Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Termeni si Conditii Generale
privind Serviciul Orange Cloud

Orange Romania S.A., o societate avand sediul in Romania avand sediul social in B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, sector 1, Bucuresti, Romania, numar de telefon +4021/203.33.33, numar de fax +4021/203.78.96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistrare 9010105, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105.

Folosirea Serviciului Orange Cloud oferit de Orange Romania S.A. implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. Orange Romania S.A. isi asuma dreptul de a modifica oricand aceste prevederi, cea mai recenta versiune poate fi accesata pe pagina www.orange.ro/orange-cloud/, sectiunea "Intrebari Frecvente". Prezentii Termeni si conditii se adreseaza tuturor clientilor care folosesc Serviciul Orange Cloud, atat persoane fizice care au un contract de abonament valabil incheiat cu Orange Romania S.A. sau sunt utilizatori ai serviciului Prepaid (denumiti in continuare “Utilizatori”) sau de catre persoane juridice care au un contract de abonament valabil incheiat cu Orange Romania S.A. (denumite in continuare “Utilizator persoana juridica”).

 1. Obiectul T&C

Prezentii Termeni si conditii generale (denumiti in cele ce urmeaza “T&C”) reglementeaza termenii si conditiile privind folosirea Serviciului Orange Cloud (denumit in cele ce urmeaza “Serviciul”) oferit de Orange Romania S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Orange”), inclusiv a produsului, software-ului, serviciilor si website-urilor Orange Cloud.

 1. Prelucrare date cu caracter personal

Furnizarea Serviciilor incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare solicitate potrivit prezentilor T&C si transmiterea datelor obligatorii solicitate.

În general, Orange România colectează date cu caracter personal numai direct de la Utilizator (date de contact, date de trafic sau utilizare a serviciilor etc.)

Datele cu caracter personal (denumite prescurtat date personale) reprezintă informații care identifică un Utilizator persoană fizică sau cu ajutorul cărora această persoană poate fi identificată.

Pe parcursul folosirii Serviciului, Utilizatorul poate furniza:

 • Datele sale de contact :numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, precum si alte informatii indicate de catre Orange.
 • pe parcursul furnizarii Serviciului, continutul incarcat in Orange Cloud.
 • Detalii cu privire la tranzacții: produsele achiziționate, prețuri, moduri de plată
 • Vocea, atunci când apelează Serviciul Clienți, sau imaginea sa, atunci când este subiectul unor proceduri de identificare video;
 • Metadate ale informațiilor comunicate electronic
 • Date comerciale, date economice, financiare și de asigurare, în funcție de produsele și serviciile achiziționate;
 • Alte date necesare pentru executarea contractului, impuse de lege sau necesare pentru satisfacerea unui interes legitim al Orange România

Optand pentru inregistrare, informatiile care sunt indicate ca fiind obligatoriu sa fie furnizate trebuie sa fie corecte. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul "Informatii personale" din aplicatia Orange Cloud.

Prin accesarea contului privind Serviciul si utilizarea parolei personale sunteti pe deplin responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange nu poate fi tinuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale privind Serviciul. Recomandam Utilizatorului schimbarea periodica a parolei pe motive de securitate.

Pentru ca Orange România să fie în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, uneori sunt solicitate informații privind experiența Utilizatorului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor Orange (cum ar fi comentarii și sugestii, recomandări pentru îmbunătățire). De asemenea, Orange România primește informații sau conținut creat de Utilizator și oferit în mod activ (fotografii, clipuri etc.).

În anumite situații, datele personale sunt colectate automat de către Orange România (de ex. în cazul interacțiunilor online).

Orange România va putea folosi informațiile pe care le colectează despre Utilizator, dispozitivul utilizat sau folosirea produselor și serviciilor și în alte moduri doar cu acordul Utilizatorului sau în scop legitim, informând Utilizatorul despre acest lucru în momentul colectării sau în cel mai scurt timp. Este posibil ca Orange România să combine date personale despre Utilizator colectate dintr-o sursă (de exemplu, un site web) cu date colectate dintr-o altă sursă (de exemplu, un eveniment offline). În urma acestei procesări de date, Orange România va fi în măsură să deservească interesele Utilzatorului într-un mod personalizat și legitim.

Utilizatorul are dreptul să se opună oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim, caz în care Orange România va soluționa cererea în funcție de fiecare situație în parte.

Orange România va colecta datele personale numai pentru scopuri specifice (dacă există acordul Utilizatorului, dacă este necesar pentru executarea Contractului, dacă există o obligație legală, daca exista un interes legitim al Orange Romania).

Datele personale ale Utilizatorului vor fi utilizate de catre Orange Romania S.A. pentru furnizarea Serviciului, incluzand dar fara a se limita la informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare, pentru realizarea de rapoarte statistice etc.

De asemenea, datele personale furnizate de Utilizator cu ocazia folosirii Serviciului se pot folosi in vederea personalizarii Serviciilor oferite acestora, solicitarii de feedback cu privire la produsele si serviciile Orange Romania, in vederea asigurarii functionalitatii tehnice a Serviciului, dezvoltarii de noi servicii si analizarii eventualelor situatii reclamate de Utilizator si rezolvarea rapida si eficienta a acestora. Pot exista și alte interacțiuni cu Orange România, iar acestea vor fi notificate punctual către Utilizator. Aceasta deoarece Orange România poate prelucra datele personale pentru scopuri specifice care permit gestionarea cât mai bună a relației cu Utilizatorul.

În acest sens, Orange România colectează și utilizează datele personale pentru a înțelege mai bine preferințele Utilizatorului:

 • În calitate de vizitator al magazinelor și site-urilor noastre web și utilizator al aplicațiilor și dispozitivelor Orange;
 • În calitate de Utilizator/client al produselor și serviciilor Orange sau
 • În calitate de participant la campaniile Orange și la programele de loialitate și fidelizare.

Orange nu va utiliza datele furnizate decat pentru executarea Serviciului sau orice date derivate din aceste date in alte scopuri, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de o obligatie legala sau de un interes legitim al Orange Romania. De exemplu, datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii oricarei activitati legata de Serviciu sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre Utilizatorul Serviciului sunt strict confidentiale. Orange va dezvalui aceste date doar dacă este necesar pentru furnizarea Serviciului, pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru satisfacerea unui interes legitim către următoarele categorii de destinatar: afiliați, furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să furnizeze servicii în numele său, consultanți sau parteneri externi și/sau autorități publice.

Datele furnizate sunt strict confidentiale. În cazul în care Utilizatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Orange România va putea comunica aceste date altor persoane. Orange România poate comunica datele personale ale Utilizatorului unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime;
 • Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a mijloacelor și a serviciilor puse la dispoziția Utilizatorului. Aceste terțe părți pot accesa sau prelucra în alt mod datele personale pe durata furnizării acestor servicii. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale Utilizzatorului prin încheierea unui acord scris. Orange România poate transfera astfel de date personale atunci când oferă servicii de comunicații electronice, servicii legate de garanție, schimb de produse (în caz de eligibilitate); Pentru furnizarea Serviciului, Orange împuternicește entități Funambol, Imaga și Amazom (Orange putând împuternici și alte persoane în loc sau în plus față de cele menționate în baza unor garanții adecvate de securitate și confidențialitate a datelor).
 • Promoții ale partenerilor și promoții comune: Orange România poate derula un program sau o promoție împreună cu o altă societate și, ca urmare a implicării Utilizatorului în activitate, poate să colecteze și să utilizeze datele sale personale. Datele sale personale vor putea fi comunicate unei alte companii în scopuri de marketing numai dacă Utilizatorul a optat pentru a primi informații direct de la acea societate;
 • Alți furnizori de servicii de telecomunicații: la introducerea datelor cu privire la întârzierile de plată, dacă este cazul;
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății (de ex. avocați externi, agenții de recuperare, call center, furnizori produse);
 • rețele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter) sau alte pagini web (ex. Youtube), pentru situațiile în care spațiile virtuale Orange facilitează accesarea lor prin butoane dedicate;
 • Autorități publice: Orange România poate comunica datele Utilizatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

Orange Romania poate partaja datele cu caracter personal si catre alti parteneri, pentru gestionarea datelor in vederea oferirii serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificari push, contracte).

De asemenea, Orange Romania va comunica Utilizatorului datele pe care le solicita (in cazul in care formuleaza o cerere de acces la date). Totodata, datele personale pot fi comunicate si unui alt operator, la solicitarea Utilizatorului, pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (in masura in care exista obligatia si conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile in conditiile tehnologice existente la momentul depunerii cererii).

Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta securitatea datelor personale ale Utilizatorului și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care Utilizatorul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Orange România va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Orange România poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Utilizatorului cu Orange România (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în cazul unei litigiu).

Datele personale legate de continutul incarcat in Orange Cloud vor fi prelucrate pe durata furnizarii Serviciilor si pastrate pentru o durata de pana la 30 de zile ulterior incetarii acestora pentru a permite Utilizatorului descarcarea acestora din contul Orange Cloud. Celelalte date vor fi păstrate pe perioada impusă de legislația financiar-contabilă în domeniu aplicabilă, dacă este cazul.

Atunci când datele personale ale Utilizatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Orange România le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Orange. Orange a implementat şi menţine măsuri de natură tehnică şi organizaţională adecvate pentru a proteja datele Utilizatorului şi continutul stocat de acesta.

Pentru exercitarea drepturilor ce revin Utilizatorului conform legislației in vigoare (Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale si Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) puteți să vă adresați prin apel la Serviciul Clienti al Orange Romania, la numărul 300, în scris la adresa sediului social sau pe adresa de email dpo@orange.ro, în atenția Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale. In acest sens, Orange garantează Utilizatorilor următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informati asupra prelucrarii datelor personale
 • Dreptul de a avea acces la datele personale
 • Dreptul de interventie si actualizare a datelor personale
 • Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor
 • Dreptul de stergere a datelor personale
 • Dreptul de a se adresa autoritatii competente (ANSPDCP) sau justitiei
 • Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor personale
 • Dreptul de portabilitate a datelor personale furnizate.

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a face modificari continutului site-ului cloud.orange.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul cloud.orange.ro, va fi considerata o tentativa de frauda a site-ului cloud.orange.ro si va determina punerea in miscare a cercetarii penale impotriva aceluia sau acelora care a/au incercat acest fapt.

 1. Copyright

Intregul continut al site-urilor cloud.orange.ro si www.orange.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Orice actualizari, produse sau upgrade-uri ale aplicatiei sau ale serviciilor furnizate, indiferent daca sunt efectuate, create sau dezvoltate de Orange Romania, sunt si vor ramane in proprietatea Orange Romania.

Utilizatorul recunoaste si accepta ca orice contributie sub formă de servicii, sugestii, idei, rapoarte, identificarea de disfunctionalitati, de cheltuieli, sau orice alta contributie facuta de catre Utilizator nu confera niciun drept, titlu sau interes in oricare dintre elementele sau componentele Serviciului.

Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Orange Romania acorda Utilizzatorului un drept de utilizare al Serviciului non-exclusiv, non-transferabil si revocabil in orice moment.

Licenta acordata in conditiile mai sus mentionate este oferita pe durata valabilitatii Serviciului in masura conformarii Utilizatorului cu prezentul document. Licenta nu ofera niciun drept de accesare sau de utilizare, in orice mod, a codului sursa al serviciilor sau ale componentelor de software ale acestora. Prin urmare Utilizatorul nu are dreptul de a:

 1. Utiliza, copia, modifica, distribui, dezasambla sau decompila Serviciul sau parti componente ale software-ului in afara conditiilor mentionate in prezentul document;
 2. Sub-licentia sau transfera Serviciul sau parti componente ale software-ului Serviciului
 1. Accesul la site

Orange Romania garanteaza Utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a il reproduce partial sau integral, de a copia, a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Orange Romania, fara acordul prealabil scris al acesteia.

 1. Descrierea Servicului

Utilizatorul trebuie sa se inregistreze pe https://www.orange.ro/accounts/create-user pentru crearea unui cont My Orange cu ajutorul caruia va putea sa utilizeze Serviciile:

Pentru a se autentifica, Utilizatorul trebuie sa activeze un cont de My Orange sau sa foloseasca contul de My Orange existent, sa activeze sau sa aiba activa o optiune Orange Cloud valabila si sa asocieze respectivei optiuni numele de utilizator al contului sau Orange. Totodata are nevoie de o conexiune la internet prin reteaua mobila sau Wi-Fi. Atentie! Daca pe parcursul perioadei contractuale Utilizatorul solicita stergerea contului My Orange asociat si contului de Orange Cloud, dupa stergerea contului My Orange Utilizatorul nu va mai putea accesa contul Orange Cloud pentru a-si descarca continutul incarcat iar acesta va fi sters in termen de 30 de zile de la stergerea contului My Orange.

 1. Utilizarea Serviciului necesita dispozitive compatibile, un abonament care include serviciu de date sau o optiune de date mobile active si neincluse in Serviciul oferit, acces la Internet şi software specializat; este posibil ca Serviciul sa presupuna actualizari ocazionale, consum de servicii de date ce pot presupune costuri suplimentare, şi sa fie afectat de factorii mentionati anterior.
 2. Traficul efectuat de aplicația Orange Cloud este nelimitat și gratuit atâta timp cât sunt disponibile resurse de internet în pachet. Acest trafic efectuat în Roaming în SEE se scade din limita de consum a serviciilor de date în Roaming în SEE. După consumarea resurselor de internet incluse în pachet sau după depășirea limitei de consum servicii date în Roaming în SEE se va aplica tariful aferent serviciilor de date conform abonamentului pentru tot traficul, inclusiv traficul către aplicațiile incluse în Pachet. Serviciul permite Utilizatorului inregistrat sa salveze continut şi sa-l acceseze de pe mai multe dispozitive.
 3. Contul Utilizatorului poate avea alocata o capacitate de stocare nelimitat, in functie de oferta curenta si de versiunile achizitionate la momentul activarii Serviciului. Utilizatorul poate beneficia de capacitate suplimentara de stocare in Serviciu contra cost.
 4. Utilizatorii versiunilor basic sau premium pot incarca in Orange Cloud fisiere de pana la 4 GB cu exceptia documentelor/pozelor sau videoclipurilor incarcate din aplicatii de iOS unde limita este de 2GB.
 5. Serviciile Orange pot fi supuse unor modificari, pe masura ce Orange dezvolta şi adauga noi functionalitati. Orange isi rezerva dreptul de a opri, suspenda sau modifica acest Serviciu, in orice moment, cu o notificare prealabila.
 6. Orange nu garanteaza continutul pe care Utilizatorul il stocheaza sau il acceseaza prin intermediul Serviciului impotriva daunelor directe sau indirecte, pierderii sau distrugerii neintentionate, ori impotriva eliminarii continutului. Orange nu işi asuma responsabilitatea sau raspunderea, in cazul aparitiei unui astfel de incident. Utilizatorul este singurul responsabil pentru pastrarea copiilor de rezerva adecvate şi pentru protejarea integritatii continutului incarcat in Serviciu.
 7. Utilizatorul este de acord si accepta ca in momentul utilizarii Serviciului, Orange poate prelua, utiliza, transmite, prelucra si pastra informatii legate de contul Utilizatorului cu scopul de a furniza Serviciul si orice alte functiuni ale acestuia.
 8. Orange isi rezerva dreptul de a suspenda, de a limita accesul doar la functionalitatile de vizualizare/stergere/descarcare a continutului incarcat in Serviciu sau de a dezactiva contul Utilizatorului in orice moment, cu sau fara notificare intr-unul dintre cazurile urmatoare:
  • incălcarea prezentului T&C sau ale oricaror alte politici sau instructiuni create pentru acest Serviciu;
  • cererea Utilizatorului de inchidere a contului aferent Serviciului sau/si a contului Orange;
  • o cerere si/sau un ordin emisa/emis de catre orice autoritate/organism abilitat conform legii;
  • aspecte sau probleme tehnice sau de securitate neprevazute;
  • implicarea Utilizatorului in activitati frauduloase sau ilegale;
  • neplata contravalorii Serviciului pe care Utilizatorul o datoreaza Orange.
 9. In cazul dezactivarii contului Utilizatorului conform punctului 8 din acest articol, contul va fi limitat la functionalitatile de vizualizare/stergere/descarcare a continutului pe site-ul cloud.orange.ro pe o perioada de 30 de zile, fara nicio posibilitate de a incarca continut nou, perioada in care Utilizatorul poate crea o copie a continutului. La finalul perioadei de 30 de zile, contul si continutul aferent acestuia vor fi sterse definitiv.
 10. Orange poate dezactiva contul Utilizatorului printr-o notificare prealabila trimisa prin e-mail la adresa asociata contului Orange al Utilizatorului, daca:
  • Utilizatorul se deconecteaza sau este deconectat de la sau, dupa caz, i se blocheaza accesul la reteaua Orange;
  • Utilizatorul solicita Orange sa ii inchida contul Orange sau accesul la Serviciu.
 11. Dezactivarea Serviciului sau a contului Utilizatorului nu il scuteste pe Utilizator de obligatia de a achita orice alte costuri acumulate si datorate Orange.
 12. Utilizarea software-ului aferent Serviciului este limitata la accesul Utilizatorului pentru scopuri personale si a Serviciului Clienti Orange pentru scopuri de afaceri interne si nu pentru a fi distribuit sau utilizat in numele altora.
 13. Utilizatorul nu are dreptul de a reproduce, copia sau duplica, vinde sau revinde, inchiria sau comercializa Serviciul (sau orice componenta a acestuia). Titlul și dreptul de proprietate asupra software-ului aferent Serviciului raman ai Funambol Inc. si furnizorilor sai. Utilizatorul nu are dreptul de a (i) altera sau modifica software-ul aferent Serviciului, (ii) de folosi tehnici de retro-inginerie, decompila, dezasambla in niciun fel sau de a obtine codul sursa al software-ului si de a-l refolosi, (iii) de a sublicentia sau transfera software-ul aferent Serviciului catre orice terta parte sau (iv) de a inchiria software-ul aferent Serviciului oricarei terte parti in niciun scop.
 14. Utilizatorul poate face un numar rezonabil de copii ale software-ului aferent Serviciului pentru utilizarea in scopuri personale, cu conditia ca Utilizatorul sa se conformeze legislatiei in materie de drepturi de proprietate intelectuala. Utilizatorul nu va elimina sau suprima niciun drept de autor, marca sau mentiune referitoare la drepturile de proprietate intelectuala din nicio copie a software-ului aferent Serviciului.
 15. Funambol si/sau furnizorii sai nu pot fi tinuti raspunzatori pentru nicio dauna directa sau indirecta care ar putea rezulta ca urmare a folosirii Software-ul aferent Serviciul de care Utilizatori/Utilizatori persoane juridice.
 16. Versiuni Serviciu
  Serviciul Orange Cloud este oferit in 2 versiuni:
  • Versiunea Basic
  • Versiunea Premium

  Incepand cu 6 Noiembrie 2018, atat pentru utilizatorii noi ai versiunii Premium cat si pentru utilizatorii noi ai versiunii Basic, pozele si videoclipurile existente in Galeria telefonului pentru terminalele Android se vor incarca automat in Orange Cloud.

  Incepand cu 28 martie 2022, singura optiune disponibila este cea Premium(Orange Cloud Nelimitat) iar versiunea Basic nu va mai fi inclusa in abonamente . Clientii care migreaza catre un abonament fara optiune de cloud inclusa pot pastra accesul la serviciu prin activarea serviciului premium

 1. Versiunea Basic ofera:
  • Spatiu de stocare in Orange Cloud de 10GB sau 25GB in functie de valoare abonamentului Orange contractat de Utilizator
  • Accesul Utilizatorului la continutul stocat in servicii externe (Gmail si Dropbox).

  Elementele extrase din serviciile externe (Dropbox) nu sunt stocate în Orange Cloud.

  • Eliberare spatiu de pe telefonul mobil
  • Editare poze, meme-uri si efecte
  • Cautare si grupare fotografii dupa nume, locatie, favorite
  • Redescoperirea amintirilor prin poza zilei
  • Partajare fotografii si documente prin link-uri, sms, e-mail, whatsapp, facebook
  • Partajare privata cu membrii familiei sau membrii unui grup ales de Utilizator
  • Crearea de albume in colaborare
 2. Versiunea Premium ofera:
  • Spatiu de stocare nelimitat in Orange Cloud (fisierele ce pot fi incarcate in Orange Cloud pot fi de maxim 4 GB iar numarul maxim de foldere premise este de 5000))
  • Accesul Utilizatorului la continutul stocat in servicii externe (Dropbox).

  Elementele extrase din serviciile externe (Dropbox) nu vor fi stocate în Orange Cloud.

  • Eliberare spatiu de pe telefonul mobil
  • Editare poze, meme-uri si efecte
  • Cautare si grupare fotografii dupa nume, locatie, favorite
  • Redescoperirea amintirilor prin poza zilei
  • Partajare fotografii si documente prin link-uri, sms, e-mail, Whatsapp, Facebook
  • Scanare documente
  • Partajare privata cu membrii familiei sau membrii unui grup ales de Utilizator
  • Crearea de albume in colaborare
  • Recunoasterea obiectelor din poze prin analizarea continutului pozelor din contul de Orange Cloud al Utilizatorului si prin marcarea lor cu temele din fotografie (de exemplu: cer, oameni, cladiri etc.) pentru a putea cauta si si a organiza mai usor continutul din Orange Cloud.

  Pentru a realiza recunoașterea obiectului, fotografiile Utilizatorilor sunt trimise către un serviciu extern (Imagga): in momentul încărcarii fiecare fotografie a Utilizatorului este trimisă laacest serviciu iar Orange Cloud primește înapoi etichetele.

  Ulterior, imaginea este stearsa din serviciul Imagga. Serviciul Imagga este furnizat de către compania Imagga avand sediul in Bulgaria, bul. Cherni Vrah 47A, etaj 4, Sofia 1407 si este găzduit pe servere din SUA (pe AWS).

  • Montaje ofera posibilitatea Utilizatorilor premium de a viziona un montaj format dintr-un grup de fotografii, prezentat in mod dinamic, cu muzica ce se aude pe fundal. Această caracteristică nu necesită nicio prelucrare in Orange Cloud.
  • Transcodare videoclipuri este un proces prin care un videoclip este comprimat si convertit într-un format care poate fi transmis mai repede, ce utilizează mai puțină lungime de bandă și mai putine resurse ale acumulatorului telefonului mobil.

  Pentru a transcoda un videoclip, Orange Cloud utilizează serviciul web Amazon Elastic Transcoder (ETS). Acesta presupune ca atunci când un videoclip este încărcat în Orange Cloud, este trimis la Amazon care oferă versiunea transcodată înapoi in Orange Cloud. Amazon elastic Transcoder sterge automat conținutul original dupa terminarea transcodarii.

  • Verificarea antivirus urmareste impiedicarea stocarii de catre Utilizatori a documentelelor infectate în aplicatia Orange Cloud, evitand in acest mod răspândirea virușilor la alte dispozitive și alti Utilizatori (prin partajare).

  Pentru Utilizatorii cu pachet premium, verificarea se aplică numai documentelor (nu se aplică nicio verificare pentru imagini, videoclipuri și muzică).

  Scanarea antivirus este efectuată utilizând un software terț găzduit direct pe serverele de producție Orange Cloud.

  • Copii de rezervă și restaurarea mesajelor text, a istoricului de apeluri și a aplicațiilor instalate.

  Orange Romania nu are nicio o relatie comerciala cu entitatile (Dropbox) si Orange Romania nu isi asuma niciun fel de raspundere cu privire la modul in care acestea prelucreaza datele Utilizatorului (recomandam sa cititi politica acestora de confidentialitate sau de utilizare a serviciilor externe anterior amintite).

 1. Raspunderea Orange
 1. Aspecte generale privind raspunderea Orange. In cazul in care inceteaza raportul contractual al Orange cu furnizorul Serviciului, Orange nu isi asuma nicio raspundere in ceea ce priveste furnizarea in continuare a Serviciului catre Utilizator si catre Utilizatorul persoana juridica.

  Orange nu are acces la nicio data si/sau continut incarcat/e sau distribuit de Utilizator sau, dupa caz, de Utilizatorul persoana juridica, prin accesarea contului personal si, prin urmare, nu poate fi in nicio situatie responsabil in ceea ce priveste caracterul ilegal al continutului.

  Orange isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia autoritatilor competente continutul incarcat de Utilizator sau, dupa caz, de Utilizatorul persoana juridica, in cazul in care exista o decizie legala in acest sens, fara o notificare prealabila.

 2. Raspunderea Orange in raport cu Utilizatorul persoana juridica.
  1. Orange nu isi asuma nicio raspundere si nu poate fi tinuta in orice fel raspunzatoare in legatura cu:
   • continutul incarcat de angajatii Utilizatorului persoana juridica in cazul furtului, punerii la dispozitia unui tert sau instrainarii in orice forma a dispozitivului si/ sau cartelei SIM asociate numarului pe care a fost activat si/ sau utilizat Serviciul;
   • continutul incarcat de angajatii Utilizatorului persoana juridica in cazul incetarii, din orice motiv, a raportului de munca dintre Utilizator persoana juridica si propriii sai angajati;
   • pentru orice alta situatie care deriva din raportul de munca dintre Utilizator persoana juridica si propriii sai angajati;
   • in nicio alta situatie care nu poate fi controlata de Orange.
  2. Utilizatorul persoana juridica poate imputernici o persoana care sa il reprezinte cu puteri depline in relatia cu Orange in ceea ce priveste Serviciul. Orange nu isi asuma nicio raspundere si nu poate fi tinuta raspunzatore in ceea ce priveste validitatea juridica a imputernicirii si, implicit, a operatiunilor intreprinse in baza acesteia, orice operatiune fiindu-i pe deplin opozabila Utilizatorului persoana juridica.
 1. Litigii

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare Serviciului va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane din Bucuresti.

Fiind de acord cu acesti Termeni si Conditii Utilizatorul / Utilizatorul persoana juridica isi asuma in totalitate prevederile acestora. 

Eu, Utilizatorul / Utilizatorul persoana juridica, am citit, am inteles si sunt de acord cu acesti Termeni si conditii.


Acest serviciu este disponibil doar pentru clienții Orange România.

Acest serviciu este disponibil doar pentru clienții Orange România.