#Diversitate&Incluziune@Orange

14/07/2023

Orange România se mândrește să fie printre primele companii care au semnat #CartaDiversității, încă din anul 2018. Ne-am angajat atunci că vom sprijini, vom proteja și vom dezvolta diversitatea în cadrul companiei noastre, iar acest angajament nu este doar o declarație, el face parte din esența Orange.
Egalitatea de șanse, egalitatea de gen la locul de muncă și incluziunea socială sunt principii recunoscute și respectate în cadrul organizației noastre.

Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a Cartei Diversității din România, Orange este prezentă în publicația „Managementul diversității în organizațiile românești”, în secțiunea dedicată acțiunilor locale de Diversitate și Incluziune, cu proiectul programului intern de Well-Being:„Cum să gestionezi anxietatea financiară într-o perioadă tulbure”.
Impactul contextului socio-economic dificil cu care s-a confruntat România în ultimii 3 ani a crescut nivelul de anxietate în rândul oamenilor din jurul nostru și a scos la lumină și alte provocări emoționale. Ținând cont de acest lucru, Orange a organizat și a oferit o gamă largă de ateliere, webinarii și articole care vizează educația financiară, alături de inițiative pentru o nutriție sănătoasă, sprijin emoțional sub diferite forme și sesiuni online live de ergonomie și sport, toate pentru a susține angajații cu soluții care pot contribui la o viață de calitate și pot diminua efectul stresorilor sociali și psihologici.

De asemenea, publicația conține declarația Liudmilei Climoc, CEO Orange Romania, „Diversitatea constituie un avantaj: să o folosim cu înțelepciune” care evidențiază de ce Diversitatea și Incluziunea sunt piloni importanți pentru noi: „aprecierea clienților și succesul în afaceri sunt înrădăcinate în cultura incluzivă care este construită în interiorul organizației. Pentru noi, înseamnă crearea unui mediu de lucru care facilitează diversitatea, munca în echipă și asigurarea integrării cu succes în Orange a diverșilor candidați de pe piața muncii, atunci când vorbim despre recrutare și on-boarding. O diferență de opinii și perspective aduce beneficii tuturor: clienților, determinând o mai bună înțelegere a nevoilor lor din partea noastră și un serviciu mai bun pentru aceștia, echipelor, prin inovație și rezolvarea rapidă a problemelor și, în sfârșit, afacerilor, în ceea ce privește avantajul competitiv.”

La Orange, te încurajăm să aplici pentru poziții vacante indiferent de sex, vârstă, rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, orientare sexuală, dizabilitate permanentă sau temporară, naționalitate, opțiune politică, categorie socială sau origini sociale, situație sau responsabilitate familială, apartenență la o categorie defavorizată, apartenență ori activitate sindicală.

#LifeAtOrange
  • Share