plateste aici
Casierie online
deschisă non-stop
plătește online orice factură Orange

rapid și sigur, direct cu cardul tău

plătește aici »
reîncarcă aici, la curs BNR,
o cartelă PrePay

cu minim 5 euro credit și ai:

  • 100 MB internet pe mobil
  • 50% mai mult bonus Orange Phone Credit
reîncarcă aici »

date de înregistrare

S.C. Orange România S.A., cu sediul în bd. Lascãr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod postal 010665, Bucuresti, România, este înregistratã la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, având Codul Unic de Inregistare 9010105 si Codul de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 1014, capitalul social subscris si vãrsat este în valoare de 93596732,50 de lei, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la ING BANK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus