Etică și conformitate
ghidul de etică Orange

Ghidul de etică Orange

Să facem lucrurile așa cum trebuie - ghidul de etică Orange

La Orange activitatea noastră e condusă de valori fundamentale şi de durată, iar acţiunile noastre din fiecare moment sunt realizate cu integritate şi într-un mod etic. Acest standard de conduită defineşte relaţiile noastre cu clienţii, furnizorii, acţionarii, competitorii, comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea, precum şi cu fiecare dintre noi, ca angajaţi Orange România.
Principiului căruia îi suntem fideli este „etica aduce claritate” şi ne dorim ca şi partenerii noştri să acţioneze în mod onest şi impaţial.

La Orange, suntem adepţii practicilor legale şi nu tolerăm corupţia sau practicile ilegale de orice fel. Legile şi regulamentele în vigoare sunt întotdeanuna integrate în comportamentul nostru de afaceri.

Angajamentul față de integritate

Orange nu tolerează practicile corupte:
  • Promiterea sau oferirea, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din mediul public sau privat, pentru aceasta sau pentru o altă persoana, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale

  • Solicitarea sau primirea, direct sau prin intermediul terţilor, a unui folos necuvenit sau acceptarea unei oferte sau promisiuni, de la orice persoană care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul public sau privat, sau de la alta altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abţină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligaţiilor sale Mituirea unei persoane care lucrează pentru o organizaţie internaţională, instituţie deţinută sau aflată sub conducere guvernamentală cu intenţia de a obţine sau păstra o relaţie de afaceri sau un avantaj economico-financiar - şantaj, favoritism, nepotism, denaturarea informaţiilor, concurenţa neloială sau utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale.

Certificare Ethic Intelligence a programului anticorupție

Ethic Intelligence, organism cu expertiză recunoscută la nivel internaţional în domeniul anti-corupţiei, a acordat certificarea « Anti-Corruption Compliance » pentru a treia oara consecutiv companiei Orange România, în septembrie 2019 . Noul certificat are o durată de valabilitate de 3 ani, până în septembrie 2022, și a fost acordat în urma unei misiuni de audit independent.

Este o realizare importantă pentru Orange, deoarece validează că sistemul de conformitate anticorupție Orange România este conceput și implementat în moduri care corespund celor mai bune practici internaționale.

Orange nu face donaţii sau contribuţii din fondurile, bunurile sau serviciile sale niciunui partid politic sau unei funcţii guvernamentale cu scopul de a obţine o influenţă politică.

Datele cu caracter personal ale clienţilor şi partenerilor sunt manipulate/folosite într-un mod strict confidenţial şi sunt protejate împotriva accesului neautorizat, respectând întocmai legislaţia naţională şi internaţională din domeniu.

La Orange credem că un factor cheie al creşterii şi inovării este competiţia, de aceea căutăm avantaje competitive prin performanţe superioare, niciodată prin practici de afaceri neetice sau ilegale.

Orange nu tolerează:

  • Practicile neloiale, inclusiv calomnia sau amestec ul în activităţile de afaceri ale concurenţilor
  • Practicile comerciale neloiale care sunt contrare legilor şi reglementărilor
  • Orice încercare de a obţine ilegal informaţii confidenţiale ale altora sau folosirea unor astfel de informaţii ce ne-au fost aduse la cunoştinţă

sus