Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×
REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Câștigă noi super premii cu Pinata Party din My Orange”
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1 Campania „Câștigă noi super premii cu Pinata Party din My Orange” („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei reprezentată de reprezentată de Virginia-Loredana Popp în calitate de Digital Operations Manager.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.orange.ro sau https://www.orange.ro/pinata-party , în secțiunea dedicată Campaniei.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului My Orange.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.

2.2. Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul României şi să utilizeze reţeaua Organizatorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară între 1 februarie 2022, începând cu ora 14:00:00 și 5 aprilie 2022 ora 13:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este titulară a unui contract de abonament Orange sau este desemnată utilizator în cadrul contractului de abonament având titular o persoană fizică sau juridică, sau este posesor de cartelă SIM Orange PrePay; pentru premiile cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay, lista completă a abonamentelor eligibile este specificată la articolul 4.5.2.
 • deține un telefon compatibil și poate accesa internetul prin intermediul unui abonament/opțiune cu acces la internet sau prin Wi-Fi
 • are instalată aplicația My Orange pe telefon (versiune pentru iOS / Android ), se autentifică cu contul existent sau își crează un cont în aplicația My Orange
 • accesează secțiunea Pinata Party exclusiv de pe telefon din aplicația My Orange
 • acceptă Regulamentul Campaniei prin apăsarea butonul „ sunt de acord”
 • în perioada desfășurării Campaniei realizează cu succes minim una dintre acțiunile specificate în articolul 4.2.
 • Sparge pinatele primite în urmă acțiunilor realizate, conform modalității specificate în articolul 4.3
 • Descoperă premiul în urma spargerii pinatei așa cum e specificat în articolul 4.4
 • Revendică Premiile din subsecțiunea Premii așa cum e specificat în articolul 4.5. Cu punctele acumulate Participanții pot revendica premii din subsecțiunea Premii
 • Alocă pe unul dintre numerele de telefon administrate în contul My Orange premiile revendicate sau primite instant cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay, așa cum e specificiat în articolul 4.5.3
 • Acumulează minim 1000 puncte din Pinata alocate ca urmare a acțiunilor eligibile realizate în cadrul Campaniei pentru înscrierea în tragerea la sorți pentru premiile specificate în articolul 4.6
 • Completează în subsecțiunea Premii codul de confirmare primit pe mail pentru revendicarea și rezervarea premiilor fizice alese și adresa de livrare pentru premii fizice cu livrare către Participant, așa cum e specificiat în articolul 4.7
 • este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2. Acțiunile considerate eligibile pe care Participanții le pot realiza, frecvența de recompensare a acestora, numărul de Pinate alocate și valoarea acestora sunt după cum urmează:

1. Acțiunea “Accesare aplicație” va fi recompensată în fiecare săptămână (săptămână este considerat intervalul orar luni, ora 00:00 – duminică ora 23:59), pentru prima accesare cu 1 Pinata care valorează unul dintre cele 4 premii surpriză:

 • 1.1. 10 GB
 • 1.2. voucher de 10 euro reducere la telefoane în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri, aplicându-se condițiile comerciale de activare ale ofertei valabile la data achiziției telefonului. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 1.3. voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 25 puncte

2. Acțiunea “Vizualizare consum” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și care se acordă pentru prima acțiune de „Vizualizare consum” din fiecare săptămână a Campaniei (săptămâna este considerat intervalul orar luni, ora 00:00 – duminică ora 23:59). Acțiunea este recompensată o singură dată pe săptămână, indiferent câte profile sunt administrate în cont.

3. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune de minimm 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcari efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice.

4. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu credit de minimum 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcari efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice.

5. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune internet de minimum 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 60 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcari efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice.

6. Acțiunea “Reincarcare PrePay cu opțiune roaming” va fi recompensată cu 5 Pinate care valoareaza 40 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 3 reîncărcari efectuate cu success din cont în decursul unei luni calendaristice.

7. Acțiunea “Modificare abonament” va fi recompensată cu 4 Pinate care valoareaza 50 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima modificare făcută pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

8. Acțiunea “Activare opțiune pentru abonament” va fi recompensată cu 4 Pinate care valoareaza 50 puncte fiecare și care se acordă pentru prima activare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul unei luni calendaristice.

9. Acțiunea “Trimite-ne feedback” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei.

10. Acțiunea “Lasă-ne un review” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei.

11. Acțiunea “Adăugare număr nou în cont” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru primele 6 numere noi adăugate în contul My Orange în perioada Campaniei

12. Acțiunea “Accesare promoții active” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 15 puncte și se acordă exclusiv pentru prima accesare a inboxului de promoții active din aplicație în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.

13. Acțiunea “Accesare notificări” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 15 puncte și se acordă exclusiv pentru prima accesare a inboxului de notificări din aplicație în decursul unei luni calendaristice

14. Acțiunea “Plată factură” va fi recompensată cu 5 Pinate care valorează 70 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima plată de factură pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei

15. Acțiunea “Descărcare factură” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și se acordă exclusiv pentru prima descărcare de factura din contul MyOrange în decursul unei luni calendaristice.

16. Acțiunea “Descărcare detalii factură” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte și se acordă exclusiv pentru prima descărcare detalii factura din contul MyOrange în decursul unei luni calendaristice.

17. Acțiunea “Setare notificare factură prin sms” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

18. Acțiunea “Setare notificare factură prin e-mail” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

19. Acțiunea “Verificare detalii convorbiri” va fi recompensată cu 1 Pinata care valorează 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima verificare din cont în decursul unei luni calendaristice.

20. Acțiunea “Activare serviciul Roaming” va fi recompensată cu 3 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclsuiv pentru prima activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.

21. Acțiunea “Activare serviciul Apeluri internaționale” va fi recompensată cu 3 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru primă activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.

22. Acțiunea “Activare opțiune pe un număr PrePay din Secțiunea Tarife și opțiuni“ va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima activare pe fiecare număr de telefon administrat în cont în decursul unei luni calendaristice din perioada Campaniei.

Acțiunile se recompensează doar dacă se realizează cu succes din aplicația de mobil My Orange.
Acțiunile se recompensează exclusiv după acceptarea termenilor și condițiilor Campanie, fiind incluse și acțiunile realizate cu cel mult 24h înainte de acceptarea termenilor și condițiilor.
În subsecțiunea „Câștigă Pinate” din secțiunea Pinata Party din aplicație, Participantul va fi informat cu privire la acțiunile ce pot fi realizate conform numerelor de telefon și codurilor de abonat administrate în cont. Punctele obținute în urma spargerii pinatelor se alocă pentru contul My Orange de pe care se fac acțiunile.

4.3. Spargerea Pinatei se va realiza prin apăsarea pe ecranul telefonului în dreptul Pinatei afișate și se va face printr-o succesiune de 3 apăsări (3 tap-uri). Participantul va fi ghidat prin mesajele de pe ecran pentru a continuă până realizează cu succes spargerea Pinatei. Dacă nu sunt îndeplinite cele 3 apăsări Pinata nu este considerată spartă.
Organizatorul nu se face răspunzător pentru eventualele daune ale ecranului sau telefonului cauzate de manipularea necorespunzătoare în vederea spargerii pinatelor.
Pinatele primite în urma acțiunilor realizate pot fi de 2 tipuri:

1. Pinata din partea casei – se primește pentru realizarea acțiunii „Accesare aplicație”. Odată alocată pe cont, pinata din partea casei are valabilitate 24h pentru a fi spartă.
- Dacă în acest interval pinata alocată pe cont nu este spartă, aceasta va expira.
- Dacă în acest interval pinata alocată pe cont este spartă, clientul primește aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză așa cum sunt detaliate în articolul 4.4

2. Pinata acțiune – se primește pentru realizarea acțiunilor eligibile cu excepția celei de „Accesare aplicație”.
Punctele sau premiile se alocă pe cont doar dacă pinatele sunt sparte.

4.4. În urma spargerii Pinatei Participanții vor descoperi un premiu după cum urmează:
- pentru spargerea Pinatei din partea casei, pentru realizarea acțiunii „Accesare aplicație”, Participanții pot primi aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză:

 • 10 GB internet național
 • voucher de 10 euro reducere la telefoane în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs șise cumulează cu alte reduceri, aplicându-se condițiile comerciale de activare ale ofertei valabile la data achiziției telefonului. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.",
 • voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • - 25 puncte

- pentru spargerea Pinatelor primite în urma acțiunilor realizate, cu excepția acțiunii „ Accesare aplicație”, Participanții vor primi puncte așa cum sunt detaliate în art 4.2.
Punctele primite în urma spargerii Pinatei nu au valoare comercială, nu se pot folosi în magazinul online sau fizic Orange și nu se cumulează cu punctele Thank You.

Premiile disponibile în Campanie sunt:

4.5. Premii Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay

Cu punctele acumulate Participanții pot revendică premiile din subsecțiunea de Premii, alegând numărul de telefon, dintre cele administrate în contul MyOrange, pe care să activeze premiile Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay. Doar numerele active pot solicita activarea premiilor, cele suspendate nu vor fi afișate în lista de numere de pe cont pe care se poate activa unul dintre premii cu beneficii bonus.

4.5.1. Premii Orange cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay sunt:

1. net nelimitat - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard a abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit sau 14 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.
Pentru revendicare sunt necesare 1000 puncte

2. 20 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la dată activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit sau 14 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.
Pentru revendicare sunt necesare 300 puncte

3. 50 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit sau 14 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.
Pentru revendicare sunt necesare 500 puncte

4. 100 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit sau 14 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.
Pentru revendicare sunt necesare 800 puncte

5. 100 minute internaționale - Bonusul este valabil 30 de zile de la data activării. Abonații pot folosi bonusul pentru aceleași destinații care sunt incluse în abonamentul lor, cu excepția prefixelor afișate pe www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente. Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul către destinații pe mobil UE doar cu o opțiune de minimum 5 euro credit național activ. Verifică lista prefixelor care nu consumă din resursele incluse în bonus pe www.orange.ro.
Pentru revendicare sunt necesare 400 puncte

6. minute naționale nelimitat - Bonusul este valabil 30 de zile de la activare și poate fi folosit către orice rețea fixă sau mobil din țară. Bonusul poate fi utilizat de către utilizatorii PrePay doar dacă au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit.
Pentru revendicare sunt necesare 400 puncte

7. Family HD Go - Bonus pentru abonați, valabil o luna de la activare în Orange TV Go. Autentifica-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maximum 30 de zile, și ai o luna acces gratuit la peste 90 de canale TV, filme și seriale. Înainte de expirarea ofertei vei primi o notificare și o vei putea dezactiva prin SMS cu textul OPREȘTE la 321 (mesaj gratuit). Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament și după terminarea acestuia se taxează la tarif standard.
Pentru revendicare sunt necesare 1000 puncte

8. World HD Go - Bonus valabil o lună în Orange TV Go Autentifică-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maxim 30 de zile, și ai o luna acces gratuit la peste 65 de canale TV, filme și seriale. Abonații vor primi înainte de expirarea bonusului o notificare și vor putea dezactiva opțiunea prin SMS cu textul ÎNCHIDE la 321 (mesaj gratuit). Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul doar dacă au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit. Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament sau opțiunea ta PrePay și după terminarea acestuia se taxează la tarif standard. Pentru revendicare sunt necesare 1000 puncte

4.5.2. Premiile pot fi alocate abonaților cu abonamente Orange Fun, Orange Me și Orange Me Start de minimum 7 euro, lansate după data de 6 septembrie 2017, precum și abonamentelor de internet mobil, disponibile începând cu 3 aprilie 2017, Business Mobile lansate după data de 9 Septembrie 2019, Orange Pro lansate după data de 6 Septembrie 2018. Excepție fac abonamentele Yoxo, Orange Young, Orange Senior, Orange Me 25, abonamentele de tip Hibrid.

4.5.3. Premiile surpriză primite din Pinata din partea casei și premiile cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay revendicate pot fi folosite doar după atribuirea lor pe unul dintre numerele de telefon administrate în contul My Orange de către Participant:
- pentru primirea bonusurilor de internet, minute naționale, minute internaționale și opțiuni în TV GO clientul Orange este de acord că Organizatorul să identifice numarele de telefon administrate în cont și să le afișeze pentru a alege pe ce număr se dorește activarea bonusului.
- pentru primirea voucherului de reducere în magazinul online clientul Orange este de acord că Organizatorul să identifice adresa de email asociată contului My Orange și să trimită voucherul pe acea adresa.

4.5.4. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant nu a putut realiza acțiunile de revendicare a premiilor conform prezentului Regulament, indiferent de motiv sau situaţie.

4.5.5. În cazul în care Participantul este utilizator în cadrul unui contract de abonament având titular o persoană juridică, premiile cu beneficii bonus pentru abonamentul Orange sau cartela SIM PrePay vor fi acordate Participantului, acesta având responsabilitatea obținerii acordului administratorului/ reprezentantului legal al persoanei juridice.

4.6 Premii fizice cu livrare către Participant, disponibile în limita stocului de premii săptămânal, alocate în ordinea cronologică a înregistrării de către Participanți a cererilor de revendicare premii din subsecțiunea Premii. Fiecare participant poate revendică la nivel de cont 1 premiu fizic cu livrare per săptămâna și maxim 3 premii fizice cu livrare pe perioada desfășurării Campaniei.

1. Espressor Nespresso by Krups Essenza Mini, 27 premii, fiecare premiu în valoare de 109 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 1: 1 feb – 8 feb: 15 premii, pentru revendicare sunt necesare 2500 puncte
- săptămâna 4: 22 feb – 1 mar: 12 premii, pentru revendicare sunt necesare 2500 puncte

2.Camera auto Xiaomi, 15 premii, fiecare premiu în valoare de 50,64 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 2: 8 feb - 15 feb: 15 premii
Pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte.

3. Hub XiaomiMi Smart Home, 15 premii, fiecare premiu în valoare de 32,7 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 3: 15 feb - 22 feb: 15 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte

4. Lampa LED inteligență Xiaomi, 15 premii, fiecare premiu în valoare de 48,63 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 5: 1 feb - 8 feb: 15 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte

5. Brățară fitness Xiaomi Mi Smart Band 6, 20 premii fiecare premiu în valoare de 45,32 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 6: 8 mar - 15 mar: 10 premii
- săptămâna 9: 29 mar - 5 apr: 10 premii
Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte.

6. Ceas inteligent Xiaomi Mi Smart Clock, Smart Home + Google Assistant, 15 premii fiecare premiu în valoare de 90.19 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 7: 15 mar- 22 sep: 15 premii
Pentru revendicare sunt necesare 2000 puncte.

7. Aspirator Xiaomi de mâna, Mi Vacuum Cleaner mini, 20 premii fiecare premiu în valoare de 52,13 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 8: 22 mar - 29 mar: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte
- săptămâna 9: 29 mar - 5 apr: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte

8. Lenco SPR-070BK-Splashproof Bluetooth speaker, 20 premii fiecare premiu în valoare de 66,4 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 8: 22 mar - 29 mar: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte
- săptămâna 9: 29 mar - 5 apr: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte

9. Backpack trolley, 50 premii fiecare premiu în valoare de 44,69 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 1: 1 feb - 8 feb: 20 premii
- săptămâna 3: 15 feb - 22 feb: 20 premii
- săptămâna 7: 15 mar - 22 mar: 10 premii
Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte.

10. Brand Swiss peak Rucsac sau Geantă voiaj, 50 premii, fiecare premiu în valoare de 55,75 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 2: 8 feb - 15 feb: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 4: 22 feb – 1 mar: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 5: 1 mar – 8 mar: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte

11. Project Charge Security Backpack Quadra, 50 premii, fiecare premiu în valoare de 58,51 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 4: 22 feb - 1 mar: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 6: 8 mar - 15 mar: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 8: 22 mar - 29 mar: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte

12. 8.000 mAhwireless charging powerbank, 90 premii, fiecare premiu în valoare de 20,82 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 1: 1 feb - 8 feb: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 3: 15 feb - 22 feb: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 5: 1 mar - 8 mar: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 7: 15 mar - 22 mar: 20 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte
- săptămâna 9: 29 mar - 5 apr: 10 premii, pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte

13. Copper vacuum insulated tumbler PeetaAvenue 500 ml, 80 premii fiecare premiu în valoare de 17,31 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 2: 8 feb - 15 feb: 10 premii
- săptămâna 3: 15 feb - 22 feb: 10 premii
- săptămâna 4: 22 feb - 1 mar: 10 premii
- săptămâna 5: 1 mar - 8 mar: 10 premii
- săptămâna 6: 8 mar - 15 mar: 20 premii
- săptămâna 8: 22 mar - 29 mar: 20 premii
Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte.

14. Bottle Hulan copper vacuum insulated 540 ml lid 52 premii, fiecare premiu în valoare de 12,24 EUR (TVA inclus)
- săptămâna 2: 8 feb -15 feb: 12 premii
- săptămâna 6: 8 mar - 15 mar: 10 premii
- săptămâna 7: 15 mar - 22 mar: 15 premii
- săptămâna 9: 29 mar - 5 apr: 15 premii
Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte.

Stocul de premii fizice se reîntregește săptămânal în fiecare zi de marți în intervalul 10:00-18:00. Premiile fizice cu livrare către Participant care nu au fost revendicate în cursul unei săptămâni se reportează pentru săptămâna următoare a Campaniei. Pentru alocarea și revendicarea premiilor fizice săptămâna este considerată orar marți săptămâna curentă – marți următoarea săptămână, când are loc o nouă alocare de premii. Valoarea comercială totală maximă a Premiilor fizice cu livrare către Participant acordate în cadrul prezenței Campanii este de 21410,1 EUR (TVA inclus).

4.7. Premii acordate prin tragere la sorți.

4.7.1. În cadrul Campaniei se acordă prin tragere la sorți 20 premii, după cum urmează:

 • 10 telefoane Samsung S21 FE, fiecare în valoare de 739 EUR
 • 10 ceasuri inteligente Samsung Galaxy Watch4 4G, fiecare în valoare de 255,21 Eur

4.7.2. Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii prin tragere la sorți este de 9940 EUR (TVA inclus).

4.7.3. În tragerea la sorți sunt înscriși toți Participanții la Campanie conform condițiilor de participare menționate la art.4.1, care au acumulat minim 1000 puncte din Pinata alocate ca urmare a acțiunilor eligibile realizate pe durata derulării Campaniei.

4.7.4. Numărul de puncte acumulate, luat în calcul pentru înscrierea în tragerea la sorți, nu este impactat de eventualele puncte consumate pe parcursul derulării Campaniei pentru revendicarea premiilor cu beneficii bonus de la art. 4.5.

4.7.5. Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi în data de 11 aprilie 2022, interval orar 09:00 - 18:00, online în regim de telemuncă sau la sediul Organizatorului situat în B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, București. Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator. Orange poate invită reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române să participe la tragerile la sorţi, în calitate de observatori, fără a face parte din comisia de extrageri. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

a. În tragerea la sorți vor fi înscrise toate adresele de email asociate conturilor My Orange înscrise în perioada 1 februarie 2022 - 5 aprilie 2022 în Campanie și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform articolul 4.6.3 b. Pentru fiecare Premiu se vor extrage câte 1 câştigător și 3 (trei) câştigători de rezervă. Un Participant nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă, pentru același tip de premiu. Ordinea în care se vor extrage câștigătorii pentru premii este: cei 10 câștigători ai premiilor telefoane, cei 10 câștigători ai premiilor smartwatch-uri și apoi rezervele corespunzătoare, în aceeași ordine a premiilor.
c. Adresa de email asociată contului My Orange al unui Participant va fi introdusă în baza de date pentru extragere o singură dată pentru toată perioada Campaniei. Pentru constituirea bazei de date pentru extragere se va lua în calcul opțiunea valabil exprimată pentru participarea la Campanie la dată încheierii perioadei de desfășurare a Campaniei.
d. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul tragerii la sorți din cadrul Campaniei.
e. După extragerea Participanților câştigători şi câştigătorilor de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, așa cum sunt acestea detaliate la secţiunea 5 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant câştigător, se va verifică îndeplinirea aceloraşi condiţii pentru câştigătorul de rezervă. Procesul va continuă până la validarea câştigătorilor, în vederea înmânării premiilor.
f. În cazul în care un câştigător refuză premiul, acesta îşi va pierde dreptul la premiul atribuit și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.
g. În situația în care un Participant deține și utilizează mai multe conturi My Orange, vor fi înscrise în tragerea la sorți adresele de email asociate conturilor. Fiecare adresa de email va fi introdusă în extragere o singură dată, indiferent de numărul de logări/accesări în perioada Campaniei.

4.7.6. Procedura de acordare a premiilor: Organizatorul va contacta Participantul în maximum 10 zile lucrătoare de când s-a efectuat tragerea la sorţi, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiilor conform prezentului Regulament.

a. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la numărul de telefon principal asociat contului My Orange; daca acest numar principal nu este inregistrat in cont de catre Participant, acesta va fi contactat pe numarul de telefon de contact declarat de titularul contractului de abonament administrat in cont in relatia cu Orange Romania sau pe adresa de mail asociata contului My Orange cu care s-a inscris in Campanie, in termenele menţionate în prezentul Regulament.
b. Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze urmatoarele informaţii: numele complet, adresa si seria cartelei SIM (dacă este utilizator PrePay). Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului. În cazul cartelelor PrePay, Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la apelul consultanţilor săi şi nici pentru datele de identitate oferite de aceasta, necesare validării câştigătorului.
c. Participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta pentru verificarea documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizator nu este acceptată.
d. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs de maxim 7 zile lucrătoare de la tragerea la sorţi, după efectuarea a 3 apeluri (în zile diferite), atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea Participantului câştigător de rezervă, în ordinea extragerii acestora.
e. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă.
f. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii Orange indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menţionate în prezentul Regulament.
g. Participantul câştigător se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicarea acestei locaţii şi va prezenta cartela SIM corespunzătoare numărului de telefon Orange cu care a participat la Campanie (în cazul cartelelor PrePay), precum şi toate documentele solicitate pentru verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toți Participanţii), semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului, în care se vor menționa datele de identificare furnizate anterior, precum și codul numeric personal.
h. Se prezumă că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM care corespunde numărului de telefon de contact cu care participă la Campanie sau are autorizare din partea titularului/posesorului cartelei SIM de a o folosi numărul în prezenta Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra cartelei SIM corespunzătoare numărului de telefon cu care participă la Campanie.
i. În cazul în care Participantul câștigător nu se va prezenta la locație pentru ridicarea Premiului în termenul stabilit mentionat mai sus, acesta va fi descalificat și se va trece la contactarea câștigătorilor de rezervă, în ordinea extragerii acestora. Procesul se repetă până la desemnarea unui câștigător.

4.8. Premiile fizice cu livrare către Participant revendicate pot fi livrate doar după:

 • completarea în subsecțiunea Premii/Status a codului de confirmare primit pe mail pentru revendicarea și rezervarea premiului fizic ales, în termen de maxim 24 de ore de la alegerea și revendicarea premiului în subsecțiunea Premii.
  Pentru primirea acestui cod de confirmare Participantul este de acord că Organizatorul să identifice adresa de email asociată contului My Orange și să trimită codul pe acea adresa, iar Participantul trebuie să se asigure că are acces la această adresa de e-mail.
 • completarea și confirmarea datelor pentru livrarea premiului în subsecțiunea Premii/Status în termen de maxim 24 de ore de la completarea codului de confirmare în subsecțiunea Premii/Status. Participantul este rugat să completeze următoarele informaţii: numele complet, cod numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate aşa cum sunt solicitate în aplicaţie, număr de telefon contact pentru livrare, adresa de livrare, informații suplimentare opțional (ex. interval orar pentru livrare). Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele care vor fi prezentate curierului în momentul semnării procesului verbal de predare-primire a Premiului, altfel premiul nu va fi predat de către curier.
 • semnarea de către Participant a procesului verbal de predare-primire a Premiului, menționând numele în clar/majuscule.
 • În cazul cartelelor PrePay, Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea cu privire la datele de identitate oferite de către Participant, necesare livrării premiului.
 • Dacă adresa de livrare nu este completată în 24 ore de la revendicarea premiului/ este invalidat codul numeric personal completat de către Participant, acesta îşi va pierde dreptul la premiul revendicat și va primi înapoi în cont punctele consumate pentru revendicarea respectiviului premiu.
 • Dacă pentru un Premiu revendicat și rezervat, Participantul nu completează codul de confirmare, datele de livrare sau este invalidat codul numeric personal completat de către Participant în termenele specificate mai sus, Participantul îşi va pierde dreptul la premiul revendicat, va primi înapoi în cont punctele consumate pentru revendicarea respectivului premiu, iar Premiul este realocat în stoc pentru a putea fi revendicat de către alți Participanți.
 • Premiile revendicate și confirmate pentru livrare de către Participant nu pot fi anulate.

4.9. Dacă Participantul nu a fost găsit la adresa de livrare indicată, premiul se întoarce la Organizator cu mențiunea „ Destinatarul nu a fost găsit la adresa” sau „Destinatarul nu a putut fi contactat”, urmând a se efectua o următoare expediere a Premiului, apoi Participantul îşi va pierde dreptul la premiul revendicat; va primi înapoi în cont punctele consumate pentru revendicarea respectivului premiu, iar Premiul este realocat în stoc pentru a putea fi revendicat de către alți Participanți. Costul de transport pentru livrarea Premiului este în sarcina Organizatorului.

4.10. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un Participant nu a putut realiza acțiunile de revendicare a premiilor în termenele menționate în prezentul Regulament, indiferent de motiv sau situaţie.

4.11. Premiile fizice au termen de garanție 2 ani. Participantul notifică Organizatorul în secțiunea Contact a aplicației My Orange în cazul în care constată defecte de fabricație ale premiilor, care va face demersurile necesare aplicării serviciilor de garanție (trimitere către centrul de service sau înlocuire, în funcție de tipul de premiu). Participantul va expedia produsul constatat defect conform instrucțiunilor primite de la Organizator, la adresa menționată pe site-ul oficial al Organizatorului, în secțiunea dedicată Campaniei https://www.orange.ro/pinata-party. Costul de transport pentru returul produsului defect este în sarcina Organizatorului.

4.12. Participantul este singurul răspunzător pentru:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului având drept scop revendicarea şi înmânarea Premiului. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil ca urmare a furnizării de informaţii eronate de către Participant;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra conturilor My Orange și numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei;
 • imposibilitatea unui Participant de a intră în posesia premiului din motive independente de Organizator.

4.13. Un client poate acumula un număr maxim de 10000 puncte din Pinatele primite în campanie, în funcție activitatea lui în aplicație, conform prezentului Regulament.

4.14. Punctele acumulate din spargerea pinatelor expiră la terminarea Campaniei.

4.15. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul în România.

4.16. Angajaţii Organizatorului precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al ÎI-lea inclusiv nu pot participa la Campanie.

4.17. Se prezumă că fiecare Participant este utilizatorul de drept al contului My Orange cu care participă la Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifică şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra contului My Orange cu care participă la Campanie.

4.18. În cazul în care Participantul este utilizator în cadrul unui contract de abonament având titular o persoană juridică, premiile vor fi acordate Participantului, acesta având responsabilitatea obținerii acordului administratorului/ reprezentantului legal al persoanei juridice.

4.19. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nu pot fi convertite în bani.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

5.1. Participanții trebuie să îndeplinească toate condițiile de participare așa cum sunt detaliate în articolul 4.

5.2. Participanți trebuie să aibă numerele de telefon active, inclusiv numărul de telefon principal asociat contului My Orange înscris în prezenta Campanie la momentul desemnării câștigătorilor, acordării premiilor și semnării procesul verbal de primire - acceptare a Premiului. Pot face excepție numerele PrePay aflate în perioada de grație.

5.3. Participanții ale căror numerele de telefon, abonamente, cartele PrePay sau abonamente TV, sunt suspendate nu pot activă premii pe acele numere.

5.4. Să aibă active contul My Orange și adresa de email cu care este logat în aplicația My Orange (adresa de email asociată contului My Orange cu care s-a înscris în Campanie), la dată extragerii și desemnării câștigătorilor tragerii la sorți.

5.5. Comunicarea cu Participantul extras câştigător în tragerea la sorți să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament.

5.6. Participantul extras câştigător în tragerea la sorți să administreze în contul My Orange numere de telefon active, abonamente, cartele PrePay, abonamente TV sau internet din rețeaua Organizatorului;

 • pentru participarea la Campanie, Participantul câştigător trebuie să achite sumele provenite din depăşirea limitei de credit, sau orice alte costuri suplimentare, facturile emise pentru serviciile prestate etc. pentru numerele de telefon, TV sau internet în regim de abonament, administrate în contul My Orange.
 • pentru numere de telefon în regim de cartelă PrePay administrate în contul My Orange al Participantului câştigător, sumele corespunzătoare creditului achiziţionat din reîncărcări efectuate de pe numere de telefon în regim de abonament trebuie să fie achitate de titularii numerelor în regim de abonament;
  Participanții câștigători care administrează în cont numere Orange suspendate sau închise pe motiv de fraudă vor fi descalificați;
 • să se prezinte personal, cu actul de identitate în original în vederea semnării procesului verbal de înmânare a premiilor.
 • în cazul participării la Campanie cu un număr de telefon în regim PrePay, este solicitată suplimentar prezentarea cartelei SIM corespunzătoare numărului şi a cărei serie trebuie să coincidă cu cea transmisă de Participantul câştigător consultanţilor Serviciului Clienţi;
 • în cazul în care numărul de contact al Participantului câștigător aparține unui contract de abonament al cărui titular este o persoană juridică, premiul va fi acordat administratorului persoanei juridice sau unei alte persoane desemnate de către administratorul societății prin împuternicire legală pentru a ridica în nume propriu premiul.

În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus, acesta va fi descalificat şi se va efectua procedura de verificare şi validare a Participanților câştigători de rezervă.

5.7. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifică respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din campanie, indiferent de rezultatul încercării.

6. RĂSPUNDERE

6.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

6.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie că urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, că de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

6.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afară teritoriului României, aceştia fiind obligăţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

6.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului la crearea contului MyOrange, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon, adresa de e-mail şi alte date cu caracter personal. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului că urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon/ adreselor de email utilizate în cadrul Campaniei;
 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului incluzând, dar fără a se limita la: număr de telefon şi alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, validarea şi înmânarea premiilor acordate prin tragere la sorți în cazul Participanţilor câştigători. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului că urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • imposibilitatea unui Participant de a intră în posesia premiului din motive independente de Organizator.
7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

7.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

7.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

7.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va oferi premiul clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

8. PUBLICITATE

8.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

9. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

9.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa reclamatii@orange.ro, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

9.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

10. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către Participanti, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate Participantilor. Prin simpla participare la Campanie, Participantii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Orange Romania S.A.

Virginia-Loredana Popp
Digital Operations Manager

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

2. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv “Câștigă noi super premii cu Pinata Party din My Orange”
Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea poate colecta de la participanți și/sau câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail si numărul de telefon asociate contului My Orange și/sau altele,
 • detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, precum numarul de telefon pentru care se efectueaza reincarcarea si/sau altele;
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la Campanie )
 • alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, CNP, seria și numărul cărții de identitate, seria cartelei SIM și/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România, în calitate de organizator, direct si/sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange România va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,
 • Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale Participantilor care revendica premii fizice/ câștigătorilor vor fi stocate de către Orange România conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.

Participanții beneficiari ai premiilor fizice disponibile în Campania „Câștigă noi super premii cu Pinata Party din My Orange”:

Săptămâna 1 (01.02.2022-08.02.2022):

 • IAMANDI VLAD
 • VAGA VLAD
 • JUPITA CONSTANTIN
 • COSTACHE CRISTIAN
 • TUDOR COSTEL
 • OLTEANU GHEORGHITA
 • ABRUDAN DUMITRU
 • ANDURNACHE PAUL
 • BORUNDEL CRISTIAN DANIEL
 • COSTACHE ANDREEA ALEXANDRA
 • BEREZOVSCHI INGRID
 • APOSTOL LUCIAN
 • JUPITA DANIEL
 • HERCIU MARINELA
 • COMANICI ANDREEA
 • LAUDONI DELIA CAMELIA
 • ESANU DUMITRU
 • LIVADARIU MARIUS
 • NOVACEAN VASILE
 • PRESURA BOGDAN SILVIU
 • IACOB DELIA
 • PUSOK ANDREI
 • DAMIAN DAN
 • MARINCAS FLAVOU
 • VAMESU GEORGE
 • GRIGORIE ANDREI IONUT
 • PREOTEASA ANA MARIA
 • MIHAI ARSENIE
 • ENACHE BOGDAN MIHAIL
 • NEGREA TRAIAN
 • SIMION EUGEN
 • AVRAM ROBERTO LUCIAN
 • ENACHE GEORGEL
 • CIUNGAN NICOLAIE
 • BIRLOIU VIRGIL FLORIN
 • GAISTEANU MIHAIL COSMIN
 • MAXIM NICOLAE
 • PETREA CRISTIAN
 • BOGDANESCU ANCA MIRELA
 • BRICIU TRAIAN
 • IVAN CRISTI IONUT
 • BOLBA CRISTINA
 • OVACIUC ADRIAN
 • ADAM AMALIA
 • GAISTEANU SILVIU
 • BAZGA GEORGE ALIN
 • ANCUTA SERENICI
 • COBISCAN MIHAI
 • MARTON PETRU
 • ZINS IOAN MARIUS
 • MAXIM VALERIU
 • CONSTANDACHI MARIUS
 • DAVID VIOREL
 • MADALIN BULARDA
 • GIUROIU TITUS NICOLAE

Săptămâna 2 (08.02.2022-15.02.2022):

 • GOROBET IONELA
 • JUPITA DANIEL
 • DAVID VIRGIL TRAIAN
 • CIUBUC CONSTANTIN
 • MAXIM VALERIU
 • VLADEANU MARIUS
 • TATARINGA ALEXANDRU
 • IGNAT ADRIAN
 • ZAHARIA CATALIN
 • MANOLACHE VALENTINA
 • ZBUCHEA NICOLAE
 • ANTAL DANIEL
 • MARINCAS FLAVIU
 • FLORIN MIHALACHE
 • IULIANA ISTRATII
 • LUPU MARIUS CONSTANTIN
 • PAULET GABRIELA
 • ANTAL DANIEL
 • ISAI FLORIN CRISTIAN
 • ANTAL DANIEL
 • JUPITA CONSTANTIN
 • VARGA ILONA
 • GHIDARCEA DARIUS
 • AURELIAN OBEADA
 • DAMIAN FLAVIU
 • VADAS ALINA
 • BUS GABRIELA
 • BAGU ANCA
 • DUMITRASCU IONEL LAURENTIU
 • SIMA IONUT MIRCEA
 • MAXIM VALERIU
 • CIUBUC ALEXANDRU
 • BATRANU IULIANA
 • CRISAN LUCIAN CONSTANTIN
 • MOROIANU IRINA
 • OLOER CONSTANTIN
 • RADU DIANA
 • BALAJ RODICA
 • VAGA ANDA
 • FILIP ILIE
 • NEAGU IONUT
 • BUDACA DANUT GHIORGHITA
 • CONSTANTIN IUPITA
 • BUNEA VALENTIN
 • ANCA BOLBA
 • NEAGOE MARIA DIANA
 • TODOR LIVIU
 • CIOBANU IONUT
 • MIRELA CIMPEAN
 • NASC ANDREI
 • CEZAR CAILEAN
 • MOROIANU VALENTIN
 • FLORIN PETRIAN
 • HERCIU PETRU
 • IGNAT PETRICA
 • STADLER AMALIA
 • POPESCU GEORGE DUMITRU

Săptămâna 3 (15.02.2022-22.02.2022):

 • PADURARIU VASILE MUGUREL
 • STEFAN ALEXANDRA
 • CATALIN BALANUCA
 • ANDRIESCU LILIANA
 • APALAGHIEI ELENA
 • NAGY ISTVAN
 • ANTAL DANIEL
 • ISTRATI IULIANA
 • MOLAN DANIELA
 • POPA CRISTINEL
 • DRAGOS FLORIN
 • LUPU MARIUS
 • MATOSCHI CLAUDIU IULIAN
 • MATASARU GABRIEL
 • MATOSCHI CLAUDIU
 • SIMA ALEXANDRU
 • BORUNDEL CRISTIAN DANIEL
 • LIVADARIU RAZVAN
 • ANTAL DANIEL
 • BOICIUC LOREDANA ELENA
 • VASILE NESFANTU
 • ALBU MIRCEA
 • ICHIM MARIUS
 • PASCA MARIANA ANA
 • URSAN ALEXANDRU
 • TRIF ALIN
 • BARABULA RADU
 • SILAS RADU IOAN LAURENTIU
 • NAGY GYULA
 • TRIF LAURENTIU
 • BUZAN CLAUDIA
 • SZENTPETERY ISTVAN
 • LASCU ROBERT GEORGE
 • MIRELA IOANA GIURGEA
 • TIMOFTI MARIANA OTILIA
 • GALAN MARCEL IONUT
 • BUZA MIHAELA
 • STEFANUCA NECULAI
 • FODOR ERNO
 • DRAGOS SEBASTIAN DANUT
 • MARKUS ZOLTAN
 • PRICOPAS IULIAN
 • AGAPE ANDREEW
 • RADU DANIELA
 • STAN ALEXANDRU DANIEL
 • OSAN OCTAVIAN GAVRIL
 • CEGA GHEORGHE
 • RAT SANDA
 • DRGUSIN GEORGIANCRISTIAN
 • IANCU VIOLETA LUCIANA
 • JIIPITA CONSTANTIN
 • TASE DUMITRU
 • MARDARI LOREDANA
 • URSAN ALEXANDRU
 • TOMA LEONTIN
 • CHITU ION
 • VASILE GHERGHINA
 • POPESCU ROXANA ELENA
 • GHERGU PETRIOR
 • ANDRUT ALIN LIVIU
 • VINTEA CIPRIAN
 • GACHE ELENA
 • ANA SAS
 • RADU ANDREEA
 • ARDELEAN MIRCEA

Săptămâna 4 (22.02.2022- 1.03.2022):

 • BOACA DUMITRU
 • IGNAT ADRIAN
 • PORTIK CISTINA
 • DRAGHICEANU OANA ALEXANDRA
 • DRUTA CONSTANTIN
 • NICOARA FRANCISC NICOLAE
 • DOINITA RADU
 • CHIRICIOAEI REBECA
 • RUS IULIANA RALUCA
 • CRISAN LUCIAN CONSTANTIN
 • HERCIU FLORIN
 • ENACHE BOGDAN
 • PADURARIU VASILE MUGUREL
 • ANDRIESCU LILIANA
 • IACOB REMUS
 • CRISTEA ELENA
 • GHETES GABRIELA
 • ACHIRILOAIE ADRIANA
 • GUZU MARIA
 • COVALIU DANIELA OTILIA
 • NECHIFOR RADU COSMIN
 • PARASCHIV NICOLAE OVIDIU
 • STUPAR ADRIAN PETRU
 • MARINELA HERCIU
 • STOICA DANIEL
 • HORDOAN CRISTIAN
 • PAVAL ANA MARIA
 • PANDELEA BOGDAN
 • DIACONU IULIAN
 • GUZU IOAN
 • AXANEI BIANCA IULIA
 • MAXIM NICOLAE
 • ANITAS MARCEL PETRU
 • NAGY ADELKA
 • MARTON ISTVAN
 • JUPITA DANIEL
 • COZMA ALINA ELENA
 • ALBU MIRCEA
 • STAVARU IONUT
 • VLAD CATALIN
 • CIOBANU ALEXANDRU
 • MAXIM VALERIU
 • BUSUIOC ALIN
 • JAKAB-MOLDOVAI ANIKO
 • VINTEA CIPRIAN
 • GRAMA IOAN
 • VASILE TARNOVIETCHI
 • PACHITA CIPRIAN
 • CONSTANTIN LUPITA
 • LEONTE ADRIAN CRISTIAN
 • RUSU DANIEL
 • MIHALACHE IONUT

Săptămâna 5 (1.03.2022 – 8.03.2022):

 • TANASE CIPRIAN
 • PAVELIUC GHEORGHITA
 • MINUT IONEL
 • MARINCAS FLAVIU
 • BATRANU IULIANA
 • MOROSANU VALENTIN
 • MANOLACHE VASILE
 • VALENTIN MARIAN
 • BACRIA ALISA
 • JUVERDEANU ADRIAN FLORIN
 • PAULA COSTINA
 • BEATRICE MARDARE
 • COCHIOR IOLANDA
 • POPA CRISTINEL
 • DRUTA CONSTANTIN
 • KOSA NAOMI
 • CARP GEORGE
 • DUMITRAS NVLADIMIR
 • MARINELA HERCIU
 • SEREMET VLADUT
 • SERBAN ALINA
 • DERVESTEANU STEFANIA CRISTIANA
 • ALEXA GEANINA MARIA
 • NEGRU BOGDAN
 • STEFANUTA LAURA EVA
 • SCURTU MARIA
 • BARAIAN SORIN
 • STATACHE CRINA VIOLETA
 • LUCIAN PALFI
 • DRAGOS MARTA
 • VIERU MARIUS VALENTIN
 • DANIELA BURZ
 • RADU CONSTANTIN
 • GAL CRISTIAN IOAN
 • RABIPOCIOVILISTEANU KARINA
 • DRAGOMIR ALEXANDRU
 • USTUROI MARIUS GABRIEL
 • HERCIU AMALIA
 • DAN APOSTOL
 • COSMI DOREL
 • CORNICIUC COSTINEL
 • MAXIM VALERIU
 • RADU DOINA
 • DUCA SIMION MARIAN
 • ESANU DUMITRU
 • BOLBA ALEXANDRA
 • PREDA MARIA
 • BOLBA ANCA
 • APETREI DUMITRU
 • GOROBET IONELA
 • DUMA MARIOARA
 • BENIAMIN ILIUT
 • COLTEA NICOLETA
 • PINZARIU ILIE
 • POALE LUNGI DAN

Săptămâna 6 (8.03.2022 – 15.03.2022):

 • ANA MARIA MOAGAR
 • STANCULESCU RALUCA MADALINA
 • SPATARIU NICOLETA
 • DOROHOI VALENTIN
 • DAN LEON
 • CORNICIUC COSTINEL
 • LIVADARIU MARIUS
 • MANOLACHE IONUT
 • BAZGA GEORGE ALIN
 • GHEORGHESCU MARIANA
 • RADU STEFAN
 • BOBINCA ANDREEA
 • BUSUIOC ALIN
 • MOROSANU VALENTIN
 • RUSU VLAD PAUL
 • VISAN IONICA
 • TUDOR COSTEL
 • GIOSAN ANDREEA NARCISA
 • OLTEANUCRIJULUI ANDREI SEBASTIAN
 • TRACIU IULIAN
 • STAN ALEXANDRU DANIEL
 • GHINESCU SERGIU ANDREI
 • URSAN ALEX
 • TRUSCULESCU DORU IULIAN
 • EFTIME LICA
 • IUGULESCU COSTINEL MADALIN
 • MOROSAN OREST FLORIN
 • URSAN ALEXANDRU
 • TABACARU BRINRUSA
 • ION MITEL
 • BOGA CODRINA
 • BARNA SANDOR
 • DRAGAN GABRIELA
 • ARGINT VASILE
 • BORBELY ISTVAN
 • CHELEMEN NICOLAE MIRCEA
 • SLAVITA SERGIU-GEORGE
 • IANCU VIOLETA LUCIANA
 • GAL OVIDIU CLAUDIU
 • PETRESCU RADU
 • TOFAN DRAGOS IOREST
 • BURZ DANIELA
 • POPA CARMEN
 • MURESAN OCTAVIAN VASILE
 • VLASIE CIPRIAN
 • CANDREA STEFAN
 • BLEBEA HORIA-GABRIEL
 • MANOLACHE ADRIAN
 • MARINCUS ALEX GABRIEL
 • URSA GRIGORE
 • BODOGAI IOANA
 • DAN DANIEL LEONUT
 • MAXIM VALERIU
 • JUPITA IRINA
 • APETREI DUMITRU
 • GABRIEL BRANCA
 • GOROBET IONELA
 • PORUMBARIU ALEXANDRU-VALENTIN
 • MAXIM VALERIU