Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Servicii

Aviz de amplasament

În vederea autorizării executării de construcții

Servicii

Aviz de amplasament

în vederea autorizării executării de construcții

Vezi mai mult
aviz-amplasament

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CI
 • Dovada ordinului de plată în cazul efectuării unui transfer bancar
Taxă pentru eliberarea avizului
 • Taxa pentru eliberarea avizului – Solicitantul va primi informația cu privire la suma de plată ce este necesar a fi achitată pentru eliberearea avizului solicitat pe adresa de e-mail declarată de acesta în Cererea de eliberare aviz.

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant.

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada ordinului de plată doar în cazul efectuării unui transfer bancar în care să fie specificat în clar Numărul unic de înregistrare al solicitării care a fost comunicat pe adresa de email la depunerea cererii de aviz.

 • Aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • Aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de asistență tehnică pentru realizarea lucrărilor necesare în proximitatea infrastructurii Orange sau de lucrările necesare pentru modificare/protejare a instalațiilor Orange România.
 • Aviz de amplasament favorabil condiționat de relocare, prin care se impune realizarea de către solicitant în prealabil a unui proiect de relocare și executarea canalizației de relocare a rețelei Orange România asupra căreia noua investiție are impact. Proiectul de relocare va fi validat în prealabil de către Orange România, iar relocarea va fi realizată obligatoriu cu asistență tehnică Orange România

Taxa se poate achita:

 • Online cu card bancar în cazul depunerii cererii și documentației pe pagina de internet Orange
 • Cash/card la orice Orange shop din țară
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • ING Bank: IBAN RO37INGB0001000000011513
  • Trezorerie (valabil numai pentru instituțiile statului): RO02TREZ7005069XXX000711, DTCPMB pentru Orange Romania, CUI 9010105

În cazul achitării taxei prin virament bancar este obligatoriu necesară includerea codului unic de înregistrare a solicitării pe ordinul de plată și transmiterea dovezii de plată pe adresa de e-mail avizare@orange.com

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează de la momentul la care solicitantul a depus documentația completă și Orange România a încasat taxa de eliberare aviz.

În cazul în care doriți obținerea unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie să prezentați următoarele documente:

Documente
 • Cerere eliberare aviz (descarcă de aici)
 • Proiectul tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI
 • Dovada achitării taxei de aviz (copie după factură și chitanță)
Taxă pentru eliberarea avizului
 • 485 RON + TVA pentru persoane juridice
Depune online

Cum se solicită avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele operatorului.

Depunerea documentelor se va face personal sau prin reprezentant.

În vederea eliberării unui aviz de amplasament pentru realizarea unei construcții în apropierea obiectivelor Orange România, trebuie prezentate următoarele documente:

 • Cerere eliberare aviz
 • Proiect tehnic (memoriu, plan de încadrare în zonă și plan de situație la scară 1:500 sau 1:1000, secțiuni transversale), în care se vor marca cu exactitate lucrările propuse (amplasamente construcții, rețele tehnico-edilitare, branșamente de apă, energie, gaze, canale, împrejmuiri teren, demolări etc.)
 • Copie certificat de urbanism
 • Copie CUI pt persoane juridice sau copie CI pt persoane fizice
 • Dovada ordinului de plată doar în cazul efectuării unui transfer bancar în care să fie specificat în clar Numărul unic de înregistrare al solicitării care a fost comunicat pe adresa de email la depunerea cererii de aviz.

 • Aviz de amplasament favorabil necondiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant
 • Aviz de amplasament favorabil condiționat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiționat de asistență tehnică pentru realizarea lucrărilor necesare în proximitatea infrastructurii Orange sau de lucrările necesare pentru modificare/protejare a instalațiilor Orange România.
 • Aviz de amplasament favorabil condiționat de relocare, prin care se impune realizarea de către solicitant în prealabil a unui proiect de relocare și executarea canalizației de relocare a rețelei Orange România asupra căreia noua investiție are impact. Proiectul de relocare va fi validat în prealabil de către Orange România, iar relocarea va fi realizată obligatoriu cu asistență tehnică Orange România

Taxa se poate achita:

 • Online cu card bancar în cazul depunerii cererii și documentației pe pagina de internet Orange
 • Cash/card la orice Orange shop din țară
 • prin virament bancar în următoarele conturi:
  • ING Bank: IBAN RO37INGB0001000000011513
  • Trezorerie (valabil numai pentru instituțiile statului): RO02TREZ7005069XXX000711, DTCPMB pentru Orange Romania, CUI 9010105

În cazul achitării taxei prin virament bancar este obligatoriu necesară includerea codului unic de înregistrare a solicitării pe ordinul de plată și transmiterea dovezii de plată pe adresa de e-mail avizare@orange.com

Termenul de eliberare a avizului este de 5 zile lucrătoare și se calculează de la momentul la care solicitantul a depus documentația completă și Orange România a încasat taxa de eliberare aviz.