Vizualizeaza cosul Finalizeaza
×

Notificare modificări contractuale

In urma intrarii in vigoare a Legii nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice, Orange (Orange Romania Communications) ( Orange (OROC)) a modificat contractele de abonament incheiate cu clientii, astfel incat acestea sa reflecte noile prevederi legale. Clauzele modificate sunt:

- Orange (OROC) ofera Serviciile in parametri de calitate specificati in TC si/sau in alte documente contractuale si nu garanteaza oferirea unor niveluri minime de calitate per Serviciu, altele decat cele specificate in cadrul acestor documente. Orange (OROC) va depune toate eforturile rezonabile pentru oferirea Serviciilor de Voce fixă în baza următorilor parametri de calitate:
(i) timpul de stabilire a convorbirii pentru apelurile nationale – 1 secundă;
(ii) probabilitatea de eșec la inițierea apelurilor – sub 0,1%.
Orange (OROC) va depune toate eforturile rezonabile pentru oferirea Serviciilor de Voce mobila, in baza urmatorilor parametri de calitate:
(i) timpul de stabilire a convorbirii pentru apelurile nationale - sub 2 secunde;
(ii) probabilitatea de eșec la inițierea apelurilor – sub 0,2%.
Acești parametrii au caracter orientativ și neindeplinirea lor nu da dreptul Clientului să solicite despagubiri sau rezilierea Contractului privind Serviciile de Voce fixă sau mobila.
In ce priveste Serviciile de voce mobila, in condițiile unui semnal neafectat de factori ce sunt în afara controlului său, Orange (OROC) garanteaza urmatorii parametri de calitate:
(i) rata apelurilor de voce GSM intrerupte in timpul convorbirii, pe parcursul unei luni: < 2%;
(ii) procentul din intreaga suprafata a tarii acoperit de Serviciul de Voce GSM prin celule aflate în trafic comercial (acoperire outdoor) > 80%.
Cu exceptia parametrilor tehnici precizati anterior, Orange (OROC) nu garanteaza atingerea altor indicatori de calitate ai Serviciilor de voce mobila. In cazul nerespectării parametrilor garantati, Orange (OROC) ofera despagubiri cu o valoare egala contravalorii serviciului neprestat sau prestat necorespunzator. Despagubirile se acordă prin creditarea Clientului în factura aferentă lunii următoare, ca urmare a reclamatiei Clientului și dupa analizarea în prealabil a tuturor circumstantelor existente care justifica acordarea de despagubiri.

- In cazul in care Orange (OROC) nu reactioneaza corespunzator la un incident de securitate, o amenintare sau o vulnerabilitate, clientul are dreptul la despagubiri. In acest sens, in termen de 15 de zile de la data producerii aspectelor reclamate, clientul va inainta o sesizare Orange (OROC) care va contine toate detaliile relevante cu privire la incidentele de securitate/vulnerabilitatile in privinta carora Orange (OROC) nu a reactionat corespunzator. Orange (OROC) va analiza cererea in cel mai scurt timp posibil, iar daca aspectele sesizate se vor dovedi intemeiate va oferi o despagubire in cuantum de 1% din valoarea lunara a Abonamentului lunar.

- Drept de despagubire in caz de portare/transfer. Procedura de despagubire. Clientul are dreptul de a fi despagubit in cazul intarzierilor culpabile survenite in procesul de portare sau de transfer, in cazul portarii sau transferului abuziv, precum si in cazul nerespectarii programarilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare in cadrul procesului de portare sau transfer. Mecanismele si procedura privind acordarea despagubirilor in aceste situatii va fi cea stabilita in cadrul reglementarilor legale aplicabile in vigoare.

- Nereportare beneficii. Daca este cazul, beneficiile neutilizate incluse in planurile tarifare /planurile cu volum prestabilit, nu se reporteaza de la o perioada de facturare la alta. Aceasta prevedere se aplica oricarui tip de Serviciu achizitionat de Client, optiunea reportarii nefiind oferita si inclusa in Contract.

- Utilizarea echipamentelor terminale in alte retele in mod gratuit. Deblocarea echipamentelor terminale se realizeaza gratuit
(i) la cererea Clientului, la expirarea PM sau
(ii) in cazul denuntarii unilaterale a Contractului de catre Client, ca urmare a neacceptarii modificarilor unilaterale ale Orange (OROC), conform prevederilor contractuale, cel mai tarziu la momentul achitarii despagubirii.

- Orange (OROC) garanteaza transparenta facturarii oferind la cerere, acces la factura detaliata incluzand informatii referitoare la nivelul consumului.

- Orange (OROC) nu va efectua modificari unilaterale in ceea ce priveste perioada contractuala initiala sau in sensul adaugarii de servicii/echipamente noi contra cost. Clientul beneficiaza de cel putin 30 de zile de la primirea notificarii pentru a decide daca denunta Contractul; daca Clientul este de acord cu modificarile, nu este necesara o manifestare de vointa in acest sens, modificarea aplicandu-se de drept, fara act aditional; daca Clientul nu este de acord cu modificarea, poate denunta unilateral Contractul, printr-o notificare scrisa trimisa Orange (OROC) conform contractului, fara despagubiri (in afara de cea aferenta echipamentelor terminale, daca este aplicabil si daca Clientul are dreptul contractual sa le pastreze si decide in acest sens). Clientul trebuie sa-si exercite dreptul de denuntare cu buna- credinta. Dreptul de denuntare unilaterala nu este aplicabil daca modificarile propuse:
(i) sunt exclusiv in beneficiul Clientului,
(ii) sunt de natura pur administrativa si nu au niciun efect negativ asupra Clientului,
(iii) sunt impuse prin efectul legii.
Daca este aplicabil, despagubirea datorata pentru echipamentul terminal nu va depasi cea mai mica valoare dintre valoarea echipamentului calculata pro rata temporis fata de pretul acestuia convenit la momentul incheierii Contractului si valoarea partii restante din tariful pentru servicii pana la incetarea PM.

- Clientul poate denunta unilateral Contractul oricand dupa expirarea PM, dupa transmiterea unei notificari cu 30 de zile in avans, Clientul suportand in acest caz doar tarifele aferente utilizarii serviciului pe durata perioadei de notificare prealabila.

- Clientul are dreptul:
(a) de a denunta Contractul in ce priveste toate serviciile din pachet inaintea expirarii PM, atunci cand are dreptul de a rezilia orice element al pachetului, in cazul nerespectarii Contractului sau a nefurnizarii Serviciului de catre Orange (OROC)
(b) de a declansa toate mecanismele prevazute de dreptul intern, inclusiv de a rezilia Contractul, in cazul existentei oricarei discrepante semnificative, continue sau care intervine frecvent, intre performanta reala a unui Serviciu, altul decat un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicatii interpersonale care nu se bazeaza pe numere, si performanta indicata in Contract, daca acea performanta a fost garantata expres de Orange (OROC).

- Clientul are posibilitatea de a se adresa ANPC – Directia de Solutionare Alternativa a Litigiilor, ca entitate SAL stabilita la nivel national, daca intre entitatea SAL si Orange (OROC) exista un Protocol in vigoare referitor la aceasta modalitate de rezolvare a diferendelor. Informatiile relevante si datele de contact privind entitatea SAL, se vor regasi atat pe site-ul de internet al Orange (OROC), cat si in Termenii si Conditiile generale (TC). De asemenea, Clientul se poate adresa ANCOM pentru solutionarea diferendelor dintre parti.

- Clientul are posibilitatea sa verifice nivelul consumului serviciilor mobile prin transmiterea unui sms la numarul 1515.

In urma intrarii in vigoare a Legii nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice, Orange (Orange Romania Communications) a modificat contractele incheiate cu clientii, astfel incat acestea sa reflecte noile prevederi legale.

Astfel, au fost introdusi parametri de calitate pentru serviciile de voce fixa sau mobila in Conditiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor Orange (Orange Romania Communications) catre Clientii Persoane Juridice („CG”).

Orange (Orange Romania Communications) va depune toate eforturile rezonabile pentru oferirea Serviciilor de Voce fixă în baza următorilor parametri de calitate:
(i) timpul de stabilire a convorbirii pentru apelurile nationale – 1 secundă;
(ii) probabilitatea de eșec la inițierea apelurilor – sub 0,1%.
Orange (Orange Romania Communications) va depune toate eforturile rezonabile pentru oferirea Serviciilor de Voce mobila, in baza urmatorilor parametri de calitate:
(i) timpul de stabilire a convorbirii pentru apelurile nationale - sub 2 secunde;
(ii) probabilitatea de eșec la inițierea apelurilor – sub 0,2%.
Acești parametrii au caracter orientativ și neindeplinirea lor nu da dreptul Clientului să solicite despagubiri sau rezilierea Contractului privind Serviciile de Voce fixă sau mobila.
In ce priveste Serviciile de voce mobila, in condițiile unui semnal neafectat de factori ce sunt în afara controlului său, Orange (Orange Romania Communications) garanteaza urmatorii parametri de calitate:
(i) rata apelurilor de voce GSM intrerupte in timpul convorbirii, pe parcursul unei luni: < 2%;
(ii) procentul din intreaga suprafata a tarii acoperit de Serviciul de Voce GSM prin celule aflate în trafic comercial (acoperire outdoor) > 80%.
Cu exceptia parametrilor tehnici precizati anterior, Orange (Orange Romania Communications) nu garanteaza atingerea altor indicatori de calitate ai Serviciilor de voce mobila. In cazul nerespectării parametrilor garantati, Orange (Orange Romania Communications) ofera despagubiri cu o valoare egala contravalorii serviciului neprestat sau prestat necorespunzator. Despagubirile se acordă prin creditarea Clientului în factura aferentă lunii următoare, ca urmare a reclamatiei Clientului și dupa analizarea în prealabil a tuturor circumstantelor existente care justifica acordarea de despagubiri.

Pentru clientii care au calitatea de microintreprindere, intreprindere mica sau organizatie non-profit, durata minima contractuala va putea depasi 24 de luni, numai daca clientul isi da consimtamantul expres pentru renuntarea la aplicarea restrictiei introduse prin legea de mai sus, prin bifarea optiunii corespunzatoare in documentele contractuale.
Daca durata minima contractuala se prelungeste automat, clientul va avea oricand dreptul sa denunte contractul pe durata prelungirii automate, cu o notificare trimisa cu cel putin 30 de zile inainte.

Echipamentele comercializate de Orange (Orange Romania Communications) beneficiaza de garantia legala de conformitate, iar conditiile in care poate fi accesata acesta garantie sunt prevazute in documentatia care insoteste echipamentul.

In cazul intarzierilor survenite in procesul de portare sau de transfer, in cazul portarii abuzive sau al transferului abuziv si in cazul nerespectarii programarilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare in cadrul procesului de portare, Orange (Orange Romania Communications) va respecta dispozitiile legislatiei aplicabile referitoare la acordarea de despagubiri clientului. In masura in care aceasta nu contravine legislatiei în domeniu, despagubirile vor fi acordate numai la solicitarea clientului depusa in termen de 30 de zile de la data la care trebuia sa aiba loc unul dintre evenimentele mentionate mai sus sau de la data programarii, prin creditare în factura lunii urmatoare.

Orange (Orange Romania Communications) nu va putea modifica unilateral contractele cu clientii, in ceea ce priveste perioada contractuala initiala sau in sensul adaugarii de servicii/echipamente noi contra cost. Daca clientul nu este de acord cu modificarea, poate denunta unilateral Contractul, printr-o notificare scrisa trimisa Orange (Orange Romania Communications) conform contractului, fara despagubiri (in afara de cea aferenta echipamentelor terminale, daca este aplicabil si daca clientul are dreptul contractual sa le pastreze si decide in acest sens).
Dreptul de denuntare unilaterala nu este aplicabil daca modificarile propuse:
(i) sunt exclusiv in beneficiul clientului,
(ii) sunt de natura pur administrativa si nu au niciun efect negativ asupra clientului,
(iii) sunt impuse prin efectul legii.
In situatia in care clientul beneficiaza si isi exercita dreptul de denuntare unilaterala a contractului ca urmare a modificarilor unilaterale ale contractului de catre Orange (Orange Romania Communications), si in acelasi timp decide sa pastreze terminalul subventionat achizitionat, clientul va plati Orange (Orange Romania Communications) valoarea cea mai mica dintre: valoarea terminalului, calculata pro-rata temporis fata de pretul terminalului convenit la incheierea contractului si valoarea abonamentului pana la incetarea perioadei minime initiale.

Facturile și facturile detaliate asigură transparența cu privire la modalitatea de facturare a serviciilor.

Terminalele se deblochează gratuit la solicitarea clientului la expirarea Perioadei minime contractuale sau la momentul plății de către client a despăgubirii prevăzute în cazul modificărilor unilaterale ale Contractului la inițiativa Orange (Orange Romania Communications), în situația în care denunță unilateral Contractul.

Orange (Orange Romania Communications) va aplica un set de masuri tehnice și organizationale, adecvate și proporționale, in conformitate cu prevederile legale, pentru a gestiona corespunzator riscurile la adresa securitatii retelei si serviciilor sale de comunicații electronice, provocate de incidente de securitate, amenintari sau vulnerabilitati. Aceste masuri au scopul de a preveni, identifica sau impiedica producerea unui incident de securitate si limitarea efectelor acestuia, vizand urmatoarele domenii: politica de securitate si managementul riscului, securitatea resurselor umane, securitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, a facilitatilor asociate si a informatiilor, managementul operatiunilor, managementul incidentelor, managementul continuitatii activitatii, monitorizarea, testarea și auditarea, constientizarea amenintarilor.

In situatia producerii unui incident de securitate sau in situatia manifestarii unei amenintari sau a unei vulnerabilitati, clientul prejudiciat este indreptatit la plata unei despagubiri de 1% din valoarea lunară a abonamentului, doar in cazul în care Orange (Orange Romania Communications) nu a luat masurile prevazute in contract sau impuse prin acte normative. Despagubirea se aloca la solicitarea clientului, adresata Orange (Orange Romania Communications) in termen de 15 de zile de la data producerii unuia dintre evenimentele prevazute mai sus.