Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Servicii

Aviz de amplasament

În vederea autorizării executării de construcții

Servicii

Aviz de amplasament

în vederea autorizării executării de construcții

Vezi mai mult
aviz-amplasament

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CI
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)
Taxă pentru eliberarea avizului
 • 121,25 RON + TVA pentru persoane fizice
Depune online

Ai nevoie de un aviz de amplasament de la Orange Romania Communications? Vezi detalii aici.

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant (nu este necesară împuternicire sau delegație).

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță) – doar pentru depunerea documentatie în Orange shop

Avizul de amplasament emis de operatorul de rețea poate fi:

 • aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare/protejare a instalațiilor operatorului

Taxa se poate achita:

 • online cu card bancar
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • Cont Trezorerie: RO02TREZ7005069XXX000711, DTCPMB (valabil numai pentru instituțiile statului)
  • ING Bank: IBAN RO37INGB0001000000011513
 • cash/card la orice Orange shop din țară

În cazul achitării taxei prin virament bancar, persoanele juridice vor solicita în prealabil la orice Orange shop factura proformă și vor menționa numărul facturii pe ordinul de plată.

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează din momentul în care solicitantul a depus documentația completă, inclusiv dovada plății taxei.

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)
Taxă pentru eliberarea avizului
 • 485 RON + TVA pentru persoane juridice
Depune online

Ai nevoie de un aviz de amplasament de la Orange Romania Communications? Vezi detalii aici.

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant (nu este necesară împuternicire sau delegație).

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță) – doar pentru depunerea documentatie în Orange shop

Avizul de amplasament emis de operatorul de rețea poate fi:

 • aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare/protejare a instalațiilor operatorului

Taxa se poate achita:

 • online cu card bancar
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • Cont Trezorerie: RO02TREZ7005069XXX000711, DTCPMB (valabil numai pentru instituțiile statului)
  • ING Bank: IBAN RO37INGB0001000000011513
 • cash/card la orice Orange shop din țară

În cazul achitării taxei prin virament bancar, persoanele juridice vor solicita în prealabil la orice Orange shop factura proformă și vor menționa numărul facturii pe ordinul de plată.

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează din momentul în care solicitantul a depus documentația completă, inclusiv dovada plății taxei.

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții sau a unui branșament conform cerințelor din certificatul de urbanism, respectiv în situația în care cererea de emitere a unui aviz de amplasament este depusă numai în scop de informare, solicitantul neprocedând la obținerea autorizației de construire, iar în termen de 12 luni de la data depunerii primei cereri aceeași persoană depune o nouă cerere de emitere a unui nou aviz de amplasament, Orange Romania Communications S.A. nu va percepe solicitantului care depune această nouă cerere plata unei noi taxe de examinare pentru eliberarea avizului de amplasament, aceasta fiind plătită, în toate situațiile la prima cerere, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz de amplasament (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și 2 exemplare plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.) Solicitantul trebuie să respecte obligația de a depune foile de plan în dimensiune A4 sau A3 la scară 1:500 sau 1:1000, conform regulii Orange Romania Communications S.A. comunicată public.
 • Copie certificat de urbanism (nu este necesar pentru avizul de informare)
 • Copie CI
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)
Taxă pentru eliberarea avizului
 • 50 RON fără TVA
Depune online

Ai nevoie de un aviz de amplasament de la Orange România? Vezi detalii aici.

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant (nu este necesară împuternicire sau delegație).

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange Romania Communications, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și 2 exemplare plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.). Solicitantul trebuie să respecte obligația de a depune foile de plan în dimensiune A4 sau A3 la scară 1:500 sau 1:1000, conform regulii Orange Romania
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)

Avizul de amplasament emis de operatorul de rețea poate fi:

 • aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare/protejare a instalațiilor operatorului

Taxa se poate achita:

 • numerar/card la orice magazin Orange Romania Communications din țară (nu magazinele Orange shop)
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • ING Bank NV Bucharest Branch - Bd. Iancu de Hunedoara, nr.48, sect I, București - RON: RO69 INGB 0001 0001 3093 8918
  • Alpha Bank Romania Sa Branch Unirii - Bd. Unirii 62, BL.K5 București - RON: RO73 BUCU 0134 9308 2511 RO01
  • Unicredit Tiriac Bank SA - Grigore Mora nr. 37 București - RON: RO34 BACX 0000 0000 3006 6310
  • Raiffeisen Agentia P-Ta Presei - P-ta Presei Libere, nr.3-5 - RON: RO53 RZBR 0000 0600 0240 7949
  • BCR Sucursala sector 1 - P-ta Victoriei Sector 1, București - RON: RO24 RNCB 0080 0029 7151 0002
  • Banca Transilvania Suc.Victoria - B-dul Iancu de Hunedoara nr.6 sector 1 București - RON: RO24 BTRL 0450 1202 8560 28XX
  • BRD - Groupe Societe Generale - B-dul Ion Mihalache nr.1-7 - RON: RO94 BRDE 450S V052 4976 4500
  • CEC Bank - Str. Lipscani , Nr. 18, Sect. 3 - RON: RO80 CECE B312 01RO N206 5303
  • Millennium Bank - P-ta Presei Libere nr 3-5 (et 13-17) - RON: RO70 MILB 0000 000 000 277 345
  • Sau în contul deschis la A.T.C.P. Mun. București, RO82 TREZ 7005 069X XX00 0532, pentru unitățile bugetare

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează din momentul în care solicitantul a depus documentația completă, inclusiv dovada plății taxei.

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții sau a unui branșament conform cerințelor din certificatul de urbanism, respectiv în situația în care cererea de emitere a unui aviz de amplasament este depusă numai în scop de informare, solicitantul neprocedând la obținerea autorizației de construire, iar în termen de 12 luni de la data depunerii primei cereri aceeași persoană depune o nouă cerere de emitere a unui nou aviz de amplasament, Orange Romania Communications S.A. nu va percepe solicitantului care depune această nouă cerere plata unei noi taxe de examinare pentru eliberarea avizului de amplasament, aceasta fiind plătită, în toate situațiile la prima cerere, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz de amplasament (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și 2 exemplare plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.) Solicitantul trebuie să respecte obligația de a depune foile de plan în dimensiune A4 sau A3 la scară 1:500 sau 1:1000, conform regulii Orange Romania Communications S.A. comunicată public.
 • Copie certificat de urbanism (nu este necesar pentru avizul de informare)
 • Copie CUI
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)
Taxă pentru eliberarea avizului
 • 9 EURO fără TVA per foaie de plan examinată (scară 1:500 sau 1:1000, dimensiune A4 sau A3)

*Cursul de schimb care va fi folosit pentru calculul valorii de plată este cursul publicat de către ING Bank România pentru persoane juridice, în ziua lucrătoare anterioară datei de facturare.

Depune online

Ai nevoie de un aviz de amplasament de la Orange România? Vezi detalii aici.

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant (nu este necesară împuternicire sau delegație).

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange Romania Communications, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și 2 exemplare plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.). Solicitantul trebuie să respecte obligația de a depune foile de plan în dimensiune A4 sau A3 la scară 1:500 sau 1:1000, conform regulii Orange Romania
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)

Avizul de amplasament emis de operatorul de rețea poate fi:

 • aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare/protejare a instalațiilor operatorului

Taxa se poate achita:

 • numerar/card la orice magazin Orange Romania Communications din țară (nu magazinele Orange shop)
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • ING Bank NV Bucharest Branch - Bd. Iancu de Hunedoara, nr.48, sect I, București - RON: RO69 INGB 0001 0001 3093 8918
  • Alpha Bank Romania Sa Branch Unirii - Bd. Unirii 62, BL.K5 București - RON: RO73 BUCU 0134 9308 2511 RO01
  • Unicredit Tiriac Bank SA - Grigore Mora nr. 37 București - RON: RO34 BACX 0000 0000 3006 6310
  • Raiffeisen Agentia P-Ta Presei - P-ta Presei Libere, nr.3-5 - RON: RO53 RZBR 0000 0600 0240 7949
  • BCR Sucursala sector 1 - P-ta Victoriei Sector 1, București - RON: RO24 RNCB 0080 0029 7151 0002
  • Banca Transilvania Suc.Victoria - B-dul Iancu de Hunedoara nr.6 sector 1 București - RON: RO24 BTRL 0450 1202 8560 28XX
  • BRD - Groupe Societe Generale - B-dul Ion Mihalache nr.1-7 - RON: RO94 BRDE 450S V052 4976 4500
  • CEC Bank - Str. Lipscani , Nr. 18, Sect. 3 - RON: RO80 CECE B312 01RO N206 5303
  • Millennium Bank - P-ta Presei Libere nr 3-5 (et 13-17) - RON: RO70 MILB 0000 000 000 277 345
  • Sau în contul deschis la A.T.C.P. Mun. București, RO82 TREZ 7005 069X XX00 0532, pentru unitățile bugetare

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează din momentul în care solicitantul a depus documentația completă, inclusiv dovada plății taxei.