Termeni si conditii pentru utilizarea aplicatiei “My Orange”


Orange Romania S.A. societate romana avand sediul social in B-dul Lascar Catargiu nr.47-53, Sector 1, Bucuresti, Romania, numar de telefon +4021/203.33.33, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO9010105, cont bancar RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank

prin prezentul document aduce la cunostinta Clientilor conditiile de utilizare a Serviciilor oferite de aplicatia My Orange (“Serviciile”).

Termenii si conditiile (denumite in continuare si "Termenii si Conditiile") de mai jos au valoare contractuala intre Orange Romania SA (numita in continuare "Orange Romania") si Client.

Definitii

Aplicatia My Orange: software Orange care ofera acces la Serviciile Orange si care este disponibil pe site www.orange.ro sau se poate descarca de pe Google Play Store/ App Store si pe care Clientul a acceptat sa il descarce si sa il instaleze in terminalul sau (denumita in continuare « Aplicatia »).

Client: orice persoana fizica sau juridica care este titularul unuia sau mai multor contracte de furnizare de servicii Orange, indiferent daca serviciile Orange respective sunt preplatite sau pe baza de abonament.

Servicii: Servicii Orange Romania la care Clientul are acces prin intermediul Aplicatiei My Orange in baza unui cont de utilizator (denumit in continuare “Serviciul”)

Terminale: dispozitive ( intre care se pot enumera, dar fara a se limita la, laptop, PC, telefoane mobile, tablete etc. ) care  au conexiune la internet si cu ajutorul  carora se poate utiliza Aplicatia.

Orange Romania va furniza Serviciile prin punerea sa la dispozitia Clientului prin cadrul Aplicatiei.

Accesul si folosirea Aplicatiei implica acceptarea Termenilor si Conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora inaintea oricarei utilizari a Aplicatiei. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Conditiilor de utilizare poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii", la adresa de internet http://www.orange.ro/files/contul-meu/tcs-contul-meu-mobile.html

Acest site este dedicat utilizarii de catre persoanele fizice si juridice care au relatii contractuale cu Orange Romania S.A. si care intentioneaza sa foloseasca Serviciile in interes personal si non-comercial.

Reprezentantii legali ai Clientului persoana juridica au obligatia de a asigura utilizarea Serviciului prin intermediul unui Administrator care va fi imputernicit de catre acestia pentru a reprezenta Clientul in toate operatiile derulate cu Orange Romania prin intermediul Serviciului. Clientul va fi considerat in mod automat si pe deplin responsabil si va raspunde in intregime pentru modul de utilizare a Serviciului de catre Administrator. In continuare, toate referirile la Client se vor considera ca fiind facute si cu privire la Administrator, daca privesc aspecte de operare si utilizare a Serviciului iar Clientul este o persoana juridica.

1. Inregistrarea Clientului

1.1 Accesul la Serviciu este conditionat de inregistrarea prealabila si se face numai prin intermediul unui nume de utilizator si al unei parole unice atribuite Clientului in cadrul procesului de inregistrare pentru utilizarea Serviciului.

 

1.2 Furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.

 

1.3 Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, prenume, telefon, e-mail si alte informatii utile. Furnizarea unor date eronate poate avea ca efect imposibilitatea crearii contului sau inactivarea/stergerea contului de catre Orange Romania. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, este necesara accesarea de catre Client a meniului "Date personale".

 

1.4 Clientul va avea acces la Serviciu numai dupa acceptarea prealabila, integrala si neconditionata, a Termenilor si Conditiilor si dupa introducerea corecta a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerintele tehnice minime pentru o furnizare corespunzatoare a serviciului sunt un terminal care sa suporte si sa fie dotat cu o conexiune la Internet (indiferent de furnizorul de servicii de date) si cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer (versiunea 8.0 sau mai recent), Firefox (versiunea 2.0 sau mai recent), Opera (versiunea 9.25 sau mai recent) sau Safari (versiunea 3.11 sau mai recent) sau terminal mobil cu sistem de operare Android (versiunea 2.3 sau mai recent), iOS (versiunea 4 sau mai recent).

 

1.5 Prin crearea si accesarea contului, precum si prin utilizarea parolei personale Clientul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Orange Romania va da curs oricarei comenzi sosite de pe contul Clientului identificat cu parola corecta si nu poate fi tinuta raspunzatoare in niciun caz pentru contestarea ulterioara a efectuarii comenzii de catre Client.

Orange Romania nu poate fi tinuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si confidentialitatea contului si a parolei sale.

 

1.6 Clientul este in intregime responsabil pentru costurile generate de utilizarea serviciilor de date necesare accesarii Aplicatiei.

2. Securitatea prelucrarii datelor personale

2.1 Datele personale ale Clientului vor putea fi utilizate de catre Orange Romania pentru furnizarea serviciilor Aplicatiei, incluzand dar fara a se limita la confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare, pentru realizarea de rapoarte statistice etc. De asemenea, datele personale furnizate de Clienti cu ocazia utilizarii Aplicatiei se pot folosi in vederea personalizarii Serviciilor oferite acestora, in vederea asigurarii functionalitatii tehnice a serviciului, dezvoltarii de noi servicii si analizarii eventualelor situatii reclamate de Clienti si rezolvarea rapida si eficienta a acestora.

 

2.2 Datele personale ale Clientului pot fi transmise autoritatilor competente, la solicitarea acestora, in scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin.

2.3 Datele furnizate de catre Clienti sunt strict confidentiale. Aplicatia foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

2.4 Orange Romania asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale Clientului si respectarea dreptului acestuia la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Client unor terti.

 

2.5 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Orange Romania in temeiul legii, cu buna credinta, in scopuri legitime pentru incheierea si executarea altor contracte de servicii Orange Romania, respectiv prestarea serviciilor Orange Romania.

 

2.6 Clientul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, si ca este in cunostinta de cauza ca se bucura de drepturile prevazute de Regulamentul UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in special de: (a) dreptul de acces, (b) dreptul de rectificare a datelor (c) dreptul de a cere stergerea datelor sale cu caracter personal, sau transformarea acestora in data anonime, (d) dreptul de opozitie (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare), (e) dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu carácter personal, (f) dreptul de a solicita portabilitatea datelor (g) dreptul de a se adresa autoritatii (ANSPDCP) sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat.

 

2.7 Pentru exercitarea drepturilor expuse la art. 2.7, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre ORANGE ROMANIA SA, in atentia Responsabilului Orange pentru prelucrarea datelor personale, la adresa Bd. Lascar Catargiu nr.47-53, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de email dpo@orange.ro precum și pe orice canale de comunicare disponibile în Orange Romania.

 

2.8 In cazul in care Clientul doreste incetarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal utilizate prin intermediul acestei Aplicatii acesta accepta faptul ca Orange Romania va putea fi pusa in situatia imposibilitatii de furnizare a Serviciilor solicitate.


2.9 Orice incercare de a accesa datele personale ale altui Client, de a modifica continutul unei sectiuni sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza aceasta, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.


2.10 In cazul platilor online cu card bancar in cadrul aplicatiei, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard S.A.. Orange Romania S.A si Romcard S.A. garanteaza securitatea sistemelor informatice in conditiile prezentate in acesti Termeni si Conditii. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele Orange Romania S.A. sau pe serverele Romcard S.A. In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul clientului, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul clientului a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea clientului in acest sistem prin introducerea unui cod/parola secreta cunoscuta numai de titular, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.


2.11 Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul aplicatiei prin orice mijloc de accesare sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza aplicatia, va fi considerata o tentativa de fraudare a aplicatieisi poate avea ca efect blocarea/ stregerea /inactivarea contului (conturilor) implicat(e). De asemenea, poate atrage punerea in miscare a actiunii de urmarire penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat o asemenea fapta.

 

3. Copyright


Orange acorda Clientului un drept de utilizare a aplicatiei non-exclusiv, non-transferabil si revocabil in orice moment.
Licenta acordata in conditiile mai sus mentionate este oferita pe durata valabilitatii aplicatiei in masura conformarii clientului cu prezentul document. Licenta nu ofera niciun drept de accesare sau de utilizare, in orice mod, a codului sursa al aplicatiei sau ale componentelor de software ale acesteia.
Prin urmare Clientul nu are dreptul de a:

      a. Utiliza, copia, modifica, distribui, dezasambla sau decompila aplicatia sau parti componente ale software-ului in afara conditiilor mentionate in prezentul document;
      b. Sub-licentia sau transfera Aplicatia sau parti componente ale software-ului Aplicatiei.

Intregul continut al Aplicatiei - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date - este proprietatea Orange Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.
Orice actualizari, produse sau upgrade-uri ale aplicatiei sau ale serviciilor furnizate, indiferent daca sunt efectuate, create sau dezvoltate de Orange, sunt si vor ramane in proprietatea Orange.
Clientul recunoaste si accepta ca orice contributie sub formă de servicii, sugestii, idei, rapoarte, identificarea de disfunctionalitati, de cheltuieli, sau orice alta contributie facuta de catre Client nu confera niciun drept, titlu sau interes in oricare dintre elementele sau componentele Serviciul sau Aplicatia.
Folosirea fara acordul Orange Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la Aplicatie

Orange Romania garanteaza Clientului acces limitat, in interes personal, pe acesta Aplicatie si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a o reproduce partial sau integral, de a o copia, de a o vinde/revinde sau de a o exploata in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Orange fara acordul scris prealabil al acesteia.

 

5. Descrierea Serviciilor


5.1 Prin intermediul Serviciilor oferite de Aplicatia My Orange acestia isi pot administra de oriunde si oricand serviciile de care au nevoie.


5.2 Clientii Orange au acces la urmatoarele informatii si servicii: gestionarea planului tarifar si a optiunilor, numarul minutelor neconsumate sau costul suplimentar (serviciul Cronos), informatii despre factura, programul Orange Thank You, reincarcarea contului unui utilizator PrePay, plata online a facturii Orange, detaliile facturilor, modificarea tipului de factura, istoric actiuni, transfer credit si alte servicii.


5.3 In cazul in care se solicita modificarea unui abonament/optiuni pe perioada de oferta promotionala, oferta isi pierde valabilitatea.


5.4 Utilizatorii PrePay isi pot vedea planul tarifar, defini sau modifica numerele favorite. In plus, au la dispozitie informatii despre creditul disponibil si despre ultimele reincarcari efectuate si pot efectua transfer de credit catre alti utilizatori PrePay sau de abonament reincarcabil.

5.5 Prevederi speciale aplicabile Qualitest 
Utilizarea serviciului Qualitest ofera Clientilor posibilitatea testarii vitezei conexiunii de internet.
Utilizarea serviciului Qualitest permite Clientilor obtinerea unei evaluari rapide a  calitatii conexiunii de internet in raport cu utilizarea anumitor tipuri de servicii de internet (email, retele sociale, cloud, redare continut audio-video etc).

Orange atrage atentia Clientului asupra faptului ca serviciul ofera informatii cu caracter pur orientativ si rezultatele sale nu sunt opozabile in niciun fel Orange sau oricarui furnizor de servicii de date.

 

6. Drepturile si obligatiile partilor


6.1 Drepturile si obligatiile Orange Romania


6.1.1 Orange Romania va asigura respectarea confidentialitatii tuturor informatiilor puse, prin intermediul Serviciilor, la dispozitia Clientului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, raspunzatoare pentru respectarea vreunei obligatii de confidentialitate in ceea ce priveste informatiile pe care Clientul le-a dezvaluit tertilor.

6.1.2 Orange Romania nu raspunde pentru securitatea comunicatiilor si pentru integritatea informatiilor ce tranziteaza reteaua Internet.

6.1.3 Orange Romania isi rezerva dreptul sa stearga sau sa modifice orice informatie pe care Clientul a introdus-o in paginile Serviciului si care ar putea cauza functionarea necorespunzatoare a Serviciului.
Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor, Clientul recunoaste explicit si expres dreptul Orange Romania de a prelucra, in scopul asigurarii functionarii Serviciilor, informatiile personale pe care le pune la dispozitie Clientul. Prin prelucrare se intelege folosirea, stocarea, afisarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informatiilor mai multor server-e locale si/sau internationale.

6.1.4 Orange Romania nu va fi raspunzator pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Orange Romania sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Client.

6.1.5 Orange Romania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciilor de catre Client in conditii de maxima securitate si confidentialitate, fara a putea garanta insa acest lucru.

6.1.6 Orice optiune a Clientului, referitoare la factura si/sau achizitionarea de noi servicii sau de versiuni superioare ale serviciilor deja achizitionate, va fi acceptata de catre Orange Romania doar daca sunt indeplinite conditiile de securitate ale folosirii Serviciilor, respectiv accesarea acestuia cu numele de utlizator si parola corespunzatoare.

6.1.7 Orange Romania poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciilor cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciilor sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

6.1.8 Orange Romania isi rezerva dreptul de a suspenda sau sterge datele de autentificare ale utilizatorului, fara vreo notificare prealabila sau alta formalitate:
- in caz de neutilizare a conturilor pentru o perioada mai mare de 6 (sase) luni;
- in cazul in care se creeaza de catre aceleasi client, in mod nejustificat sau cu intentii de fraudare, un numar foarte mare de conturi de utilizator;
- in caz de folosire abuziva sau neautorizata a Serviciilor, sau in orice situatie de natura sa creeze un risc pentru orice client sau pentru Orange Romania;

6.1.9 Orange Romania nu va fi raspunzatoare pentru orice pagube, directe sau indirecte, suferite de client ca urmare a incalcarii de catre acesta a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

6.1.10 Orange Romania isi rezerva dreptul de a aduce periodic modificari si actualizari prevederilor prezentului document fara necesitatea informarii Clientului. Prin continuarea utilizarii Aplicatiei Clientul este de acord cu continutul Termenilor si Conditiilor valabili la data accesarii.

6.2 Drepturile si obligatiile Clientului

6.2.1 Clientul se obliga sa utilizeze serviciile oferite prin intermediul Aplicatiei My Orange numai in scopuri licite si numai potrivit destinatiei si functiunilor acestora.

6.2.2 Clientul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la Servicii, fiind unicul raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

6.2.3 Clientul este unicul responsabil si raspunzator pentru utilizarea Serviciilor si pentru orice consecinta produsa ca urmare a utilizarii acestora, prin accesul cu nume de utilizator si parola proprii, chiar si in situatia in care Serviciul nu este folosit de catre Client, ci de o alta persoana folosind numele de utilizator si parola atribuite Clientului, daca a intrat in posesia acestor date ca urmare a intentiei, neglijentei sau imprudentei Clientului.

6.2.4 Clientul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare informatii complete, corecte si de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, in cursul procesului de inregistrare sau ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala si va fi valabila ultima modificare a datelor.

6.2.5 Clientul trebuie sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator si a parolei asociate si se angajeaza ca va notifica imediat Orange Romania daca orice terta parte neautorizata, identificata sau neidentificata, le utilizeaza sau acceseaza Serviciile prin intermediul acestora, sau a devenit in masura sa o faca.

6.2.6 Clientul se obliga sa nu lase nesupravegheat calculatorul dupa introducerea datelor de acces, astfel incat nici o alta persoana neautorizata sa nu poata folosi Serviciile in numele Clientului. Inainte de a pleca de langa punctul de lucru, Clientul trebuie sa se deconecteze de la aplicatie.

6.2.7 Pentru evitarea oricarui dubiu, Clientul este in intregime responsabil pentru continutul datelor stocate in contul sau si pentru orice mesaje transmise sau primite pe contul sau. Clientul garanteaza ca este utilizatorul legal al serviciilor Orange si ca este autorizat legal pentru a folosi in procesul de inregistrare orice nume sau marca de comert si ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert.

6.2.8 Clientului ii este interzisa utilizarea ca nume de utilizator a oricarui sir de caractere care incepe, se termina sau cuprinde un sir de caractere ce reprezinta o denumire, firma sau marca inregistrata sau o parte semnificativa si sugestiva dintr-o denumire, firma sau marca inregistrata, care poate crea o confuzie sau asociere cu o denumire, firma sau marca inregistrata. Orange Romania isi rezerva dreptul de a sterge, modifica sau inlocui oricand un cont care are asociat un nume de utilizator ce incalca interdictia mentionata mai sus, cu avertizarea corespunzatoare a Clientului.

6.2.9 Clientul este de acord ca Orange Romania nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat in procesul de inregistrare in Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

6.2.10 Clientul trebuie sa se asigure ca orice instructiune sau operatiune pe care o realizeaza in cadrul Aplicatiei My Orange este corecta si completa, in caz contrar Orange Romania nefiind raspunzator pentru erorile aparute.
Clientul autorizeaza Orange Romania sa actioneze pe baza instructiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu numele de utilizator si parola corespunzatoare, chiar daca aceste instructiuni contrazic alte instructiuni anterioare.

6.2.11 Clientul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, daca el a actionat cu intentie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzactiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Clientul trebuie sa isi insuseasca si sa respecte clauzele de securitate a accesului continute in acesti Termeni si Conditii.

6.2.12 Clientul intelege si este de acord ca singurele informatii care pot constitui obiectul unor eventuale contestatii sau actiuni in justitie sunt cele care apar pe factura de servicii Orange Romania. Toate optiunile pe care le face Clientul in sensul achizitionarii unor noi Servicii sau extinderea acestora au valoare contractuala si ii sunt opozabile, fiind obligat sa suporte costul acestora asa cum este evidentiat in factura de servicii emisa de Orange Romania, factura ce poate fi vizualizata in format .pdf.

6.2.13 Clientul va raspunde pentru urmatoarele: (1) cheltuielile efectuate pentru conectarea la reteaua Orange Romania, indiferent de producatorul echipamentului cu care s-a facut conectarea; (2) costul Echipamentelor necesare, precum si cheltuielile legate de intretinerea acestor Echipamente; (3) folosirea contului/rilor sau/sale, a numelui de utilizator cat si pentru pastrarea confidentialitatii parolei/lor proprii.

6.2.14 Clientul va furniza pe parcursul utilizarii Serviciilor orice date rezonabile solicitate de catre Orange Romania, incluzand dar fara a se limita la nume si prenume, firma, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, varsta, detalii despre plata. Clientul se obliga sa comunice de indata Orange Romania, in scris, orice modificare privind datele respective.
Aceste modificari devin opozabile Orange Romania de la data comunicarii in conditii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar Orange Romania nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

6.2.15 Clientul are dreptul de a crea, in limitele permise de catre Servicii, conturi de utilizator, in scopul de a realiza o separare virtuala si o organizare interna a utilizarii serviciilor Orange al caror titular este.
Clientul are dreptul de a administra conturile mentionate, stabilind drepturi de acces la Servicii pentru utilizatorii efectivi. In toate cazurile, indiferent de modul de administrare interna stabilit de catre Client, acesta ramane unic raspunzator pentru utilizarea Serviciilor de catre utilizatorii carora le-a dat drepturi de acces pe conturile sale.

6.2.16 Clientul ia act de faptul ca accesul la anumite functiuni ale Serviciilor pot fi restrictionate pe toata durata in care furnizarea catre Client a tuturor sau a unei parti din serviciile Orange este suspendata, indiferent de cauza suspendarii.

6.2.17 Instructiunile de organizare si administrare interna a contului de Client fac parte integranta din Termeni si Conditii. In caz de contradictie intre instructiuni si corpul principal al contractului, prevederile cuprinse corpul principal al Termenilor si Conditiilor, prevederile cuprinse corpul principal al Termenilor si Conditiilor prevaleaza.

6.2.18 Clientul va informa Orange cu privire la orice utilizare neautorizata a contului sau cu privire la orice amenintare la adresa securitatii contului sau, imediat  ce are cunostinta de survenirea unei astfel de fapte.

7. Raspunderea Orange

Orange nu ofera nicio garantie ca Aplicatia sau serviciile furnizate prin intermediul acesteia sunt lipsite de erori sau potrivite utilizarii urmarite de client. Orange este responsabil pentru asigurarea resurselor necesare pentru functionarea corecta a Aplicatiei si a serviciilor acesteia si se angajeaza sa ia orice masuri rezonabile pentru mentinerea continuitatii si calitatii acestora, fara a putea garanta obtinerea unui rezultat final. 
Pentru a putea beneficia complet de serviciile furnizate Clientul ar putea fi nevoit sa descarce actualizari ale Aplicatiei, atunci cand acestea sunt disponibile. Orice varianta a Aplicatiei descarcate este valabila pentru o perioada limitata de timp. Orange nu are nici un control asupra eventualelor schimbări tehnice, legislative sau de reglementare care guvernează aplicarea serviciilor.
In momentul utilizarii serviciilor Aplicatiei se poate oferi Clientului posibilitatea accesului spre site-uri apartinand unor terte parti. Orange nu poate oferi nicio garantie si nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la accesul sau continutul acestor site-uri sau a altor site-uri la care acestea fac trimitere. Orange nu isi asuma niciun fel de responsabilitate cu privire la practicile de confidentialitate, continutul sau practicile utilizate de astfel de site-uri. Orange atrage atentia asupra faptului ca utilizarea de catre Client a unor servicii furnizate de astfel de site-uri poate fi subiectul unor alti termeni si conditii, furnizate de catre operatorului respectivelor site-uri, iar acceptarea acestora cade in intregime in resposabilitatea Clientului.

8. Pretul si plata serviciilor


8.1 Preturile prezentate in oferta comerciala includ TVA (19%). Pretul prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul efectuarii operatiunii, pret la care se adauga costurile de livrare, daca este cazul. Pentru serviicile prepay TVA-ul este aplicabila la cumpararea cartelei SIM sau a tichetului de reincarcare.

8.2 Plata se poate realiza prin card bancar de credit/debit.
Daca plata se face online, cu card bancar este necesara completarea unui formular cu datele despre acesta plata. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.
Orange Romania accepta urmatoarele carti de credit/debit: Visa, Visa Electron, MasterCard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard, precum si cardurile emise in America de Nord/Canada. Folosind ca metoda de plata cardul bancar de credit/debit comanda Clientului va fi procesata imediat.


9. Efectuarea operatiunilor


9.1 Termenul maxim de efectuare a unei operatiuni poate varia intre cateva ore si 30 de zile calendaristice, in functie de data de facturare a Clientului si de tipul operatiunii solicitate. In cazul platii online a facturii Orange - termenul de actualizare a sistemului este de maximum 5 zile lucratoare. In cazul reincarcarii online  a contului unui utilizator PrePay operatiunea va fi efectuata in cel mai scurt timp, alocarea serviciilor semnalizadu-se printr-un mesaj SMS de confirmare.

9.2 Modificarile solicitate devin efective doar dupa ce Clientul a fost instiintat printr-un mesaj scris (SMS) ca respectivele modificari au fost efectuate.

 

9.3 Clientul intelege si este de acord ca realizarea unei tranzactii (de exemplu, activarea unui nou serviciu) nu este imediat consecutiva transmiterii instructiunii. Astfel, Clientul ia act de faptul ca pentru unele tranzactii este necesar mai mult timp, iar anumite instructiuni pot fi procesate doar in timpul programului de lucru (de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 18:00), chiar daca Aplicatia poate fi accesata si in afara acestui interval. Clientul ia act de faptul ca, dupa transmiterea unor instructiuni catre Orange Romania, o noua transmitere a unor instructiuni identice nu este posibila pana la solutionarea celor anterioare, indiferent de modul de solutionare.
Clientul poate avea access la Serviciu 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care se efectueaza lucrari de intretinere si/sau reparatii. Accesul poate fi limitat ca viteza in orele de utilizare maxima, datorita capacitatii limitate de procesare a sistemului informatic pe care ruleaza Serviciul. Clientul ia act de faptul ca mai multi Clienti conectati simultan la Serviciu poate determina scaderea vitezei de raspuns a Serviciului.

 

9.4 Conditii speciale referitoare la schimbarile solicitate prin intermediul Aplicatiei:

 • Se poate efectua respectand conditiile ofertei de la abonare;
 • Avantajele vechimii in retea se pastreaza la schimbarea planului tarifar;
 • Optiunile active la momentul schimbarii planului tarifar se vor putea regasi in noul plan ales, daca sunt compatibile cu acesta;
 • Pentru orice operatiune privind abonamentul reincarcabil sau abonamentele Shared minutes, va rugam accesati sectiunea “contacteaza-ne” disponibila pe siteul www.orange.ro/myaccount


9.5 In cazul optiunilor trebuie avute in vedere urmatoarele conditii speciale:

 • Daca se efectueaza schimbarea planului tarifar, optiunile active pot fi pastrate daca sunt compatibile cu noul plan tarifar, in caz contrar acestea se vor dezactiva si pot fi activate optiuni corespunzatoare noului plan tarifar.
 • Activarea unei optiuni se poate realiza in orice moment al unei perioade de facturare;
 • Optiunile activate trebuie pastrate active cel putin un ciclu de facturare;
 • Solicitarea pentru dezactivarea unei optiuni poate fi preluata in orice moment al perioadei de facturare, insa procesarea cererii va fi efectuata la urmatoarea data de facturare, cu respectarea conditiei de mai sus;
 • Dezactivarea serviciului International determina dezactivarea optiunii Apeluri Internationale;

9.6 Orange Romania isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze schimbarile solicitate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de Orange Romania care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve sau orice alt eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

 

10. Suspendarea si terminarea furnizarii Serviciilor prin intermediul Aplicatiei

Orange isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau de a opri furnizarea Serviciilor prin Aplicatia My Orange fara notificare prealabila si fara a fi tinuta la plata de despagubiri, de orice natura, catre Clienti in urmatoarele situatii:

 • Clientul nu a achitat serviciile de comunicatii electronice;
 • Clientul şi-a încălcat oricare alte obligaţii contractuale şi/sau condiţiile de folosire a Serviciilor Orange România;
 • în caz de fraudă a Clientului;
 • în orice alt caz în care acţiunile sau inacţiunile Clientului pot determina un risc pentru Orange România,
 • în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul Contract sau în lege.


In situatia inchiderii si stergerii conturilor Clientilor, in cazurile prevazute mai sus, Orange Romania nu poate fi tinuta in niciun fel responsabila pentru orice consecinte ale unor astfel de actiuni.

11. Litigii

In cazul in care aveti orice nelamurire sau nemultumire cu privire la conditiile de utilizare ale aplicatiei My Orange Orange puteti contacta Serviciul Clienti:
- prin apel gratuit la 300 de pe numarul tau Orange sau la numarul 0374300300 tarif normal.

Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.

In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane competente material de pe raza municipiului Bucuresti.


12. Acceptul Clientului

Clientul declara ca a citit cu atentie informatiile postate pe acest site si prin folosirea aplicatiei este de acord in totalitate cu prevederile acestor Termeni si Conditii.