plateste aici
Casierie online
deschisă non-stop
plătește online orice factură Orange

rapid și sigur, direct cu cardul tău

plătește aici »
reîncarcă aici, la curs BNR,
o cartelă PrePay

cu minim 5 euro credit și ai:

  • 100 MB internet pe mobil
  • 50% mai mult bonus Orange Phone Credit
reîncarcă aici »

Orange în comunitate

Orange în comunitate

Orange România sustine initiative si proiecte care se bazeazã pe comunicare. Vrem sã aducem valoare comunitãtilor în care ne desfãsuram activitatea, iar pentru a atinge acest obiectiv credem cã trebuie sã ne implicam mai mult decât doar cu resurse financiare. Vrem sã oferim experienta noastrã si timpul nostru. Prin proiectele de responsabilitate corporativã dorim sã avem un rol activ in viata comunitãtii, sã provocam o schimbare de atitudine, sã promovam dinamismul si inovatia.

Puteti afla în detaliu despre actiunile în care ne-am implicat din rapoartele noastre de Responsabilitate Socialã.

Ne implicãm:

  1. în sustinerea persoanelor cu deficiente în comunicare
  2. în educatie
  3. prin tehnologie
  4. în domeniul social
  5. în conservarea mediului
  6. prin voluntariat
  7. în limitarea efectelor calamitãtilor

în sustinerea persoanelor cu deficiente în comunicare

Începand cu anul 2004 ne-am implicat alãturi de asociatia Light into Europe într-un proiect dedicat copiilor cu deficiente de vedere si auz. Proiectul urmãreste sã reducã riscul de izolare socialã a acestor tineri, sã încurajeze deciziile responsabile si sã ofere sanse mai mari de integrare în societate a acestora. Prin acest proiect scolile au beneficiat pânã în prezent de diverse materiale educationale si echipamente pentru copii, au fost înfiintate cluburi de activitãti extrascolare dedicate imbunãtãtirii diverselor abilitãti ale copiilor, iar pãrintii copiilor cu deficiente de vedere au la dispozitie prima revistã dedicatã lor. Este un proiect pe termen lung care îsi propune sã sprijine aceste comunitãti sã comunice mai bine si sã se integreze armonios în societate. sus

în educatie

Pentru Orange investitia cea mai importanta este în oameni, întrucat în viziunea noastrã doar aceastã abordare ne poate asigura o dezvoltare pe termen lung. Credem cã avem un rol important în îndrumarea si formarea profesionalã a tinerilor si de aceea am dezvoltat de-a lungul timpului o serie de programe pentru studenti: Scoala de Vânzãri, Scoala de Marketing, School of Customer Experience, Scoala de Comunicare, programe de stagii de practicã în Orange precum si seminarii pe diverse teme de orientare în carierã.

Prin iniţiativa Orange Education Program se continuă parteneriatul de tradiţie cu Universitatea Politehnica Bucureşti. În anul universitar 2007/2008, 30 de studenţi de la  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei vor putea beneficia de burse din partea Orange, în valoare totală de 60.000 de euro. Studenţii care au obţinut rezultate scolare foarte bune şi minimum media 8 pe parcursul primilor ani de studiu se vor putea înscrie pentru a obţine o bursă de 200 de euro/lună pentru întregul an universitar. Cei mai merituoşi vor fi selectaţi în urma CV-ului şi a unui interviu cu profesorii din cadrul facultăţilor şi specialiştii din echipa Orange. sus

prin tehnologie

Considerãm cã este foarte important ca orice cetãtean al României sã aibã acces la servicii de comunicatii si cã avem o responsabilitate în atingerea acestui obiectiv. În acest spirit, Orange România este primul operator de telefonie mobilã care s-a implicat în proiectele Serviciul Universal si Economia Bazatã pe Cunoastere initiate de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Comunicatii si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Obiectivul este de a oferi acces la servicii de comunicatii oamenilor din zonele rurale izolate. În cadrul proiectului Serviciul Universal, Orange România a deschis 5 telecentre în 2005, prin care oamenii au acces la reteaua publicã de telefonie, la fax si internet.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

De asemenea, am implementat Retele Electronice ale Comunitãtilor Locale în 6 localitãti rurale, care conecteazã principalele institutii: primãria, scoala, biblioteca si Punctul de Acces Public la internet. Grupul tintã al acestui proiect il reprezintã comunitatile dezavantajate din punct de vedere al accesului la informatie.

în domeniul social

Ne-am implicat în proiectul Samusocial, destinat persoanelor fãrã locuintã din Bucuresti, care se aflã într-o situatie de crizã la nivel personal, psihic, social. Proiectul are ca obiectiv asigurarea serviciilor de urgentã pentru aceste persoane. Orange a oferit suport pentru echipele mobile de ajutor si functionarea unui cabinet medico-psiho-social.

Orange în comunitate

Astfel în cursul anului 2004, 6300 de persoane fãrã adapost au beneficiat de consultatii medicale, 47 de persoane au obtinut un loc de muncã, 192 de persoane au obtinut carte de identitate iar 8 persoane au obtinut locuintã. sus

în conservarea mediului

Orange a încheiat un parteneriat cu fundatia ADEPT Transilvania pentru sprijinirea unui proiect inovativ dedicat conservãrii biodiversitãtii peisajului si dezvoltãrii comunitãtilor rurale. Proiectul se adreseazã unei suprafete de 100.000 hectare din zona satelor sãsesti, sud-estul Transilvaniei, o arie importantã din punct de vedere ecologic si cultural, caracterizatã printr-o mare diversitate a florei si faunei, cu multe specii amenintate de disparitie la nivel international. Cu toate acestea, existã o serie de factori care influenteaza negativ biodiversitatea acestei zone - abandonul pajistilor, managementul irational al pãdurilor, lipsa informatiilor, utilizarea intensivã de pesticide si îngrasãminte artificiale care distrug usor si definitiv flora si fauna bogatã si polueazã apele curgãtoare.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

Proiectul are ca obiectiv conservarea biodiversitãtii zonei si promovarea unei dezvoltãri durabile, oferind în acelasi timp beneficii directe comunitãtii locale. sus

prin voluntariat

În toate proiectele în care ne implicãm dorim sã oferim angajatilor nostri cât mai multe oportunitãti de voluntariat, întrucât este important sã contribuim nu doar cu resurse financiare ci si cu timpul si experienta noastrã. De aceea am dezvoltat programul de voluntariat tu pentru comunitate.

În fiecare an în luna decembrie organizãm în fiecare sediu din Bucuresti un Bazar de Crãciun unde copiii cu deficiente de vedere sau auz expun lucrãri fãcute de ei cu multã dãruire si pasiune: felicitãri de sãrbãtori, ornamente de brad, desene, icoane pictate pe sticlã, covorase împletite si multe alte obiecte. Cu ajutorul donatiilor angajatilor Orange umplem sacul lui Mos Crãciun cu daruri pentru acesti copii.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

O altã initiativã a programului de voluntariat "tu pentru comunitate" a fost campania de picturã a scolilor pentru copiii cu deficiente de vedere si auz din Bucuresti. Obiectivul acestei campanii a fost sã colorãm si sã înveselim putin universul acestor copii, multumirea noastrã fiind zâmbetele de pe chipurile copiilor.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

În octombrie 2005 am lansat un nou proiect prin care urmãrim sã îmbunatatim comunicarea cu persoanele cu deficiente de auz si integrarea acestora în societate. În acest sens angajatii nostri au participat pe bazã de voluntariat la un curs de limbaj mimico-gestual urmând ca în urmãtoarea perioadã sã dezvoltãm diverse activitãti cu copiii cu deficiente de auz si familiile lor.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

Angajatii Orange s-au implicat si în ajutorarea sinistratilor afectati de inundatiile din toatã tara din 2005 si au donat 40.839 RON cãtre Crucea Rosie. sus

în reducerea efectelor calamitãtilor

Sfârsitul anului 2004 a fost marcat de dezastrul natural din Asia de Sud si Sud-Est. Orange România s-a alãturat initiativei Grupului France Telecom de ajutorare a persoanelor afectate de aceastã tragedie.

Toti clientii Orange aflati în zona calamitatã au beneficiat de acoperirea costurilor de comunicare în roaming pentru o perioadã de 10 zile, respectiv 26 decembrie 2004 - 4 ianuarie 2005. Orange România s-a alãturat initiativei Televiziunii Române si UNICEF "Zâmbet pentru Asia" - o campanie de strângere de fonduri si a pus la dispozitie clientilor sãi un numar prin care sã poatã face donatii printr-un simplu apel sau prin trimiterea unui mesaj scris.

Orange a fost alãturi si de cei care au fost afectati de inundatiile din România în 2005 si a sprijinit cu 200.000 euro reconstructia a 20 de case în judetul Galati pentru persoane în vârstã, cu venituri mici si fãrã posibilitãti de a-si reconstrui casele.

Orange în comunitate

Orange în comunitate

De asemenea, Orange a dublat suma donatã de cãtre angajati prin intermediul Crucii Rosii oferind persoanelor afectate de inundatii un ajutor de peste 80.000 RON. Ne-am alãturat si diverselor campanii initiate de canale media "Televiziunea Româna, National TV, Realitatea si de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare prin deschiderea de numere scurte unde clientii nostri au putut face donatii prin efectuarea de apeluri sau trimiterea de mesaje scrise. Am dat ajutor si prin tehnologia de care dispunem si serviciile noastre, oferind 30 de telefoane în localitãti izolate pentru a se realiza comunicarea si intervenind prompt pentru restabilirea comunicãrii în zonele afectate. sus

sus