integritate.

Ghidul de etică Orange

Principiile generale de Etica si Conformitate

ale Orange Romania Communications:

La Orange Romania Communications activitatea noastră e condusă de valori fundamentale şi de durată, iar acţiunile noastre din fiecare moment sunt realizate cu integritate şi într-un mod etic. Acest standard de conduită defineşte relaţiile noastre cu clienţii, furnizorii, acţionarii, competitorii, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, precum şi cu fiecare dintre noi, ca angajaţi Orange România. Principiului căruia îi suntem fideli este „etica aduce claritate” şi ne dorim ca şi partenerii noştri să acţioneze în mod onest şi impaţial.

La Orange Romania Communications, suntem adepţii practicilor legale şi nu tolerăm corupţia sau practicile ilegale de orice fel. Legile şi regulamentele în vigoare sunt întotdeanuna integrate în comportamentul nostru de afaceri.

Prevenirea conduitei necorespunzătoare se realizează, în principal, prin:

 • Instruirea angajaților cu privire la riscurile pe care le implică încălcarea regulilor de bază, cum ar fi cele privind corupția, frauda, utilizarea necorespunzătoare a informațiilor cu caracter personal, manipularea situațiilor financiare, divulgarea informațiilor comerciale confidențiale etc.
 • Existența anumitor canale destinate comunicării cu angajații privind subiectele de conformitate
Ghidul de etică Orange Romania Communications

Angajamentul față de integritate

Orange Romania Communications nu tolerează practicile corupte:
 • Promiterea sau oferirea, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din mediul public sau privat, pentru aceasta sau pentru o altă persoana, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale
 • Solicitarea sau primirea, direct sau prin intermediul terţilor, a unui folos necuvenit sau acceptarea unei oferte sau promisiuni, de la orice persoană care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul public sau privat, sau de la alta altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale. Mituirea unei persoane care lucrează pentru o organizaţie internaţională, instituţie deţinută sau aflată sub conducere guvernamentală cu intenţia de a obţine sau păstra o relaţie de afaceri sau un avantaj economico-financiar - şantaj, favoritism, nepotism, denaturarea informaţiilor, concurenţa neloială sau utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale.
Ghidul de etică Orange Romania Communications

Certificări Orange Romania Communications

Sistemul de Management al Conformității al Orange Romania Communications a fost revizuit de auditori externi independenți care au confirmat eficiența procedurilor de asigurare a conformității în cadrul Companiei.
Prin auditurile efectuate în mod regulat, asupra propriului Sistem de Conformitate, ne asigurăm permanent că eliminăm riscurile și stabilim procese eficiente.
Orange Romania Communications este una dintre primele companii care au obținut următoarele certificări:

 • ISO 37001 : 2016 | Anti-bribery Management Systems
 • ISO 37301 : 2021 | Compliance Management Systems

Astfel, certificările noastre reprezintă un avantaj clar în piață telecom, Sistemul de Conformitate implementat în Orange Romania Communications respectând cele mai înalte standarde stabilite la nivel internațional.

Ghidul de etică Orange Romania Communications

Ghidul de etică Orange Romania Communications

Orange Romania Communications nu tolerează:
 • Practicile neloiale, inclusiv calomnia sau amestec ul în activităţile de afaceri ale concurenţilor
 • Practicile comerciale neloiale care sunt contrare legilor şi reglementărilor
 • Orice încercare de a obţine ilegal informaţii confidenţiale ale altora sau folosirea unor astfel de informaţii ce ne-au fost aduse la cunoştinţă
Ghidul de etică Orange Romania Communications

Mecanismul extern de alertă al avertizorilor de integritate

Dacă ai fost martor(ă) la un comportament neetic sau contrar legislației românești, care face parte din categoriile de mai jos, te încurajăm să îți împărtășești preocupările cu noi prin completarea acestui formular sau printr-un e-mail trimis la adresa whistleblowing.OROC@orange.com:

 • Dare și luare de mită
 • Fapte de corupție
 • Trafic și cumpărare de influență
 • Șantaj
 • Fraudă
 • Conflicte de interese
 • Comportament abuziv

Obiectivele mecanismului de alertă

Orange Romania Communications a implementat acest mecanism de alertă pentru a le oferi clienților și partenerilor săi externi posibilitatea să dezvăluie și să comunice comportamentele neetice sau contrar legislației românești ale angajaților săi, precum și potențiale situații ce ar aduce un prejudiciu de orice natură companiei Orange Romania Communications, în vederea eliminării unor astfel de comportamente și situații, și aplicării unor acțiuni de mitigare acolo unde este cazul.

Mecanismul de alertă este parte integrantă a sistemului Orange Romania Communications de prevenire și detectare a corupției

De ce să raportezi o alertă?

Mecanismul de alertă are scopul de a consolida abordarea Orange Romania Communications privind etica și conformitatea: atunci când trimiți o alertă, ajuți compania să identifice potențiale deficiențe, contribuind astfel la remedierea acestora. Vei ajuta compania să opereze în conformitate cu principiile etice, cu legile și reglementările din domeniu și vei contribui la crearea unui mediu de afaceri în care predomină integritatea și responsabilitatea.

Aici găsești detalii despre mecanismul de alertă pus la dispoziție de Orange Romania Communications.

Ghidul de etică Orange