×
Acest răspuns este arhivat. De aceea, conţinutul poate să nu mai fie de actualitate. Îți recomandăm să folosești funcția de căutare de mai sus pentru a obține un răspuns actualizat.

Ce acte sunt necesare unei persoane fizice pentru a încheia un abonament nou la Orange ?

Pentru a încheia un abonament nou în rețeaua noastră, vino la orice Orange shop sau partener Orange cu următoarele documente:

 

cetațeni romani, persoane fizice:

 

  • carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie
  • permis de conducere, card bancar sau talon de pensie

 

cetățeni straini, persoane fizice:

 

  • pașaport, legițimatie de ședere/certificat de rezidență/permis de ședere pe termen lung permis de conducere sau card bancar

 

persoane juridice:

  • certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului  
  • statutul firmei şi/sau ultima cerere de menţiuni de la Registrul Comerţului (în care să figureze persoana /persoanele fizice care reprezintă legal persoana juridică: administratorul/administratorii) - dacă este cazul  
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice plătitoare de TVA
  • împuternicire (valabilă 3 zile calendaristice) dată de administrator pentru a semna contractul de abonament - în cazul în care administratorul deleagă o terţă persoană pentru a semna contractul de abonament  
  • cartea de identitate, buletinul de identitate sau cartea de identitate provizorie a persoanei care semnează contractul de abonament Orange.  

În plus, persoana respectivă trebuie să aibă asupra sa şi ştampila societăţii pe care o reprezintă.

Raspuns din: 11-09-2015
Voturi:

sus