E-learning - platforma pentru școli digitale

E-learning

Platforma de e-learning pentru digitalizarea școlilor, integrată în conceptul Orange pentru smart city, este compusă din aplicații care permit profesorilor un mod de predare interactiv, precum şi accesul elevilor la un conţinut personalizat, ambele soluții fiind oferite prin intermediul unui portal dedicat.

Ce este?

Una dintre direcţiile prioritare ale Agendei Digitale a României o reprezintă dezvoltarea de tehnologii IT&C cu scopul facilitării procesului de învăţare şi, implicit, stimularea inovării şi creşterii economice pe termen lung.

Din această perspectivă, este necesară asigurarea infrastructurii adecvate în şcoli şi digitalizarea conţinutului educaţional pentru dezvoltarea capabilităţilor digitale ale elevilor şi profesorilor prin promovarea sistemului de „învăţare împreună”.

În varianta sa integrală, soluţia de clasă digitală integrată în conceptul Orange pentru smart city include:

 • Catalog electronic cu sistem de notare, monitorizarea absențelor, calcul automat al mediilor, raportare către Inspectoratul Școlar și Ministerul Învățământului
 • Aplicație dedicată de notificare automată a părinților și elevilor
 • Tablete pentru profesori
 • Conectivitate Wi-Fi securizată cu acces diferențiat pe categorii de utilizatori

Beneficii

 • Posibilitatea vizualizării online a notelor şi a absenţelor
 • Grafice cu evoluţia elevului
 • Tablete pentru profesori
 • Acces la istoric - tendințe educaționale
 • Orarul clasei
 • Posibilitatea vizualizării online a notelor şi a absenţelor
 • Notificări prin e-mail şi prin SMS săptămânal în legătură cu situaţia şcolară a copiilor
 • Grafice cu evoluţia elevului
 • Notificări în timp real către părinţi prin e-mail şi SMS (cu observaţii, absenţe, invitaţii la şedinţele cu părinţii etc.)
 • Acces la istoric - tendințe educaționale
 • Orarul clasei
 • Generarea documentelor din mapele profesorilor şi diriginţilor: planificări, rapoarte asupra evaluării iniţiale
 • Generarea situaţiilor şcolare şi statistici în timp real: raportul lunar al absenţelor, raport asupra ritmicităţii notării, situaţiile de sfârşit de semestru şi posibilitatea transmiterii acestora către Inspectoratul Şcolar
 • Orarul profesorilor
 • Modul dirigenţie cu baza de date despre elevi
 • Generator de rapoarte şi situaţii
 • Caietul profesorului şi al dirigintelui cu posibilitatea partajării notiţelor despre elevi
 • Posibilitatea Inspectoratului de a extrage rapoarte din unităţile de învăţământ, cu acordul acestora
 • Modul comisie de disciplină: note la purtare, preavize, notificarea automată a părinţilor şi a dirigintelui, trimiterea unui elev la comisie prin intermediul softului, cu notificarea automată a părţilor implicate
 • Acces la istoric - tendințe educaționale
 • Posibilitatea vizualizării şi introducerii online a notelor şi absenţelor
 • Notificare în timp real prin SMS şi e-mail
 • Notificarea pragurilor critice de absenţe
 • Situaţii pe clase pentru diriginţi
 • Situaţiile prezente la sfârşitul catalogului şi raportarea dirigintelui la sfârşit de semestru
 • Calculul automat al mediilor în funcţie de specificul fiecărei discipline conform prevederilor din R.O.F.U.I.P.
 • Notificarea părinţilor cu situaţia şcolară la nivel săptămânal
 • Notificare la final de semestru cu privire la încheierea mediilor
 • Posibilitatea de vizualizare a graficelor de evoluţie pentru fiecare materie
 • Acces individual pentru elevi, părinţi, profesori, diriginţi, directori, secretari cu prerogative separate pentru fiecare categorie
 • Prezentarea situaţiilor care nu se consemnează în catalogul clasic: rezultatele evaluării iniţiale, rezultate la concursuri şi olimpiade, premii, simulări de examene etc.
 • Îmbunătăţirea şi gestionarea comunicării interne, direct în platformă
 • Comunicare intra-instituţională: profesori, diriginţi, directori, secretari, comisii etc.
 • Comunicare cu beneficiarii sistemului de învăţământ: elevi şi părinţi
 • Invitaţii la şedinţe cu părinţii
 • Sistem de notificări pentru profesori şi elevi, în timp real prin e-mail şi SMS: ritmicitatea notării, alerte corigenţă, praguri critice absenţe, modificare orar

Cum funcționează

Soluția de clasă digitală dezvoltată de către Orange, împreună cu partenerii săi, are ca scop eficientizarea activităților şcolare de zi cu zi, comunicarea eficientă cu părinții și creșterea transparenței actului educaţional. Soluția include aplicații care permit profesorilor un mod dinamic și aplicat de predare, accesul la un conţinut interactiv și personalizat (manuale şi librărie multimedia), accesibil elevilor printr-un portal dedicat atât la clasă în timpul orelor, cât și acasă pentru studiul individual, precum și aplicații de catalog digital, prin care situația școlară și prezența la școală a copilului este comunicată în timp real părinților prin aplicație dedicată.

Accesul la informații în timpul orelor se face prin intermediul conexiunilor bazate pe soluția Orange Business Wi-Fi și securizate prin soluția Business Internet Security, ce asigură filtrarea traficului web către diverse tipuri de conținut şi aplicații și acces diferențiat la internet, pe categorii de utilizatori (elevi, profesori şi părinţi).

Platforma este structurată în 4 module principale destinate activităţilor specifice instituţiilor de învăţământ:

 • Înregistrarea tuturor datelor necesare funcţionării acesteia (profesori, clase, elevi, orar etc.)
 • Crearea conturilor individuale de utilizatori pentru toţi profesorii, elevii şi părinţii care aparţin de şcoală
 • Alertarea și comunicarea automată cu elevii, profesorii și părinții, utilizând mesaje SMS sau aplicația dedicată
 • Extragerea şi exportul de date privind situaţii şcolare, rapoarte pentru inspectoratul şcolar sau minister

Alte specificaţii tehnice:

 • Platformă bazată pe .NET technologies
 • Arhitectură concepută pentru a asigura scalabilitatea platformei
 • Cloud datacenter în Azure cu uptime garantat de 99.99%
 • Securitate garantată de DNS şi CDN asigurate de Cloudflare
 • TLS1.2 pentru securitatea transferului de date
 • Criptarea datelor de autentificare şi a bazei de date

Pentru informații suplimentare și detalii despre soluția Smart City și implementarea acesteia:

  contactează persoana dedicată companiei sau instituției tale din cadrul Serviciului Clienți

  apelează 776 (gratuit de pe telefonul mobil Orange) sau 0374.44.7766 (apel cu tarif normal din orice rețea)