Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×
REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Distracție în aplicație. Cu Pinata Party ai numai de câștigat”
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1 Campania „Distracție în aplicație. Cu Pinata Party ai numai de câștigat” („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în București, b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei reprezentată de Liudmila Climoc, în calitate de Chief Executive Officer.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.orange.ro sau , în secțiunea dedicată Campaniei.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea serviciului My Orange.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.

2.2. Participanţii trebuie să se afle pe teritoriul României şi să utilizeze reţeaua Organizatorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă răspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfășoară între 22 iunie 2021, începând cu ora 12:00:00 și 21 septembrie 2021 ora 13:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român cu domiciliul sau reședința fiscală în România, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este titulară a unui contract de abonament Orange sau este desemnată utilizator în cadrul contractului de abonament având titular o persoană fizică sau juridica,exceptând abonamentele de tip YOXO, Orange Me 25 si abonamentele de tip Hybrid sau este posesor de cartelă SIM Orange PrePay;
 • deține un telefon compatibil și poate accesa internetul prin intermediul unui abonament/opțiune cu acces la internet sau prin Wi-Fi
 • are instalată aplicația My Orange pe telefon (versiune pentru Android sau iOS), se autentifică cu contul existent sau își crează un cont în aplicația My Orange
 • accesează secțiunea Pinata Party din aplicația My Orange exclusiv de pe telefon
 • acceptă Regulamentul Campaniei prin apăsarea butonul „sunt de acord”
 • în perioada desfășurării Campaniei realizează cu succes minim una dintre acțiunile specificate în articolul 4.2.
 • Sparge pinatele primite în urma acțiunilor realizate, conform modalității specificate în articolul 4.3
 • Descoperă premiul în urma spargerii pinatei așa cum e specificat în articolul 4.4
 • Revendică Premiile din subsecțiunea Premii așa cum e specificat în articolul 4.5. Cu punctele acumulate Participanții pot revendica premii din secțiunea de Premii
 • Alocă pe unul dintre numerele de telefon administate în contul My Orange premiile revendicate sau primite instant așa cum e specificiat în articolul 4.6
 • este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2 Acțiunile considerate eligibile pe care Participanții le pot realiza, frecvența de recompensare a acestora, numărul de Pinate alocate și valoarea acestora sunt după cum urmează:

1. Acțiunea “Accesare aplicatie” va fi recompensată în fiecare săptămână, pentru prima accesare cu 1 Pinata care valorează unul dintre cele 4 premii surpriză:

 • 1.1. 10 GB
 • 1.2. voucher de 10 euro reducere la telefoane în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 1.3. voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 1.4. 25 puncte
 • 1.5. Săptămâna este considerat intervalul orar luni, ora 00:00 – duminică ora 23:59

2. Acțiunea “Vizualizare consum” va fi recompensată cu 1 Pinata care valoareza 10 puncte fiecare dacă este vizualizat consumul din aplicația My Orange o dată pe zi.

 • 2.1. Acțiunea este recompensată o singură dată pe zi indiferent câte profile sunt administrate în cont.

3. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune de minimm 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valoarează 25 puncte fiecare, pentru primele 5 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul a unei luni calendaristice.

4. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu credit de minimum 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare pentru primele 5 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul a unei luni calendaristice.

5. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune internet de minimum 5 E” va fi recompensată cu 5 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 5 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul a unei luni calendaristice.

6. Acțiunea “Reîncărcare PrePay cu opțiune roaming” va fi ecompensata cu 5 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă pentru fiecare dintre primele 5 reîncărcări efectuate cu success din cont în decursul a unei luni calendaristice

7. Acțiunea “Modificare abonament” va fi recompensată cu 4 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acorda exclusiv pentru prima modificare făcută pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

8. Acțiunea “Activare opțiune pentru abonament” va fi recompensată cu 4 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și care se acorda pentru prima activare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul a unei luni calendaristice

9. Acțiunea “Trimite-ne feedback” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei

10. Acțiunea “Lasă-ne un review” va fi recompensată cu 2 Pinate care valorează 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima trimitere în perioada Campaniei

11. Acțiunea “Adăugare număr nou în cont ” va fi recomensata cu 2 Pinate care valoareaza 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru primele 6 numere noi adăugate în contul My Orange în perioada Campaniei

12. Acțiunea “ Accesare promoții active ” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 20 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima accesare a inboxului de promoții active din aplicație în decursul a unei luni calendaristice

13. Acțiunea “ Accesare notificări ” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima accesare a inboxului de notificări din aplicație în decursul a unei luni calendaristice

14. Acțiunea “Plata factura” va fi recompensată cu 5 Pinate care valoareaza 40 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima plată de factură pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul a a unei luni calendaristice

15. Acțiunea “Descărcare factura” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 10 puncte și se acordă exclusiv pentru prima descărcare de factura pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul a unei luni calendaristice

16. Acțiunea “Descărcare detalii factura” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima descărcare detalii factură pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul a unei luni calendaristice

17. Acțiunea “Setare notificare factura prin sms” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

18. Acțiunea “Setare notificare factura prin e-mail” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima setare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în perioada Campaniei.

19. Acțiunea “Verificare detalii convorbiri” va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 10 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima verificare pe fiecare cod de abonat administrat în cont în decursul a unei luni calendaristice

20. Acțiunea “Activare serviciul Roaming” va fi recompensată cu 3 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă exclsuiv pentru prima activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.

21. Acțiunea “Activare serviciul Apeluri internaționale” va fi recompensată cu 3 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acorda exclusiv pentru prima activare pe fiecare cod de abonat adminstrat în cont în perioada Campaniei.

22. Acțiunea “Activare opțiune pe un număr PrePay“ din Secțiunea Tarife și opțiuni va fi recompensată cu 2 Pinate care valoareaza 25 puncte fiecare și se acordă exclusiv pentru prima activare pe fiecare număr de telefon administrat în cont în decursul unei luni calendaristice

Acțiunile se recompensează doar dacă se realizează cu succes din aplicația de mobil My Orange.

Acțiunile se recompensează exclusiv după acceptarea termenilor și condițiilor Campanie, fiind incluse și acțiunile realizate cu cel mult 24h înainte de acceptarea termenilor și condițiilor.

În subsectiunea „Câștigă Pinate” din secțiunea Pinata Party din aplicație, Participantul va fi informat cu privire la acțiunile ce pot fi realizate conform numerelor de telefon și codurilor de abonat administrate în cont.

Punctele obținute în urma spargerii pinatelor se alocă pentru contul My Orange de pe care se fac acțiunile.

4.3. Spargerea Pinatei se va realiza prin apăsarea pe ecranul telefonului în dreptul Pinatei afișate și se va face printr-o succesiune de 3 apăsări ( 3 tap-uri). Participantul va fi ghidat prin mesajele de pe ecran pentru a continua până realizează cu succes spargerea. Dacă nu sunt îndeplinite cele 3 apăsări Pinata nu este considerată spartă.

Organizatorul nu se face răspunzător pentru eventualele daune ale ecranului sau telefonului cauzate de manipularea necorespunzătoare în vederea spargerii pinatelor.

Pinatele primite în urma acțiunilor realizate pot fi de 2 tipuri:

1. Pinata din partea casei – se primește pentru realizarea acțiunii „ Accesare aplicație”. Odată alocată pe cont, pinata din partea casei are valabilitate 24h pentru a fi spartă.

- Dacă în acest interval pinata alocată pe cont nu este spartă, aceasta va expira.
- Dacă în acest interval pinata alocată pe cont este spartă, clientul primește aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză așa cum sunt detaliate în articolul 4.4

2. Pinata acțiune – se primește pentru realizarea acțiunilor eligibile cu excepția celei de „Accesare aplicație”.

Punctele sau premiile se alocă pe cont doar dacă pinatele sunt sparte.

4.4 În urma spargerii Pinatei Participanții vor descoperi un premiu după cum urmează:
- pentru spargerea pinatei din partea casei Participanții pot primi aleatoriu unul dintre cele 4 premii surpriză:

 • 10 GB internet național
 • voucher de 10 euro reducere la telefoane în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10 euro reducere la telefoanele achiziționate cu abonament, împreună cu prelungirea abonamentului sau cu un contract pe 24 de luni. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • voucher de 10% reducere la accesorii în magazinul online Orange
  Voucherul oferă 10% reducere la accesorii cu preț standard. Reducerea este valabilă pentru un singur produs și se cumulează cu alte reduceri. Voucherul este valabil 30 de zile de la momentul emiterii.
 • 25 puncte
- pentru spargerea Pinatelor primite în urma acțiunilor realizate cu excepția acțiunii „ Accesare aplicație” Participanții vor primi puncte așa cum sunt detaliate în art 4.2.

Punctele primite în urma spargerii Pinatei nu au valoare comercială, nu se pot folosi în magazinul online sau fizic Orange și nu se cumulează cu punctele Thank You.

4.5. Cu punctele acumulate Participanții pot revendica premiile din secțiunea de Premii, alegând numărul de telefon, dintre cele administrate în contul MyOrange, pe care să activeze premiul.

Doar numerele active pot solicita activarea premiilor, cele suspendate nu vor fi afișate în lista de numere de pe cont pe care se poate activa unul dintre premii.

Premiile disponibile în Campanie sunt:

1. net nelimitat - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard a abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 1500 puncte

2. 20 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 600 puncte

3. 50 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferenta abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 900 puncte

4. 100 GB - Bonusul este valabil 30 zile de la data activării. Pentru abonați, dacă abonamentul include trafic național și în roaming în SEE, bonusul se consumă și în roaming în SEE conform limitei de consum standard aferentă abonamentului. Pentru utilizatorii PrePay, bonusul poate fi folosit național cu o opțiune de minim 5 € credit, iar în roaming cu opțiunea de 10 € credit în limita politicii de utilizare rezonabilă a datelor în roaming conform limitei de consum standard a opțiunii active.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 1200 puncte

5. 100 minute internaționale - Bonusul este valabil 30 de zile de la data activării. Abonații pot folosi bonusul pentru aceleași destinații care sunt incluse în abonamentul lor, cu excepția prefixelor afișate pe www.orange.ro/servicii/prefixe-abonamente. Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul către destinații pe mobil UE doar cu o opțiune de minimum 5 euro credit național activ. Verifică lista prefixelor care nu consumă din resursele incluse în bonus pe www.orange.ro.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 700 puncte

6. minute naționale nelimitat - Bonusul este valabil 30 de zile de la activare și poate fi folosit către orice rețea fixa sau mobil din tara. Bonusul poate fi utilizat de către utilizatorii PrePay doar dacă au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 700 puncte

7. Family HD Go - Bonus pentru abonați, valabil o lună de la activare în Orange TV Go. Autentifică-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maximum 30 de zile, și ai o lună acces gratuit la peste 90 de canale TV, filme și seriale. Înainte de expirarea ofertei vei primi o notificare și o vei putea dezactiva prin SMS cu textul OPRESTE la 321. Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament și după terminarea acestuia se taxează la tarif standard.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 1700 puncte

8. World HD Go - Bonus valabil o lună în Orange TV Go Autentifică-te în aplicația Orange TV Go de pe http://qr.orange.ro/TV, în maxim 30 de zile, și ai o lună acces gratuit la peste 65 de canale TV, filme și seriale. Abonații vor primi înainte de expirarea bonusului o notificare și vor putea dezactiva opțiunea prin SMS cu textul INCHIDE la 321. Utilizatorii PrePay pot folosi bonusul doar dacă au în cont o opțiune activă de minimum 5 euro credit. Traficul efectuat în Orange TV GO consumă din traficul de internet disponibil în abonament sau opțiunea ta PrePay și după terminarea acestuia se taxează la tarif standard.

 1. Pentru revendicare sunt necesare 1700 puncte

Premiile pot fi alocate abonaților cu abonamente Orange Fun, Orange Me și Orange Me Start de minimum 7 euro, lansate după data de 6 septembrie 2017, precum și abonamentelor de internet mobil, disponibile începând cu 3 aprilie 2017. Excepție fac abonamentele Orange Young, Orange Senior, Orange Me 25.

De asemenea pot fi alocate și pe următoarele abonamente:Orange Fun, Orange Me și Orange Me Start de minimum 7 euro, lansate după data de 6 septembrie 2017, precum și abonamentelor de internet mobil, disponibile începând cu 3 aprilie 2017, Business Mobile lansate după data de 9 Septembrie 2019, Orange Pro lansate după data de 6 Septembrie 2018 Excepție fac abonamentele Orange Young, Orange Senior, Orange Me 25

4.6. Premii surpriză primite din Pinata din partea casei și premii revendicate pot fi folosite doar după atribuirea lor pe unul dintre numerele de telefon administrate în contul My Orange de către Participant

 • Pentru primirea bonusurilor de internet, minute naționale, minute internaționale și opțiuni în TV GO clientul Orange este de acord că Organizatorul să identifice numarele de telefon administrate în cont și să le afișeze pentru a alege pe ce număr se dorește activarea bonusului.
 • Pentru primirea voucherului de reducere în magazinul online clientul Orange este de acord că Organizatorul să identifice adresa de email asociată contului My Orange și să trimită voucherul pe acea adresă.

Nu exista o limită/ un nr maxim de puncte pe care un client le poate acumula, în funcție activitatea lui în aplicație, conform prezentului Regulament, va primi pinate cu punctele aferente.

Punctele acumulate din spargerea pinatelor expira la terminarea Campaniei.

4.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul în România.

4.3. Angajaţii Organizatorului precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la Campanie.

4.4. Se prezumă că fiecare Participant este utilizatorul de drept al contului My Orange cu care participă la Campanie. Organizatorul nu are obligaţia de a verifica şi/sau de a certifica dreptul Participantului asupra contului My Orange cu care participă la ​Campanie.

4.1. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nu pot fi convertite în bani.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

5.1. Participanții trebuie să indeplinasca toate condițiile de participare așa cum sunt detaliate în articolul 4.

5.2. Participanți trebuie să aibă numerele de telefon active (pot face excepție numerele PrePay aflate în perioada de grație)

5.3. Participanții ale căror numerele de telefon, abonamente, cartele PrePay sau abonamente TV, sunt suspendate nu pot activa premii pe acele numere.

5.4. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din campanie, indiferent de rezultatul încercării.

6. RĂSPUNDERE

6.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

6.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

6.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului României, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

6.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului la crearea contului MyOrange, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon, adresa de e-mail şi alte date cu caracter personal i. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei;
7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

7.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

7.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor apărute în cadrul Campaniei, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

7.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va oferi premiul clienților care au participat la Campanie până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

8. PUBLICITATE

8.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

9. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

9.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa reclamatii@orange.ro, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

9.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

10. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Orange Romania S.A.
Liudmila Climoc, în calitate de Chief Executive Officer

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

2. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm că în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Distracție în aplicație. Cu Pinata Party ai numai de câștigat”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea poate colecta de la participanți și/sau câștigători următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon asociate contului My Orange și/sau altele,
 • detalii cu privire la produsele și serviciile Orange care fac obiectul Campaniei, precum numărul de telefon pentru care se efectuează reîncărcarea și/sau altele;
 • detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la Campanie )

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange România, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange România va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informațîi despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,
 • Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau mici întreprinzători care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,
 • Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,
 • Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanțîi aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor:Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange România pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange România conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unui litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.